Zásady ochrany osobních údajů společnosti The Sherwin-Williams Company

Poslední aktualizace: 1. července 2023

Chcete-li zobrazit naše oznámení o ochraně osobních údajů pro Kalifornii, klikněte sem.

Společnost Sherwin-Williams potvrzuje, že když si zvolíte, že jí poskytnete své údaje, důvěřujete jí, že s nimi bude nakládat odpovědně. Údaje, kterých se tyto zásady ochrany osobních údajů týkají

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují typy informací, které o vás společnost Sherwin-Williams a její přidružené společnosti shromažďují; jak tyto informace používáme, sdílíme a chráníme; a možnosti, které můžete učinit v souvislosti s používáním a sdílením těchto informací. Tyto zásady ochrany osobních údajů určují, jaké údaje a jakými prostředky shromažďuje společnost Sherwin-Williams či její přidružené společnosti (podle definice dále), mimo jiné včetně webových stránek, mobilních aplikací a jiných online služeb, které odkazují nebo vás přesměrují na tyto zásady ochrany osobních údajů, stejně jako informace shromážděné jinými obchodními funkcemi společnosti Sherwin-Williams (např. prostřednictvím našich věrnostních programů pro zákazníky) nebo při rozhovoru s obchodními zástupci zákazníka (dále jen souhrnně „služby“).

 

Je důležité, abyste si tyto zásady ochrany osobních údajů pečlivě přečetli, protože kdykoliv využíváte naše služby, souhlasíte s postupy, které jsme v těchto zásadách ochrany osobních údajů popsali. Klíčové údaje specifické pro určitou jurisdikci ohledně našich postupů nakládání s osobními údaji jsou dostupné v našich zásadách zde. V případě jakéhokoliv rozporu mezi anglickou verzí těchto zásad ochrany osobních údajů a verzí v místním jazyce, kterou dáváme k dispozici, bude platit anglická verze.

 

V rozsahu povoleném právními předpisy si společnost Sherwin-Williams vyhrazuje právo provádět změny těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud dojde ke změnám, aktualizace se projeví k datu poslední aktualizace uvedenému na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů. Tyto změny vstoupí v platnost neprodleně po zveřejnění. Budete-li po těchto změnách nadále využívat služby, bude to považováno za váš souhlas s těmito změnami.

 

Naše služby mohou odkazovat na webové stránky a služby třetích stran, které jsou mimo naši kontrolu. Kromě toho, můžeme mít vztahy s jednotkami mimo Sherwin-Williams, které distribuují produkty společnosti. Neneseme odpovědnost za bezpečnost a zabezpečení osobních údajů, které tyto třetí strany shromáždí. Měli byste být obezřetní a podívat se na prohlášení o ochraně osobních údajů třetích stran.


Informace, které shromažďujeme

Vaše údaje můžeme shromažďovat různými způsoby:

 • Můžete nám údaje poskytnout přímo.
 • Můžeme shromáždit vaše osobní údaje, když využíváte našich služeb, nakupujete nebo se vám zobrazují naše online reklamy.
 • Můžeme shromažďovat jiné vaše údaje v souladu s příslušnými právními předpisy.

Způsob, jakým údaje shromažďujeme, typ shromažďovaných údajů a jejich zpracování se může lišit v závislosti na jurisdikci s cílem vyhovět místním právním požadavkům.

Údaje, které nám poskytujete přímo

Shromažďujeme údaje přímo od vás, pokud se rozhodnete se zaregistrovat k využívání našich služeb (například když se registrujete do jednoho z našich věrnostních programů), nakupujete, registrujete se do propagační akce, vkládáte své PSČ, abyste zjistili, jaké obchody se nachází v blízkosti vašeho bydliště, nebo nám jinak poskytujete přímo informace. Následují příklady údajů, které nám přímo můžete poskytnout:

 • jméno,
 • e-mailová a fyzická adresa nebo PSČ a telefonní číslo,
 • uživatelské jméno nebo heslo,
 • věk nebo datum narození, pohlaví, povolání, název organizace, název pracovní pozice a jiné demografické údaje,
 • údaje o vaší platební kartě, fakturační adresa nebo jiné platební údaje,
 • jiné údaje o vás, vaší rodině nebo dalších osobách (např. zájem o produkty a místo, kde obvykle nakupujete barvy a povrchové nátěry),
 • historie nákupů nebo kupónů,
 • další údaje, které nám poskytujete, když nás kontaktujete pro účely zákaznické podpory.

Můžete se rozhodnout, že nám určitý druh údajů neposkytnete. Pokud ale tak učiníte, může to ovlivnit využívání některých našich služeb. 

Údaje, které shromažďujeme, když využíváte našich služeb nebo se vám zobrazují naše online reklamy

Shromažďujeme informace o vašem počítači nebo zařízení a vaší online aktivitě, a to i pomocí standardních internetových technologií, jako jsou soubory cookie, pixely, webové majáky, sady pro vývoj softwaru, místní uložené objekty a další podobné technologie. Níže jsou uvedeny příklady typů informací, které shromažďujeme, sledujeme, analyzujeme a používáme:

 • typ prohlížeče, operační systém a token nabízených oznámení,
 • IP adresa nebo ID zařízení,
 • Vaše chování při prohlížení našich Služeb, například kdy a jakým způsobem navštěvujete naše webové stránky nebo jiné Služby, doba strávená prohlížením našich online Služeb, tlačítka a odkazy, na které klikáte, videa, která sledujete, a místa, kde se v rámci našich online Služeb pohybujete, vyhledávací výrazy, které zadáváte na našich webových stránkách, a odesílání formulářů, nákupy a transakce, které prostřednictvím Služeb provádíte.
 • webové stránky, které navštívíte před nebo po našich webových stránkách, mimo jiné včetně veškerých webových stránek či reklam, které vás na naše webové stránky nebo služby odkázaly,
 • e-maily ze společnost Sherwin-Williams, který otevřete nebo přepošlete,
 • když vám společnost Sherwin-Williams nabídne nebo odkáže, abyste se připojili prostřednictvím e-mailů,
 • údaje o poloze, jako je signál GPS mobilního zařízení nebo údaje o blízkých přístupových bodech Wi-Fi a vysílačích mobilních operátorů (v závislosti na nastavení zařízení),
 • marketingové identifikátory, identifikátory zařízení nebo jiné podobné jedinečné identifikátory, 
 • textové nebo jiné zprávy odeslané nebo sdílené prostřednictvím chatu nebo služeb chatbotů. 

Další vaše údaje, které můžeme shromažďovat

Vaše údaje můžeme získat z veřejně a komerčně dostupných zdrojů v souladu s příslušnými právními předpisy. Kromě toho shromažďujeme další informace, u kterých povolíte třetím stranám, aby nám je poskytly. Pokud se například rozhodnete přistupovat ke službám sociálních sítí nebo je používat, můžeme přijímat a ukládat informace, které s námi prostřednictvím těchto služeb sdílíte. 

 

Všechny informace, které o vás shromažďujeme, můžeme kombinovat, abychom mohli vylepšovat a zdokonalovat naše produkty a služby a přizpůsobovat vám naši komunikaci. 


Použití údajů

Informace, které o vás shromáždíme, používáme následovně:

 • abychom vám mohli poskytovat služby, produkty nebo jiné materiály, které požadujete (například dokončení nákupu, dokončení vaší registrace do věrnostního programu a zaslání vzorků produktů);
 • abychom s vámi mohli komunikovat nebo vám poskytovat informace o reklamě, včetně komunikace o našich produktech, službách, zásadách a propagačních akcích;
 • abychom mohli přizpůsobit vaše zkušenosti s našimi službami, včetně poskytování relevantní reklamy v našich službách i jinde, například na jiných webových stránkách a ve službách a sítích sociálních médií.
 • abychom řídili a zlepšili vaši zkušenost s nakupováním a našimi produkty, službami a nabídkami, včetně analyzování použití našich produktů a služeb a stanovení efektivity naší reklamy;
 • k ochraně bezpečnosti a integrity našich služeb, řešení problémů se zabezpečením osobních údajů nebo jejich ochranou, ladění a odhalování bezpečnostních incidentů či abnormalit, plnění smluv, reagování a dokumentaci žádostí týkajících se práv na ochranu osobních údajů, fungování sítě a odstraňování problémů;
 • k vymáhání našich zákonných práv;
 • k provádění interních analýz (např. průzkumů, studií, výzkumů trhu, monitorování či analýz trendů, využití a aktivit);
 • k dodržování zásad, průmyslových norem a platných zákonů, předpisů nebo právních procesů společnosti Sherwin-Williams;
 • k jiným účelům (s vaším souhlasem).

Přečtěte si část Vaše možnosti a práva s ohledem na vaše údaje níže, ve které naleznete informace o vašich možnostech, které máte ve vztahu k našemu používání vašich údajů.


Sdílení informací

Společnost Sherwin-Williams může zveřejnit vaše údaje za následujících okolností:

 • Přidruženým společnostem: Informace můžeme sdílet v rámci společnosti Sherwin-Williams mezi našimi různými podniky a společnostmi, které společně ovládáme (souhrnně našimi „přidruženými společnostmi“), včetně například toho, abychom vám poskytovali lepší produkty a služby. 
 • Poskytovatelům služeb: Spoléháme na poskytovatele služeb třetích stran, kteří realizují různé smluvní služby naším jménem. Aby tak mohli učinit, musíme s nimi sdílet vaše údaje. Můžeme se například spoléhat na poskytovatele služeb, že budou plnit naše požadavky na produkty a služby, zpracovávat vaše platby kreditní kartou a jiné platby, odpovídat na vaše dotazy, posílat e-maily naším jménem a analyzovat data za účelem zlepšení našich produktů a služeb.
 • Jiným stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo ochrana našich služeb: Mohou nastat situace, kdy zveřejníme vaše údaje jiným stranám: 
  • abychom dodrželi právní předpisy nebo reagovali na právní kroky nebo požádali o spolupráci státní subjekt;
  • abychom zabránili podvodu nebo ověřili či vyžadovali dodržování zásad, které řídí naše služby;
  • kde je to možné dle právních předpisů, abychom ochránili práva, majetek nebo bezpečnost společnosti Sherwin-Williams nebo jakékoliv naší příslušné přidružené společnosti, obchodního partnera, zákazníka nebo zaměstnance;
  • abychom zajistili soulad s funkcemi pro podnikové řízení (kupříkladu s audity).
 • Jiným stranám v souvislosti s podnikovými transakcemi: Vaše údaje můžeme zpřístupnit třetí straně v případě, že prodáme nebo převedeme celý podnik nebo jeho část nebo náš majetek na třetí stranu, například v souvislosti s fúzí nebo v případě reorganizace či likvidace v důsledku úpadku.
 • Jiným stranám s vaším souhlasem dle vašich pokynů: Kromě zveřejnění popsaného v těchto zásadách ochrany osobních údajů, můžeme sdílet údaje o vás s třetími stranami, pokud k tomu dáte souhlas nebo požadujete takové sdílení.
 • Agregované údaje a údaje neumožňující určit totožnost: Rovněž můžeme sdílet údaje způsobem, který vás neidentifikuje (např. údaje, které jsou poskytovány v souhrnné podobě s jinými záznamy) pro obecné obchodní účely. Například můžeme zpřístupnit počet návštěvníků našich webových stránek nebo jiných služeb.

Soubory cookie, pixely a jiné internetové technologie

My, stejně jako některé třetí strany, včetně těch, které poskytují obsah a další funkce v našich službách, můžeme v našich online službách používat soubory cookie, pixely (tj. prostřednictvím Meta/Facebook pixelu), webové majáky a další podobné technologie (souhrnně označované jako „soubory cookie“) a informace získané z těchto technologií. Informace o vašem používání našich webových stránek sdílíme také s třetími stranami, včetně našich partnerů v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy. Další informace o informacích, které shromažďujeme pomocí souborů cookie, a o tom, jak shromážděné informace používáme, naleznete v částech Informace, které shromažďujeme a Použití údajů těchto zásad ochrany osobních údajů. Více informací o používání souborů cookie, pixelů, webových majáků a dalších podobných technologií třetími stranami na našich webových stránkách naleznete v části Třetí strany, které poskytují obsah nebo funkce našich služeb těchto zásad ochrany osobních údajů. Používáním našich online služeb souhlasíte, že můžeme používat naše sledovací technologie, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. 

Soubory cookie

Soubor cookie je malý soubor, který může být uložen do vašeho počítače nebo jiného zařízení. Soubor cookie umožňuje subjektu, který ho do vašeho zařízení vložil, rozpoznat dané zařízení v rámci různých webových stránek a služeb.

 

Když používáte internetový prohlížeč k přístupu ke službám, můžete nastavit svůj prohlížeč, aby přijal všechny soubory cookie, odmítl je nebo vás upozornil, když je soubor zaslán. Klikněte na menu „Nápověda“ ve vašem prohlížeči a zjistěte více o tom, jak změnit preference u souborů cookie. Operační systém vašeho zařízení může obsahovat další kontrolní prvky pro soubory cookie. Upozorňujeme, že zablokování souborů cookie může ovlivnit vaši schopnost získat přístup a používat vlastnosti služeb. 

Signály Do-Not-Track (Nesledovat) a podobné mechanismy

Některé webové prohlížeče mohou přenášet signály „do-not-track“ (nesledovat) na webové stránky a jiné online služby, se kterými uživatel komunikuje. Neexistují žádné standardy v rámci odvětví, které řídí, co (pokud něco) musí webové stránky dělat, pokud tento druh signálů obdrží. Společnost Sherwin-Williams v současné době na tyto signály nereaguje. Pokud bude přijat a zaveden příslušný standard, společnost Sherwin-Williams může tyto zásady opětovně upravit a na tyto signály můžeme reagovat. Pokud jste uživatel z USA, klikněte zde pro informace o signálech Do-Not-Track (Nesledovat) a podobných mechanizmech.

Sledovací pixely a webové majáky

Pixely, webové majáky a podobné technologie jsou malé fragmenty kódu vložené do webových stránek, reklam a e-mailů, které komunikují s třetími stranami. Pixely můžeme používat například k zjištění počtu uživatelů, kteří navštívili určitou webovou stránku, zasílání nebo komunikaci se soubory cookie a pochopení vzorců využití. Pixely můžeme rovněž vkládat do e-mailů, abychom zjistili, jestli jste zprávu otevřeli, přeposlali nebo na ni nějak zareagovali. 

Jiné technologie

Existuje celá řada sledovacích technologií, které mohou být součástí mobilních aplikací a nefungují v prohlížeči jako soubory cookie a nelze je přes nastavení prohlížeče ovládat. Některé používají k propojení aktivity uživatele aplikace s konkrétní aplikací a ke sledování aktivity uživatele v různých aplikacích nebo na různých zařízeních sady vývojových nástrojů (SDK). SDK jsou bloky kódu, které mohou být nainstalovány v naší mobilní aplikaci třetími stranami, se kterými spolupracujeme. SDK nám pomáhají pochopit, jak komunikujete s naší mobilní aplikací. Shromažďují určité údaje o zařízení a síti, kterou používáte k přístupu k naší aplikaci (např. reklamní identifikátor přidružený k vašemu zařízení), a o tom, jak interagujete s naší aplikací.

Jak tyto technologie používáme

Naše online služby využívají těchto technologií pro následující obecné účely:

Typ souboru cookie  K čemu slouží Příklady
Povinné Enable our online Service to work correctly. For example, these Cookies remember previous actions (e.g., entered text) when navigating back to a page in the same session and balance website traffic.
Výkonnostní Pomáhají nám měřit a pochopit, jak návštěvníci spolupracují s online službami, naším obsahem a jakýmikoliv záležitostmi, kterým čelí, což nám pomůže zlepšit výkonnost našich služeb. Tyto soubory cookie například zaručují vhled to toho, jak návštěvníci využívají naše webové stránky, abychom mohli provést zlepšení uživatelnosti a obsahu.
Funkční Umožňují našim online službám si pamatovat možnosti volby, které jste učinili (jako je vaše uživatelské jméno, jazyk nebo oblast, kde se nacházíte), takže online prostředí můžeme víc personalizovat. Tyto soubory cookie vám například mohou umožnit uložit své přihlašovací údaje a předvolby, abyste je nemuseli zadávat pokaždé, když se chcete přihlásit. 
Cílení/reklama Pomáhají nám a třetím stranám poskytovat vám příslušný obsah a reklamu, a to pomocí výběru údajů o vašem používání našich služeb a jiných webových stránek a online služeb. Tyto soubory cookie lze použít k poskytnutí cílené reklamy nebo omezení doby, po jakou reklamu sledujete. Pomáhají nám také měřit účinnost reklamních kampaní. Pixely můžeme rovněž vkládat do e-mailů, abychom zjistili, jestli jste zprávu otevřeli, přeposlali nebo na ni nějak zareagovali. 

Soubory cookie se liší podle doby uložení. „Relační soubory cookie“ jsou odstraněny krátce po ukončení vaší internetové relace. „Trvalé soubory cookie“ jsou uloženy ve vašem zařízení do nastaveného data vypršení platnosti. Na našich webových stránkách používáme relační i trvalé soubory cookie.


Třetí strany, které poskytují obsah nebo funkce pro naše služby

Třetí strany, které nejsou k naší společnosti přidružené, mohou poskytovat některý obsah a funkce. Například vám umožňujeme sdílet jisté materiály o našich službách prostřednictvím služeb sociálních médií, jako je Facebook a Twitter. Tyto a další služby sociálních sítí mohou automaticky shromažďovat informace z vašeho používání našich služeb nebo o vašem používání našich služeb, když používáte naše služby, zatímco jste přihlášeni ke službám sociálních sítí. Nabízíme také funkce online chatu, kterým poskytují podporu dodavatelé – když používáte tyto funkce, sdílíte údaje, které uvedete v chatu s dodavatelem a s námi. V některých našich službách mohou být přítomni také inzerenti třetích stran, mimo jiné včetně prodejců přehrávání relací a služeb sociálních médií. Tyto a jiné třetí strany mohou shromažďovat nebo získávat určité údaje o vašem používání našich služeb, včetně prostřednictvím používání souborů cookie, pixelů a podobných technologií, přičemž tyto údaje mohou být shromažďovány v průběhu času a spojovány s informacemi shromážděnými z různých webových stránek a online služeb. 

 

Některé z těchto společností se účastní programů rozvoje odvětví, které jsou navrženy tak, aby zajistili spotřebitelům možnost volby s ohledem na to, zda chtějí dostávat zacílenou reklamu. Navštivte webové stránky provozované společností Network Advertising Initiative a sdružením Digital Advertising Alliance, na kterých se dozvíte více. (Uživatelé z Kanady mohou rovněž navštívit internetové stránky provozované Digital Advertising Alliance of Canada. Další informace v místních jazycích jsou k dispozici na této stránce.)

 

Abychom rozuměli, jak uživatelé stránky používají, zlepšovali naše webové prostředí a dokázali naše produkty lépe uvádět na trh, využívají naše služby včetně webových stránek analytické technologie poskytované službou Google Analytics. Možnosti týkající se používání souborů cookie služby Google Analytics můžete uplatnit na stránce https://tools.google.com/dlpage/gaoptout nebo stažením doplňku pro prohlížeče Google Analytics Opt-out.


Mezinárodní předávání údajů

Společnost Sherwin-Williams a její poskytovatelé služeb mohou shromažďovat, předávat, ukládat a zpracovávat vaše osobní údaje mimo vaši zemi trvalého pobytu, včetně předávání do Spojených států. Upozorňujeme, že právní předpisy na ochranu osobních údajů a jiné právní předpisy v jiných zemích nemusí odpovídat těm v rámci vaší země. V souladu s příslušnými právními předpisy zavádíme opatření, jako jsou standardní doložky o ochraně údajů, abychom zajistili, že předávané osobní údaje zůstanou chráněny a zabezpečeny. Rovněž můžete získat další informace o těchto opatřeních tak, že nás budete kontaktovat pomocí Global Privacy Portal (Celosvětový portál o ochraně osobních údajů).


Shromažďování údajů od dětí

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje prezentované online od dětí, jak je definováno místním zákonem. Pokud zjistíme, že nám dítě poskytlo své osobní údaje, smažeme je nebo jinak zajistíme soulad s příslušným zákonem.


Vaše možnosti a práva s ohledem na vaše údaje

Kde je to povoleno zákonem, můžeme vám zaslat nabídky a propagační akce. Přesto vám dáváme určitou možnost volby s ohledem na to, jak s vámi komunikujeme.

 • E-mail: Pokud si již nepřejete dostávat komerční e-maily od příslušné značky nebo skupiny Sherwin-Williams, řiďte se pokyny v dané zprávě. Rovněž nás můžete kontaktovat pomocí portálu Global Privacy Portal a informovat se na to, jak odstranit svou adresu z jakéhokoli našeho seznamu adresátů. 
 • Poštovní zásilky: Pokud si již nepřejete dostávat komerční poštovní zásilky od příslušné značky nebo skupiny Sherwin-Williams, řiďte se instrukcemi nebo použijte kontaktní údaje, které jsou obsažené v zásilce. Rovněž nás můžete kontaktovat pomocí portálu Global Privacy Portal a odstranit svou adresu z jakéhokoliv našeho seznamu adresátů.
 • Textové zprávy: Můžete se přihlásit k odběru textových zpráv a výstrah na telefonní číslo, které s námi sdílíte. Abyste mohli používat naše služby nebo produkty, nemusíte se přihlašovat k odběru textových zpráv ani výstrah. Pokud se k jejich odběru přihlásíte, mohou vám být účtovány standardní poplatky za textové zprávy. Pokud již nebudete chtít dostávat textové zprávy od konkrétní značky nebo skupiny Sherwin-Williams, můžete odběr našich textových zpráv a výstrah kdykoli zrušit. Chcete-li odběr zrušit přímo, řiďte se pokyny nebo použijte kontaktní údaje uvedené v jakékoli dané zprávě. Další informace naleznete v našich smluvních podmínkách programu textových zpráv.

Vezměte prosím na vědomí, že navzdory vašemu rozhodnutí o odhlášení vám můžeme v případech povolených příslušnými zákony zasílat sdělení týkající se transakcí nebo služeb, které jste si výslovně vyžádali, nebo vás informovat o důležitých změnách našich služeb, produktů nebo zásad. Pokud máte více účtů, budete se muset z důvodu práva na možnost volby s ohledem na osobní údaje, které jsou popsány výše, odhlásit z každého zvlášť.

 

Podle místních zákonů můžete mít jako subjekt údajů určitá práva. Místní zákony vám například mohou poskytnout právo na přístup k vašim osobním údajům pod naší kontrolou, jejich aktualizaci, omezení, vznesení námitek, vymazání, přenesení a/nebo opravu nepřesností, s výhradou určitých zákonem stanovených výjimek. Mnoho našich programů vám umožňuje přímý přístup k zobrazení, aktualizaci, opravě a/nebo odstranění osobních údajů, které jste poskytli při online registraci. Zkontrolujte si prosím, kde jste se registrovali, a zjistěte, jaké funkce jsou vám k dispozici ve vztahu k příslušnému programu.

 

Pokud funkce není k dispozici tam, kde jste se registrovali, a chtěli byste uplatnit svá práva, kontaktujte nás na portálu Global Privacy Portal. Na žádosti budeme reagovat v souladu s platnými právními předpisy a s výhradou zákonných a smluvních omezení.


Zabezpečení a uchovávání údajů

Přijali jsme mnoho postupů zabezpečení vašich údajů, včetně technických, administrativních a fyzických, jejichž záměrem je zabezpečit vaše údaje. Přesto si uvědomte, že ačkoliv podnikáme přiměřené kroky s cílem ochránit vaše údaje, žádné internetové stránky, přenos po internetu, počítačový systém nebo bezdrátové spojení není zcela bezpečné. 

 

Kromě toho podnikáme kroky, abychom uchovávali vaše údaje pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro účel, ke kterému byly shromážděny, jak je požadováno v souladu se smlouvou nebo jak vyžaduje či povoluje místní legislativa.


Jak nás můžete kontaktovat


Máte-li dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo postupů ochrany osobních údajů, kontaktujte společnost Sherwin-Williams prostřednictvím našeho Portálu Global Privacy Portal nebo na následující adrese:

 

The Sherwin-Williams Company

Global Privacy Compliance

101 W. Prospect Ave.

Cleveland, OH 44115


Změny těchto zásad ochrany osobních údajů provedené v budoucnosti

Zákony a směrnice o ochraně osobních údajů jsou součástí stále měnícího se prostředí. Vyhrazujeme si právo dle našeho uvážení kdykoliv upravovat, měnit, přidávat nebo odstraňovat části těchto zásad ochrany osobních údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou zveřejněny pod tímto odkazem. Doporučujeme, abyste opakovaně a pravidelně kontrolovali tyto zásady ochrany osobních údajů a ujistili se, že máte povědomí o našich aktuálních postupech ochrany osobních údajů, ačkoliv vás můžeme e-mailem nebo zveřejněním příspěvku upozornit na změnu v rámci části nebo všech našich online služeb. Pokud i po zavedení příslušných změn budete naše služby dál využívat, považuje se to za přijetí daných změn.


Zpřístupnění osobních údajů odpovídající příslušné jurisdikci

Obyvatelé Spojených států

Toto oznámení doplňuje ostatní části našich zásad ochrany osobních údajů a poskytuje další informace spotřebitelům z USA („spotřebitelé“) a obyvatelům Kalifornie, kteří s námi spolupracují v průběhu své práce pro jinou společnost („kontakty B2B“). Toto oznámení se vztahuje na „osobní údaje“ neboli „“, což znamená informace, které vás identifikují, vztahují se k vám, popisují vás, lze je s vámi rozumně spojit nebo by mohly být rozumně spojeny, přímo či nepřímo.

SHROMAŽĎOVÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ A SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V uplynulých 12 měsících jsme shromáždili OÚ o spotřebitelích v USA a kontaktech Kalifornie B2B a mohli jsme tyto OÚ zpřístupnit našim přidruženým společnostem, poskytovatelům služeb a dodavatelům, jak je popsáno v tabulce níže.

Kategorie osobních údajů Příklad shromážděných osobních údajů Zdroj osobních údajů Důvod shromažďování osobních údajů Zpřístupnění přidruženým společnostem, poskytovatelům služeb a smluvním stranám

Identifikátory a záznamy zákazníků

(Tato kategorie zahrnuje osobní údaje popsané v kal. Civ. Kodex § 1798.80(e))

Jméno,
poštovní adresa, telefonní číslo, podpis, online identifikátor
adresa internetového protokolu (IP), e-mailová adresa, číslo řidičského průkazu, číslo sociálního pojištění
(shromažďování SSN je omezeno na žádosti o kreditní účet), zaměstnání, historie zaměstnání, číslo bankovního účtu, číslo kreditní karty, číslo debetní karty nebo jiné finanční informace
Přímo od vás,
z veřejných údajů, od přidružených společností, poskytovatelů služeb,
třetích stran, automaticky při používání našich služeb.
Tyto informace používáme pro obchodní účely: audity týkající se interakcí a transakcí; odhalování bezpečnostních incidentů a ochrana před podvody; odstraňování chyb nebo opravy systémů; krátkodobé přechodné používání (například kontextová reklama); poskytování služeb; interní technologický výzkum; a kontrola kvality a bezpečnosti. Tyto údaje také používáme pro komerční účely uvedené v části „Použití údajů“ výše. Poskytovatelé marketingových služeb (např. reklamní sítě, poskytovatelé internetových služeb, poskytovatelé analytických služeb), poskytovatelé služeb, kteří nám jinak pomáhají provozovat naši obchodní činnost, státní subjekty, operační systémy a platformy, sociální sítě, inkasní agentury a finanční instituce.
Komerční údaje Historie nákupů,
záznamy o vlastnictví nemovitostí, historie nebo tendence spotřebitele
Přímo od vás,
z veřejných údajů, od přidružených společností, poskytovatelů služeb,
třetích stran, automaticky při používání našich služeb.
Tyto informace používáme pro obchodní účely: krátkodobé přechodné použití (například kontextová reklama); a poskytování služeb. Tyto údaje také používáme pro komerční účely uvedené v části „Použití údajů“ výše. Poskytovatelé marketingových služeb (např. reklamní sítě, poskytovatelé internetových služeb, poskytovatelé analytických služeb), poskytovatelé služeb, kteří nám jinak pomáhají provozovat naši obchodní činnost, státní subjekty, operační systémy a platformy, inkasní agentury a finanční instituce.
Údaje o aktivitě na internetu nebo v jiné elektronické síti Historie prohlížení,
historie vyhledávání,
informace o interakcích s našimi webovými stránkami nebo reklamami
Přímo od vás,
z veřejných údajů, od přidružených společností, poskytovatelů služeb,
třetích stran, automaticky při používání našich služeb.
Tyto údaje používáme pro stejné účely jako ty uvedené výše pro identifikační údaje. Poskytovatelé marketingových služeb (např. reklamní sítě, poskytovatelé internetových služeb, poskytovatelé analytických služeb), poskytovatelé služeb, kteří nám jinak pomáhají provozovat naši obchodní činnost.
Údaje o geografické poloze Fyzická poloha, pohyby Naše mobilní aplikace shromažďují údaje o geografické poloze, když je k tomu autorizujete. Geografickou polohu můžeme také odvodit z vaší IP adresy. Tyto informace používáme pro obchodní účely: krátkodobé přechodné použití (například kontextová reklama); poskytování služeb; a interní technologický výzkum. Tyto údaje také používáme pro komerční účely uvedené v části „Použití údajů“ výše. Poskytovatelé marketingových služeb (např. reklamní sítě, poskytovatelé internetových služeb, poskytovatelé analytických služeb), poskytovatelé služeb, kteří nám jinak pomáhají provozovat naši obchodní činnost.
Zvukové, elektronické, vizuální, tepelné, čichové nebo podobné údaje Zvukové záznamy volání na oddělení služeb zákazníkům,
záznamy z bezpečnostních kamer
Někdy se hovory na oddělení služeb zákazníkům zaznamenávají, přičemž zákazníci jsou na nahrávání upozorněni na začátku hovoru. Záznamy z bezpečnostních kamer se shromažďují pro bezpečnostní účely pouze v určitých zařízeních, kde jsou nápisy, které na tento fakt upozorňují. Tyto údaje používáme pro obchodní účely odhalování bezpečnostních incidentů a ochrany před podvody a kontroly kvality a bezpečnosti. Státní subjekty, poskytovatelé bezpečnostních služeb, poskytovatelé služeb, kteří nám jinak pomáhají provozovat naši obchodní činnost.
Údaje o profesi nebo zaměstnání Údaje o profesi (např. vaše povolání a zaměstnavatel) Přímo od vás,
z veřejných údajů, od přidružených společností, poskytovatelů služeb a
třetích stran
Tyto údaje používáme pro obchodní účely poskytování služeb a interního technologického výzkumu. Tyto údaje můžeme také používat pro komerční účely uvedené v části „Použití údajů“ výše. Pokud u nás zažádáte o účet kreditní karty, můžeme shromažďovat vaše číslo sociálního pojištění, abychom vám mohli poskytovat služby provedením příslušné kontroly kreditu a vydáním vašeho kreditního účtu. Poskytovatelé marketingových služeb (např. poskytovatelé analytických služeb), poskytovatelé služeb, kteří nám jinak pomáhají provozovat naši obchodní činnost.
Údaje odvozené ze shromážděných osobních údajů Nákupní tendence Přímo od vás,
z veřejných údajů, od přidružených společností, poskytovatelů služeb
 a třetích stran.
Tyto informace používáme pro obchodní účely: krátkodobé přechodné použití (například kontextová reklama); poskytování služeb; a interní technologický výzkum. Tyto údaje také používáme pro komerční účely uvedené v části „Použití údajů“ výše. Poskytovatelé marketingových služeb (např. poskytovatelé analytických služeb)

Z výše uvedených kategorií osobních údajů mohou být podle některých státních zákonů o ochraně osobních údajů následující kategorie osobních údajů, které shromažďujeme, považovány za „citlivé“:

Kategorie citlivých osobních údajů Kategorie zdrojů Důvody shromažďování osobních údajů Zpřístupnění poskytovatelům služeb a smluvním stranám
Osobní údaje, které prozrazují vaše číslo sociálního pojištění nebo řidičského průkazu Přímo od vás Navýšení úvěrového limitu. Zpracování transakcí týkajících se pronájmu zařízení. Poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají provozovat naši obchodní činnost.
Osobní údaje, které prozrazují přihlášení k účtu, číslo finančního účtu, debetní nebo kreditní karty v kombinaci s jakýmkoli požadovaným bezpečnostním nebo přístupovým kódem, heslem nebo přihlašovacími údaji umožňujícími přístup k účtu Přímo od vás Navýšení úvěrového limitu. Poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají provozovat naši obchodní činnost.
Osobní údaje, které odhalují vaši přesnou geografickou polohu (polohu v okruhu přibližně 563 metrů) Naše mobilní aplikace shromažďují údaje o geografické poloze, když je k tomu autorizujete. Vyhledání obchodu nebo poskytování jiných podobných služeb Interní technologický výzkum Poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají provozovat naši obchodní činnost.

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

 

Výše uvedené kategorie osobních údajů uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely uvedené v těchto zásadách nebo jinak povoleno právními předpisy. Obecně to znamená, že údaje uchováváme tak dlouho, dokud platí jedno z následujícího: 

 • Vaše osobní údaje jsou přiměřeně nezbytné k řízení našich činností, vašeho vztahu s námi nebo ke splnění jiného účelu, pro který jsme údaje shromáždili; 
 • Vaše osobní údaje jsou přiměřeně nezbytné k realizaci zveřejněného účelu, který je přiměřeně kompatibilní se souvislostmi, za jakých byly osobní údaje shromážděny; 
 • Údaje jsou přiměřeně nezbytné k ochraně nebo obraně našich práv či majetku (které se obecně vztahují k platným zákonům omezujícím jednání v daném případě); nebo 
 • Máme jinou povinnost nebo oprávnění uchovávat vaše údaje podle platných právních předpisů nebo nařízení. 

Pokud jsou osobní údaje používány pro několik účelů, budeme je uchovávat až do vypršení účelu s nejzazší lhůtou. Další informace o našich zásadách uchovávání údajů získáte pomocí kontaktních údajů níže.

CÍLENÁ REKLAMA, PRODEJ A SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Kategorie osobních údajů, které zpřístupňujeme pro obchodní nebo komerční účely, a kategorie příjemců jsou uvedeny v tabulce výše. Níže uvedená tabulka shrnuje kategorie osobních údajů, které jsme použili pro cílenou / mezikontextovou behaviorální reklamu za posledních 12 měsíců. I když osobní údaje neprodáváme výměnou za peníze, některé způsoby sdílení osobních údajů z pro cílenou reklamu mohou být podle zákona v některých státech USA považovány za „prodej“ nebo „sdílení“. Nejsme si vědomi toho, že bychom prodávali či sdíleli osobní údaje osob mladších 16 let. Naše používání osobních údajů se podle zákonů státu Nevada nepovažuje za „prodej“.

Kategorie osobních údajů Typ zpřístupnění Kategorie třetích stran, které jsou příjemci údajů v rámci prodeje či sdílení
Identifikační údaje Předání třetím stranám za účelem behaviorální reklamy v různém kontextu Reklamní sítě, platformy pro vyhledávání a sociální sítě a další online reklamní partneři
Záznamy o zákaznících
Komerční údaje
Údaje o aktivitě na internetu nebo v jiné elektronické síti
Údaje o geografické poloze
Odvozené údaje

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ V KALIFORNII

Podle kalifornského zákona o ochraně osobních údajů spotřebitelů (Kalifornský občanský zákoník, § 1798.100 a násl.), ve znění kalifornského zákona o ochraně osobních údajů (Kalifornský občanský zákoník, § 1798.100 a násl.) („CCPA“), mají obyvatelé státu Kalifornie určitá práva, která mohou uplatňovat buď samostatně, nebo prostřednictvím oprávněného zástupce.Vaše práva na ochranu osobních údajů v Kalifornii jsou uvedena níže. Pro účely tohoto oznámení jsme na některých místech zkrátili nebo shrnuli pojmy a formulace uvedené v zákoně CCPA. Pojmy definované zákonem CCPA, které jsou použity v tomto oznámení, mají stejný význam jako v zákoně CCPA.

 

Chcete-li podat žádost o výmaz, opravu nebo informace, můžete oznámit případ prostřednictvím našeho portálu Global Privacy Portal nebo telefonicky na čísle 1-844-835-4134. Postupujte podle pokynů na našem Portálu Global Privacy Portal a okamžitě odpovězte na všechny následné dotazy, abychom mohli potvrdit vaši totožnost. Pokud byste se chtěli odhlásit z prodeje a sdílení osobních údajů, klikněte na odkaz „Neprodávat ani nesdílet mé osobní údaje“ na domovské stránce webových stránek společnosti Sherwin-Williams, které jste navštívili, a přepněte přepínač Neprodávat ani nesdílet mé osobní údaje“ do polohy „vypnuto“.

 

Pokud odešlete žádost o informace, výmaz nebo opravu, budete požádáni o přihlášení ke svému účtu nebo uvedení 2–3 osobních údajů, které porovnáme s našimi záznamy kvůli ověření vaší totožnosti. Zplnomocnění zástupci mohou jménem spotřebitelů podávat žádosti podle těchto kroků a poskytnutím příslušné dokumentace. Pokud podáte žádost prostřednictvím autorizovaného zástupce, budete muset ověřit svou totožnost přímo u nás, než bude možné vaši žádost zpracovat.

Právo na informace

 

Máte právo požadovat, abychom vám poskytli následující informace. Žádosti tohoto charakteru mohou být podány nejvýše dvakrát během 12 měsíců.

 • Kategorie osobních údajů, které jsme o vás shromáždili, včetně:
  • kategorie zdrojů, ze kterých jsme osobní údaje shromáždili;
  • naše obchodní nebo komerční účely pro shromažďování, prodej nebo sdílení osobních údajů;
  • kategorie třetích stran, kterým jsme osobní údaje zpřístupnili;
  • kategorie osobních údajů, které jsme prodali, a pro každou identifikovanou kategorii kategorie třetích stran, kterým jsme danou kategorii osobních údajů prodali;
  • kategorie osobních údajů, které jsme zpřístupnili pro obchodní účely, a pro každou identifikovanou kategorii kategorie příjemců, kterým jsme danou kategorii osobních údajů zpřístupnili.
 • Konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili.

Právo odvolat souhlas s prodejem a sdílením osobních údajů

 

Máte právo odvolat souhlas s prodejem a sdílením svých osobních údajů a požádat, abychom vaše osobní údaje nesdíleli pro účely behaviorální reklamy v různém kontextu. I když osobní údaje neprodáváme výměnou za peníze, některé způsoby sdílení osobních údajů z důvodu reklamy či marketingu mohou být podle zákona CCPA považovány za „prodej“ nebo „sdílení“. Chcete-li odvolat souhlas, klikněte na odkaz „Neprodávat ani nesdílet mé osobní údaje“ na domovské stránce webových stránek společnosti Sherwin-Williams, které jste navštívili, a přepněte příslušný přepínač do polohy „vypnuto“. Pokud se rozhodnete použít signál odhlášení na bázi prohlížeče (jako je například Globální řízení ochrany osobních údajů (Global Privacy Control, GPC)), odhlásíte se z prodeje souborů cookie a sdílení osobních údajů pro každou z našich webových stránek, které navštívíte, s povoleným signálem. Protože nejsme schopni vás rozpoznat na různých webových stránkách, návštěva jedné z našich stránek s povoleným signálem bude mít za následek vaše odhlášení z prodeje a sdílení v souvislosti s touto konkrétní stránkou, ale nebude mít vliv na prodej a sdílení na našich ostatních webových stránkách. Navíc budete muset zapnout signál odhlášení pro každý prohlížeč, který používáte. Vezměte prosím na vědomí, že signál GPC může blokovat bannery souborů cookie a centra preferencí našich webových stránek, aby se zobrazovaly nebo jinak narušovaly naše odkazy Neprodávejte nebo nesdílejte mé osobní údaje. Pokud k tomu dojde, vaše preference byly rozpoznány, i když banner a centrum preferencí již nejsou viditelné.

Právo na výmaz

 

Můžete požádat o výmaz svých osobních údajů, které jsme shromáždili přímo od vás. Podle zákona CCPA můžeme za určitých okolností odmítnout výmaz vašich osobních údajů – například pokud je potřebujeme k dokončení transakce nebo poskytování požadovaných či přiměřeně očekávaných služeb, z bezpečnostních důvodů, pro legitimní interní obchodní důvody, z důvodu dodržení zákona nebo uplatnění či obhajoby právních nároků. Pokud použijeme deidentifikaci, abychom vyhověli žádosti o odstranění, zavazujeme se, že budeme uchovávat a používat informace v deidentifikované podobě a nebudeme se pokoušet o jejich opětovnou identifikaci. 

Právo na opravu

 

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás uchováváme, jsou nepřesné, máte právo požádat o jejich opravu.

Právo omezit používání a zveřejňování citlivých osobních údajů

 

Citlivé osobní údaje nepoužíváme ani nezpřístupňujeme pro účely, na které se vztahuje právo na omezení jejich použití a zpřístupnění podle zákona CCPA.

Právo nebýt diskriminován(a) při uplatňování svých práv na ochranu osobních údajů 

 

Pokud se rozhodnete uplatnit kterékoli ze svých práv na ochranu osobních údajů podle zákona CCPA, máte rovněž právo nebýt námi diskriminován(a).


OZNÁMENÍ O FINANČNÍ POBÍDKÁCHNáš program odměn PaintPerks přináší výhody, k nimž patří odměny za body a slevy pro zákazníky, které se rozhodnou ho zúčastnit. Účast vyžaduje, abyste poskytli některé osobní údaje (např. identifikátory, záznamy o zákaznících a komerční údaje).Pobídky spojené s naším programem odměn jsou vytvořeny tak, aby odměňovaly věrné zákazníky podle objemu zakoupených produktů a služeb.Úplné smluvní podmínky platné pro náš program odměn naleznete po kliknutí sem odkaz

 

V dobré víře jsme odhadli, že hodnota osobních údajů poskytnutých v souvislosti s naším programem odměn odpovídá příslušným výdajům souvisejícím se shromažďováním a uchováváním daných osobních údajů.Jakýkoli rozdíl v ceně nebo výhodách poskytovaných zákazníkům, kteří se účastní našeho programu odměn, přiměřeně souvisí s hodnotou poskytnutých osobních údajů.Účastí v našem programu odměn souhlasíte s jakoukoli finanční pobídkou spojenou s programem.Máte právo se kdykoli vzdát této finanční pobídky zrušením své účasti v programu odměn.Chcete-li zrušit své členství v programu odměn, klikněte sem odkaz. Upozorňujeme, že pokud odešlete žádost o výmaz, dojde k výmazu osobních údajů spojených s vaším případným účtem odměn.

Práva na ochranu osobních údajů pro obyvatele dalších států USA

 

Tato část doplňuje ostatní části našich Zásad ochrany osobních údajů a poskytuje další informace spotřebitelům, kteří žijí v USA mimo Kalifornii. Pokud jste obyvatelem Kalifornie, přečtěte si výše uvedené informace týkající se Kalifornie.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O UPLATNĚNÍ PRÁV NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Pokud chcete podat žádost týkající se vašich osobních údajů, použijte prosím náš Portál Global Privacy Portal nebo zavolejte na číslo 1-844-835-4134. Upozorňujeme, že před zpracováním vaší žádosti musíme ověřit vaši totožnost. V rámci ověření budete požádáni, abyste se přihlásili ke svému účtu nebo poskytli 2–3 osobní informace, které porovnáme s našimi záznamy. 

 • Přístup a přenositelnost údajů. Tento typ žádosti můžete použít k potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, k přístupu k vašim osobním údajům a k získání kopie vašich osobních údajů v přenosném formátu. 
 • Oprava. Můžete požádat, abychom opravili nepřesnosti vašich osobních údajů s ohledem na jejich povahu a naše účely jejich zpracování. 
 • Odstranění. Můžete požádat, abychom vaše osobní údaje odstranili. Podle zákonů států na ochranu osobních údajů můžeme za určitých okolností odmítnout odstranění vašich osobních údajů – například pokud je potřebujeme k dokončení transakce nebo poskytování požadovaných či přiměřeně očekávaných služeb, z bezpečnostních důvodů, pro legitimní interní obchodní důvody, z důvodu dodržení zákona nebo uplatnění či obhajoby právních nároků.
 • Žádosti o odhlášení. Můžete odmítnout následující způsoby použití vašich osobních údajů: (a) cílenou reklamu; (b) prodej osobních údajů; a (c) profilování na podporu rozhodnutí, která mají právní nebo podobně závažné účinky týkající se vaší ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo pohybu. Osobní údaje neprodáváme výměnou za peníze ani se nezapojujeme do praktik, které jsou podle platných státních zákonů o ochraně osobních údajů kvalifikovány jako profilování s právními nebo podobně významnými účinky. Pokud se chcete odhlásit z cílené reklamy / nepeněžního „prodeje“ osobních údajů, klikněte na domovské stránce navštívených webových stránek společnosti Sherwin-Williams na odkaz „Neprodávat ani nesdílet mé osobní údaje“ a přepněte přepínač Cílení souborů cookie do polohy „vypnuto“. Pokud jste oprávněný zástupce, který podává žádost o odhlášení jménem spotřebitele z Colorada, klikněte na domovské stránce navštívených webových stránek společnosti Sherwin-Williams na odkaz Neprodávat ani nesdílet mé osobní údaje a přepněte přepínač „Neprodávat ani nesdílet mé osobní údaje / Cílové soubory cookie“ do polohy „vypnuto“. Vynakládáme komerčně přiměřené úsilí k ověření totožnosti spotřebitele a oprávnění zplnomocněného zástupce jednat jménem spotřebitele. 
 • Odvolání. Někdy nemusíme být schopni zpracovat žádost týkající se vašich osobních údajů. V takovém případě bude vaše žádost zamítnuta. Pokud jsme vaši žádost o ochranu osobních údajů již dříve zamítli a vy se domníváte, že jsme ji zamítli omylem, můžete se odvolat a požádat o přehodnocení své žádosti prostřednictvím našeho globálního portálu pro ochranu osobních údajů.

Upozorňujeme, že pokud podáte žádost o uplatnění práv na ochranu osobních údajů, budeme uchovávat osobní údaje odeslané v souvislosti s vaší žádostí pro účely vedení záznamů.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ O VĚRNOSTNÍM PROGRAMU PRO OBYVATELE COLORADA

 

Účelem této části je informovat spotřebitele v Coloradu o tom, jak používáme osobní údaje v souvislosti s vaší účastí v našem věrnostním programu PaintPerks. Máte právo odstranit své osobní údaje spojené s vaším účtem PaintPerks; pokud však své osobní údaje odstraníte, nebudeme moci propojit vaše odměny s vaším účtem, a proto nebudete moci z programu získat žádné výhody. Níže uvedená tabulka uvádí kategorie osobních údajů shromážděných prostřednictvím našeho věrnostního programu, které prodáváme nebo zpracováváme pro cílenou reklamu, a třetí strany, které získávají jednotlivé kategorie osobních údajů.

Kategorie osobních údajů Třetí strany, které obdrží každou kategorii
Identifikační údaje Reklamní a komunikační partneři
Záznamy o zákaznících
Komerční údaje

Další informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, naleznete v dalších částech našich zásad ochrany osobních údajů.

Obyvatelé členského státu Evropské Unie

Právní základ pro aktivity související se zpracováním osobních údajů je následující:

 • z důvodu naplnění našich zákonem povolených obchodních účelů, včetně:
  • možnosti poskytovat vám služby, produkty nebo jiné materiály, které požadujete (například, dokončení vaší registrace do věrnostního programu a zaslání vzorků produktů), a uzpůsobit vaši zkušenost s našimi službami;
  • možnosti řídit a zlepšit vaši zkušenost s nakupováním a našimi produkty, službami a nabídkami, včetně analyzování použití našich produktů a služeb a stanovení efektivity naší reklamy; a
  • možnosti chránit zabezpečení a integritu našich služeb.
 • z důvodu plnění naší smlouvy (našich smluv) s vámi včetně zpracovávání vašich nákupů a transakcí,
 • z důvodu plnění našich zákonných povinností, například:
  • pro účely auditu a ohlašování;
  • pro účely vedení účetnictví a administrativních úkonů; 
  • pro účely odpovídání na vaše žádosti o informace ze strany kompetentních veřejných institucí a soudních institucí; a 
  • pro účely nárokování si našich práv a vymáhání nebo řízení zákonných nároků.
 • Na základě vašeho souhlasu vám můžeme:
  • zasílat přímé marketingové zprávy o našich produktech, službách a propagačních akcích; a
  • nabízet cílenou reklamu, v rámci využívání našich služeb či mimo ně, včetně používání souborů cookie a podobných technologií, jak je vysvětleno níže.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že kontaktujete naši společnosti. Pokud určité souhlasy odvoláte, nebudeme vám patrně schopni nabízet související služby.

 • E-mail: Pokud si již nepřejete dostávat komerční e-maily od příslušné značky nebo skupiny Sherwin-Williams a chcete se z nich odhlásit, řiďte se pokyny ve zprávě. Rovněž nás můžete kontaktovat pomocí portálu Global Privacy Portal a informovat se na to, jak odstranit svou adresu z jakéhokoli našeho seznamu adresátů.
 • Poštovní zásilky: Pokud si již nepřejete dostávat komerční poštovní zásilky od příslušné značky nebo skupiny Sherwin-Williams, řiďte se instrukcemi nebo použijte kontaktní údaje, které jsou obsažené v zásilce. Rovněž nás můžete kontaktovat pomocí portálu Global Privacy Portal a odstranit svou adresu z jakéhokoliv našeho seznamu adresátů.
 • Jiné: Pokud si již nepřejete dostávat komerční sdělení od příslušné značky nebo skupiny Sherwin-Williams, řiďte se instrukcemi nebo použijte kontaktní údaje, které jsou obsažené ve všech zprávách nebo změňte nastavení soukromí ve svém prohlížeči (například s ohledem na používání souborů cookie). Rovněž nás můžete kontaktovat na Global Privacy Portal a informovat se o tom, jak být odstraněn z jiných druhů přímého marketingu v souladu s místním zákonem. 

Můžete vznést stížnost u dohledového orgánu, pokud si myslíte, že naše zpracovávání vašich osobních údajů porušuje příslušnou legislativu.

 

Naše služby mohou využívat analytické služby, jako je Google Analytics, které poskytuje společnost Google, Inc. a další poskytovatelé třetích stran. Tyto služby využívají soubory cookie a pomáhají analyzovat, jak návštěvníci využívají online služeb. Informace shromážděné soubory cookie o vašem využívání online služeb (včetně vaší IP adresy) budou převedeny a uloženy u těchto poskytovatelů, včetně oblastí mimo EU ve třetích zemích, jako jsou Spojené státy, které nemusí mít ochranu údajů a jiné zákony, které jsou srovnatelné s těmi platnými ve vaší zemi.

 

Pokud není vaše IP adresa zkrácena díky anonymizaci IP adresy, potom může být celá IP adresa převedena na servery poskytovatelů třetích stran mimo EU. Tito poskytovatelé mohou využívat tyto údaje pro účely hodnocení vašeho používání webových stránek, vytváření zpráv o internetových aktivitách určených pro poskytovatele internetu a poskytování jiných služeb, které souvisí s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Můžete odmítnout používat soubory cookie, jak je popsáno jinde v těchto zásadách, a někteří poskytovatelé vám nabídnou možnost zabránit shromažďování a zpracovávání údajů, které byly shromážděny soubory cookie a souvisí s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy), a to stažením a instalací pluginů prohlížeče.

Obyvatelé Argentiny

Pokud jste obyvatel Argentiny, můžete v souladu se zákonem č. 25 326 s pozdějšími dodatky uplatnit své právo na přístup k osobním údajům každých 6 měsíců nebo častěji zdarma, a to pokud máte zákonem podložený zájem uplatnit své právo a za předpokladu, že nám předložíte doklad své totožnosti. Na žádost je nutné odpovědět v souladu s příslušným zákonem.

 

Vedle práva na přístup může obyvatel Argentiny provést úpravu, aktualizaci nebo zrušení práv, a to kdykoliv a zdarma, pokud poskytne doklad totožnosti. Na žádost je nutné odpovědět v souladu s příslušným zákonem. Žádost může být zamítnuta v případě, že (i) má třetí strana zájem na zachování osobních údajů ze strany společnosti Sherwin-Williams v aktuálním stavu, nebo (ii) existuje zákonem daná povinnost zachovat údaje v aktuálním stavu.

 

Uplatnění práv na přístup, úpravu, aktualizaci nebo výmaz údajů můžeme zamítnout, pokud jsou tyto údaje nezbytné z důvodu: (i) ochrany národní bezpečnosti, nařízení úřadu, veřejné bezpečnosti či práv třetí strany nebo (ii) nebránění spravedlnosti v právním či administrativním případě předloženém v souvislosti s daňovými povinnostmi, povinnostmi souvisejícími se sociálním zabezpečením, veřejným zdravím, trestně-právním vyšetřováním a vyšetřováním porušení administrativních povinností, pokud existuje příkaz v odpovídajícím případě se vyhnout uplatnění jakýchkoliv práv výše ze strany subjektů údajů. 

 

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak uplatnit tato práva, přečtěte si část Vaše možnosti a práva s ohledem na vaše údaje výše. Společnost Sherwin-Williams lze kontaktovat pomocí portálu Global Privacy Portal s žádostí o další informace.

Obyvatelé Austrálie

Obyvatelé Austrálie jsou uvědomění, že mají možnost jednat anonymně nebo pod pseudonymem, pokud nás kontaktujete telefonicky a pouze hledáte informace o našich službách, ale nepřejete si vstupovat do další diskuse s námi. Přesto platí, že pokud s námi chcete jednat tímto způsobem, nebudete moci začít využívat našich služeb. Pokud máte zájem začít využívat naše služby, budeme po vás požadovat vaše osobní údaje.

 

Společnost Sherwin-Williams může předávat vaše osobní údaje přidruženým společnostem, poskytovatelům služeb a jiným stranám, které jsou uvedeny v části Sdílení vašich údajů mimo Austrálii, a to včetně Spojených států.

 

Požadujeme váš souhlas, abychom vám mohli zasílat přímé marketingové zprávy o našich produktech, službách a propagačních akcích a poskytli jsme vám cílenou reklamu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Přečtěte si část Vaše možnosti a práva s ohledem na vaše údaje, ve které se dozvíte více. Rovněž můžete změnit nastavení soukromí v prohlížeči, například s ohledem na soubory cookie. Pokud svůj souhlas odvoláte, nebudeme možná schopni nabídnout s tím související služby.

 

Pokud jsme si vědomi jakýchkoliv obav nebo problémů týkajících se našich postupů ochrany osobních údajů, budeme brát tyto záležitosti vážně a pracovat na tom, abychom na tyto obavy dokázali vhodně zareagovat. Máte-li nějaké dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo máte-li problém či chcete-li vznést stížnost, kontaktujte nás pomocí našeho portálu Global Privacy Portal. Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým nakládáme s vaším problémem nebo stížností, můžete vznést tuto stížnost k Australian Information Commissioner - pro více informací prosím navštivte http://www.oaic.gov.au/

Obyvatelé Brazílie

Kromě účelů stanovených v těchto zásadách ochrany osobních údajů spotřebitelů zpracováváme vaše osobní údaje rovněž proto, abychom mohli interně spravovat vaše objednávky, chránit a zabezpečit vaše osobní údaje a spravovat vaši účast na školeních, prezentacích a událostech, které my nebo naši zástupci můžeme nabízet v souvislosti s našimi produkty a službami.

 

Účastí na školeních, prezentacích a dalších akcích souhlasíte s tím, že máte zájem o naše produkty a služby, a to včetně našich marketingových materiálů. Respektujeme všechna vaše práva stanovená v těchto zásadách a příslušných právních předpisech, a to včetně vašeho práva odhlásit se.

 

Bez ohledu na jiná ustanovení uvedená v těchto zásadách ochrany osobních údajů můžete mít ve vztahu ke svým osobním údajům u společnosti Sherwin-Williams následující práva, která můžete kdykoli na požádání uplatnit:

 • potvrdit zpracovávání údajů,
 • získat přístup k osobním údajům,
 • opravit neúplné, nepřesné nebo neaktuální osobní údaje,
 • anonymizovat, omezit, zablokovat nebo vymazat nepotřebné nebo nadbytečné osobní údaje nebo údaje zpracovávané v rozporu s ustanoveními zákona č. 13 709/18 nebo brazilského zákona o ochraně údajů („Brazilian Data Protection Law“),
 • přenést osobní údaje k jinému poskytovateli služeb nebo dodavateli produktů na výslovnou žádost, s výhradou obchodního a průmyslového tajemství, v souladu s nařízením Národního úřadu pro ochranu údajů (jak je definováno v brazilském zákoně o ochraně údajů),
 • odstranit osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu osoby, jíž se údaje týkají, s výjimkou případů, kdy brazilský zákon o ochraně osobních údajů opravňuje společnost Sherwin-Williams tyto údaje uchovávat,
 • získat informace o veřejných a soukromých subjektech, se kterými společnost Sherwin-Williams sdílela osobní údaje osoby, jíž se údaje týkají,
 • být informován o možnosti odmítnout udělení souhlasu a o důsledcích takového odmítnutí,
 • odvolat souhlas.  

Kromě toho, že můžete uplatňovat výše uvedená práva, je vaší odpovědností zajistit, aby vaše údaje u nás byly řádně aktualizované a přesné.

 

Společnost Sherwin-Williams, správce osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, můžete kontaktovat pomocí portálu Global Privacy Portal a uplatnit kterékoli ze svých práv a splnit povinnosti stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 

Podle článku 41 brazilského zákona o ochraně údajů ustanovila společnost Sherwin-Williams funkci globálního manažera ochrany osobních údajů – a jmenovala LATAM jako svého inspektora ochrany údajů. Můžete ji kontaktovat pomocí portálu Global Privacy Portal.

Obyvatelé Kanady

Obyvatelé Kanady jsou upozorněni, že společnost Sherwin-Williams a její poskytovatelé služeb mohou zpracovávat a ukládat své osobní údaje mimo území Kanady, včetně Spojených států, a takové údaje mohou podléhat zpřístupnění ověřeným úřadům prosazujícím právo, místním soudům a národním bezpečnostním úřadům, a to podle příslušné místní legislativy a právního postupu. Společnost Sherwin-Williams můžete kontaktovat s dotazem na postupy ochrany osobních údajů, včetně získání informací týkajících se našich zásad a postupů s ohledem na poskytovatele služeb mimo vaši jurisdikci.

 

Dále jste upozorněni, že pokud odmítnete souhlasit se shromažďováním, používáním nebo zpřístupněním svých osobních údajů, nebudeme vám moci poskytnout produkty nebo služby, o které žádáte. Podle právních a smluvních omezení můžete stáhnout svůj souhlas s naším dalším shromažďováním, používáním nebo zpřístupněním svých osobních údajů nebo pro takové účely, jako je marketing a realizace průzkumů, a to kdykoli a na základě v přiměřené lhůtě zaslaného oznámení. Nemůže vám být povoleno stáhnout váš souhlas s určitým nutným shromažďováním, využíváním a zpřístupněním svých údajů (např. uchovávání přiměřených obchodních záznamů a záznamů o transakcích). 

 

Přečtěte si část Vaše možnosti a práva s ohledem na vaše údaje, ve které se dozvíte více o tom, jak uplatnit svá práva na přístup k vašim osobním údajům. Naši oprávnění zaměstnanci, zástupci a pověřené osoby budou mít přístup k vašim údajům, jak je nezbytné k plnění jejich povinností vůči nám. 

Obyvatelé Indie

Pokud jste obyvatelem Indie, máte právo žádat o kontrolu svých osobních údajů a o aktualizaci, opravu nebo zrušení chybějících nebo nepřesných údajů a máte rovněž právo nás kontaktovat s ohledem na rozpory nebo stížnosti související se zpracováním osobních údajů společností Sherwin-Williams. Seznamte se s částí Jak nás kontaktovat, kde se dozvíte informace, jak se na nás obracet. Podívejte se na Your Choices & Rights in Your Information (Vaše možnosti volby a práva s ohledem na vaše údaje), kde naleznete více informací o tom, jak uplatnit tato práva. Zatímco podnikneme kroky, abychom včas vyhověli vašemu požadavku, neneseme odpovědnost za autentičnost vašich osobních údajů.

Obyvatelé Malajsie 

Pokud jste obyvatel Malajsie, podívejte se prosím na Jak nás kontaktovat, kde naleznete více informací o tom, jak kontaktovat skupinu Global Privacy Compliance (Celosvětové dodržování shody s ohledem na osobní údaje) společnosti Sherwin-Williams, která je odpovědná za celosvětovou ochranu osobních údajů.

Obyvatelé Mexika 

Jako obyvatel Mexika můžete vznést námitku vůči zpracovávání svých osobních údajů z důvodu následujících dobrovolných využívání takových osobních údajů:

 • za účelem komunikace nebo zaslání propagační nabídky;
 • abychom vám mohli poskytnout adekvátní reklamu v rámci našich služeb a jinde;
 • ke stanovení efektivity naší reklamy.

Kromě vašeho práva na přístup a opravu, můžete rovněž mít právo na zrušení nebo napadení shromažďování a zpracovávání svých osobních údajů a omezení rozsahu zpracovávání a stažení svého souhlasu v souladu s místní legislativou.

 

Podívejte se na Your Choices & Rights in Your Information (Vaše možnosti volby a práva s ohledem na vaše údaje), kde naleznete více informací o tom, jak uplatnit tato práva. Vysvětlete, jaké právo chcete uplatnit, a předložte nám doklad totožnosti. Na žádost je nutné odpovědět v souladu s příslušným zákonem. Pokud byste chtěli opravit nebo aktualizovat své osobní údaje, uveďte, co by mělo být opraveno. 

Obyvatelé Nového Zélandu

Dle zákona na ochranu osobních údajů z roku 1993 máte určitá práva na přístup a opravu osobních údajů, které o vás vedeme. Podívejte se na Your Choices & Rights in Your Information (Vaše možnosti volby a práva s ohledem na vaše údaje), kde naleznete více informací o tom, jak uplatnit tato práva.

Obyvatelé Singapuru

Pokud jste obyvatel Singapuru, podívejte se prosím na Jak nás kontaktovat, kde naleznete více informací o tom, jak kontaktovat skupinu Global Privacy Compliance (Celosvětové dodržování shody s ohledem na osobní údaje) společnosti Sherwin-Williams, která je odpovědná za celosvětovou ochranu osobních údajů.

Obyvatelé Švédska

Pokud jste obyvatel Švédska, kontaktujte společnost Sherwin-Williams s ohledem na informace o našich postupech ochrany osobních údajů, jak je popsáno v části Jak nás kontaktovat.

Obyvatelé Uruguaye

Právní základ pro aktivity související se zpracováním osobních údajů je následující:

 • z důvodu naplnění našich zákonem povolených obchodních účelů, včetně:
  • možnosti poskytovat vám služby, produkty nebo jiné materiály, které požadujete (například, dokončení vaší registrace do věrnostního programu a zaslání vzorků produktů), a uzpůsobit vaši zkušenost s našimi službami;
  • možnosti řídit a zlepšit vaši zkušenost s nakupováním a našimi produkty, službami a nabídkami, včetně analyzování použití našich produktů a služeb a stanovení efektivity naší reklamy; a
  • možnosti chránit zabezpečení a integritu našich služeb.
 • z důvodu plnění naší smlouvy (našich smluv) s vámi včetně zpracovávání vašich nákupů a transakcí,
 • z důvodu plnění našich zákonných povinností, například:
  • pro účely auditu a ohlašování;
  • pro účely vedení účetnictví a administrativních úkonů; 
  • pro účely odpovídání na vaše žádosti o informace ze strany kompetentních veřejných institucí a soudních institucí; a 
  • pro účely nárokování si našich práv a vymáhání nebo řízení zákonných nároků.
 • Na základě vašeho souhlasu vám můžeme:
  • zasílat přímé marketingové zprávy o našich produktech, službách a propagačních akcích; a
  • nabízet cílenou reklamu, v rámci využívání našich služeb či mimo ně, včetně používání souborů cookie a podobných technologií, jak je vysvětleno níže.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Přečtěte si část Vaše možnosti a práva s ohledem na vaše údaje, ve které se dozvíte více. Rovněž můžete změnit nastavení soukromí v prohlížeči, například s ohledem na soubory cookie. Pokud svůj souhlas odvoláte, nebudeme možná schopni nabídnout s tím související služby.

 

Přečtěte si část Vaše možnosti a práva s ohledem na vaše údaje, ve které se dozvíte víc o tom, jak uplatnit práva, která můžete mít v souladu s uruguayským zákonem o ochraně osobních údajů (č. 18 331). Rovněž nás můžete kontaktovat s dotazy a uplatnit svá práva v souvislosti s těmito zásadami, jak bylo popsáno v části Jak nás kontaktovat.

Obyvatelé Vietnamu

Vaše údaje, které shromažďujeme, uchováváme, zpracováváme, používáme, zpřístupňujeme a předáváme třetím stranám, zahrnují údaje v elektronické podobě. Odkazy na „sdílení“ a „zveřejnění“ osobních údajů se nachází v Sharing of Information (Sdílení informací) zahrnují jakékoliv zákony o sdílení, zveřejňování a převodu vašich údajů. Podívejte se prosím na Your Choices & Rights in Your Information (Vaše možnosti volby a práva s ohledem na vaše údaje), kde naleznete více informací o tom, jak uplatnit svá práva, která máte v souladu s místní legislativou, na přístup, aktualizaci, opravu a/nebo žádost o odstranění vašich osobních údajů z naší databáze, žádost o přerušení poskytování vašich osobních údajů třetí straně nebo žádost, abychom nesdělovali nebo jinak nepoužívali osobní údaje. Kromě toho nás můžete kontaktovat na následující adrese a položit nám otázky nebo požadovat informace o tom, jak uplatnit svá práva podle místní legislativy, jak bylo popsáno v části Jak nás kontaktovat. Po přijetí vaší žádosti vám společnost Sherwin-Williams udělí přiměřený přístup k osobním údajům, které o vás máme v držení, pokud to nevylučuje zákon. Společnost Sherwin-Williams kromě toho podnikne nezbytné kroky, aby vám povolila opravu, úpravu nebo výmaz údajů, které se ukáží být nepřesné nebo neúplné. 


©2024 The Sherwin-Williams Company | Accessibility Statement