„The Sherwin-Williams Company“ privatumo taisyklės

Paskutinį kartą atnaujintos: 2023 m. liepos 1 d.

Norėdami peržiūrėti mūsų Kalifornijos privatumo pranešimą, spustelėkite čia.

„Sherwin-Williams“ supranta, kad, kai suteikdami mums savo asmens duomenis, Jūs tikite, jog mes su jais elgsimės atsakingai.Šiose Privatumo taisyklėse aptariama informacija

Šiose Privatumo taisyklėse paaiškinti „Sherwin-Williams“ ir jos susijusių bendrovių apie Jus renkamų asmens duomenų tipai, kaip juos naudojame, su kuo jais dalijamės ir saugome, ir ką galite padaryti dėl to, kaip mes tokius asmens duomenis naudojame ir bendriname. Šios Privatumo taisyklės reglamentuoja duomenis, kuriuos renka „Sherwin-Williams“ arba jos susijusios bendrovės (kaip apibrėžta toliau) bet kokiomis priemonėmis, be kita ko, svetainėse, per mobiliąsias programėles ir kitas internetines paslaugas, kuriose yra ar pateikiama nuoroda į šias Privatumo taisykles, taip pat informaciją, kurią renka kiti „Sherwin-Williams“ verslo padaliniai, pavyzdžiui, per mūsų klientų lojalumo programas arba bendraujant su klientų aptarnavimo skyriaus atstovu (toliau kartu – Paslaugos).

 

Svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šias Privatumo taisykles, nes visada, kai naudojatės mūsų Paslaugomis, sutinkate su šiose Privatumo taisyklėse aprašyta praktika. Pagrindinė tam tikrai jurisdikcija skirta informacija apie mūsų privatumo praktiką mūsų taisyklėse pateikta čia. Esant neatitikimų tarp šių Privatumo taisyklių versijos anglų kalba ir bet kurios mūsų pateiktos versijos vietos kalba, pirmenybė teikiama versijai anglų kalba.

 

Kiek leidžia teisės aktai, „Sherwin-Williams“ pasilieka teisę keisti šias Privatumo taisykles. Jeigu bus atlikta pakeitimų, naujiniai atsispindės paskutinio atnaujinimo data šių Privatumo taisyklių viršuje. Šie pakeitimai įsigalios iškart po paskelbimo. Jeigu toliau naudositės Paslaugomis po tokių pakeitimų, bus laikoma, kad su tokiais pakeitimais sutikote.

 

Mūsų Paslaugos gali nukreipti į trečiųjų šalių svetaines ir paslaugas, kurių mes nekontroliuojame. Be to, mes galime turėti santykių su ne „Sherwin-Williams“ grupės subjektais, kurie platina „Sherwin-Williams“ produktus. Mes neatsakome už tokių trečiųjų šalių surinktos informacijos saugumą ar privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti tokioms trečiosioms šalims skirtus privatumo pareiškimus.


Mūsų renkami duomenys

Mes galime rinkti Jūsų duomenis įvairiais būdais:

 • galite pateikti duomenis mums tiesiogiai;
 • informaciją apie Jus galime rinkti, kai naudojatės mūsų paslaugomis, perkate arba žiūrite mūsų reklamos skelbimus internete;
 • galime rinkti papildomos informacijos apie Jus, laikydamiesi galiojančių teisės aktų.

Duomenų rinkimo būdas ir jų tipas bei tokių duomenų tvarkymas gali priklausyti nuo jurisdikcijos, atsižvelgiant į vietos teisinius reikalavimus.

Jūsų mums tiesiogiai teikiami duomenys

Informaciją tiesiogiai iš Jūsų renkame, kai pasirenkate registruotis mūsų Paslaugoms (pvz., kai registruojatės vienai iš mūsų lojalumo programų), perkate, registruojatės dalyvauti reklamos akcijoje, pateikiate savo pašto kodą, kad sužinotumėte daugiau apie netoliese esančias parduotuves, ar kitaip pateikiate informaciją tiesiogiai mums. Jūsų mums tiesiogiai galimos pateikti informacijos pavyzdžiai:

 • vardas ir pavardė;
 • el. pašto adresas, fizinis adresas ir (arba) pašto kodas ir telefono numeris;
 • naudotojo vardas arba slaptažodis;
 • amžius arba gimimo data, lytis, profesija, organizacijos pavadinimas, pareigos ir kita demografinė informacija;
 • kredito kortelės, mokėtojo adresas ir kita mokėjimo informacija;
 • kita informacija apie Jus, Jūsų šeimą ir kitus asmenis (pvz., domėjimasis gaminiais arba vietos, kuriose paprastai perkate dažus ir dangų gaminius);
 • pirkimo istorija arba kupono istorija;
 • kita informacija, pateikta, kai kreipiatės į mus dėl klientų aptarnavimo;

Galite pasirinkti neteikti mums tam tikrų tipų informacijos, tačiau dėl to galite negalėti naudotis tam tikromis paslaugomis.

Informacija, kurią renkame, kai naudojatės mūsų paslaugomis arba žiūrite mūsų reklamą internete

Renkame informaciją apie Jūsų kompiuterį ar įrenginį ir Jūsų veiklą internete, be kita ko, naudodami standartines interneto technologijas, pavyzdžiui, slapukus, pikselius, žiniatinklio švyturėlius, programinės įrangos kūrimo rinkinius, vietinius saugomus objektus ir kitas panašias technologijas. Toliau pateikiami informacijos, kurią renkame, stebime, analizuojame ir naudojame, pavyzdžiai:

 • Jūsų naršyklės tipas, operacinė sistema ir Jūsų tiesioginio pranešimo raktas;
 • IP adresas ir (arba) įrenginio ID;
 • Jūsų naršymo elgsena mūsų Paslaugose, pavyzdžiui, kada ir kaip lankotės mūsų svetainėje ar kitose Paslaugose, kiek laiko praleidžiate žiūrėdami mūsų internetines Paslaugas, kokius mygtukus ir nuorodas spustelėjate, kokius vaizdo įrašus žiūrite ir kokias internetu reklamuojamas paslaugas peržiūrite, kokius paieškos terminus įvedate į mūsų svetainę, kokias formas pateikiate, kokius pirkimus ir sandorius atliekate naudodamiesi Paslaugomis;
 • svetainės, kuriose lankotės prieš mūsų svetaines arba po jų, be kita ko, bet kokios svetainės arba reklaminiai skelbimai, kurie nukreipė Jus į mūsų svetaines arba paslaugas;
 • „Sherwin-Williams“ el. laiškai, kuriuos atveriate ir (arba) persiunčiate;
 • „Sherwin-Williams“ pasiūlymai arba nuorodos, kuriais naudojatės iš el. laiškų;
 • atsižvelgiant į Jūsų įrenginio nuostatas, informacija apie buvimo vietą, pvz., Jūsų mobiliojo įrenginio GPS signalas arba informacija apie gretimus „Wi-Fi“ prieigos taškus ir mobiliojo ryšio bokštus;
 • rinkodaros identifikatoriai, įrenginio identifikatoriai arba kiti panašūs unikalūs identifikatoriai;
 • tekstiniai ar kiti pranešimai, siunčiami ar bendrinami naudojantis pokalbių ar pokalbių robotų paslaugomis.

Papildoma informacija apie Jus, kurią galime rinkti

Informaciją apie Jus galime gauti iš viešai ir komerciškai prieinamų šaltinių, laikydamiesi galiojančių teisės aktų. Be to, galime rinkti kitą informaciją, kurią mums suteikia trečioji šalis Jūsų sutikimu. Pavyzdžiui, jei nusprendžiate prisijungti prie socialinių tinklų paslaugų arba jomis naudotis, galime gauti ir saugoti informaciją, kuria dalijatės su mumis naudodamiesi šiomis paslaugomis.

 

Visa mūsų surinkta informacija apie Jus gali būti sujungta, kad galėtume pagerinti ir patobulinti savo produktus ir paslaugas bei pritaikyti Jums skirtus pranešimus


Informacijos naudojimas

Apie Jus renkamą informaciją naudojame toliau išvardytais tikslais:

 • teikti Jums paslaugas, gaminius arba kitą Jūsų prašomą medžiagą (pvz., atlikti pirkimą užregistruoti Jus į lojalumo programą arba atsiųsti Jums gaminių pavyzdžių);
 • bendrauti su Jumis ir informuoti Jus apie mūsų produktus, paslaugas, taisykles ir reklamos akcijas;
 • pritaikyti Jūsų patirtį naudojantis mūsų Paslaugomis, įskaitant atitinkamą reklamą mūsų Paslaugose ir kitur, pvz., kitose svetainėse ir socialinės žiniasklaidos paslaugose bei tinkluose;
 • administruoti ir tobulinti Jūsų pirkimo funkcijas ir mūsų gaminius, paslaugas ir pasiūlymus, taip pat analizuoti mūsų gaminius ir paslaugas, bet nustatyti mūsų reklamos veiksmingumą;
 • siekiant apsaugoti mūsų paslaugų saugumą ir vientisumą, taip pat spręsti informacijos saugumo ir (arba) privatumo nesklandumus, suderinti ir aptikti saugumo incidentus arba anomalijas, įvykdyti, atsakyti į privatumo teisių prašymus ir dokumentuoti tinklo veikimą ir trikčių šalinimą;
 • naudotis savo juridinėmis teisėmis;
 • atlikti vidaus analizes, pvz., apklausas, tyrimus, rinkos tyrimus, tendencijų, naudojimo ir veiklos stebėjimą arba analizę;
 • laikytis „Sherwin-Williams“ taisyklių, pramonės standartų ir taikomų įstatymų, kitų teisės aktų arba teisinių procedūrų;
 • kitaip, gavę Jūsų sutikimą.

Informacijos apie tai, kokius pasirinkimus turite dėl mūsų naudojimosi Jūsų asmens duomenimis būdų, galite rasti skyriuje „Jūsų pasirinkimai ir teisės Jūsų asmens duomenų atžvilgiu“.


Dalijimasis informacija

„Sherwin-Williams“ gali atskleisti Jūsų duomenis:

 • susijusioms bendrovėms. Asmens duomenimis dalijamės „Sherwin-Williams“ įmonėse ir bendrovėse, kurias bendrai valdoma (kartu – mūsų susijusios bendrovės), įskaitant, pvz., gaminių Jums teikimą ir paslaugų tobulinimą;
 • paslaugų teikėjams. Įvairias rangos paslaugas mūsų vardu teikia trečiosios šalys paslaugų teikėjos.  Tuo tikslu mums gali reikėti joms suteikti Jūsų duomenis. Pavyzdžiui, mes galime kliautis paslaugų teikėjais mūsų produktų ir paslaugų prašymams vykdyti, Jūsų kredito kortelei ir kitiems mokėjimams tvarkyti, atsakyti į Jūsų klausimus, siųsti el. laiškus mūsų vardu ir analizuoti duomenis, kad tobulintume savo produktus ir paslaugas;
 • kitoms šalims, kai reikalaujama teisės aktais arba būtina mūsų Paslaugoms apsaugoti. Gali būti atvejų, kai galime atskleisti Jūsų duomenis kitoms šalims:
  • laikytis teisės aktų, atsakyti vykstant teisiniam procesui arba į valdžios institucijos prašymą bendradarbiauti;
  • užkirsti kelią sukčiavimui arba patikrinti bei užtikrinti, kad būtų laikomasi mūsų paslaugas reglamentuojančių nuostatų;
  • kai leidžiama teisės aktais, ginti „Sherwin-Williams“ ar bet kurių atitinkamų mūsų susijusių bendrovių, verslo partnerių, klientų ar darbuotojų teises, turtą ar saugumą;
  • vykdyti bendrovės valdymo funkcijas, pvz., auditus.
 • kitoms šalims, susijusioms su bendrovės sandoriu. Jūsų duomenis trečiajai šaliai galime atskleisti, kai parduodame arba perleidžiame visą ar dalį mūsų verslo ar turto trečiajai šaliai, pvz., susijungiant bendrovėms arba reorganizavimo ar likvidavimo dėl bankroto atveju;
 • kitoms šalims su Jūsų sutikimu ir Jūsų nurodymu. Be šiose Privatumo taisyklėse aprašyto atskleidimo, mes galime dalytis informacija apie Jus su trečiosiomis šalimis, kai sutinkate arba paprašote tai padaryti.
 • Apibendrinti ir nuasmeninti duomenys. Bendraisiais komerciniais tikslais duomenimis galime dalytis ir tokiu būdu, kuris neatskleidžia Jūsų tapatybės (pvz., informaciją sujungus su kitais įrašais). Pavyzdžiui, galime atskleisti mūsų svetainių arba kitų Paslaugų lankytojų skaičių.

Slapukai, pikseliai ir kitos interneto technologijos

Mes ir tam tikros trečiosios šalys, įskaitant tas, kurios teikia mūsų paslaugų turinį arba kitas funkcijas, mūsų interneto paslaugose gali naudoti slapukus, pikselius (t. y. per „Meta“ / „Facebook“ pikselius), žiniatinklio indikatorius ir kitas panašias technologijas ir jomis surinktą informaciją. Mes taip pat dalijamės informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis su trečiosiomis šalimis, įskaitant mūsų socialinės žiniasklaidos, reklamos ir analizės partnerius. Norėdami sužinoti daugiau apie informaciją, kurią renkame naudodami slapukus, ir kaip naudojame surinktą informaciją, žr. šių Privatumo taisyklių skyrius Informacija, kurią renkame ir Informacijos naudojimas. Daugiau informacijos apie trečiųjų šalių slapukų, pikselių, žiniatinklio indikatorių ir kitų panašių technologijų naudojimą mūsų svetainėse rasite šių Privatumo taisyklių skyriuje Mūsų paslaugų turinį ar funkcijas teikiančios trečiosios šalys. Naudodamiesi mūsų interneto paslaugomis sutinkate su mūsų naudojimusi sekimo technologijomis, kaip aprašyta šiose Privatumo taisyklėse.

Slapukai

Slapukas – tai mažas failas, kuris gali būti laikomas Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Slapukas leidžia slapuką į jūsų įrenginį įdėjusiam subjektui atpažinti jūsų įrenginį įvairiose svetainėse ir paslaugose.

 

Kai į Paslaugas patenkate naudodamiesi interneto naršykle, galite ją sukonfigūruoti, kad priimtumėte visus slapukus, atmesti visus slapukus arba pranešti, kai slapukas atsiunčiamas. Norėdami daugiau sužinoti apie tai, kaip pakeisti slapukų parinktis, spustelėkite savo naršyklės „Pagalbos“ meniu. Papildomų slapukų valdymo priemonių gali būti ir Jūsų operacinėje sistemoje. Atkreipkite dėmesį, kad išjungus slapukus galite nebegalėti naudotis paslaugomis ar tam tikromis jų funkcijomis

Nesekimo signalai ir panašūs mechanizmai

Kai kurios naršyklės gali siųsti signalus „nesekti“ į svetaines ir kitas interneto paslaugas, su kuriomis bendrauja naudotojas. Nėra nustatytų pramonės standartų, ką svetainės turėtų ir ar išvis turėtų daryti, gavusios šiuos signalus. Šiuo metu „Sherwin-Williams“ į tokius signalus nereaguoja. Kai bus priimtas ir patvirtintas standartas, „Sherwin-Williams“ gali pakeisti savo taisykles dėl reagavimo į šiuos signalus. Jeigu esate JAV naudotojas, informacijos apie nesekimo (angl. Do-Not-Track) signalus ir panašius mechanizmus galite rasti čia.

Sekimo pikseliai ir žiniatinklio indikatoriai

Pikseliai, žiniatinklio indikatoriai ir panašios technologijos yra maži kodo rinkiniai, įterpiami į tinklalapius, reklamas ir el. laiškus, kurie bendrauja su trečiosiomis šalimis. Pikselius galime naudoti, pvz., konkrečiame tinklalapyje apsilankiusių naudotojų skaičiui apskaičiuoti, pateikti slapukus arba su jais bendrauti ir suprasti naudojimosi tendencijas. Pikselius galime įterpti el. laiškuose, kad sužinotume, ar laiškai buvo perskaityti, jais pasinaudota arba jie persiųsti.

Kitos technologijos

Yra įvairių sekimo technologijų, kurios gali būti įtrauktos į mobiliąsias programėles, kurios nėra pagrįstos naršykle, pvz., slapukai, ir kurių negalima valdyti naršyklės nustatymais. Kai kurie naudoja vadinamuosius SDK, kad susietų programėlės naudotojo veiklą su konkrečia programėle ir sektų naudotojo veiklą programėlėse ir (arba) įrenginiuose. SDK yra kodo blokai, kuriuos mūsų mobiliojoje programėlėje gali įdiegti trečiųjų šalių bendrovės, su kuriomis dirbame. SDK padeda mums suprasti, kaip sąveikaujate su mūsų mobiliąja programėle ir rinkti tam tikrą informaciją apie įrenginį ir tinklą, kurį naudojate prieigai prie mūsų programėlės, pvz., su Jūsų įrenginiu susietą reklamos identifikatorių ir informaciją apie tai, kaip sąveikaujate su mūsų programėle.

Kaip naudojamės šiomis technologijomis

Mūsų interneto paslaugos šias technologijas naudoja šiais bendraisiais tikslais:

Slapuko tipas Ką slapukai daro Pavyzdžiai
Būtini Palaiko tinkamą mūsų interneto paslaugų veikimą. Pavyzdžiui, šie slapukai įsimena ankstesnius veiksmus (pvz., įvestą tekstą), kai grįžtama į puslapį to paties seanso metu, ir subalansuoja svetainės srautą.
Veiklos našumas Padeda mums įvertinti ir suprasti, kaip lankytojai sąveikauja su interneto paslaugomis, mūsų turiniu, ir visus nesklandumus, su kuriais susiduriama, kad galėtume pagerinti paslaugų veikimą. Pavyzdžiui, šie slapukai suteikia informacijos, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetainėmis, kad galėtume patobulinti funkcionalumą ir turinį.
Funkcionalumo Jais mūsų interneto paslaugos gali įsiminti Jūsų pasirinkimus (pvz., naudotojo vardą, kalbą arba regioną, kuriame esate), kad teiktų labiau suasmenintas funkcijas. Pavyzdžiui, šie slapukai gali įrašyti Jūsų prisijungimo duomenis ir parinktis, kad tokių duomenų ar parinkčių nereikėtų įvesti kaskart, kai prisijungiate.
Tiksliniai / reklaminiai Padeda mums ir trečiosioms šalims teikti Jums aktualų turinį ir reklamą, rinkdami informaciją apie Jūsų naudojimąsi mūsų paslaugomis ir kitomis svetainėmis bei interneto paslaugomis. Šie slapukai gali būti naudojami tikslinei reklamai teikti arba apriboti reklaminių skelbimų rodymo Jums skaičių. Jie taip pat padeda mums vertinti reklamos kampanijų veiksmingumą. Pikselius galime įterpti el. laiškuose, pvz., kad sužinotume, ar laiškai buvo perskaityti, jais pasinaudota arba jie persiųsti.

Slapukai skiriasi savo veikimo trukme. „Seanso slapukai“ nustoja veikti netrukus po to, kai nutraukiate interneto sesiją. „Nuolatiniai slapukai“ Jūsų įrenginyje laikomi iki nustatytos galiojimo pabaigos datos. Savo svetainėse naudojame tiek seanso slapukus, tiek nuolatinius slapukus.


Mūsų paslaugų turinį ar funkcijas teikiančios trečiosios šalys

Tam tikrą mūsų paslaugų turinį ar funkcijas gali teikti su mumis nesusijusios trečiosios šalys. Pavyzdžiui, mes leidžiame Jums dalytis tam tikra mūsų Paslaugose pateikta medžiaga per socialinius tinklus, pvz., „Facebook“ ir „Twitter“. Šios ir kitos socialinių tinklų paslaugos gali automatiškai rinkti informaciją Jums naudojantis Paslaugomis ir apie tai, kaip jomis naudojatės, kai prisijungiate prie socialinių tinklų paslaugų. Mes taip pat siūlome internetinių pokalbių funkcijas, kurias palaiko pardavėjai – naudodamiesi šiomis funkcijomis Jūs dalijatės informacija, kurią pateikiate pokalbyje su pardavėju, taip pat su mumis. Trečiųjų šalių reklamuotojai, įskaitant, bet neapsiribojant, sesijos pakartojimo pardavėjais ir socialinės žiniasklaidos paslaugomis, taip pat gali būti susiję su kai kuriomis mūsų teikiamomis Paslaugomis. Šios ir kitos trečiosios šalys rinka arba gauna tam tikrą informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų Paslaugomis, be kita ko, naudodamos slapukus, pikselius ir panašias technologijas, ir ši informacija gali būti renkama tam tikrą laiką ir derinama su informacija, surinkta įvairiose svetainėse ir internetu teikiant įvairias paslaugas.

 

Kai kurios iš šių bendrovių dalyvauja pramonės parengtose programose, skirtose suteikti vartotojams galimybę rinktis, ar gauti tikslinę reklamą. Daugiau informacijos rasite Tinklo reklamos iniciatyvos (Network Advertising Initiative) ir Skaitmeninės reklamos aljanso (Digital Advertising Alliance) svetainėse. (Kanados vartotojai gali apsilankyti Kanados skaitmeninės reklamos aljanso svetainėje. Toje svetainėje gali būti pateikta papildomos informacijos vietos kalbomis.)

 

Mūsų Paslaugos, įskaitant mūsų svetaines, naudoja „Google Analytics“ teikiama analizės technologija, skirta suprasti, kaip naudotojai sąveikauja su svetainėmis, pagerinti mūsų žiniatinklio patirtį ir geriau parduoti mūsų gaminius. Kaip naudoti slapukus iš „Google Analytics“ galite pasirinkti apsilankę svetainėje https://tools.google.com/dlpage/gaoptout arba atsisiųsdami „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės priedą


Duomenų perdavimas į kitas šalis

„Sherwin-Williams“ ir jos paslaugų teikėjai gali rinkti, perduoti, laikyti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis ne Jūsų gyvenamoje šalyje, įskaitant JAV. Atkreipkite dėmesį, kad kitų šalių duomenų apsaugos ir kiti teisės aktai gali būti ne tokie visapusiai kaip Jūsų šalyje. Laikydamiesi galiojančių teisės aktų mes taikome tokias priemones kaip standartinės duomenų apsaugos nuostatos, kad užtikrintume, jog bet kokia perduodama informacija liktų apsaugota ir saugi. Papildomos informacijos apie šias priemones galite gauti kreipdamiesi į mus per Pasaulinį privatumo portalą.


Informacijos rinkimas iš vaikų

Mes žinomai nerenkame internetu asmens duomenų iš pagal vietos teisės aktus vaikais laikomų asmenų. Jeigu sužinome, kad vaikas mums suteikė asmens duomenų, mes juos pašaliname ar kitaip laikomės galiojančių teisės aktų.


Jūsų pasirinkimai ir teisės Jūsų asmens duomenų atžvilgiu

Kai leidžiama teisės aktais, mes galime siųsti Jums pasiūlymus arba reklamą. Tačiau suteikiame Jums galimybę pasirinkti bendravimo su Jumis būdą.

 • El. paštu. Jeigu nebenorite gauti konkretaus „Sherwin-Williams“ prekės ženklo arba grupės komercinių el. laiškų, galite vykdyti bet kuriame tokiame laiške pateiktus nurodymus. Taip pat galite kreiptis į mus per Pasaulinį privatumo portalą ir paprašyti informacijos, kaip pašalinti save iš visų mūsų adresatų sąrašų.
 • Paprastu paštu. Jeigu nebenorite gauti konkretaus „Sherwin-Williams“ prekės ženklo ar grupės komercinių laiškų, galite vykdyti bet kuriame tokiame laiške pateiktus nurodymus arba pasinaudoti jame pateikta kontaktine informacija. Taip pat galite kreiptis į mus per Pasaulinį privatumo portalą ir paprašyti pašalinti Jus iš mūsų adresatų sąrašų.
 • Žinučių siuntimas. Jūs turite galimybę pasirinkti gauti tekstines žinutes ir perspėjimus mobiliojo telefono numeriu (‑iais), kuriuo dalijatės su mumis. Jums nereikia pasirinkti tekstinių žinučių ir įspėjimų, kad galėtumėte naudotis mūsų paslauga arba gaminiais. Jeigu pasirinksite, gali būti taikomi standartiniai tekstinių žinučių mokesčiai. Jeigu nebenorite gauti tekstinių žinučių iš konkretaus „Sherwin-Williams“ prekės ženklo arba grupės, galite bet kada atsisakyti mūsų tekstinių žinučių ir įspėjimų. Norėdami tiesiogiai atsisakyti, vadovaukitės nurodymais arba naudokitės bet kuriame tokiame pranešime esančia kontaktine informacija. Daugiau informacijos pateikta mūsų Tekstinių žinučių programos nuostatose ir sąlygose.

Atkreipkite dėmesį, kad, nepaisant Jūsų atsisakymo, kai leidžiama galiojančiais teisės aktais, mes galime siųsti Jums pranešimus dėl operacijų arba paslaugų, kurių konkrečiai prašėte, arba informuodami Jus apie svarbius mūsų paslaugų, gaminių ar taisyklių pasikeitimus. Jeigu turite kelias paskyras, gali reikėti kiekvienoje jų atskirai atsisakyti pagal pirmiau aprašytas privatumo parinktis.

 

Pagal vietos teisės aktus galite turėti tam tikrų teisių kaip duomenų subjektas. Pavyzdžiui, vietos teisės aktai gali suteikti teisę pamatyti, atnaujinti, apriboti, paprieštarauti, pašalinti, perduoti ir (arba) pataisyti mūsų turimų Jūsų asmens duomenų netikslumus, taikant tam tikras teisės aktuose numatytas išimtis. .Daugelis mūsų programų suteikia Jums tiesioginę prieigą pamatyti, atnaujinti, pataisyti ir (arba) pašalinti asmens duomenis, kuriuos pateikėte registruodamiesi internetu. Patikrinkite, kur registravotės, kad sužinotumėte, kokia funkcija Jums gali būti prieinama pagal atitinkamą programą.

 

Jeigu užsiregistravimo vietoje funkcija neprieinama ir norėtumėte pasinaudoti savo juridinėmis teisėmis, kreipkitės į mus per Pasaulinį privatumo portalą. Atsakysime į prašymus pagal galiojančius teisės aktus ir laikydamiesi teisinių bei sutarčių apribojimų.


Informacijos saugumas ir saugojimas

Taikome įvairias procedūras, kad apsaugotume Jūsų informaciją, įskaitant technines, administracines ir fizines procedūras, skirtas Jūsų informacijos saugumui. Tačiau turėkite omenyje, kad, nors ir imamės pagrįstų priemonių Jūsų informacijai apsaugoti, jokia svetainė, perdavimas internetu, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra absoliučiai saugūs.

 

Be to, mes imamės priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų saugomi kiek būtina siekiant tikslų, dėl kurių duomenys buvo renkami, kaip reikalaujama pagal sutartį arba reikalaujama ar leidžiama pagal galiojančius teisės aktus.


Kaip su mumis susisiekti

Jeigu turite kokių nors klausimų dėl šių Privatumo taisyklių arba mūsų privatumo praktikos, susisiekite su „Sherwin-Williams“ per mūsų Pasaulinį privatumo portalą arba šiuo adresu:

 

„The Sherwin‑Williams Company“

Global Privacy Compliance

101 W. Prospect Ave.

Cleveland, OH 44115


Būsimi šių Privatumo taisyklių pakeitimai

Privatumo teisės aktai ir gairės nuolat keičiasi. Pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kada keisti, papildyti šias Privatumo taisykles arba pašalinti jų dalis. Mūsų privatumo politika skelbiama šioje nuorodoje. Rekomenduojame Jums periodiškai perskaityti šias Privatumo taisykles, kad tikrai žinotumėte apie esamą mūsų privatumo praktiką, nors gali būti, kad Jums pranešime el. paštu arba skelbimu kai kuriose ar visose mūsų paslaugose. Tolesnis Jūsų naudojimasis mūsų paslaugomis po bet kurių pakeitimų reiškia Jūsų sutikimą su tais pakeitimais.


Atskleidimas konkrečiose jurisdikcijose

Jungtinių Valstijų gyventojai

Šis Pranešimas papildo kitas mūsų Privatumo politikos dalis ir suteikia papildomos informacijos JAV vartotojams (toliau – Vartotojai) bei Kalifornijos gyventojams, kurie bendrauja su mumis dirbdami kitoje įmonėje (toliau – B2B kontaktai). Šis Pranešimas taikomas „Asmens duomenims“ arba „AD“, t. y. informacijai, kuri identifikuoja, sieja, apibūdina, gali būti pagrįstai susijusi arba gali būti pagrįstai tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su Jumis.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, NAUDOJIMAS IR ATSKLEIDIMAS

Per pastaruosius 12 mėnesių mes surinkome AD apie JAV vartotojus ir Kalifornijos B2B kontaktus ir galėjome atskleisti tokį AD savo susijusioms bendrovėms, paslaugų teikėjams ir rangovams, kaip aprašyta toliau pateiktoje lentelėje.

AD kategorija Renkamų AD pavyzdžiai AD šaltiniai AD rinkimo tikslas Atskleidimas susijusioms bendrovėms, paslaugų teikėjams ir rangovams

Identifikatoriai ir klientų įrašai

(Ši kategorija apima asmens duomenis, aprašytus Kalifornijos civiliniame kodekse § 1798.80(e))

Vardas, pavardė, pašto adresas, telefono numeris, parašas, internetinis identifikatorius Interneto protokolo (IP) adresas, el. pašto adresas, vairuotojo pažymėjimo numeris, socialinio draudimo numeris (SDN rinkimas apsiribojant kreditinės sąskaitos prašymais), profesinė veikla, profesinės veiklos istorija, banko sąskaitos numeris, kredito kortelės numeris, debeto kortelės numeris ar kita finansinė informacija Tiesiogiai iš Jūsų, viešos informacijos, susijusių bendrovių, paslaugų teikėjų, trečiųjų šalių, automatiškai, kai naudojatės mūsų paslaugomis Šią informaciją naudojame tokiais komerciniais tikslais: sąveikos ir sandorių auditas; saugumo incidentų nustatymas ir apsisaugojimas nuo sukčiavimo; sistemų klaidų taisymas arba remontas; trumpalaikis laikinas naudojimas (pavyzdžiui, kontekstinė reklama); paslaugų teikimas; vidaus technologiniai tyrimai; ir kokybės bei saugumo kontrolė. Šią informaciją taip pat naudojame ankstesniame skyriuje Informacijos naudojimas apibrėžtais tikslais. Rinkodaros paslaugų teikėjai (tokie kaip reklamos tinklai, interneto paslaugų teikėjai, analizės teikėjai), paslaugų teikėjai, kurie kitaip padeda mums vykdyti veiklą, vyriausybės subjektai, operacinės sistemos ir platformos, socialiniai tinklai, rinkimo agentūros ir finansų institucijos.
Komercinė informacija Pirkimo istorija, nekilnojamojo turto nuosavybės įrašai, vartojimo istorijos ir tendencijos Tiesiogiai iš Jūsų, viešos informacijos, susijusių bendrovių, paslaugų teikėjų, trečiųjų šalių, automatiškai, kai naudojatės mūsų paslaugomis Tokią informaciją naudojame tokiais komerciniais tikslais: trumpalaikis naudojimas (pavyzdžiui, kontekstinė reklama); ir paslaugų teikimas. Šią informaciją taip pat naudojame ankstesniame skyriuje Informacijos naudojimas apibrėžtais tikslais. Rinkodaros paslaugų teikėjai (tokie kaip reklamos tinklai, interneto paslaugų teikėjai, analizės teikėjai), paslaugų teikėjai, kurie kitaip padeda mums vykdyti veiklą, vyriausybės subjektai, operacinės sistemos ir platformos, rinkimo agentūros ir finansų institucijos.
Interneto arba kitos elektroninės tinklo veiklos informacija Naršymo istorija, paieškos istorija, informacija apie sąveiką su mūsų interneto svetainėmis arba reklamos skelbimais Tiesiogiai iš Jūsų, viešos informacijos, susijusių bendrovių, paslaugų teikėjų, trečiųjų šalių, automatiškai, kai naudojatės mūsų paslaugomis Šią informaciją naudojame tokiais pačiais tikslais, kokie nurodyti ankstesniame skyriuje „Identifikatoriai“. Rinkodaros paslaugų teikėjai (tokie kaip reklamos tinklai, interneto paslaugų teikėjai, analizės teikėjai), paslaugų teikėjai, kurie kitaip padeda mums vykdyti veiklą.
Vietos nustatymo duomenys Fizinė vieta, judėjimas Mūsų mobiliosios programėlės renka vietos nustatymo informaciją, kai joms duodate tokią užduotį. Mes taip pat galime nustatyti Jūsų geografinę vietą pagal Jūsų IP adresą Tokią informaciją naudojame tokiais komerciniais tikslais: trumpalaikis naudojimas (pavyzdžiui, kontekstinė reklama); paslaugų teikimas ir vidaus technologinis tyrimas. Šią informaciją taip pat naudojame ankstesniame skyriuje Informacijos naudojimas apibrėžtais tikslais. Rinkodaros paslaugų teikėjai (tokie kaip reklamos tinklai, interneto paslaugų teikėjai, analizės teikėjai), paslaugų teikėjai, kurie kitaip padeda mums vykdyti veiklą.
Garsinė, elektroninė, vaizdinė, šiluminė, užuodžiamoji arba panaši informacija Skambučių į klientų aptarnavimo skyrių garso įrašas, stebėjimų kamerų filmuota medžiaga Klientų skambučiai į klientų aptarnavimo skyrių kartais įrašomi ir klientai apie tai įspėjami skambučio pradžioje. Stebėjimo kameromis saugumo sumetimais filmuojama tik kai kuriose patalpose, kur apie filmavimą įspėjama specialiais ženklais. Šią informaciją naudojame tokiais komerciniais tikslais kaip saugumo incidentų nustatymas, apsauga nuo sukčiavimo, kokybės ir saugumo kontrolė. Vyriausybės subjektai, saugumo paslaugų teikėjai, paslaugų teikėjai, kurie kitaip padeda mums vykdyti savo veiklą.
Profesinė arba su darbu susijusi informacija Profesinė informacija, pvz., Jūsų profesija ir darbdavys Tiesiogiai iš Jūsų,
vieša informacija, susijusios bendrovės, paslaugų teikėjai, trečiosios šalys
Šią informaciją naudojame tokiais komerciniais tikslais kaip paslaugų teikimas ir vidaus technologiniai tyrimai. Šią informaciją taip pat galime naudoti ankstesniame skyriuje Informacijos naudojimas apibrėžtais tikslais. Be to, jeigu kreiptumėtės su prašymu atidaryti kredito kortelės sąskaitą pas mus, galime rinkti Jūsų profesinės veiklos informaciją, kad galėtume teikti Jums paslaugas atlikdami tinkamą kreditingumo patikrinimą ir sukurdami Jūsų kredito paskyrą. Rinkodaros paslaugų teikėjai (tokie kaip analizės teikėjai), paslaugų teikėjai, kurie kitaip padeda mums vykdyti veiklą.
Išvados remiantis surinkta AD Pirkimo tendencijos Tiesiogiai iš Jūsų,
vieša informacija, susijusios bendrovės, paslaugų teikėjai, 
trečiosios šalys
Šią informaciją naudojame trumpalaikiais verslo tikslais, tokiais kaip kontekstinė reklama, paslaugų teikimas ir vidaus techninis tyrimas. Šią informaciją taip pat naudojame ankstesniame skyriuje Informacijos naudojimas apibrėžtais tikslais. Rinkodaros paslaugų teikėjai (tokie kaip analizės paslaugų teikėjai).

Tarp pirmiau išvardytų asmens duomenų kategorijų, pagal kai kuriuos valstybės privatumo įstatymus šios mūsų renkamos asmens duomenų kategorijos gali būti laikomi „neskelbtinomis“:

Neskelbtinų asmens duomenų kategorija Šaltinių kategorijos Rinkimo tikslas Atskleidimas paslaugų teikėjams ir rangovams
Asmens duomenys, atskleidžiantys Jūsų socialinio draudimo numerį arba vairuotojo pažymėjimą Tiesiogiai iš Jūsų

Pratęsti kredito liniją

Su įrangos nuoma susijusių operacijų apdorojimas

Paslaugų teikėjai, padedantys mums vykdyti savo veiklą
Asmens duomenys, atskleidžiantys paskyros prisijungimą, finansinę sąskaitą, debeto kortelės arba kredito kortelės numerį kartu su bet kokiu reikalingu saugumo arba prieigos kodu, slaptažodžiu arba kredencialais, su kuriais galima paskyrą Tiesiogiai iš Jūsų Pratęsti kredito liniją Paslaugų teikėjai, padedantys mums vykdyti savo veiklą
Asmens duomenys, atskleidžiantys tikslią Jūsų geografinę vietą (vieta 1 850 pėdų (564 m) spinduliu) Mūsų mobiliosios programėlės renka vietos nustatymo informaciją, kai joms duodate tokią užduotį

Parduotuvės lokacija arba kitų panašių paslaugų teikimas

Vidaus technologijų tyrimai

Paslaugų teikėjai, padedantys mums vykdyti savo veiklą

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

 

Pirmiau aprašytų kategorijų AD laikome tiek, kiek tai būtina šiose taisyklėse aprašytais tikslais arba kitaip leidžiama teisės aktais. Paprastai tai reiškia, kad informaciją reikia laikyti tol, kol galioja viena iš šių sąlygų:

 • Jūsų AD yra pagrįstai būtini mūsų operacijoms valdyti, Jūsų santykiams su mumis valdyti arba kitam tikslui, dėl kurio surinkome informaciją, pasiekti;
 • Jūsų AD yra pagrįstai būtini nurodytam tikslui, kuris yra pagrįstai suderinamas su aplinkybėmis, kuriomis AD buvo surinkti, įgyvendinti;
 • informacija yra pagrįstai reikalinga siekiant apsaugoti arba apginti mūsų teises ar turtą (tai paprastai bus susiję su galiojančiais teisės aktais, ribojančiais veiksmus konkrečiu atveju); arba
 • kitais atvejais mums privalu arba leidžiama laikyti Jūsų informaciją pagal galiojančius įstatymus arba kitus teisės aktus.

Kai AD naudojami daugiau nei vienam tikslui, mes juos saugosime, kol pasibaigs paskutinio laikotarpio tikslas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų duomenų saugojimo taisykles, susisiekite su mumis žemiau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

TIKSLINĖ REKLAMA, PARDAVIMAS IR DALIJIMASIS ASMENS DUOMENIMIS

 

AD, kuriuos atskleidžiame verslo arba komerciniais tikslais, kategorijos ir gavėjų kategorijos yra išvardytos aukščiau esančioje lentelėje. Toliau pateiktoje lentelėje apibendrinamos AD kategorijos, kurias naudojome tikslinei / kryžminio konteksto elgesio reklamai per pastaruosius 12 mėnesių. Nors mes neparduodame asmens duomenų už pinigus, kai kurie būdai, kuriais dalijamės AD tikslinės reklamos paskirčiai, pagal kai kuriuos JAV valstybės privatumo įstatymus gali būti laikomi „pardavimu“ arba „bendrinimu“. Mes neturime žinių, kad parduotume arba dalytumės iki 16 metų amžiaus žmonių AD. Pagal Nevados įstatymus mūsų naudojimasis asmens duomenimis nelaikomas „pardavimu“.

Asmens duomenų kategorija Atskleidimo tipas Trečiųjų šalių, kurioms informacija buvo parduota arba perduota, kategorijos
Identifikatoriai Perduota trečiosioms šalims, kad jos galėtų teikti reklamą pagal skirtingo konteksto elgesį Reklamos tinklai, paieškos ir socialinių tinklų platformos bei kiti internetinės reklamos partneriai
Kliento įrašai
Komercinė informacija
Interneto arba kitos elektroninės tinklo veiklos informacija
Vietos nustatymo duomenys
Išvados

JŪSŲ PRIVATUMO TEISĖS KALIFORNIJOJE

Pagal Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymą (Kalifornijos civilinio kodekso 1798.100 ir kt. skyrius) su pakeitimais, padarytais Kalifornijos privatumo teisių įstatymu (Kalifornijos civilinio kodekso 1798.100 ir kt. skyrius) („CCPA“,) Kalifornijos gyventojai turi tam tikras teises, kuriomis jie gali naudotis savarankiškai arba per įgaliotą atstovą. Jūsų kaip Kalifornijos privatumo teisės aprašytos toliau. Šiame Pranešime kai kuriose vietose sutrumpinome arba apibendrinome CCPA terminus ar kalbą. Pagal KVPĮ apibrėžti ir šiame Pranešime vartojami terminai turi tokią pačią reikšmę kaip ir pagal CCPA.

 

Norėdami pateikti prašymą pašalinti, paprašyti ištaisyti arba paprašyti žinoti, galite tai padaryti per mūsų Pasaulinį privatumo portalą arba paskambinę 1-844-835-4134. Prašome vykdyti mūsų Pasauliniame privatumo portale pateiktus nurodymus ir greitai atsakyti į visus papildomus paklausimus, kad galėtume patvirtinti Jūsų tapatybę. Jei norite atsisakyti AD pardavimo ir dalijimosi jais, Jūsų lankomos „Sherwin-Williams“ svetainės (-ų) pagrindiniame puslapyje spustelėkite nuorodą „Neparduoti ir nebendrinti mano asmens duomenų“ ir pereikite prie „Neparduoti ir nebendrinti mano asmens duomenų / tiksliniai slapukai“ nuorodos ir nustatykite į „išjungta“.

 

Jeigu pateiksite prašymą žinoti, paprašyti pašalinti arba ištaisyti, Jūsų bus paprašyta prisijungti prie savo paskyros arba pateikti 2–3 AD, kurias sutikrinsime su mūsų įrašais, kad patvirtintume Jūsų tapatybę. Įgalioti atstovai gali pateikti prašymus naudotojų vardu, vadovaudamiesi toliau pateiktais nurodymais ir pateikdami atitinkamus dokumentus. Jeigu prašymą pateiksite per įgaliotą atstovą, prieš apdorojant prašymą, turėsite tiesiogiai su mumis patvirtinti savo tapatybę

Teisė žinoti

 

Jūs turite teisę prašyti, kad mes Jums pateiktume toliau nurodytą informaciją. Tokio pobūdžio prašymai gali būti teikiami ne dažniau nei du kartus per 12 mėn. laikotarpį.

 • Apie mūsų surinktas Jūsų AD kategorijas.
  • Šaltinių, iš kurių surinkti AD, kategorijos.
  • Mūsų verslo arba komerciniai tikslai rinkti, parduoti arba dalytis AD.
  • Trečiųjų šalių, kurioms atskleidžiame AD, kategorijos
  • AD, kuriuos pardavėme, kategorijos ir pagal kiekvieną įvardytą kategoriją – trečiųjų šalių, kurioms pardavėme tuos konkrečius AD, kategorijos
  • AD, kuriuos atskleidėme verslo tikslais, kategorijos ir pagal kiekvieną įvardytą kategoriją – gavėjų, kurioms atskleidėme tuos konkrečius AD, kategorijos
 • Konkretūs mūsų renkami Jūsų AD

Teisė atsisakyti AD pardavimo ir dalijimosi jais

 

Jūs turite teisę atsisakyti savo AD pardavimo ir prašyti, kad mes nesidalytume Jūsų AD reklamai teikti pagal skirtingo konteksto elgesį. Nors mes neparduodame asmens duomenų už pinigus, kai kurie būdai, kuriais dalijamės AD reklamos arba rinkodaros paskirčiai, pagal CCPA gali būti laikomi „pardavimu“ arba „bendrinimu“. Norėdami atsisakyti, spustelėkite nuorodą „Neparduoti ir neteikti mano asmens duomenų“, esančią Jūsų lankytinos „Sherwin-Williams“ svetainės (‑ių) pagrindiniame puslapyje, ir išjunkite atitinkamą nuorodą. Jei nuspręsite naudoti naršyklės paremtą atsisakymo signalą (pvz., Pasaulinę privatumo kontrolę (angl. Global Privacy Control, GPC), Jūs atsisakysite slapukų pagrindu vykdomų pardavimų ir dalijimosi asmens duomenimis kiekvienoje iš mūsų svetainių, kuriose lankotės, kai įjungtas signalas. Kadangi negalime atpažinti Jūsų skirtingose svetainėse, apsilankę vienoje iš mūsų svetainių su įjungtu signalu, galėsite atsisakyti pardavimo ir dalijimosi, susijusio su ta konkrečia svetaine, tačiau tai neturės įtakos kitų mūsų svetainių pardavimui ir dalijimuisi. Be to, turėsite įjungti kiekvienos naudojamos naršyklės atsisakymo signalą. Atkreipkite dėmesį, kad GPC signalas gali blokuoti mūsų svetainių slapukų reklamjuostes ir parinkčių centrus, kad jie nepasirodytų ar kitaip trukdyti mūsų „Neparduoti ir nebendrinti mano asmens duomenų“ nuorodoms. Jei taip atsitiks, Jūsų parinktys buvo pripažintos, net jei reklamjuostė ir parinkčių centras nebematomi.

Teisė ištrinti

 

Galite paprašyti mūsų, kad pašalintume tiesiogiai iš Jūsų gautus AD. Pagal CCPA, esant tam tikroms aplinkybėms, galime atsisakyti vykdyti prašymą pašalinti Jūsų AD, pavyzdžiui, jeigu tokie AD yra reikalingi įvykdyti sandorį arba suteikti Jūsų užsakytas arba pagrįstai numatomas paslaugas, saugumo sumetimais, teisėtais vidaus veiklos tikslais, vykdyti teisės aktų reikalavimus, teikti arba ginti teisinius reikalavimus. Kai mes naudojame deidentifikaciją, kad patenkintume prašymą ištrinti informaciją, mes įsipareigojame išlaikyti ir naudoti informaciją nuasmeninta forma ir nemėginsime iš naujo nustatyti informacijos.

Taisymo teisės

 

Jeigu manote, kad AD, kuriuos laikome apie Jus, yra netikslūs, turite teisę prašyti, kad ištaisytume šią informaciją.

Teisė apriboti neskelbtinų asmens duomenų naudojimą ir atskleidimą

 

Mes nenaudojame ir neatskleidžiame neskelbtinų asmens duomenų tikslais, kuriems pagal CCPA taikoma teisė apriboti naudojimą ir atskleidimą.

Teisė į nediskriminavimą naudojantis savo privatumo teisėmis

 

Jeigu nuspręsite pasinaudoti bet kuria iš savo privatumo teisių pagal CCPA, taip pat turite teisę nebūti mūsų diskriminuojami.

PRANEŠIMAS APIE FINANSINĮ PASKATINIMĄ

 

Mūsų premijų programa „PaintPerks“ suteikia naudos, pvz., premijų taškus ir nuolaidas tiems, kurie nusprendžia joje dalyvauti. Norint dalyvauti reikia pateikti tam tikrus AD, pvz., identifikatorius, klientų įrašus ir komercinę informaciją. Su mūsų premijų programa susijusios paskatos yra skirtos apdovanoti lojalius klientus, atsižvelgiant į jų perkamų gaminių ir paslaugų kiekį. Norėdami pamatyti visas mūsų premijų programai taikomas sąlygas, spustelėkite nuorodą.

 

Mes sąžiningai apskaičiavome, kad pagal mūsų premijų programą teikiamų AD vertė yra lygi atitinkamoms išlaidoms, susijusioms su tų AD surinkimu ir saugojimu. Bet koks kainos arba naudos, teikiamos mūsų premijų programoje dalyvaujantiems klientams, skirtumas yra pagrįstai susijęs su AD verte. Prisijungdami prie mūsų premijų programos sutinkate su bet kokia finansine paskata, susijusia su programa. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti finansinės paskatos, atšaukdami savo dalyvavimą premijų programoje. Norėdami atšaukti savo premijų narystę, spustelėkite nuorodą. Atkreipkite dėmesį, kad jeigu pateiksite prašymą pašalinti AD, bus pašalinti su bet kuria Jūsų turima paskira susiję AD.

Privatumo teisės kitų JAV valstijų gyventojams

 

Šis skyrius papildo kitas mūsų Privatumo politikos dalis ir suteikia papildomos informacijos vartotojams, gyvenantiems kitose JAV valstijose nei Kalifornija. Jei gyvenate Kalifornijoje, peržiūrėkite pirmiau pateiktą informaciją apie konkrečius Kalifornijos atskleidimus.

PRAŠYMAS DĖL PRIVATUMO TEISIŲ

 

Jei norite pateikti prašymą dėl savo asmens duomenų, pasinaudokite mūsų Pasauliniu privatumo portalu arba skambinkite 1-844-835-4134. Atkreipkite dėmesį, kad prieš tvarkant Jūsų prašymą turėsime patvirtinti Jūsų tapatybę. Tapatybės patvirtinimo tikslais Jūsų bus paprašyta prisijungti prie savo paskyros arba pateikti 2–3 asmens duomenų elementus, kuriuos sulyginsime su savo įrašais.

 • Prieiga ir duomenų perkeliamumas. Jūs galite naudoti tokio tipo prašymą patikrinti, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, prieiti prie Jūsų asmens duomenų ir gauti asmens duomenų kopiją nešiojamuoju formatu.
 • Taisymas. Jūs galite reikalauti, kad ištaisytume Jūsų asmens duomenų netikslumus, atsižvelgdami į asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo tikslus.
 • Pašalinimas. Jūs galite prašyti, kad mes pašalintume Jūsų asmens duomenis. Pagal valstybės privatumo įstatymus, esant tam tikroms aplinkybėms, galime atsisakyti vykdyti prašymą pašalinti Jūsų AD, pavyzdžiui, jeigu tokie AD yra reikalingi įvykdyti sandorį arba suteikti Jūsų užsakytas arba pagrįstai numatomas paslaugas, saugumo sumetimais, teisėtais vidaus veiklos tikslais, vykdyti teisės aktų reikalavimus, teikti arba ginti teisinius reikalavimus.
 • Atsisakymo prašymai. Galite atsisakyti toliau nurodytų Jūsų asmens duomenų naudojimo būdų: a) tikslinės reklamos; b) asmens duomenų pardavimo; ir c) profiliavimo priimant sprendimus, kurie turi teisinį ar panašų reikšmingą poveikį Jūsų ekonominei padėčiai, sveikatai, asmeniniams pageidavimams, interesams, patikimumui, elgesiui, vietai ar judėjimui. Mes neparduodame asmens duomenų mainais už pinigus ar nesiimame veiklos, kuri pagal galiojančius valstybės privatumo įstatymus yra laikoma profiliavimu, sukeliančiu teisines ar panašias reikšmingas pasekmes. Jei norite atsisakyti tikslinės reklamos / nepiniginio asmens duomenų „pardavimo“, Jūsų lankytinos „Sherwin-Williams“ svetainės (-ių) pagrindiniame puslapyje spustelėkite nuorodą „Neparduoti ir nebendrinti mano asmens duomenų“ ir pereikite prie „Tiksliniai slapukai“ nuorodos ir nustatykite į „išjungta“. Jei esate įgaliotas atstovas, pateikiantis atsisakymo prašymą Kolorado vartotojo vardu, Jūsų lankytinos „Sherwin-Williams“ svetainės (-ų) pagrindiniame puslapyje spustelėkite nuorodą „Neparduoti ir nebendrinti mano asmens duomenų“ ir pereikite prie „Neparduoti ir nebendrinti mano asmens duomenų / tiksliniai slapukai“ nuorodos ir nustatykite į „išjungta“ Mes dedame komerciškai pagrįstas pastangas, kad autentifikuotume vartotojo tapatybę ir įgaliotojo atstovo įgaliojimus veikti vartotojo vardu.
 • Apeliaciniai skundai. Kartais mes negalime vykdyti prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenimis; tokiu atveju Jūsų prašymas bus atmestas. Jeigu Jūsų prašymą dėl privatumo teisių mes anksčiau atmetėme ir manote, kad jį atmetėme per klaidą, galite kreiptis dėl savo prašymo persvarstymo naudodamiesi mūsų Pasauliniu privatumo portalu.

Atkreipkite dėmesį, kad jeigu pateiksite prašymą dėl privatumo teisių, mes apskaitos tikslais išlaikysime asmens duomenis, pateiktus dėl Jūsų prašymo.

LOJALUMO PROGRAMOS ATSKLEIDIMAS KOLORADO GYVENTOJAMS

 

Šio skyriaus tikslas yra informuoti Kolorado vartotojus apie tai, kaip naudojame asmens duomenis, susijusius su Jūsų dalyvavimu mūsų „PaintPerks“ lojalumo programoje. Jūs turite teisę ištrinti savo asmens duomenis, susijusius su Jūsų „PaintPerks“ paskyra; tačiau jei ištrinsite savo asmens duomenis, mes negalėsime susieti Jūsų atlygio su Jūsų paskyra, todėl negalėsite gauti naudos iš programos. Toliau pateiktoje lentelėje nurodomos asmens duomenų, surinktų per mūsų lojalumo programą, kurią parduodame arba apdorojame tikslinei reklamai, kategorijos ir trečiosios šalys, gaunančios kiekvienos kategorijos asmens duomenis.

Asmens duomenų kategorija Trečiosios šalys, gaunančios kiekvieną kategoriją
Identifikatoriai Reklamos ir komunikacijos partneriai
Kliento įrašai
Komercinė informacija

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, žr. kitus mūsų privatumo politikos skyrius.

Bet kurios Europos Sąjungos valstybės narės gyventojai

Mūsų duomenų tvarkymo veiklos teisiniai pagrindai:

 • Mūsų teisėtais komerciniais tikslais, įskaitant šiuos:
  • teikti Jums paslaugas, gaminius ar kitą Jūsų prašomą medžiagą (pvz., užregistruoti Jus į lojalumo programą arba atsiųsti Jums gaminių pavyzdžių) ir pritaikyti mūsų paslaugų funkcijas Jums;
  • administruoti ir tobulinti Jūsų pirkimo funkcijas ir mūsų gaminius, paslaugas ir pasiūlymus, įskaitant naudojimosi mūsų gaminiais ir paslaugomis analizavimą ir mūsų reklamos veiksmingumo nustatymą;
  • užtikrinti mūsų Paslaugų saugumą ir patikimumą.
 • Vykdyti mūsų sutartį (‑is) su Jumis, įskaitant Jūsų pirkimų ir operacijų apdorojimą.
 • Laikytis mūsų teisinių įsipareigojimų, pvz.:
  • atlikti auditą ir teikti ataskaitas;
  • tvarkyti apskaitą ir vykdyti administravimo užduotis;
  • reaguoti į informacijos prašymus iš kompetentingų valdžios ir teismo institucijų;
  • naudotis savo juridinėmis teisėmis ir teikti bei administruoti ieškinius.
 • Gavus Jūsų sutikimą:
  • siųsti Jums tiesioginės rinkodaros pranešimus apie mūsų gaminius, paslaugas bei reklamos akcijas ir
  • teikti Jums tikslinę reklamą per Paslaugas ir kitaip, įskaitant slapukų ir panašių technologijų naudojimą, kaip paaiškinta toliau.

Galite bet kada atsiimti savo sutikimą kreipęsi į mus. Jeigu atsiimate tam tikrus sutikimus, mes galime nebegalėti siūlyti atitinkamų paslaugų.

 • El. paštu. Jeigu norite atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus iš konkretaus „Sherwin-Williams“ prekės ženklo ar grupės el. paštu, galite vykdyti bet kokiame tokiame laiške pateiktus nurodymus. Taip pat galite kreiptis į mus per Pasaulinį privatumo portalą ir paprašyti informacijos, kaip pašalinti save iš visų mūsų adresatų sąrašų.
 • Paprastu paštu. Jeigu nebenorite gauti konkretaus „Sherwin-Williams“ prekės ženklo ar grupės komercinių laiškų, galite vykdyti bet kuriame tokiame laiške pateiktus nurodymus arba pasinaudoti jame pateikta kontaktine informacija. Taip pat galite kreiptis į mus per Pasaulinį privatumo portalą ir paprašyti pašalinti Jus iš mūsų adresatų sąrašų.
 • Kitais būdais. Jeigu nebenorite gauti kitų konkretaus „Sherwin-Williams“ prekės ženklo ar grupės komercinių pranešimų, galite vykdyti bet kuriame tokiame laiške pateiktus nurodymus, pasinaudoti jame pateikta kontaktine informacija arba pakeisti privatumo nuostatas savo naršyklėje (pvz., dėl slapukų). Taip pat galite kreiptis į mus per Pasaulinį privatumo portalą ir atsisakyti kitų tipų tiesioginės rinkodaros pranešimų pagal galiojančius teisės aktus.

Jeigu manote, kad tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, pažeidžia galiojantį teisės aktą, galite pateikti skundą priežiūros institucijai.

 

Mūsų Paslaugose gali būti naudojamos interneto analizės paslaugos, pvz., „Google Analytics“, kurias teikia „Google, Inc.“ ir bet kurios kitos trečiosios šalys. Šios paslaugos naudoja „slapukus“, padedančius analizuoti, kaip lankytojai naudojasi interneto paslaugomis. Slapukų surinkta informacija apie Jūsų naudojimąsi interneto paslaugomis (įskaitant Jūsų IP adresą) bus perduota šiems teikėjams ir jų laikoma, taip pat ir ne ES, trečiosiose šalyse, pvz., JAV, kurių duomenų apsaugos ir kiti teisės aktai gali būti ne tokie griežti, kaip galiojantys Jūsų šalyje.

 

Jeigu Jūsų IP adresas nesutrumpinamas IP anoniminimo priemonėmis, jis visas gali būti perduotas į trečiųjų šalių teikėjų ne ES esančius serverius. Šie teikėjai gali naudotis šia informacija, kad įvertintų, kaip naudojatės svetainėmis, pildytų ataskaitas apie aktyvumą svetainėse jų operatoriams ir teiktų kitas paslaugas, susijusias su svetainės veikla ir naudojimusi internetu. Galite atsisakyti naudoti slapukus, kaip aprašyta kitose šių taisyklių nuostatose, o kai kurie teikėjai siūlo Jums galimybę uždrausti rinkti ir tvarkyti slapukų surinktus ir su Jūsų naudojimusi svetaine susijusius duomenis (įskaitant Jūsų IP adresą), atsisiuntus ir įdiegus naršyklės įskiepį.

Argentinos gyventojai

Jeigu esate Argentinos gyventojas, pagal Įstatymą Nr. 25,326 su pataisomis, galite pasinaudoti savo prieigos teise kas 6 mėnesius nemokamai arba dažniau, jeigu turite teisėtų interesų pasinaudoti tokia teise, pateikdami mums bet kokį savo tapatybės įrodymą. Į prašymus turi būti atsakyta laikantis galiojančių teisės aktų.

 

Be prieigos teisės bet kuris Argentinos gyventojas gali bet kada nemokamai pasinaudoti savo teisėmis taisyti, atnaujinti arba pašalinti informaciją, pateikdamas mums bet kokį tapatybės įrodymą. Į prašymus turi būti atsakyta laikantis galiojančių teisės aktų. Prašymas gali būti atmestas, jeigu: i) yra trečioji šalis, suinteresuota, kad „Sherwin-Williams“ išsaugotų asmens duomenis esamu pavidalu, arba ii) yra teisinė prievolė išsaugoti duomenis esamu pavidalu.

 

Mes galime neleisti pasinaudoti prieigos, pataisymo arba pašalinimo teisėmis, jeigu tai būtina: i) nacionaliniam saugumui, įprastai tvarkai palaikyti, visuomenės saugumui arba trečiosios šalies teisėms užtikrinti; arba ii) išvengti pakenkimo teisei nagrinėjant baudžiamąsias arba administracines bylas, susijusias su mokestiniais įsipareigojimais, socialinio draudimo prievolėmis, visuomenės sveikata, kriminaliniais tyrimais ir administracinių pažeidimų tyrimais, jeigu atitinkamoje byloje yra nurodymas neleisti duomenų subjektui pasinaudoti kuria nors iš išvardytų teisių.

 

Informacijos apie tai, kaip pasinaudoti šiomis teisėmis, rasite skyriuje „Jūsų pasirinkimai ir teisės Jūsų asmens duomenų atžvilgiu. Su papildomomis užklausomis į „Sherwin-Williams“ galima kreiptis per Pasaulinį privatumo portalą.

Australijos gyventojai

Australijos gyventojai informuojami, kad turi teisę tvarkytis anonimiškai arba naudojant pseudonimą, jeigu kreipiatės į mus telefonu ir tik norite gauti informacijos apie mūsų Paslaugas, tačiau nenorite su mumis turėti jokių tolesnių reikalų. Tačiau, jeigu norite su mumis bendrauti šiuo būdu, negalėsite naudotis mūsų paslaugomis. Jeigu norite naudotis mūsų paslaugomis, Jums gali reikėti suteikti mums savo asmens duomenų.

 

„Sherwin-Williams“ gali perduoti Jūsų asmens duomenis susijusioms bendrovėms, paslaugų teikėjams ir kitoms šalims, aprašytoms skyriuje „Dalijimasis Jūsų duomenimis“, už Australijos ribų, įskaitant JAV.

Tiesioginės rinkodaros pranešimus apie savo gaminius, paslaugas ir reklamos akcijas bei tikslinę reklamą Jums siųsime tik gavę Jūsų sutikimą. Savo sutikimą galite atsiimti bet kuriuo metu. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Jūsų pasirinkimai ir teisės Jūsų asmens duomenų atžvilgiu“. Taip pat galite pakeisti privatumo nuostatas savo naršyklėje, pvz., dėl slapukų. Jeigu atsiimate sutikimą, mes nebegalime siūlyti šių paslaugų.

 

Jeigu sužinome apie bet kokius esamus nuogąstavimus ar nesklandumus dėl mūsų privatumo praktikos, rimtai į tai žiūrėsime ir imsimės priemonių trūkumams pašalinti. Jeigu turite kokių nors papildomų klausimų dėl mūsų privatumo taisyklių arba turite problemų ar nusiskundimų, kreipkitės į mus per Pasaulinį privatumo portalą. Jeigu nesate patenkinti, kaip mes tvarkome Jūsų problemą arba nusiskundimą, galite pateikti skundą Australijos informacijos komisarui; išsamesnė informacija pateikta adresu http://www.oaic.gov.au

Brazilijos gyventojai

Be šiose Naudotojų privatumo taisyklėse nustatytų tikslų, mes taip pat tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume valdyti Jūsų užsakymus bendrovės viduje, užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą ir saugumą bei administruoti Jūsų dalyvavimą mokymuose, pristatymuose ir renginiuose, kuriuos mes ar mūsų atstovai gali pasiūlyti teikdami mūsų gaminius ir paslaugas.

 

Dalyvaudami mokymuose, pristatymuose ir kituose renginiuose, Jūs patvirtinate, kad Jus domina mūsų gaminiai ir paslaugos, įskaitant mūsų rinkodaros medžiagą. Mes gerbiame visas šiose taisyklėse ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytas Jūsų teises, įskaitant Jūsų teisę neleisti tvarkyti asmens duomenų.

 

Nepaisant šiose Privatumo taisyklėse išdėstytų nuostatų, bet kuriuo metu arba Jums paprašius, „Sherwin-Williams“ tvarkomų Jūsų asmens duomenų atžvilgiu galite turėti tokias teises:

 • patvirtinti, kad duomenys yra tvarkomi;
 • susipažinti su asmens duomenimis;
 • pašalinti neišsamius, netikslius arba pasenusius asmens duomenis;
 • nuasmeninti, apriboti / blokuoti arba pašalinti nebūtinus ar perteklinius duomenis arba duomenis, tvarkomus pažeidžiant Įstatymo Nr. 13,709/18 arba Brazilijos duomenų apsaugos įstatymo nuostatas;
 • pateikti aiškų prašymą perkelti duomenis kitam paslaugų teikėjui arba gaminių tiekėjui, užtikrinant komercinių ir pramoninių paslapčių apsaugą, vadovaujantis Nacionalinės duomenų apsaugos institucijos reikalavimais (kaip apibrėžta Brazilijos duomenų apsaugos įstatyme);
 • pašalinti asmens duomenis, tvarkomus remiantis duomenų subjekto sutikimu, išskyrus atvejus, kai Brazilijos duomenų apsaugos įstatymas leidžia „Sherwin-Williams“ saugoti tokius duomenis;
 • gauti informacijos apie valstybines ir privačias bendroves, su kuriomis „Sherwin-Williams“ dalijosi asmens duomenimis;
 • gauti informacijos apie galimybę atsisakyti duoti sutikimą ir tokio atsisakymo pasekmes; ir
 • atšaukti savo sutikimą.

Be naudojimosi pirmiau nurodytomis teisėmis, Jūs esate atsakingi už tai, kad mums būtų pateikiama tinkamai atnaujinta ir tiksli informacija.

 

Norėdami pasinaudoti bet kokiomis savo teisėmis arba vykdyti šiose Privatumo taisyklėse nustatytus įpareigojimus, Jūs galite susisiekti su „Sherwin-Williams“ tvarkomų asmens duomenų valdytoju per Pasaulinį privatumo portalą.

 

Vadovaudamasi Brazilijos duomenų apsaugos įstatymo 41 straipsniu, „Sherwin-Williams“ paskyrė duomenų apsaugos pareigūnu savo Pasaulinio privatumo vadovą – LATAM. Su ja galite susisiekti per Pasaulinį privatumo portalą.

Kanados gyventojai

Kanados gyventojai informuojami, kad „Sherwin-Williams“ ir jos paslaugų teikėjai gali tvarkyti ir laikyti Jūsų asmens duomenis už Kanados ribų, įskaitant JAV, ir kad tokie duomenys gali būti atskleidžiami įgaliotoms teisėsaugos institucijoms, vietos teismams ir nacionalinio saugumo žinyboms pagal galiojančius vietos teisės aktus ir teisines procedūras. Galite kreiptis į „Sherwin-Williams“ su klausimais apie mūsų privatumo praktiką, taip pat gauti informaciją apie mūsų taisykles ir procedūras, taikomas ne Jūsų jurisdikcijos paslaugų teikėjams.

 

Taip pat informuojame, kad, jeigu nesutiksite, jog rinktume, naudotume arba atskleistume Jūsų duomenis, mes galime negalėti teikti prašomų gaminių ar paslaugų. Laikydamiesi teisinių ir sutarčių apribojimų, galite bet kada, pranešę prieš pakankamą laiką, atsiimti savo sutikimą, kad toliau nerinktume, nenaudotume ir neatskleistume Jūsų asmens duomenų tokiais tikslais kaip rinkodara ir apklausų teikimas. Jums gali būti neleista atsiimti savo sutikimo dėl tam tikro būtino Jūsų duomenų rinkimo, naudojimo ir atskleidimo (pvz., kai reikia pasilikti būtinus veiklos ir operacijų įrašus).

 

Informacijos apie tai, kaip pasinaudoti savo prieigos prie Jūsų asmens duomenų teisėmis, žr. skyriuje „Jūsų pasirinkimai ir teisės Jūsų asmens duomenų atžvilgiu“. Prieigą prie Jūsų duomenų turės mūsų įgalioti darbuotojai, atstovai ir įgaliotiniai, kurie privalo vykdyti savo įsipareigojimus mum.

Indijos gyventojai

Jeigu esate Indijos gyventojas, turite teisę paprašyti pamatyti savo asmens duomenis ir atnaujinti, pataisyti arba pašalinti trūkstamą ar netikslią informaciją, be to, turite teisę kreiptis į mus dėl bet kokių nukrypimų ar trūkumų, susijusių su tuo, kaip „Sherwin-Williams“ tvarko asmens duomenis. Kaip kreiptis į mus, nurodyta skyriuje „Kaip su mumis susisiekti“. Informacijos apie tai, kaip pasinaudoti šiomis teisėmis, žr. skyriuje „Jūsų pasirinkimai ir teisės Jūsų asmens duomenų atžvilgiu“. Nors imamės priemonių laiku atsakyti į Jūsų prašymus, nesame atsakingi už Jūsų asmens duomenų autentiškumą.

Malaizijos gyventojai

Jeigu esate Malaizijos gyventojas, žr. skyriuje „Kaip su mumis susisiekti“ pateiktą informaciją, kaip kreiptis į „Sherwin-Williams“ pasaulinę privatumo atitikties grupę, atsakingą už duomenų apsaugą visame pasaulyje.

Meksikos gyventojai

Jeigu esate Meksikos gyventojai, galite paprieštarauti dėl savo asmens duomenų naudojimo tokiais savanoriškais jos naudojimo tikslais:

 • bendrauti su Jumis arba siųsti reklaminius pranešimus;
 • teikti Jums aktualią reklamą mūsų Paslaugose ir kitur;
 • mūsų reklamos veiksmingumui nustatyti.

Be to, be savo prieigos ir pataisymo teisių, taip pat galite turėti teisę atšaukti arba uždrausti savo asmens duomenų rinkimą bei tvarkymą ir apriboti tvarkymo sritį bei atšaukti savo sutikimą pagal galiojančius teisės aktus.

 

Informacijos apie tai, kaip pasinaudoti šiomis teisėmis, žr. skyriuje „Jūsų pasirinkimai ir teisės Jūsų asmens duomenų atžvilgiu“. Paaiškinkite, kokia teise norite pasinaudoti, ir pateikite tapatybės įrodymą. Į prašymus turi būti atsakyta laikantis galiojančių teisės aktų. Jeigu norite pataisyti arba atnaujinti savo asmens duomenis, nurodykite, kas turi būti pataisyta.

Naujosios Zelandijos gyventojai

Pagal 1993 m. Naujosios Zelandijos privatumo aktą turite tam tikras teises gauti ir pataisyti mūsų apie Jus turimus asmens duomenis. Informacijos apie tai, kaip pasinaudoti šiomis teisėmis, žr. skyriuje „Jūsų pasirinkimai ir teisės Jūsų asmens duomenų atžvilgiu“.

Singapūro gyventojai

Jeigu esate Singapūro gyventojas, žr. skyriuje „Kaip su mumis susisiekti“ pateiktą informaciją, kaip kreiptis į „Sherwin-Williams“ pasaulinę privatumo atitikties grupę, atsakingą už duomenų apsaugą visame pasaulyje.

Švedijos gyventojai

Jeigu esate Švedijos gyventojas, į „Sherwin-Williams“ informacijos apie mūsų privatumo praktiką galite kreiptis, kaip nurodyta skyriuje „Kaip su mumis susisiekti“.

Urugvajaus gyventojai

Mūsų duomenų tvarkymo veiklos teisiniai pagrindai:

 • Mūsų teisėtais komerciniais tikslais, įskaitant šiuos:
  • teikti Jums paslaugas, gaminius ar kitą Jūsų prašomą medžiagą (pvz., užregistruoti Jus į lojalumo programą arba atsiųsti Jums gaminių pavyzdžių) ir pritaikyti mūsų paslaugų funkcijas Jums;
  • administruoti ir tobulinti Jūsų pirkimo funkcijas ir mūsų gaminius, paslaugas ir pasiūlymus, įskaitant naudojimosi mūsų gaminiais ir paslaugomis analizavimą ir mūsų reklamos veiksmingumo nustatymą;
  • užtikrinti mūsų Paslaugų saugumą ir patikimumą.
 • Vykdyti mūsų sutartį (‑is) su Jumis, įskaitant Jūsų pirkimų ir operacijų apdorojimą.
 • Laikytis mūsų teisinių įsipareigojimų, pvz.:
  • atlikti auditą ir teikti ataskaitas;
  • tvarkyti apskaitą ir vykdyti administravimo užduotis;
  • reaguoti į informacijos prašymus iš kompetentingų valdžios ir teismo institucijų;
  • naudotis savo juridinėmis teisėmis ir teikti bei administruoti ieškinius.
 • Gavus Jūsų sutikimą:
  • siųsti Jums tiesioginės rinkodaros pranešimus apie mūsų gaminius, paslaugas bei reklamos akcijas ir
  • teikti Jums tikslinę reklamą per Paslaugas ir kitaip, įskaitant slapukų ir panašių technologijų naudojimą, kaip paaiškinta toliau.

Savo sutikimą galite atsiimti bet kuriuo metu. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Jūsų pasirinkimai ir teisės Jūsų asmens duomenų atžvilgiu“. Taip pat galite pakeisti privatumo nuostatas savo naršyklėje, pvz., dėl slapukų. Jeigu atsiimate sutikimą, mes nebegalime siūlyti šių paslaugų.

 

Informacijos apie tai, kaip pasinaudoti savo teisėmis, kurias galite turėti pagal Urugvajaus duomenų apsaugos aktą Nr. 18,331, žr. skyriuje „Jūsų pasirinkimai ir teisės Jūsų asmens duomenų atžvilgiu“. Taip pat galite užduoti mums klausimų ir pasinaudoti visomis čia numatytomis teisėmis, kaip aprašyta skyriuje „Kaip su mumis susisiekti“.

Vietnamo gyventojai

Informacijai, kurią apie Jus renkame, laikome, tvarkome, naudojame, atskleidžiame ir perduodame trečiosioms šalims, priskiriama ir informacija elektroniniu formatu. Skyriuje „Dalijimasis informacija“ vartojami terminai „dalijimasis“ ir „atskleidimas“ apima bet kokius ir visus Jūsų duomenų dalijimosi, atskleidimo ir perdavimo veiksmus. Informacijos apie tai, kaip pasinaudoti teisėmis, kurias pagal vietos teisės aktus galite turėti dėl priėjimo prie savo asmens duomenų, jų atnaujinimo, pataisymo ir (arba) pareikalavimo juos pašalinti iš mūsų duomenų bazių, pareikalavimo nustoti teikti Jūsų asmens duomenis trečiajai šaliai arba necituoti ir kitaip nenaudoti tokių duomenų, žr. skyriuje „Jūsų pasirinkimai ir teisės Jūsų asmens duomenų atžvilgiu“. Be to, su klausimais arba norėdami informacijos apie tai, kaip pasinaudoti vietos teisės aktuose numatytomis savo teisėmis, galite kreiptis į mus toliau nurodytu adresu, kaip aprašyta skyriuje „Kaip su mumis susisiekti“. Gavusi Jūsų prašymą „Sherwin-Williams“ suteiks Jums pagrįstą prieigą prie mūsų turimų Jūsų asmens duomenų, nebent negalės to padaryti dėl kitų teisinių priežasčių. Be to, „Sherwin-Williams“ imsis būtinų veiksmų, kad leistų Jums pataisyti, papildyti arba pašalinti informaciją, kuri bus įrodyta esanti netiksli arba neišsami.


©2024 The Sherwin-Williams Company | Accessibility Statement