Политика за защита на личните данни на компания Sherwin-Williams

Последна актуализация: 1 юли 2023 г.

За да видите нашето Известие за правото на неприкосновеност на личния живот в щата Калифорния, моля, кликнете тук.

Sherwin-Williams знае, че когато решите да ни предоставите информация за себе си, Вие ни имате доверие да я третираме отговорно.Информация, обхваната от настоящата политика за защита на личните данни

Тази Политика за защита на личните данни обяснява типовете данни, които Sherwin-Williams и свързаните с нея компании събират за Вас, как използваме, споделяме и защитаваме тези данни и изборът, който можете да направите за тяхното използване и споделяне от нас. Тази политика за защита на личните данни управлява информацията, събрана от Sherwin-Williams или нейните филиали (както са определени по-долу) по всякакъв начин, включително, но не само, чрез уеб сайтове, мобилни приложения и други онлайн услуги, които се отнасят до тази политика за защита на личните данни, както и информация, събрана от други бизнес функции на Sherwin-Williams, като например чрез нашите програми за лоялни клиенти или когато говорите с представител на обслужване на клиенти (колективно „Услуги“).

 

Важно е да прочетете внимателно тази Политика за защита на личните данни, защото винаги, когато използвате нашите Услуги, Вие се съгласявате с описаните в нея практики. Ключова информация относно практиките ни за защита на личните данни в конкретната юрисдикция е налична в нашата политика тук. В случай на несъответствия между английската езикова версия на тази политика за защита на личните данни и всяка версия на местен език, която предоставяме, преимущество ще има версията на английски език.

 

Както е допустимо от закона, Sherwin-Williams си запазва правото да прави промени в тази Политика за защита на личните данни. Ако са направени промени, актуализациите ще бъдат отразени с датата на последната актуализация в горната част на тази Политика за защита на личните данни. Тези промени ще влязат в сила веднага след публикуването им. Като продължите да използвате Услугите след такива промени, ще се счита, че сте се съгласили с тях.

 

Услугите ни може да предоставят връзки към уебсайтове и услуги на трети страни, които са извън нашия контрол. Освен това може да имаме връзки и с организации, които не са част от Sherwin-Williams, но които разпространяват продукти на Sherwin-Williams. Ние не носим отговорност за сигурността или неприкосновеността на информацията, събрана от тези трети страни. Трябва да сте предпазливи и да прегледате декларациите за защита на личните данни, приложими към такива трети страни.


Информация, която събираме

 

Може да събираме информация за Вас по различни начини:

 • Може да ни предоставите информация директно.
 • Ние може да събираме информация за Вас, когато използвате нашите услуги, правите покупки или разглеждате нашите онлайн реклами.
 • Ние може да събираме допълнителна информация за Вас в съответствие с приложимото законодателство.

Начинът на събиране, видът на събраната информация и обработването на такава информация може да се различават според юрисдикцията, за да се подчинява на местните законови изисквания.

Информация, която ни предоставяте директно

Ние събираме информация директно от Вас, когато решите да се регистрирате за нашите услуги (например, когато се регистрирате за една от нашите програми за лоялност), правите покупка, регистрирате се за промоция, изпратите пощенския си код, за да научите повече за магазини близо до Вас, или по друг начин ни предоставяте информация директно. По-долу са дадени примери за информация, която може да ни предоставите директно:

 • Име.
 • Адрес за електронна поща, физически адрес и/или пощенски код и телефонен номер.
 • Потребителско име или парола.
 • Възраст или дата на раждане, пол, професия, име на организация, длъжност и друга демографска информация.
 • Кредитна карта, адрес за фактуриране или друга информация за плащане.
 • Друга информация за Вас, Вашето семейство или други (като например интерес към продуктите и къде обикновено пазарувате за бои и покрития).
 • История на покупките или история на талоните.
 • Друга информация, предоставена, когато се свързвате с нас за целите на обслужването на клиенти.

Можете да изберете да не ни предоставяте определени типове информация, но това може да повлияе на способността Ви да използвате някои от услугите. 

Информация, която събираме, когато използвате нашите услуги или разглеждате нашите онлайн реклами

Събираме информация за компютъра или устройството Ви и онлайн активността Ви, включително чрез използването на стандартни интернет технологии като „бисквитки“, пиксели, уеб маяци, комплекти за разработка на софтуер, локално съхранени обекти и други подобни технологии. По-долу са дадени примери за видовете информация, които събираме, проследяваме, анализираме и използваме:

 • Типът на Вашия браузър, операционната система и Вашият маркер за насочено известие.
 • IP адрес и/или идентификатор на устройството.
 • Вашето разглеждане на нашите Услуги, като например кога и как посещавате нашите уебсайтове или други Услуги, прекараното време в разглеждане на нашите онлайн Услуги, бутоните и връзките, върху които щраквате, гледаните от Вас видеоклипове и къде скролирате в нашите онлайн Услуги, въведените от Вас термини за търсене в нашия уебсайт, както и подадените формуляри, покупките и трансакциите, които правите чрез Услугите.
 • Уебсайтове, които посещавате преди или след нашите уебсайтове, включително, но не само, всички уебсайтове или реклами, които са Ви насочили към нашите уебсайтове или Услуги.
 • Електронни писма от Sherwin-Williams, които отваряте и/или препращате.
 • Предложения или връзки от Sherwin-Williams, с които се свързвате чрез електронни писма.
 • В зависимост от настройките на устройството Ви, информация за местоположението, като например GPS сигнал на мобилното Ви устройство или информация за близките точки за достъп до Wi-Fi и клетки на мобилни оператори.
 • Маркетингови идентификатори, идентификатори на устройства или други подобни уникални идентификатори. 
 • Текстови или други съобщения, изпратени или споделени чрез чат или чатбот услуги. 

Допълнителна информация, която може да събираме за Вас

Може да получим информация за Вас от обществено достъпни и търговски източници в съответствие с приложимото право. Освен това събираме и друга информация, която сте позволили на трети страни да ни предоставят. Ако например изберете да получите достъп до или използвате услугите за социални мрежи, може да получаваме и съхраняваме информация, която споделяте с нас чрез тези услуги. 

 

Цялата информация, която събираме за Вас, може да се комбинира, за да ни помогне да усъвършенстваме и подобрим нашите продукти и услуги и да приспособим комуникациите си към Вас. 


Употреба на информацията

Използваме информацията, която събираме за Вас:

 • За да ви предоставим услуги, продукти или други материали, които поискате (например да завършите покупка, да завършите регистрацията си за програма за лоялност и да Ви изпратим мостри на продукти).
 • За да комуникираме с Вас относно или да Ви рекламираме, включително нашите продукти, услуги, политики и промоции.
 • За да персонализираме опита Ви с нашите услуги, включително като Ви предоставяме подходяща реклама чрез нашите услуги и навсякъде другаде, като например в други уебсайтове и социални медийни услуги и мрежи.
 • За да управляваме и подобряваме Вашия опит при пазаруване и нашите продукти, услуги и предложения, включително анализ на използването на нашите продукти и услуги и определяне на ефективността на рекламата ни.
 • За защита на сигурността и целостта на нашите Услуги, както и за разрешаване на проблеми със сигурността на информацията и/или защитата на личните данни, отстраняване на грешки и откриване на инциденти или аномалии в сигурността, изпълнение, отговаряне и документиране на искания за права относно защита на личните данни, функциониране на мрежата и отстраняване на неизправности.
 • За да наложим нашите законни права.
 • За провеждане на вътрешни анализи, като анкети, изследвания, пазарни проучвания, наблюдение или анализ на тенденции, използване и дейности.
 • За спазване на политиките, индустриалните стандарти и приложимите закони, разпоредби или правни процеси на Sherwin-Williams.
 • По друг начин, с Ваше съгласие.

Моля вижте раздел Вашите избори и права за Вашата информация по-долу за информация относно избора, който може да имате във връзка с използването на Вашата информация.


Споделяне на информация

Sherwin-Williams може да разкрие информацията Ви при следните обстоятелства:

 • Свързани дружества. Споделяме информация в рамките на Sherwin-Williams сред нашите различни бизнеси и компании, с които споделяме общ контрол (заедно наричани наши „свързани дружества“), включително, например, за да Ви предоставим подобрения в продуктите и услугите ни. 
 • Доставчици на услуги. Разчитаме на доставчици на услуги трети страни да изпълняват разнообразни договорни услуги от наше име. За да направим това, може да се наложи да споделим информацията Ви с тях. Например, може да разчитаме на доставчици на услуги да изпълняват нашите заявки за продукти и услуги, да обработват Вашата кредитна карта и други плащания, да отговарят на Вашите въпроси, да изпращат електронни писма от наше име и да анализират данни за подобряване на нашите продукти и услуги.
 • Други страни, когато се изисква от закона или е необходимо за защита на нашите услуги. Възможно е да има случаи, когато разкриваме информацията Ви на други страни: 
  • За да спазим закона или да отговорим на съдебен процес или при искане за сътрудничество от страна на държавна инстанция.
  • За да се предотврати измама или да се провери и наложи спазването на правилата, регулиращи нашите услуги.
  • Когато това е разрешено от закона, да защитим правата, имуществото или безопасността на Sherwin-Williams или на някой от нашите съответни филиали, бизнес партньори, клиенти или служители.
  • За спазване на функциите за корпоративно управление, като например одити.
 • Други страни във връзка с корпоративна транзакция. Ние може да разкрием Вашата информация на трета страна, в случай че продадем или прехвърлим целия или част от бизнеса си или нашите активи на трета страна, например във връзка със сливане или в случай на реорганизация при несъстоятелност или ликвидация.
 • Други страни, с Ваше съгласие по Ваше желание. В допълнение към оповестяванията, описани в тази Политика за защита на личните данни, ние може да споделяме информация за Вас с трети страни, когато дадете съгласието си или поискате такова споделяне.
 • Обобщена и не-лична информация. Също така може да споделяме данни по начин, който не Ви идентифицира (например информация, обобщена с други записи) за общи бизнес цели. Например, можем да разкрием броя на посетителите на нашите уеб сайтове или други услуги.

Бисквитки, уеб маяци и други интернет технологии

Ние, както и някои трети страни, включително тези, които предоставят съдържание и друга функционалност на нашите Услуги, може да използваме бисквитки (например чрез пиксел на Meta/Facebook), уеб маяци и други подобни технологии в нашите онлайн Услуги (наричани общо „Бисквитки“) и информацията, събрана от тези технологии. Ние споделяме също информация за Вашето използване на нашите уебсайтове с трети страни, включително нашите партньори в социалните медии, рекламата и анализите. За повече информация относно информацията, която събираме чрез използването на Бисквитки, и нейното използване, моля, вижте разделите Информация, която събираме и Използване на информация в тази Политика за защита на личните данни. За повече информация относно използването на бисквитки, пиксели, уеб маяци и други подобни технологии от трети страни на нашите уебсайтове, моля, вижте раздела Трети страни, които предоставят съдържание или функционалност на нашите услуги на тази Политика за защита на личните данни. С използването на нашите онлайн Услуги, Вие давате съгласието си за използването на технологии за проследяване, описани в тази Политика за защита на личните данни. 

Бисквитки

„Бисквитката“ е малък файл, който може да се съхранява на Вашия компютър или друго устройство. „Бисквитката“ дава възможност на предприятието, което е поставило „бисквитката“ на устройството Ви, да я разпознае в различни уебсайтове и услуги.

 

Когато използвате уеб браузър за достъп до услугите, можете да конфигурирате браузъра си да приема всички бисквитки, да отхвърля всички „бисквитки“ или да Ви уведомява, когато е изпратена „бисквитка“. Кликнете върху менюто „Помощ“ на браузъра си, за да научите повече за това как да промените предпочитанията си за „бисквитки“. Операционната система на устройството Ви може да съдържа допълнителни контролни функции за „бисквитките“. Моля, обърнете внимание, че деактивирането на „бисквитките“ може да повлияе на способността Ви да осъществявате достъп до и да използвате определени функции на услугите. 

Сигнали „не проследявай“ и подобни механизми.

Някои уеб браузъри могат да предават сигнали „не проследявай“ на уебсайтовете и други онлайн услуги, с които потребителят комуникира. Няма индустриален стандарт, който да урежда какво трябва да правят уеб сайтове, когато получат тези сигнали. В момента Sherwin-Williams не предприема действия в отговор на тези сигнали. Ако и когато бъде установен и приет стандарт, Sherwin-Williams може да преразгледа своята политика за отговор на тези сигнали. Ако сте потребител от САЩ, натиснете тук за информация относно сигнали „Не проследявай“ (Do-Not-Track) и подобни механизми.

Пиксели и уеб маяци за проследяване

Пикселите, уеб маяците и подобни технологии са малки части код, които са вградени в уеб страници, реклами и електронна поща, и които комуникират с трети страни. Можем например да използваме пиксели, за да преброяваме броя на потребителите, които са посетили конкретна уеб страница, да доставяме бисквитки или да комуникираме с тях и да разберем стереотипите на използване. Можем също да включим пиксели в имейли, за да разберем дали съобщенията са били отворени, използвани или препратени. 

Други технологии

Има различни технологии за проследяване, които могат да бъдат включени в мобилни приложения, които не са базирани на браузъри като „бисквитки“ и не могат да бъдат контролирани от настройките на браузъра. Някои използват „SDKs“, за да асоциират активността на потребителя на приложението към конкретно приложение и да проследяват активността на потребителя в приложенията и/или устройствата. SDK са блокове от код, които могат да бъдат инсталирани в нашето мобилно приложение от компании трети страни, с които работим. SDK ни помагат да разберем как взаимодействате с нашето мобилно приложение и да събираме определена информация за устройството и мрежата, които използвате за достъп до нашето приложение, като например рекламния идентификатор, свързан с Вашето устройство, и информация за това как взаимодействате с нашето приложение.

Как използваме тези технологии

Нашите онлайн услуги използват тези технологии за следните общи цели:

Тип „бисквитка“  Какво правят Примери
Изисква се Позволяват на нашата онлайн услуга да работи правилно. Например, тези „бисквитки“ запомнят предишни действия (напр. въведен текст), когато се връщате към страница в същата сесия и балансират трафика на уебсайта.
Изпълнение Помагат ни за измерване и разбиране как взаимодействат посетителите с онлайн Услугите и нашето съдържание, както и проблеми, с които се сблъскват, за подобряване ефективността на Услугите. Например, тези „бисквитки“ получават представа за това как посетителите използват нашите уеб сайтове, за да можем да подобрим използваемостта и съдържанието им.
Функционалност Позволяват на нашите онлайн услуги да запомнят изборите, които правите (като потребителско име, език или регион, в който се намирате), за да осигурим по-персонализирано онлайн изживяване. Например, тези Бисквитки може да Ви позволят да съхранявате идентификационните си данни и предпочитания, за да не е необходимо да ги въвеждате при всяко влизане. 
Насочване/Реклама Помагат на нас и на трети страни да Ви предоставим подходящо съдържание и реклами, като се събира информация за Вашето използване на нашите услуги и други уебсайтове и онлайн услуги. Тези „бисквитки“ могат да се използват за предоставяне на насочена реклама или за ограничаване на броя пъти, които виждате реклама. Те също така ни помагат да измерим ефективността на рекламните кампании. Можем да включим пиксели в имейли, за да разберем дали съобщенията са били отворени, използвани или препратени. 

„Бисквитките“ се различават според продължителността им на действие. „Сесийни (временни) бисквитки“ се преустановяват скоро след като прекратите Вашата интернет сесия. „Постоянни бисквитки“ се съхраняват на Вашето устройство до определена дата на изтичане на срока на действие. Ние използваме както сесийни бисквитки, така и постоянни бисквитки на нашите уебсайтове.


Трети страни, които предоставят съдържание или функционалност на нашите услуги

Част от съдържанието и функционалността на услугите ни се предоставя от трети страни, които не са свързани с нас. Например, ние Ви даваме възможност да споделяте определени материали за нашите услуги чрез социални мрежови услуги като Facebook и Twitter. Тези и други услуги за социални мрежи могат автоматично да събират информация от или за използването на нашите Услуги от Ваша страна, когато използвате нашите Услуги, докато сте влезли в социални мрежови услуги. Ние също така предлагаме функции за онлайн чат, които се поддържат от доставчици – когато използвате тези функции, споделяте информация, която предоставяте в чата с доставчика, както и с нас. Рекламодатели от трети страни, включително, но не само, доставчици на повторения на сесии и услуги на социални медии, също могат да имат присъствие в някои от нашите Услуги. Тези и други трети страни събират или получават определена информация за Вашето използване на нашите Услуги, включително чрез използването на Бисквитки, пиксели и подобни технологии, като тази информация може да бъде събрана с течение на времето и обединена с информация, събрана между различни уебсайтове и онлайн услуги. 

 

Някои от тези компании участват в индустриално разработени програми, предназначени да предоставят на потребителите избор дали да получат целева реклама. Моля, посетете уебсайтовете, управлявани от Инициативата за мрежова реклама и Алианса за цифрова реклама, за да научите повече. (Канадските потребители също могат да посетят уебсайта на Алианса за дигитална реклама на Канада. Допълнителна информация на местните езици може да бъде на разположение на този сайт.)

 

Нашите Услуги, включително нашите уебсайтове, използват аналитична технология, предоставена от Google Analytics, за разбиране как взаимодействат потребителите със сайтовете, за подобряване изживяването на нашите уебсайтове и за по-добър маркетинг на нашите продукти. Можете да упражните избора си относно използването на „бисквитки“ от Google Analytics, като отидете на https://tools.google.com/dlpage/gaoptout или изтеглите добавката за браузър за отказ от Google Analytics.


Международен трансфер на данни

Sherwin-Williams и нейните доставчици на услуги могат да събират, прехвърлят, съхраняват и обработват Вашата лична информация извън Вашата държава на пребиваване, включително в Съединените американски щати. Моля, обърнете внимание, че законите за защита на данните и други закони в различните държави може да не са толкова изчерпателни, колкото тези във Вашата държава. В съответствие с приложимото право ние прилагаме мерки като стандартни клаузи за защита на данните, за да гарантираме, че всички прехвърлени лични данни остават защитени и обезопасени. Можете да получите допълнителна информация за тези мерки, като се свържете с нас чрез Глобалния портал за защита на личните данни.


Събиране на информация от деца

Ние не събираме съзнателно лична информация онлайн от деца, както е определено от местното законодателство. Ако научим, че дете ни е предоставило лична информация, ще я изтрием или ще спазим по друг начин приложимия закон.


Вашите избори и права за Вашата информация

Когато това е разрешено от закона, може да Ви изпращаме оферти или промоции. При това положение, ние Ви даваме избор как да комуникираме с Вас.

 • Електронен адрес: Ако не желаете повече да продължавате да получавате търговски имейли от конкретна марка или група на Sherwin-Williams, можете да следвате инструкциите, съдържащи се във всяко такова съобщение. Можете също така да се свържете с нас на Глобален портал за защита на личните данни за информация как да се отпишете от всички наши пощенски списъци. 
 • Стандартна поща: Ако не желаете повече да продължавате да получавате търговска кореспонденция от конкретна марка или група на Sherwin-Williams, можете да следвате инструкциите, съдържащи се във всяко такова съобщение. Можете също така да се свържете с нас на Глобален портал за защита на личните данни за информация как да се отпишете от нашите пощенски списъци.
 • Текстови съобщения: Имате избор да се съгласите да получавате текстови съобщения и известия на номера(та) на мобилен телефон, който(които) сте ни посочили. Не е необходимо да се абонирате за текстови съобщения и известия, за да използвате и да се наслаждавате на наша Услуга или продукти. Ако се абонирате, може да се прилагат стандартни такси за текстови съобщения. Ако вече не желаете да получавате текстови съобщения от определена марка или група на Sherwin-Williams, можете да се откажете от нашите текстови съобщения и известия по всяко време. За да се откажете директно, следвайте инструкциите или използвайте информацията за контакт, съдържаща се във всяко такова съобщение. За повече информация вижте нашите Общи условия за програмата за текстови съобщения.

Моля, обърнете внимание, че независимо от избора Ви за отказване, когато това е разрешено от приложимите закони, може да Ви изпращаме съобщения относно транзакции или услуги, които сте поискали конкретно, или да Ви информираме за важни промени в нашите услуги, продукти или политики. Ако имате няколко профила, може да се наложи да се откажете поотделно за всеки профил във връзка с избора на защита на личните данни, описан по-горе.

 

Възможно е да имате определени права като субект на данни съгласно местното законодателство. Например местното законодателство може да Ви предостави право на достъп, актуализиране, ограничаване, възражение, изтриване, пренос и/или коригиране на неточности в личната Ви информация под наш контрол, при спазване на определени изключения, предвидени от закона.Много от нашите програми Ви осигуряват директен достъп за преглед, актуализиране, коригиране и/или изтриване на лична информация, която сте предоставили при регистрирането Ви онлайн. Моля, проверете къде сте се регистрирали, за да разберете каква функционалност може да бъде достъпна за Вас във връзка с приложима програма.

 

Ако функционалността не е налице, когато сте се регистрирали и искате да упражнявате законните си права, моля свържете се с нас на Глобален портал за защита на личните данни. Ще отговорим на искания в съответствие с приложимото право и предмет на законови и договорни ограничения.


Информационна сигурност и задържане

Разполагаме с внедрени различни процедури, за да защитим информацията Ви, включително технически, административни и физически процедури, предназначени да осигурят сигурността на Вашата информация. Моля, имайте предвид обаче, че въпреки че предприемаме разумни стъпки за защита на Вашата информация, няма уебсайт, интернет предаване, компютърна система или безжична връзка, които да са напълно защитени. 

 

Освен това предприемаме стъпки за запазване на Вашата информация само докато е необходимо за целта, за която е събрана, както се изисква по договор, или както се изисква или е позволено съгласно приложимото законодателство.


Как да се свържете с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за защита на личните данни или практиките ни за защита на личните данни, моля, свържете се с Sherwin-Williams чрез нашия Глобален портал за защита на личните данни или на следния адрес:

 

Компанията Sherwin-Williams

Global Privacy Compliance

101 W. Prospect Ave.

Cleveland, OH 44115


Промени в тази политика за защита на личните данни в бъдеще

Законите и насоките за поверителността са част от постоянно променяща се среда. Ние си запазваме правото, по наша преценка, да променим, модифицираме, добавим или премахнем части от тази политика за защита на личните данни по всяко време. Нашата Политика за защита на личните данни е публикувана на тази връзка. Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази политика за защита на личните данни, за да сте сигурни, че сте наясно с настоящите ни практики за защита на личните данни, въпреки че можем да изберем да Ви уведомяваме по електронната поща или чрез публикуване на нещо в някои или всички наши Услуги. Продължаването на използването на нашите услуги след всякакви промени означава, че приемате тези промени.


Специфични за дадена юрисдикция оповестявания

Жители в САЩ

Настоящото Известие допълва другите части на нашата Политика за защита на личните данни и предоставя допълнителна информация за потребителите в САЩ („Потребители“), както и за жителите на Калифорния, които взаимодействат с нас в хода на работата си за друга компания („B2B контакти“). Настоящото Известие се отнася за „Лична информация“ или „ЛИ“, която означава информация, която идентифицира, отнася се до, описва, може основателно да бъде свързана с или би могла да се отнася пряко или непряко до Вас.

СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

През последните 12 месеца сме събрали ЛИ за потребители в САЩ и контакти за B2B в Калифорния, и може да сме разкрили такава ЛИ на нашите филиали, доставчици на услуги и изпълнители, както е описано в таблицата по-долу.

Категория на ЛИ Примери за събрана ЛИ Източници на ЛИ Цел на събиране на ЛИ Оповестявания на Свързани дружества, Доставчици на услуги и Изпълнители

Идентификатори и Записи на клиенти

(Тази категория включва Лична информация, описана в Гражданския кодекс на Калифорния § 1798.80(e))

Име,
пощенски адрес, телефонен номер, подпис, онлайн идентификатор
Интернет протокол (IP) адрес, имейл адрес, номер на шофьорска книжка, номер на социална осигуровка
(SSN събиране, ограничено до заявления за кредитна сметка), заетост, трудов стаж, номер на банкова сметка, номер на кредитна карта, номер на дебитна карта или друга финансова информация
Директно от Вас,
публична информация, Свързани дружества, доставчици на услуги,
трети страни, автоматично, когато използвате нашите Услуги
Ние използваме тази информация за целите на бизнеса като: одит, свързан с взаимодействия и транзакции; откриване на инциденти, свързани със сигурността и защита от измама; отстраняване на грешки или ремонт на системи; краткосрочно преходно използване (напр. контекстуална реклама); предоставяне на услуги; вътрешни технологични изследвания; и контрол на качеството и безопасността. Също така, ние използваме тази информация за търговски цели, изброени в Използване на информация“ по-горе. Доставчици на маркетингови услуги (като напр. рекламни мрежи, доставчици на интернет услуги, доставчици на анализи), доставчици на услуги, които ни помагат по друг начин да управляваме нашия бизнес, държавни организации, операционни системи и платформи, агенции за събиране на вземания и финансови институции.
Търговска информация История на покупките,
документи за собственост на недвижими имоти, истории на потреблението или поведение
Директно от Вас,
публична информация, Свързани дружества, доставчици на услуги,
трети страни, автоматично, когато използвате нашите Услуги
Ние използваме тази информация за целите на бизнеса като: краткосрочна преходна употреба (напр. контекстуална реклама); и предоставяне на услуги. Също така, ние използваме тази информация за търговски цели, изброени в „Използване на информация“ по-горе. Доставчици на маркетингови услуги (като напр. рекламни мрежи, доставчици на интернет услуги, доставчици на анализи), доставчици на услуги, които по друг начин ни помагат да управляваме бизнеса си, държавни организации, операционни системи и платформи, агенции за събиране на вземания и финансови институции.
Информация за активност в интернет или друга електронна мрежа История на сърфиране,
история на търсенията,
информация относно взаимодействията с нашите уебсайтове или реклами
Директно от Вас,
публична информация, Свързани дружества, доставчици на услуги,
трети страни, автоматично, когато използвате нашите Услуги
Ние използваме тази информация за същите цели, изброени по-горе, във връзка с идентификаторите. Доставчици на маркетингови услуги (като напр. рекламни мрежи, доставчици на интернет услуги, доставчици на анализи), доставчици на услуги, които по друг начин ни помагат да управляваме бизнеса си.
Данни за геолокация Физическо местоположение, движения Нашите мобилни приложения събират информация за геолокация, когато разрешите това събиране. Можем също така да направим извод за геолокацията Ви от Вашия IP адрес. Ние използваме тази информация за целите на бизнеса като: краткосрочна преходна употреба (напр. контекстуална реклама); предоставяне на услуги; както и вътрешни технологични изследвания. Също така, ние използваме тази информация за търговски цели, изброени в „Използване на информация“ по-горе. Доставчици на маркетингови услуги (като напр. рекламни мрежи, доставчици на интернет услуги, доставчици на анализи), доставчици на услуги, които по друг начин ни помагат да управляваме бизнеса си.
Аудио, електронна, визуална, термична, обонятелна или подобна информация Аудио записи на разговори от обслужването на клиенти,
 кадри от видеонаблюдение
Обажданията за обслужване на клиенти понякога се записват, като клиентите са уведомени за това в началото на разговора. Кадрите от видеонаблюдението се събират за цели, свързани със сигурността, само в определени помещения, където са поставени знаци за уведомяване, указващи тази функция. Ние използваме тази информация за целите на бизнеса, свързани с проследяването на инциденти относно сигурността и защитата от измами; както и контрол на качеството и безопасността. Държавни организации, доставчици на услуги, свързани със сигурността, доставчици на услуги, които по друг начин ни помагат да управляваме бизнеса си.
Професионална или свързана със заетостта информация Професионална информация, като Вашата професия и работодател Директно от Вас,
обществено достъпна информация, Свързани дружества, доставчици на услуги,
трети страни
Ние използваме тази информация за целите на бизнеса, свързани с предоставянето на услуги и вътрешнофирмени технологични изследвания. Можем да използваме също тази информация за търговски цели, изброени в раздела „Използване на информация“ по-горе. Освен това, ако кандидатствате за кредитна карта със сметка при нас, можем да вземем информация, относно Вашата трудова заетост, което ще ни даде възможност да Ви предоставяме услуги, като извършим съответната проверка за кредит и създадем Ваша кредитна сметка. Доставчици на маркетингови услуги (като напр. доставчици на анализи), доставчици на услуги, които по друг начин ни помагат да управляваме бизнеса си.
Изводи от събраната ЛИ Търговско поведение Директно от Вас,
обществено достъпна информация, Свързани дружества, доставчици на услуги,
трети страни
Ние използваме тази информация за целите на бизнеса за краткосрочно преходно използване (напр. контекстуална реклама); предоставяне на услуги; и вътрешнофирмени технологични изследвания. Също така, ние използваме тази информация за търговски цели, изброени в „Използване на информация“ по-горе. Доставчици на маркетингови услуги (като напр. доставчици на анализи).

Сред категориите лична информация, изброени по-горе, следните категории лична информация, която събираме, може да се считат за „чувствителни“ съгласно някои държавни закони за защита на личните данни:

Категория чувствителна лична информация Категории източници Цел на събирането Оповестявания на Доставчици на услуги и Изпълнители
Лична информация, която разкрива Вашия социалноосигурителен номер или шофьорска книжка Директно от Вас За удължаване на кредитна линия За обработване на транзакции, свързани с наеми на оборудване Доставчици на услуги, които ни помагат да управляваме нашия бизнес
Лична информация, която разкрива влизане в акаунт, финансова сметка, номер на дебитна или кредитна карта в комбинация с всеки задължителен код за сигурност или достъп, парола или идентификационни данни, позволяващи достъп до акаунт Директно от Вас За удължаване на кредитна линия Доставчици на услуги, които ни помагат да управляваме нашия бизнес
Лична информация, която разкрива точната Ви геолокация (местоположение в радиус от 1850 фута) Нашите мобилни приложения събират информация за геолокация, когато разрешите това събиране. Локализиране на магазин или предоставяне на други подобни услуги Вътрешнофирмено технологично изследване Доставчици на услуги, които ни помагат да управляваме нашия бизнес

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Ние запазваме категориите ЛИ, описани по-горе, толкова дълго, колкото е необходимо за целите, описани в тази Политика или по друг начин разрешени от закона. Това обикновено означава да се съхранява информацията докато е приложим някой от следните случаи: 

 • Вашата ЛИ е необходима основателно за управление на нашите операции, за управление на отношенията Ви с нас или за изпълнение на друга цел, за която сме я събрали; 
 • Вашата ЛИ е необходима основателно за изпълнение на разкрита цел, която е съвместима целесъобразно с контекста, в който е била събрана; 
 • Информацията е необходима основателно за опазване или защита на нашите права или собственост (които обикновено се отнасят до приложимите закони, които ограничават действията в конкретен случай); или 
 • От нас се изисква по друг начин или ни е разрешено да съхраняваме Вашата информация съгласно приложимите закони или разпоредби. 

Когато ЛИ се използва за повече от една цел, ние ще я запазим до изтичане на целта с най-дългия период. За повече информация относно нашите политики за съхранение, моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт по-долу.

НАСОЧЕНА РЕКЛАМА, ПРОДАЖБА И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Категориите ЛИ, които разкриваме за бизнес или търговска цел, както и категориите получатели, са изброени в графиката по-горе. Графиката по-долу обобщава категориите ЛИ, използвана от нас за целева/кръстосана контекстна поведенческа реклама през последните 12 месеца. Въпреки че не продаваме Лична информация в замяна на пари, някои от начините, по които споделяме ЛИ за насочена реклама могат да се считат за „продажби“ или „споделяне“ съгласно някои закони на САЩ за защита на личните данни. Ние нямаме информация, че продаваме или споделяме ЛИ на лица под 16-годишна възраст. Използването на Лична информация от наша страна не се счита за „продажби“ съгласно законодателството на Невада.

Категория лична информация Вид разкриване Категории трети страни, на които информацията е продадена или споделена
Идентификатори Прехвърлени на трети страни за междуконтекстна поведенческа реклама Рекламни мрежи, платформи за търсене и социални медии, и други партньори за реклама онлайн
Данни за клиента
Търговска информация
Информация за активност в интернет или друга електронна мрежа
Данни за геолокация
Заключения

ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ В ЩАТА КАЛИФОРНИЯ

Съгласно Закона за защита на личните данни на потребителите в Калифорния (Граждански кодекс на Калифорния, раздел 1798.100, и сл.), изменен със Закона за защита на личните данни в Калифорния (Граждански кодекс на Калифорния, раздел 1798.100, и сл.) (“CCPA”), жителите на щата Калифорния имат определени права, които могат да упражняват самостоятелно или чрез упълномощен представител. Вашите права за защита на неприкосновеността на личния живот в щата Калифорния са описани по-долу. За целите на настоящото Известие, на някои места сме използвали съкращения или сме обобщили термина или езика на CCPA. Термините, определени в CCPA, които се използват в настоящото Известие, имат същите значения, както в CCPA.

 

За да направите заявка за изтриване, заявка за коригиране или заявка за информация, можете да подадете искане чрез нашия онлайн Глобален портал за защита на личните данни или като се обадите на 1-844-835-4134. Моля, следвайте инструкциите в нашия Глобален портал за защита на личните данни и отговорете своевременно на всички последващи запитвания, за да можем да потвърдим Вашата самоличност.Ако искате да откажете продажби и споделяне на ЛИ, кликнете върху връзката „Не продавайте и не споделяйте моята лична информация“ на началната страница на уебсайта(овете) на Sherwin-Williams, които посещавате, и преместете превключвателя „Не продавайте и не споделяйте моята лична информация/бисквитки за насочване“ на „изключено“. 

 

Ако подадете заявка за информация, заявка за изтриване или заявка за коригиране, ще бъдете помолени да влезете в акаунта си или да предоставите 2–3 примера на данни от ЛИ, които ще съпоставим с нашите записи, за да потвърдим самоличността Ви. Упълномощените представители могат да подават заявки от името на Потребителите, като следват тези стъпки и предоставят подходяща документация. Ако подадете заявка чрез оторизиран представител, отново ще трябва да потвърдите самоличността си директно при нас, преди заявката Ви да може да бъде обработена.

Право на информация

 

Имате право да поискате да Ви предоставим следната информация. Искания от такъв характер могат да бъдат отправяни не повече от два пъти за 12-месечен период. 

 • Категориите ЛИ, която сме събрали за Вас, включително: 
  • Категориите източници, от които ЛИ е събрана
  • Нашите бизнес или търговски цели за събиране, продажба или споделяне на ЛИ
  • Категориите трети страни, на които разкриваме ЛИ
  • Категориите ЛИ, които сме продали, и за всяка определена категория, категориите трети страни, на които сме продали тази конкретна категория ЛИ
  • Категориите ЛИ, които сме разкрили за бизнес цел, и за всяка определена категория, категориите получатели, на които сме разкрили тази конкретна категория ЛИ
 • Конкретни данни от Вашата ЛИ, които сме събрали.

Право на отказ от продажби и споделяне на ЛИ

 

Имате право да се откажете от продажбата на Вашата ЛИ и да поискате да не споделяме Вашата ЛИ за междуконтекстна поведенческа реклама. Въпреки че не продаваме Лична информация в замяна на пари, някои от начините, по които споделяме ЛИ за реклама или маркетинг, могат да се считат за „продажби“ или „споделяне“ съгласно CCPA. За да откажете, моля, кликнете върху връзката „Не продавайте и не споделяйте моята лична информация“ на началната страница на уебсайта(овете) на Sherwin-Williams, които посещавате, и преместете указания превключвател на „изключено“. Ако изберете да използвате сигнал за отказ, базиран на браузър (като например Глобален контрол за защита на данните (GPC)), ще бъдете отписани от продажбите и споделянето на Лична информация, базирани на бисквитки, за всеки от нашите уебсайтове, които посещавате, с активиран сигнал. Тъй като не можем да Ви разпознаем в различни уебсайтове, посещението на един от нашите сайтове с активиран сигнал ще има ефект на отказ от продажби и споделяне по отношение на този конкретен сайт, но няма да повлияе на продажбите и споделянето за другите ни уебсайтове. Освен това ще трябва да включите сигнала за отказ за всеки браузър, който използвате. Моля, имайте предвид, че сигналът на GPC може да блокира показването на банери за бисквитки и центрове за предпочитания на нашите уебсайтове или да наруши по друг начин нашите връзки „Не продавайте или споделяйте моята лична информация“. Ако това се случи, Вашите предпочитания са разпознати, дори ако банерът и центърът за предпочитания вече не се виждат.

Права за изтриване

 

Можете да заявите да изтрием Вашата ЛИ, която сме събрали директно от Вас. Съгласно CCPA можем да откажем да изтрием Вашата ЛИ при определени обстоятелства, напр., ако се нуждаем от ЛИ за завършване на трансакции, за предоставяне на заявени от Вас или предвидени основателно услуги, за целите на сигурността, за законни вътрешнофирмени бизнес цели, за спазване на закона или за изпълнение и защита на правни искове.. Когато използваме деидентификация за изпълнение на искане за изтриване, ние се ангажираме да поддържаме и използваме информацията в деидентифицирана форма и няма да се опитваме да я идентифицираме повторно. 

Права за корекция

 

Ако смятате, че ЛИ, която поддържаме за Вас, е неточна, имате право да поискате да коригираме тази информация.

Право на ограничаване на използването и разкриването на чувствителна лична информация

 

Ние не използваме или разкриваме чувствителна лична информация за цели, за които се прилага правото за ограничаване на използването и разкриването съгласно CCPA.

Право на недискриминация за упражняване на Вашите права за защита на личните данни

 

Ако изберете да упражните някое от Вашите права за защита на личните данни съгласно CCPA, имате също правото да не получавате дискриминиращо отношение от нас.


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕНашата програма за възнаграждения PaintPerks предоставя ползи, като точки за награди и отстъпки на участниците. Участието изисква да предоставите определена ЛИ, като идентификатори, данни за клиенти и търговска информация. Стимулите, свързани с нашата програма за възнаграждения, са предназначени да възнаграждават лоялните клиенти въз основа на обема на продуктите и услугите, които закупуват от нас. За пълните правила и условия, приложими за нашата програма за възнаграждения, моля, кликнете тук връзка

 

Направихме добросъвестна оценка, че стойността на ЛИ, предоставена във връзка с нашата програма за възнаграждения, е еквивалентна на съответните разходи, свързани с нейното събиране и запазване. Всяка разлика в цената или ползите, предоставени на клиенти, които участват в нашата програма за възнаграждения, е свързана основателно със стойността на предоставената ЛИ. Чрез присъединяването Ви към нашата програма за възнаграждения, Вие се съгласявате с всеки финансов стимул във връзка с програмата. Имате право да откажете финансовия стимул по всяко време, като отмените участието си в програмата за възнаграждения. За да отмените членството си в програмата за възнаграждения, моля, кликнете тук тук връзка. Моля, имайте предвид, че ако подадете заявка за изтриване, това ще изтрие ЛИ, свързана с всеки акаунт за възнаграждения, който може да имате.

Права за защита на личните данни за жители на допълнителни щати на САЩ

 

Този раздел допълва другите части на нашата Политика за защита на личните данни и предоставя допълнителна информация за потребителите, които пребивават в щати от САЩ, различни от Калифорния. Ако сте жител на Калифорния, моля, прегледайте нашите специфични за Калифорния оповестявания по-горе.

ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕ, СВЪРЗАНО С ПРАВАТА ЗА ЗАЩИТА НА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ

 

Ако искате да направите заявка, свързана с Вашата Лична информация, моля, използвайте нашия Глобален портал за защита на личните данни или се обадете на 1-844-835-4134. Моля, имайте предвид, че ще трябва да удостоверим самоличността Ви, преди заявката Ви да може да бъде обработена. За удостоверяване на Вашата самоличност, ще бъдете помолени да влезете в акаунта си или да предоставите 2–3 примера на лични данни, които ще съпоставим с нашите записи. 

 

 • Право на достъп и преносимост на данните. Можете да използвате този тип искане, за да потвърдите дали да обработваме Вашата Лична информация, да поискате достъп до Вашата Лична информация и да получите копие в преносим формат от Личната информация, която сте ни предоставили. 
 • Корекция . Имате право да поискате да коригираме неточности във Вашата Лична информация, като се вземе предвид нейното естество и нашите цели за нейното обработване. 
 • Изтриване . Имате право да поискате да изтрием Вашата Лична информация. Съгласно щатските закони за защита на данните можем да откажем да изтрием Вашата ЛИ при определени обстоятелства, напр., ако се нуждаем от ЛИ за изпълнение на трансакции или за предоставяне на заявени от Вас или основателно предвидени услуги, за целите на сигурността, за законни вътрешнофирмени бизнес цели, за спазване на закона или упражняване и защита на правни искове.
 • Искания за отказ. Можете да откажете следните употреби на Вашата Лична информация: (а) насочена реклама; (б) продажба на Лична информация; и (в) профилиране в подкрепа на решения, които пораждат правни или подобни значими ефекти относно Вашето икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движения. Ние не продаваме Лична информация в замяна на пари и не се ангажираме с практики, които се квалифицират като профилиране, което води до правни или подобни значими последици съгласно приложимите щатски закони за защита на личните данни. За да откажете насочена реклама/непарични „продажби“ на Лична информация, моля, кликнете върху връзката „Не продавайте и не споделяйте моята лична информация“ на началната страница на уебсайта(овете) на Sherwin-Williams, които посещавате, и преместете превключването „бисквитки за насочване“ на „изключено“. Ако сте оторизиран представител, подаващ заявка за отказ от името на потребител в Колорадо, моля, кликнете върху връзката „Не продавайте и не споделяйте моята лична информация“ на началната страница на уебсайта(овете) на Sherwin-Williams, които посещавате, и преместете превключвателя „Не продавайте и не споделяйте моята лична информация/бисквитки за насочване“ на „изключено“. Ние полагаме разумни търговски усилия, за да удостоверим самоличността на потребителя и пълномощията на упълномощения представител да действа от името на потребителя. 
 • Жалби. Понякога не можем да обработим искания във връзка с Вашата Лична информация, в който случай Вашето искане ще бъде отказано. Ако Вашето искане относно защита на личните данни преди това е било отхвърлено от нас и смятате, че сме го отхвърлили по погрешка, можете да подадете жалба за преразглеждане на Вашето искане чрез нашия Глобален портал за защита на личните данни.

Моля, имайте предвид, че ако направите искане относно защита на личните данни, ние ще запазим личната информация, подадена във връзка с Вашето искане за целите на воденето на документация.

ОПОВЕСТЯВАНИЯ НА ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНОСТ ЗА ЖИТЕЛИ НА КОЛОРАДО

 

Целта на този раздел е да уведоми потребителите на Колорадо за начина, по който използваме Лична информация във връзка с Вашето участие в нашата програма за лоялност PaintPerks. Имате право да изтриете Вашата Лична информация, свързана с Вашия акаунт в PaintPerks; въпреки това, ако изтриете Вашата Лична информация, няма да можем да свържем наградите Ви с Вашия акаунт и следователно няма да можете да получите ползи от програмата. Таблицата по-долу представя категориите Лична информация, получена чрез нашата програма за лоялност, която продаваме или обработваме за насочена реклама, и третите страни, които получават всяка категория Лична информация.

Категория лична информация Трети страни, които получават всяка категория
Идентификатори Партньори за реклама и комуникации
Данни за клиента
Търговска информация

За повече информация относно начина, по който обработваме Вашата Лична информация, моля, вижте другите раздели на нашата Политика за защита на личните данни.

Жители на държава членка на Европейския съюз

Правните основания за нашите дейности по обработка са както следва:

 • За наши законни бизнес цели, включително:
  • за да Ви предоставим услуги, продукти или други материали, които поискате (например да завършите регистрацията си за програма за лоялност и да Ви изпратим мостри на продукти) и за да персонализираме опита Ви с нашите услуги.
  • за да управляваме и подобряваме Вашия опит при пазаруване и нашите продукти, услуги и предложения, включително анализ на използването на нашите продукти и услуги и определяне на ефективността на рекламата ни; и
  • за да защитим сигурността и целостта на нашите услуги.
 • За да изпълняваме договора(ите) си с Вас, включително обработката на покупките и транзакциите,
 • За да изпълним нашите законови задължения, например:
  • за целите на одита и отчитането;
  • за изпълнение на счетоводни и административни задачи; 
  • за отговор на искания за информация от компетентните публични и съдебни органи и 
  • за да прилагаме нашите законни права и да прилагаме или управляваме правни искове.
 • Въз основа на Вашето съгласие:
  • да Ви изпращаме директни маркетингови съобщения за нашите продукти, услуги и промоции и
  • да Ви предоставяме целеви реклами, както с, така и извън услугите, включително и чрез използването на „бисквитки“ и подобни технологии, както е обяснено по-долу.

Можете да оттеглите съгласие си по всяко време, като се свържете с нас. Ако оттеглите определени съгласия, може вече да не можем да предлагаме свързани услуги.

 • Електронен адрес: Ако желаете да се откажете или да се отпишете от получаването на директен маркетинг от конкретна марка или група на Sherwin-Williams по имейл, можете да следвате инструкциите, съдържащи се във всяко такова съобщение. Можете също така да се свържете с нас чрез Глобален портал за защита на личните данни за информация как да се отпишете от всички наши пощенски списъци. 
 • Стандартна поща: Ако не желаете повече да продължавате да получавате търговска кореспонденция от конкретна марка или група на Sherwin-Williams, можете да следвате инструкциите, съдържащи се във всяко такова съобщение. Можете също така да се свържете с нас на Глобален портал за защита на личните данни за информация как да се отпишете от нашите пощенски списъци.
 • Други: Ако не желаете повече да продължавате да получавате други търговски комуникации от конкретна марка или група на Sherwin-Williams, можете да следвате инструкциите, съдържащи се във всяко такова съобщение или да промените настройките за защита на личните данни на Вашия браузър (напр. по отношение на „бисквитките“). Можете също така да се свържете с нас на Глобален портал за защита на личните данни да се отпишете от други видове директен маркетинг в съответствие с местното законодателство. 

Можете да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработката на Вашата лична информация нарушава приложимото право.

 

За Услугите ни може да се използват уеб аналитични услуги, като Google Analytics, които се предоставят от Google, Inc. и други трети страни доставчици. Тези услуги използват „бисквитки“, за да анализират как посетителите използват онлайн услугите. Информацията, генерирана от „бисквитките“ за използването на онлайн услугите от Ваша страна (включително Вашия IP адрес), ще бъде предадена на и съхранявана от тези доставчици, включително извън ЕС, в трети страни като Съединените щати, които може да нямат защита на данните и други закони, които са толкова изчерпателни, колкото тези във Вашата държава.

 

Ако Вашият IP адрес не е съкратен чрез IP-анонимизация, пълният IP адрес може да бъде прехвърлен на сървъри на трети страни доставчици, които не са от ЕС. Тези доставчици могат да използват тази информация с цел оценка на Вашето използване на уебсайта, съставянето на отчети за дейността на уебсайта за операторите на уебсайтове и предоставянето на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на Интернет. Можете да откажете използването на „бисквитки“, както е описано другаде в тази политика, а и някои доставчици Ви предлагат възможността да предотвратите събирането и обработката на данни, генерирани от „бисквитки“, и свързаните с използването на уебсайта (включително IP адреса Ви) чрез изтегляне и инсталиране на браузър-приставка.

Жители на Аржентина

Ако сте местен жител на Аржентина, в съответствие със Закон № 25,326, както е изменен, можете да упражнявате правото си на достъп на всеки 6 месеца безплатно, или по-често, ако имате легитимен интерес да упражните такова право, като ни предоставите доказателства за самоличността си. На искането се отговаря в съответствие с приложимото право.

 

Освен правото на достъп, всеки местен жител на Аржентина може да упражни своите права за изменение, актуализиране или анулиране по всяко време без такса, като ни предостави доказателства за самоличност. На искането се отговаря в съответствие с приложимото право. Искането може да бъде отказано, ако: (i) има трета страна, която се интересува от запазването на личната информация в настоящото ѝ състояние от Sherwin-Williams или (ii) съществува законово задължение за запазване на данните в настоящото им състояние.

 

Упражняването на правото на достъп, изменение, актуализиране или анулиране може да бъде отказано от нас, ако е необходимо: (i) да се защити националната сигурност, институционалния ред, обществената безопасност или правата на трети страни или (ii) да се избегне възпрепятстването на правосъдието в съдебни или административни дела, свързани с данъчни задължения, задължения за обществено осигуряване, обществено здравеопазване, наказателни разследвания и административни нарушения, докато в съответното дело има разпореждане да се избягва упражняването на всяко от посочените по-горе права от субекта на данните. 

 

За информация как да упражнявате тези права, моля, вижте Вашите избори и права за Вашата информация по-горе. Контакт със Sherwin-Williams за допълнителни запитвания може да се осъществи чрез Глобален портал за защита на личните данни.

Жители на Австралия

С настоящото австралийските жители се уведомяват, че имат възможност да контактуват анонимно или чрез псевдоним, ако се свържат с нас по телефона и само търсят информация за нашите услуги, но не искат да започват по-нататъшни дискусии с нас. Ако обаче искате да контактувате с нас по този начин, няма да можете да се ангажирате с нас по отношение на нашите услуги. Ако желаете да се ангажирате с нас по отношение на нашите услуги, от Вас може да се изиска да ни предоставите личната Ви информация.

 

Sherwin-Williams може да прехвърли личната Ви информация на филиали, доставчици на услуги и други страни, описани в раздел „Споделяне на информацията Ви“ извън Австралия, включително в Съединените щати.

 

Ние разчитаме на Вашето съгласие, за да Ви изпращаме директни маркетингови съобщения за нашите продукти, услуги и промоции и да Ви предоставяме насочени реклами. Можете да оттеглите съгласие си по всяко време. Моля вижте раздел Вашите избори и права за Вашата информация за повече информация. Също така можете да промените настройките за защита на личните данни на Вашия браузър, например, по отношение на „бисквитките“. Ако оттеглите съгласието си, вече не можем да предлагаме тези услуги.

 

Ако узнаем каквито и да е текущи притеснения или проблеми, засягащи практиките ни за защита на личните данни, ние ще се отнесем сериозно към тези проблеми и ще работим, за да отговорим на тези опасения. Ако имате допълнителни въпроси, свързани с нашата политика за защита на личните данни или имате проблем или оплакване, моля, свържете се с нас на нашия Глобален портал за защита на личните данни. Ако не сте доволни от това как се справяме с проблема или жалбата Ви, можете да подадете жалба до австралийския комисар по информацията - за повече подробности, моля, посетете http://www.oaic.gov.au/

Жители на Бразилия

В допълнение към целите, посочени в тази Политика за защита на личните данни на потребителите, ние също така обработваме Вашите лични данни с цел вътрешно управление на Вашите поръчки за защита и сигурност на личните Ви данни и за управление на Вашето участие в обучения, презентации и събития, които ние или нашите представители могат да предлагат във връзка с нашите продукти и услуги.

 

Участвайки в обучения, презентации и други събития, Вие се съгласявате, че имате интерес от нашите продукти и услуги, включително нашите маркетингови материали. Ние съблюдаваме всички Ваши права, посочени в тази политика и приложимото законодателство, включително Вашето право на отказ.

 

Независимо от допълнителните разпоредби, посочени в настоящата Политика за защита на личните данни, може да имате право на следните права във връзка с личните Ви данни спрямо Sherwin-Williams по всяко време и при поискване:

 • потвърждение на обработването;
 • достъп до личните данни;
 • коригиране на непълни, неточни или неактуални лични данни;
 • анонимизиране, ограничаване/блокиране или изтриване на ненужни или прекомерни лични данни или данни, обработвани в нарушение на разпоредбите, посочени в Закон № 13,709/18 или „Закона за защита на данните в Бразилия“;
 • преносимост на лични данни на друг доставчик на услуги или доставчик на продукти след изрично искане в съответствие с опазването на търговска и промишлена тайна, съгласно регламента на Националния орган за защита на данните (както е дефиниран в Закона за защита на данните в Бразилия);
 • изтриване на лични данни, обработвани въз основа на съгласието на субекта на данните, с изключение на случаите, когато Законът за защита на данните в Бразилия упълномощава Sherwin-Williams да съхранява такива данни;
 • информация за публични и частни обекти, с които Sherwin-Williams е споделяла личните данни на субекта на данни;
 • информация за възможността за отказ на съгласие и последиците от такъв отказ; и
 • отмяна на съгласието. 

В допълнение към упражняването на правата по-горе, Вие носите отговорност да поддържате информацията си надлежно актуализирана и точна при нас.

 

Можете да се свържете с Sherwin-Williams, администраторът на лични данни, подлежащи на обработка, на Глобалния портал за защита на личните данни за упражняване на някои от Вашите права и спазване на задълженията, посочени в настоящата Политика за защита на личните данни.

 

Съгласно Член 41 от бразилския Закон за защита на данните, Sherwin-Williams назначи своя Глобален мениджър за защита на личните данни – LATAM за свое длъжностно лице относно защита на данните. Можете да се свържете с тях на Глобален портал за защита на личните данни.

Жители на Канада

С настоящото жителите на Канада се уведомяват, че Sherwin-Williams и неговите доставчици на услуги могат да обработват и съхраняват Вашата лична информация извън Канада, включително в Съединените щати, и такива данни могат да бъдат предмет на разкриване пред оправомощените правоприлагащи органи, местни съдилища и национални органи за сигурност съгласно приложимите местни закони и правни процедури. Можете да се свържете с Sherwin-Williams с въпроси относно нашите практики за защита на личните данни, включително да получите информация относно нашите правила и процедури по отношение на доставчици на услуги извън Вашата юрисдикция.

 

Освен това Ви уведомяваме, че ако откажете да приемете нашето събиране, използване или разкриване на Вашата лична информация, ние може да не сме в състояние да Ви предоставим продуктите или услугите, които поискате. В зависимост от правни и договорни ограничения можете да оттеглите Вашето съгласие за по-нататъшното събиране, използване или разкриване на Вашата лична информация за цели като маркетинг и предоставяне на проучвания по всяко време, като ни дадете разумно предупреждение. Възможно е да не Ви бъде разрешено да оттеглите Вашето съгласие за определени необходими събирания, употреби и оповестявания на Вашата информация (като например поддържане на разумни записи за бизнеса и сделките). 

 

Моля вижте раздел Вашите избори и права за Вашата информация за информация как да упражнявате Вашите права за достъп до Вашата лична информация. Нашите упълномощени служители, агенти и пълномощници ще имат достъп до Вашата информация, за да изпълнят задълженията си към нас. 

Жители на Индия

Ако сте жител на Индия, имате право да поискате да прегледате личните си данни и да актуализирате, коригирате или изтриете недостатъчна или неточна информация и имате право да се свържете с нас относно несъответствия или оплаквания, свързани с обработката на лични данни от Sherwin-Williams. Моля вижте Как да се свържете с нас за информация как да се свържете с нас. Моля вижте раздел Вашите избори и права за Вашата информация за информация как да упражнявате тези права. Въпреки че ние предприемаме стъпки, за да отговорим на Вашите искания своевременно, ние не носим отговорност за автентичността на Вашата лична информация.

Жители на Малайзия

Ако сте жител на Малайзия, моля, вижте Как да се свържете с нас за информация как да се свържете с екипа, отговарящ за глобалната защита на личните данни на Sherwin-Williams, който отговаря за глобалната защита на данните.

Жители на Мексико

Като жител на Мексико можете да възразите срещу обработването на личната Ви информация за следните доброволни ползвания на такава лична информация:

 • За комуникации или изпращане на промоции.
 • За предоставяне на подходяща реклама в нашите услуги и на други места.
 • За определяне на ефективността на рекламата ни.

Също така, в допълнение към Вашите права за достъп и коригиране, Вие също може да имате правото да отмените или да се противопоставите на събирането и обработката на лични данни и да ограничите обхвата на обработката и да оттеглите съгласието си в съответствие с местните закони.

 

Моля вижте раздел Вашите избори и права за Вашата информация за информация как да упражнявате тези права. Моля, обяснете какво право искате да упражнявате и представете доказателство за самоличност. На искането се отговаря в съответствие с приложимото право. Ако искате да коригирате или актуализирате личната си информация, посочете каква трябва да бъде корекцията. 

Жители на Нова Зеландия

Съгласно Закона за защита на личните данни на Нова Зеландия от 1993 г. имате определени права на достъп и коригиране на Вашите личните данни, които притежаваме. Моля вижте раздел Вашите избори и права за Вашата информация за информация как да упражнявате тези права.

Жители на Сингапур

Ако сте жител на Сингапур, моля, вижте Как да се свържете с нас за информация как да се свържете с екипа отговарящ за глобалната защита на личните данни на Sherwin-Williams, който отговаря за глобалната защита на данните.

Жители на Швеция

Ако сте жител на Швеция, можете да се свържете с Sherwin-Williams за информация относно практиките ни за защита на личните данни, както е посочено в раздел Как да се свържете с нас.

Жители на Уругвай

Правните основания за нашите дейности по обработка са както следва:

 • За наши законни бизнес цели, включително:
  • за да Ви предоставим услуги, продукти или други материали, които поискате (например да завършите регистрацията си за програма за лоялност и да Ви изпратим мостри на продукти) и за да персонализираме опита Ви с нашите услуги.
  • за да управляваме и подобряваме Вашия опит при пазаруване и нашите продукти, услуги и предложения, включително анализ на използването на нашите продукти и услуги и определяне на ефективността на рекламата ни; и
  • за да защитим сигурността и целостта на нашите услуги.
 • За да изпълняваме договора(ите) си с Вас, включително обработката на покупките и транзакциите.
 • За да изпълним нашите законови задължения, например:
  • за целите на одита и отчитането;
  • за изпълнение на счетоводни и административни задачи; 
  • за отговор на искания за информация от компетентните публични и съдебни органи и 
  • за да прилагаме нашите законни права и да прилагаме или управляваме правни искове.
 • Въз основа на Вашето съгласие:
  • да Ви изпращаме директни маркетингови съобщения за нашите продукти, услуги и промоции и
  • да Ви предоставяме целеви реклами, както с, така и извън услугите, включително и чрез използването на „бисквитки“ и подобни технологии, както е обяснено по-долу.

Можете да оттеглите съгласие си по всяко време. Моля вижте раздел Вашите избори и права за Вашата информация за повече информация. Също така можете да промените настройките за защита на личните данни на Вашия браузър, например, по отношение на „бисквитките“. Ако оттеглите съгласието си, вече не можем да предлагаме тези услуги.

 

Моля вижте раздел Вашите избори и права за Вашата информация за информация как да упражнявате правата, които може да имате в съответствие с уругвайския Закон за защита на личните данни № 18,331. Също така можете да се свържете с нас с въпроси и за да упражни всички права, както е посочено в Как да се свържете с нас.

Жители на Виетнам

Информацията за Вас, която събираме, съхраняваме, обработваме, използваме, разкриваме и прехвърляме на трети страни, включва информация в електронен формат. Позовавания на „споделяне“ и „разкриване“ на лична информация в раздел Споделяне на информация включва всички и всякакви действия за споделяне, разкриване и прехвърляне на Вашата информация. Моля вижте Вашите избори и права за Вашата информация за информация относно упражняването на правата, които може да имате по местното законодателство, за да получите достъп, актуализирате, поправяте и/или да поискате отстраняване на Вашата лична информация от нашите бази данни, да поискате прекратяване на предоставянето на Вашата лична информация на трета страна или молба, или по друг начин да използвате съдържанието на такава информация. Освен това можете да се свържете с нас на следния адрес за въпроси или информация относно упражняването на Вашите права съгласно местните закони, както е посочено в раздел Как да се свържете с нас. При получаване на Вашата молба Sherwin-Williams ще Ви предостави разумен достъп до личната информация, която притежаваме за Вас, освен ако нямаме законни основания да не го направим. Освен това Sherwin-Williams ще предприеме необходимите стъпки, за да ви позволи да коригирате, променяте или изтривате информация, за която е доказано, че е неточна или непълна.


©2024 The Sherwin-Williams Company | Accessibility Statement