Het Privacybeleid van The Sherwin-Williams Company

Voor het laatst bijgewerkt: 1 juli 2023

Klik hier om onze Privacyverklaring voor Californië te bekijken.

Sherwin-Williams erkent dat wanneer u ervoor kiest ons informatie over u te verstrekken, u erop vertrouwt dat wij uw gegevens verantwoord behandelen. De door dit Privacybeleid gedekte gegevens

Dit Privacybeleid legt de soorten informatie uit die Sherwin-Williams en zijn gelieerde bedrijven over u verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, delen en beschermen, en de keuzes die u kunt maken over hoe we deze Persoonlijke Informatie gebruiken en delen. Dit Privacybeleid is van toepassing op informatie die op welke wijze dan ook door Sherwin-Williams of de gelieerden ervan (zoals hieronder gedefinieerd) wordt verzameld, inclusief maar niet beperkt tot websites, mobiele toepassingen en andere internetservices die verwijzen naar of gelinkt zijn aan dit Privacybeleid, evenals door andere bedrijfsfuncties van Sherwin-Williams verzamelde gegevens, zoals bijvoorbeeld door onze klantenloyaliteitsprogramma's, of wanneer u spreekt met een medewerker van de klantenservice (gezamenlijk de "Services").

 

Het is van belang dat u dit Privacybeleid zorgvuldig leest, want iedere keer dat u onze Services gebruikt, stemt u in met de praktijken die we in dit Privacybeleid omschrijven. De belangrijkste jurisdictie-specifieke informatie over onze privacypraktijken vindt u hier in ons beleid. In het geval dat er sprake zou zijn van inconsistenties tussen de Engelstalige versie van dit Privacybeleid en een lokale talenversie die we beschikbaar stellen, krijgt de Engelstalige versie voorrang.

 

Voor zover toegestaan door de wetgeving, behoudt Sherwin-Williams zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Als er wijzigingen worden aangebracht, worden deze weergegeven op de datum van de laatste bijwerking bovenaan dit Privacybeleid. Deze wijzigingen worden onmiddellijk na publicatie van kracht. Door de Services na dergelijke wijzigingen te blijven gebruiken, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met dergelijke wijzigingen.

 

Onze Services kunnen zijn gelinkt aan websites van derde partijen en diensten die buiten ons beheer vallen. Daarnaast kunnen we relaties hebben met niet-Sherwin-Williams entiteiten die Sherwin-Williams producten distribueren. We zijn niet verantwoordelijk voor de beveiliging of privacy van gegevens die worden verzameld door dergelijke derde partijen. We raden u aan voorzichtig te zijn en de privacyverklaringen door te nemen die op dergelijke derde partijen van toepassing zijn.


Gegevens die we verzamelen

We kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

 • U kunt ons rechtstreeks gegevens verstrekken.
 • We kunnen gegevens over u verzamelen wanneer u onze Services gebruikt, aankopen doet, of onze internetadvertenties bekijkt.
 • We kunnen aanvullende gegevens over u verzamelen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

De manier van verzamelen, het soort verzamelde informatie en de verwerking van dergelijke informatie kan verschillen per jurisdictie om te voldoen aan lokale wettelijke vereisten.

Gegevens die u ons rechtstreeks verstrekt

We verzamelen gegevens rechtstreeks van u als u ervoor kiest u aan te melden voor onze Services (bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een van onze loyaliteitsprogramma's), een aankoop doet, zich aanmeldt voor een aanbieding, uw postcode invoert voor informatie over winkels bij u in de buurt, of anderszins rechtstreeks gegevens aan ons verstrekt. De volgende gegevens zijn voorbeelden van gegevens die u ons rechtstreeks kunt verstrekken:

 • Naam.
 • E-mailadres, postadres en/of postcode en telefoonnummer.
 • Gebruikersnaam of wachtwoord.
 • Leeftijd of geboortedatum, seksuele geaardheid, beroep, naam van de organisatie, functietitel en andere demografische gegevens.
 • Creditcard, factuuradres of andere betalingsgegevens.
 • Andere informatie over u, uw familie of anderen (zoals interesse voor producten of waar u meestal winkelt voor verf- en coatingproducten).
 • Aankoop- of coupongeschiedenis.
 • Andere informatie die wordt verstrekt wanneer u contact met ons opneemt voor klantenondersteuning.

U kunt ervoor kiezen ons bepaalde soorten gegevens niet te verstrekken, maar dit kan uw gebruik van sommige van de Services beïnvloeden.

Gegevens die we verzamelen wanneer u onze Services gebruikt of onze internetadvertenties bekijkt

We verzamelen gegevens over uw computer of apparaat en uw internetactiviteiten, inclusief door gebruik te maken van standaard-internettechnologieën, zoals cookies, pixels, webbakens, software-ontwikkelingskits en lokaal opgeslagen voorwerpen en andere soortgelijke technologieën. De volgende gegevens zijn voorbeelden van gegevens die we kunnen verzamelen, traceren, analyseren en gebruiken:

 • Uw type browser, besturingssysteem en uw token voor pushmeldingen.
 • IP-adres en/of apparaat-ID.
 • Uw surfgedrag op onze Diensten, zoals wanneer en hoe u onze websites of andere Diensten bezoekt, de hoeveelheid tijd die u besteedt aan het bekijken van onze online Diensten, de knoppen en links waarop u klikt, video's die u bekijkt en waar u scrolt binnen onze online Diensten, de zoektermen die u invoert op onze websites en de formulierinzendingen, aankopen en transacties die u via de Diensten uitvoert.
 • Websites die u bezoekt voor of na onze websites, inclusief maar niet beperkt tot websites of advertenties die u naar onze websites of Services hebben verwezen.
 • Sherwin-Williams e-mails die u opent en/of doorstuurt.
 • Sherwin-Williams aanbiedingen of links die u opent via e-mails.
 • Locatiegegevens, afhankelijk van uw apparaatinstellingen, zoals het GPS-signaal op uw mobiele apparaat of informatie over nabijgelegen wifi-toegangspunten en ontvangstmasten.
 • Marketingidentificatoren, apparaatidentificatoren of andere soortgelijke unieke identificatoren. 
 • Tekst of andere berichten die worden verzonden of gedeeld via chat- of chatbotdiensten. 

Aanvullende gegevens die we over u kunnen verzamelen

We kunnen gegevens over u ontvangen van publiekelijk en commercieel beschikbare bronnen conform toepasselijke wetgeving. Daarnaast verzamelen we andere gegevens waarvoor u een derde partij toestemming heeft gegeven ze aan ons te verstrekken. Als u er bijvoorbeeld voor kiest sociale netwerkdiensten te openen of te gebruiken, kunnen we gegevens ontvangen en opslaan die u met ons deelt door middel van die diensten. 

 

Alle gegevens die we over u verzamelen kan samengevoegd worden om ons te helpen onze producten en diensten te verbeteren en onze berichtgeving aan u te verpersoonlijken. 


Gebruik van gegevens

We gebruiken de gegevens die we over u verzamelen:

 • Om u te voorzien van diensten, producten of andere materialen waar u om vraagt (bijvoorbeeld het afronden van een aankoop, het voltooien van uw registratie voor een loyaliteitsprogramma en het toesturen van productmonsters).
 • Om met u te communiceren of te adverteren, onder andere over onze producten, diensten, beleid en aanbiedingen.
 • Uw ervaring met onze Services verpersoonlijken, waaronder leveren van relevante reclame op onze Services en elders, zoals op andere websites en sociale mediadiensten en netwerken.
 • Uw winkelervaringen en onze producten, Services en aanbiedingen beheren en verbeteren, waaronder analyseren van het gebruik van onze producten en diensten en vaststellen van de effectiviteit van onze reclame.
 • Om de veiligheid en integriteit van onze Services te beschermen, evenals om informatiebeveiligings- en/of privacykwesties aan te pakken, beveiligingsincidenten of -afwijkingen te debuggen en te detecteren, te voldoen aan, te reageren op en te documenteren over verzoeken om privacyrechten, het functioneren van het netwerk en het oplossen van problemen.
 • Om onze wettelijke rechten te handhaven.
 • Om interne analyses uit te voeren, zoals enquêtes, onderzoeken, marktonderzoek, het controleren of analyseren van trends, gebruik en activiteiten.
 • Om te voldoen aan het beleid, de industrienormen en de toepasselijke wetten, voorschriften of juridische processen van Sherwin-Williams.
 • Anderszins met uw instemming.

Zie Uw keuzes en rechten in uw gegevens hieronder voor informatie over de keuzes die u wellicht heeft met betrekking tot ons gebruik van uw informatie.


Delen van gegevens

Sherwin-Williams kan uw gegevens openbaar maken in de volgende omstandigheden:

 • Gelieerden. Wij delen informatie binnen Sherwin-Williams met onze verschillende bedrijven en ondernemingen waarover wij gezamenlijk zeggenschap hebben (samen onze "Gelieerden"), bijvoorbeeld om u verbeterde producten en diensten te leveren. 
 • Dienstverleners. We vertrouwen op externe dienstverleners om namens ons een uiteenlopend aantal contractuele diensten te verrichten. Hiertoe kan het nodig zijn om uw gegevens met hen te delen. We kunnen bijvoorbeeld vertrouwen op dienstverleners voor het voldoen aan verzoeken aangaande producten en diensten, verwerken van uw creditcard en andere betalingen, beantwoording van uw vragen, namens ons versturen van e-mails, en analyseren van gegevens om onze producten en diensten te verbeteren.
 • Andere partijen indien de wet ons daartoe verplicht of indien noodzakelijk om onze Services te beschermen. Er kunnen omstandigheden zijn waar we uw gegevens openbaar maken aan andere partijen: 
  • Naleving van de wet of respons op een rechtszaak of een verzoek tot medewerking van een overheidsinstantie.
  • Voorkomen van fraude of controleren en opleggen van naleving van het beleid waaraan onze Services onderhevig zijn.
  • Waar toegestaan door de wet, ter bescherming van de rechten, het eigendom of de veiligheid van Sherwin-Williams, of onze respectieve gelieerden, zakenpartners, klanten of medewerkers.
  • Om te voldoen aan corporate governance-functies zoals audits.
 • Andere partijen in verband met een corporate transactie. We kunnen uw gegevens openbaar maken aan een derde partij in het geval dat we, geheel of gedeeltelijk, een bedrijf of onze bedrijfsmiddelen verkopen of overdragen aan een derde partij, bijvoorbeeld in verband met een fusie of in het geval van faillissement, reorganisatie of opheffing.
 • Andere partijen met uw instemming en door u aangedragen. Naast de openbaarmakingen omschreven in dit Privacybeleid, kunnen we gegevens over u met derde partijen delen als u instemt met delen of een verzoek om te delen indient.
 • Collectieve en niet-Persoonlijke Informatie. We kunnen ook gegevens delen op een manier die u niet identificeert (bijvoorbeeld gegevens die zijn samengevoegd met andere bestanden) voor algemene zakelijke doeleinden. We kunnen bijvoorbeeld het aantal bezoekers aan onze websites of andere Services openbaar maken.

Cookies, pixels en andere internettechnologieën

Wij, evenals bepaalde derde partijen, inclusief partijen die inhoud en andere functionaliteiten leveren aan onze Services, kunnen cookies, pixels (d.w.z. door een Meta/Facebook pixel), webbakens en andere gelijkwaardige technologieën gebruiken op onze online-services (gezamenlijk aangeduid als "Cookies") en de gegevens gebruiken die met dergelijke technologieën worden verzameld. We delen ook informatie over uw gebruik van onze websites met derden, waaronder onze sociale media-, reclame- en analysepartners. Voor meer informatie over de informatie die we verzamelen door het gebruik van cookies en hoe we de informatie gebruiken die we verzamelen, raadpleegt u de secties Informatie die we verzamelen en Gebruik van informatie van dit Privacybeleid. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, pixels, webbakens en andere soortgelijke technologieën van derden op onze websites, raadpleegt u het gedeelte Derde partijen die inhoud of functionaliteit op onze diensten leveren van dit Privacybeleid. Door gebruikmaking van onze Internetservices, stemt u in met het gebruik van cookies, pixels en andere trackingtechnologieën, zoals omschreven in dit Privacybeleid. 

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat kan worden opgeslagen op uw computer of een ander apparaat. Een cookie stelt de entiteit, die de cookie op uw apparaat heeft geplaatst, in staat deze cookie ter herkennen op verschillende websites en diensten.

 

Als u een webbrowser gebruikt voor toegang tot de Services, kunt u deze configureren op ofwel aanvaarding van alle cookies, ofwel afwijzing van alle cookies, of op het zenden van een kennisgeving aan u als een cookie wordt verzonden. Klik op het "Help"-menu van uw browser voor meer informatie over hoe u uw cookie-voorkeuren wijzigt. Het uitvoeringssysteem van uw apparaat kan aanvullende controles voor cookies bevatten. We maken u erop attent dat het uitschakelen van cookies de toegang tot en het gebruik van bepaalde kenmerken van de Services kan beïnvloeden. 

Do-Not-Track signalen en gelijkwaardige mechanismen

Sommige webbrowsers kunnen "do-not-track" signalen geven aan de websites en andere internetservices waarmee een gebruiker communiceert. Er is geen industrienorm die bepaalt wat websites moeten doen, en of ze iets moeten doen, als ze deze signalen ontvangen. Sherwin-Williams onderneemt momenteel geen actie in respons op deze signalen. Als en wanneer een norm hiervoor is vastgesteld en aanvaard, past Sherwin-Williams wellicht zijn beleid aan inzake deze signalen. Als u een VS-gebruiker bent, klik hier voor informatie over Do-Not-Track signalen en gelijkwaardige mechanismen.

Trackingpixels en webbakens

Pixels, webbakens en gelijkwaardige technologieën zijn stukjes code, die zijn ingebed in webpagina's, advertenties en e-mails, die communiceren met derde partijen. We kunnen bijvoorbeeld pixels gebruiken om het aantal gebruikers te tellen die een bepaalde webpagina hebben bezocht, om cookies te leveren of met cookies te communiceren en om gebruikspatronen te begrijpen. We kunnen ook pixels toevoegen aan e-mails om te weten of berichten zijn geopend, opgevolgd of doorgestuurd. 

Andere technologieën

Er zijn verschillende trackingtechnologieën die kunnen worden opgenomen in mobiele toepassingen die niet op een browser gebaseerd zijn, zoals cookies, en die niet kunnen worden beheerd door browserinstellingen. Sommige gebruiken "SDK's" om de gebruikersactiviteit van een app te koppelen aan een bepaalde app en om de gebruikersactiviteit tussen apps en/of apparaten te volgen. SDK's zijn codeblokken die in onze mobiele toepassing kunnen worden geïnstalleerd door externe bedrijven waarmee wij samenwerken. SDK's helpen ons te begrijpen hoe u omgaat met onze mobiele toepassing en verzamelen bepaalde informatie over het apparaat en netwerk dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze toepassing, zoals de advertentie-identificator die aan uw apparaat is gekoppeld en informatie over hoe u omgaat met onze toepassing.

Hoe we deze technologieën gebruiken

Onze Internetservices gebruiken deze technologieën voor de volgende algemene doeleinden:

Soort cookie Wat doen ze Voorbeelden
Vereist Onze Internetservice in staat stellen te werken zoals het hoort. Bijvoorbeeld: deze cookies onthouden eerdere acties (zoals ingevoerde tekst) bij het teruggaan naar een pagina tijdens dezelfde sessie en brengen evenwicht aan in websiteverkeer.
Prestaties Ons helpen te meten en begrijpen hoe bezoekers interactie voeren met de Internetservices, onze inhoud en welke problemen ze zijn tegengekomen, zodat we de prestaties van de Services kunnen verbeteren. Deze cookies geven bijvoorbeeld inzicht in hoe bezoekers onze websites gebruiken, waardoor we verbeteringen kunnen aanbrengen in de bruikbaarheid en de inhoud.
Functionaliteit Onze Internetservices in staat stellen keuzes te onthouden die u maakt (zoals uw gebruikersnaam, taal, of de regio waarin u zich bevindt) om een meer verpersoonlijkte internetervaring te leveren. Deze cookies kunnen u bijvoorbeeld in staat stellen uw inloggegevens en voorkeuren op te slaan zodat u deze niet iedere keer opnieuw bij het inloggen hoeft in te voeren. 
Doelgroepgericht/reclame Ons en derde partijen te helpen u relevante inhoud en reclame te leveren door informatie te verzamelen over uw gebruik van onze Services en andere websites en internetservices. Deze cookies kunnen worden gebruikt om doelgroepgerichte reclame te leveren en het aantal keren dat u een advertentie ziet, te beperken. Ze helpen ons ook de effectiviteit te meten van reclamecampagnes. We kunnen bijvoorbeeld pixels toevoegen aan e-mails om te weten of berichten zijn geopend, opgevolgd of doorgestuurd. 

Cookies verschillen in hoe lang ze blijven bestaan. “Sessiecookies” verlopen kort nadat u uw internetsessie hebt beëindigd. “Permanente cookies” worden op uw apparaat opgeslagen tot een ingestelde vervaldatum. We gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies op onze websites.


Derde partijen die inhoud of functionaliteit leveren op onze Services

Een deel van de inhoud en functionaliteit op onze Services kan worden verstrekt door derde partijen die niet aan ons zijn gelieerd. We stellen u bijvoorbeeld in staat bepaald materiaal op onze Services te delen via sociale netwerkdiensten, zoals Facebook en Twitter. Deze en andere sociale netwerkdiensten kunnen automatisch informatie verzamelen van of over uw gebruik van onze Diensten wanneer u onze Diensten gebruikt terwijl u bent ingelogd op de sociale netwerkdiensten. Wij bieden ook online chatfuncties die door leveranciers worden ondersteund. Wanneer u deze functies gebruikt, deelt u mogelijk informatie die u in de chat verstrekt zowel met de leverancier als met ons. Externe adverteerders, inclusief maar niet beperkt tot leveranciers van sessieherhalingen en sociale mediadiensten, kunnen ook aanwezig zijn op sommige van onze Diensten. Deze en andere derde partijen verzamelen bepaalde gegevens over uw gebruik van onze Services, inclusief door het gebruik van cookies, pixels en vergelijkbare technologieën. Deze gegevens kunnen gedurende langere tijd worden verzameld en samengevoegd met gegevens, verzameld van verschillende websites en internetservices. 

 

Sommige van deze bedrijven nemen deel aan door de industrie ontwikkelde programma's, ontworpen om klantenkeuzes te leveren over het al dan niet ontvangen van doelgroepgerichte reclame. Ga naar de websites, uitgevoerd door de Network Advertising Initiative en Digital Advertising Alliance voor meer informatie. (Canadese gebruikers kunnen ook de website bezoeken, beheerd door de Digital Advertising Alliance of Canada. Op die site is wellicht meer informatie beschikbaar in lokale talen.)

 

Onze Diensten, waaronder onze websites, gebruiken analysetechnologie van Google Analytics om te begrijpen hoe gebruikers omgaan met de sites, onze webervaring te verbeteren en onze producten beter op de markt te brengen. U kunt keuzes maken met betrekking tot het gebruik van cookies van Google Analytics door naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout te gaan of de Opt-out Browser Add-on van Google Analytics te downloaden.


Internationale overdracht van gegevens

Sherwin-Williams en zijn dienstverleners kunnen uw Persoonlijke Informatie verzamelen, overdragen, opslaan en verwerken buiten het land waarin u bent gevestigd, waaronder de Verenigde Staten. We maken u erop attent dat de gegevensbescherming en andere wetgeving van andere landen minder uitgebreid kunnen zijn dan die van uw land. In overeenstemming met toepasselijke wetgeving implementeren we maatregelen, zoals standaard gegevensbeschermingsclausules, om te waarborgen dat de overdracht van Persoonlijke Informatie wordt beschermd en beveiligd. U kunt meer informatie inwinnen over deze maatregelen door contact met ons op te nemen door gebruikmaking van de Global Privacy Portal.


Verzamelen van gegevens van kinderen

We verzamelen niet bewust Persoonlijke Informatie van kinderen online, conform de lokale wetgeving. Als we vernemen dat een kind ons Persoonlijke Informatie heeft verstrekt, verwijderen we die gegevens of leven we anderszins de toepasselijke wetgeving na.


Uw keuzes en rechten in uw gegevens

Waar toegestaan door de wet, kunnen we u aanbiedingen sturen. Echter, we bieden u enkele keuzes over de manier waarop we met u communiceren.

 • E-mail: Als u niet langer commerciële e-mails wilt ontvangen van een bepaald(e) Sherwin-Williams-merk of -groep, kunt u de instructies volgen die in ieder e-mailbericht staan. U kunt ook contact met ons opnemen op de Global Privacy Portal voor informatie over hoe u zich kunt afmelden van onze mailinglijsten. 
 • Post op uw huisadres: Als u niet langer commerciële mailings op uw huisadres wilt ontvangen van een bepaald(e) Sherwin-Williams-merk of -groep, kunt u de instructies volgen of de contactgegevens gebruiken die in ieder bericht staan. U kunt ook contact met ons opnemen op de Global Privacy Portal om u af te melden van onze mailinglijsten.
 • Sms-berichten: U hebt de keuze om u aan te melden voor het ontvangen van sms-berichten en waarschuwingen op het/de mobiele telefoonnummer(s) die u met ons deelt. U hoeft zich niet aan te melden voor sms-berichten en waarschuwingen om onze Service of producten te gebruiken en ervan te genieten. Als u zich aanmeldt, kunnen er standaard sms-kosten van toepassing zijn. Als u geen sms-berichten meer wilt ontvangen van een bepaald(e) Sherwin-Williams-merk of -groep, kunt u zich op elk moment afmelden voor onze sms-berichten en waarschuwingen. Om u direct af te melden, kunt u de instructies volgen of de contactgegevens in een dergelijk bericht gebruiken. Raadpleeg de algemene voorwaarden van ons sms-programma voor meer informatie.

We maken u erop attent dat, ondanks uw uitschrijvingskeuzes, wij u, waar toegestaan door toepasselijke wetgeving, berichten kunnen sturen aangaande transacties of diensten waarom u heeft verzocht of om u te informeren over belangrijke wijzigingen in onze Services en producten of ons beleid. Als u meerdere accounts heeft, kan het nodig zijn voor iedere account afzonderlijk uit te schrijven aangaande de hierboven omschreven privacykeuzes.

 

U heeft wellicht bepaalde rechten krachtens lokale wetgeving als betrokkene. Lokale wetgeving kan u bijvoorbeeld het recht geven op toegang tot, bijwerken van, beperken van, bezwaar indienen tegen, verwijderen van, melden van onnauwkeurigheden en correcties in uw Persoonlijke Informatie die wij in beheer hebben, afhankelijk van bepaalde door de wet voorgeschreven uitzonderingen. Vele van onze programma's geven u rechtstreeks toegang om de door u verstrekte Persoonlijke Informatie te bekijken, corrigeren en/of verwijderen, als u zich online heeft ingeschreven. Controleer waar u zich heeft ingeschreven om te vernemen welke functionaliteit tot u beschikking is in verband met een toepasselijk programma.

 

Als op uw plek van inschrijving geen functionaliteit beschikbaar is en u wilt uw wettelijke rechten doen gelden, neem dan contact met ons op via de Global Privacy Portal. We reageren op verzoeken in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en onderhevig aan wettelijke en contractuele beperkingen.


Gegevensbeveiliging en -retentie

We hebben uiteenlopende procedures ingesteld om uw gegevens te beschermen, waaronder technische, administratieve en fysieke procedures. Echter, we maken u erop attent dat ondanks het feit dat we redelijke maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen, geen enkele website, internetoverdracht, computersysteem, of draadloze verbinding volledig beveiligd is. 

 

Daarnaast nemen we maatregelen om informatie over u slechts zo lang te bewaren als noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor de gegevens werden verzameld, conform het contract, of zoals vereist of toegestaan door toepasselijke wetgeving.


Hoe neemt u contact met ons op


Als u vragen heeft over dit Privacybeleid of over onze privacypraktijken, neem dan contact op met Sherwin-Williams via ons Global Privacy Portal of op het volgende adres:

 

The Sherwin-Williams Company

Global Privacy Compliance

101 W. Prospect Ave.

Cleveland, OH 44115


Wijzigingen in dit Privacybeleid in de toekomst

Privacywetgeving en -richtlijnen zijn onderdeel van een voortdurend veranderende omgeving. We houden ons het recht voor te allen tijde, naar eigen goeddunken, gedeeltes van/aan dit Privacybeleid te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen. Ons Privacybeleid is te vinden via deze link. We raden u aan dit Privacybeleid met regelmaat opnieuw door te nemen zodat u op de hoogte bent van onze meest recente privacypraktijken. Daarnaast kunnen we ook besluiten u te informeren via e-mail of publicatie op enkele van onze Internetservices of al onze Internetservices. Uw voortgezet gebruik van onze Services na wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.


Jurisdictie-specifieke openbaarmakingen

Inwoners van de Verenigde Staten

Deze Verklaring is een aanvulling op de andere delen van ons Privacybeleid en biedt aanvullende informatie voor Amerikaanse consumenten (“Consumenten”) en inwoners van Californië die met ons communiceren tijdens hun werk voor een ander bedrijf (“B2B-contactpersonen”). Deze Verklaring is van toepassing op "Persoonlijke informatie" of "PI", d.w.z. informatie die u identificeert, naar u verwijst, u beschrijft, redelijkerwijs met u in verband kan worden gebracht of redelijkerwijs, direct of indirect, aan u kan worden gekoppeld.

HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN DELEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

In de afgelopen 12 maanden hebben we PI verzameld over Amerikaanse consumenten en Californische B2B-contacten, en mogelijk hebben we dergelijke PI openbaar gemaakt aan onze gelieerden, dienstverleners en aannemers zoals beschreven in de onderstaande tabel.

Categorie PI Voorbeelden van verzamelde PI Bronnen PI Doel van het verzamelen van PI Openbaarmakingen aan gelieerden, dienstverleners en aannemers

Identificatoren en klantendossiers

 

(Deze categorie omvat persoonlijke informatie beschreven in de Californian Civil Code § 1798.80(e))

Naam,
postadres, telefoonnummer, handtekening, online identificator
Internet Protocol (IP)-adres, e-mailadres, rijbewijsnummer, burgerservicenummer
(het verzamelen van burgerservicenummers is beperkt tot kredietrekeningaanvragen), dienstverband, arbeidsverleden, bankrekeningnummer, creditcardnummer, betaalkaartnummer of andere financiële informatie
Rechtstreeks van u,
openbare informatie, gelieerden, dienstverleners,
derde partijen, automatisch wanneer u onze diensten gebruikt
Wij gebruiken deze informatie voor de volgende Zakelijke Doeleinden: audits met betrekking tot interacties en transacties; het opsporen van beveiligingsincidenten en bescherming tegen fraude; het debuggen of repareren van systemen; kortstondig tijdelijk gebruik (bijvoorbeeld contextuele reclame); het verlenen van diensten; intern technologisch onderzoek; en kwaliteits- en veiligheidscontrole. Wij gebruiken deze informatie ook voor de Commerciële Doeleinden vermeld onder "Gebruik van informatie" hierboven. Marketingdienstverleners (zoals advertentienetwerken, ISP's, aanbieders van analyses), dienstverleners die ons op een andere manier helpen onze zakelijke activiteiten uit te voeren, overheidsinstanties, besturingssystemen en -platforms, sociale netwerken, incassobureaus en financiële instellingen.
Commerciële informatie Aankoopgeschiedenis,
eigendomsgegevens van onroerend goed, consumptiegeschiedenis of -trends
Rechtstreeks van u,
openbare informatie, gelieerden, dienstverleners,
derde partijen, automatisch wanneer u onze diensten gebruikt
Wij gebruiken deze informatie voor de volgende Zakelijke Doeleinden: kortstondig, tijdelijk gebruik (bijvoorbeeld contextuele reclame); en het verlenen van diensten. Wij gebruiken deze informatie ook voor de Commerciële Doeleinden vermeld onder "Gebruik van informatie" hierboven. Marketingdienstverleners (zoals advertentienetwerken, ISP's, aanbieders van analyses), dienstverleners die ons op een andere manier helpen onze zakelijke activiteiten uit te voeren, overheidsinstanties, besturingssystemen en -platforms, incassobureaus en financiële instellingen.
Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten Browsergeschiedenis,
zoekgeschiedenis,
informatie met betrekking tot interacties met onze websites of advertenties
Rechtstreeks van u,
openbare informatie, gelieerden, dienstverleners,
derde partijen, automatisch wanneer u onze diensten gebruikt
Wij gebruiken deze informatie voor dezelfde doeleinden als hierboven vermeld voor Identificatoren. Marketingdienstverleners (zoals advertentienetwerken, ISP's, aanbieders van analyses), dienstverleners die ons op een andere manier helpen onze zakelijke activiteiten uit te voeren.
Geolokalisatiegegevens Fysieke locatie, bewegingen Onze mobiele toepassingen verzamelen geolokalisatiegegevens wanneer u toestemming geeft om die gegevens te verzamelen. We kunnen uw geolocatie ook afleiden van uw IP-adres. Wij gebruiken deze informatie voor de volgende Zakelijke Doeleinden: kortstondig, tijdelijk gebruik (bijvoorbeeld contextuele reclame); het verlenen van diensten; intern technologisch onderzoek. Wij gebruiken deze informatie ook voor de Commerciële Doeleinden vermeld onder "Gebruik van informatie" hierboven. Marketingdienstverleners (zoals advertentienetwerken, ISP's, aanbieders van analyses), dienstverleners die ons op een andere manier helpen onze zakelijke activiteiten uit te voeren.
Audio-, elektronische, visuele, thermische, olfactorische of soortgelijke informatie Geluidsopnames van gesprekken met de klantendienst,
 CCTV-beelden
Soms worden gesprekken met de klantendienst opgenomen, waarbij de klanten aan het begin van het gesprek op de hoogte worden gebracht. CCTV-beelden worden alleen voor beveiligingsdoeleinden verzameld op bepaalde locaties, waar een waarschuwingsbord is aangebracht waarop deze verzameling wordt aangegeven. Wij gebruiken deze informatie voor de Zakelijke Doeleinden van het opsporen van beveiligingsincidenten en bescherming tegen fraude; en kwaliteits- en veiligheidscontrole. Overheidsinstanties, veiligheidsdienstverleners, dienstverleners die ons op een andere manier helpen onze zakelijke activiteiten uit te voeren.
Professionele of aan werk gerelateerde informatie Professionele informatie zoals uw beroep en werkgever Rechtstreeks van u,
openbare informatie, gelieerden, dienstverleners,
derde partijen
Wij gebruiken deze informatie voor de Zakelijke Doeleinden van het verlenen van diensten en intern technologisch onderzoek. Wij kunnen deze informatie ook gebruiken voor de Commerciële Doeleinden vermeld onder "Gebruik van informatie" hierboven. Bovendien, als u een creditcard account bij ons aanvraagt, kunnen wij uw arbeidsgegevens verzamelen om ons in staat te stellen diensten aan u te verlenen door het uitvoeren van de gepaste kredietcontrole en het toekennen van uw credit account. Marketingdienstverleners (zoals aanbieders van analyses), dienstverleners die ons op een andere manier helpen onze zakelijke activiteiten uit te voeren.
Gevolgtrekkingen uit verzamelde PI Aankooptrends Rechtstreeks van u,
openbare informatie, gelieerden, dienstverleners,
derde partijen
Wij gebruiken deze informatie voor de Zakelijke Doeleinden van kortstondig, tijdelijk gebruik (bijvoorbeeld contextuele reclame); het verlenen van diensten; en intern technologisch onderzoek. Wij gebruiken deze informatie ook voor de Commerciële Doeleinden vermeld onder "Gebruik van informatie" hierboven. Marketingdienstverleners (zoals aanbieders van analyses).

Onder de hierboven vermelde categorieën van persoonlijke informatie kunnen de volgende categorieën van persoonlijke informatie die we verzamelen als “gevoelig” worden beschouwd onder de privacywetgeving van bepaalde staten:

Categorie gevoelige Persoonlijke Informatie Categorieën bronnen Doelen van verzameling Openbaarmakingen aan dienstverleners en aannemers
Persoonlijke Informatie die uw burgerservice- of rijbewijsnummer onthult Rechtstreeks van u

Om een kredietlijn te verlengen

Om transacties met betrekking tot verhuur van apparatuur te verwerken

Dienstverleners die ons helpen onze zakelijke activiteiten uit te voeren
Persoonlijke Informatie die een inlogcode voor een account, financiële rekening, debetkaart of creditcardnummer onthult in combinatie met een vereiste beveiligings- of toegangscode, wachtwoord of inloggegevens die toegang tot een account mogelijk maken Rechtstreeks van u Om een kredietlijn te verlengen Dienstverleners die ons helpen onze zakelijke activiteiten uit te voeren
Persoonlijke Informatie die uw exacte geolocatie bekend maakt (locatie binnen een straal van 560 meter) Onze mobiele toepassingen verzamelen geolokalisatiegegevens wanneer u toestemming geeft om die gegevens te verzamelen

Het lokaliseren van een winkel of het leveren van andere, soortgelijke diensten

Intern technologisch onderzoek

Dienstverleners die ons helpen onze zakelijke activiteiten uit te voeren

HOE LANG WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE BEWAREN

 

We bewaren de hierboven beschreven categorieën PI zolang als nodig is voor de doelen die in dit Beleid worden beschreven of op een andere manier wettelijk toegestaan zijn. Dit betekent over het algemeen dat de informatie bewaard moet worden zolang een van de volgende zaken van toepassing is: 

 • Als uw PI redelijkerwijs noodzakelijk is om onze activiteiten te beheren, om uw relatie met ons te beheren of om te voldoen aan een ander doel waarvoor we de informatie hebben verzameld; 
 • Als uw PI redelijkerwijs noodzakelijk is om een openbaar gemaakt doel uit te voeren dat redelijkerwijs compatibel is met de context waarin de PI werd verzameld; 
 • Als de informatie redelijkerwijs vereist is om onze rechten of ons eigendom te beschermen of te verdedigen (wat in het algemeen betrekking zal hebben op toepasselijke wetten die handelingen in een bepaald geval beperken); of 
 • Als we op een andere manier verplicht zijn of als het toegestaan is om uw informatie te bewaren op grond van de toepasselijke wet- of regelgeving. 

Wanneer PI voor meer dan één doel wordt gebruikt, bewaren we deze totdat het doel met de meest recente periode verloopt. Neem voor meer informatie over ons bewaarbeleid contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

GERICHTE RECLAME, VERKOOP EN HET DELEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

 

De categorieën PI die we openbaar maken voor een zakelijk of commercieel doel en de categorieën ontvangers worden vermeld in bovenstaande tabel. De onderstaande grafiek geeft een overzicht van de categorieën PI die we hebben gebruikt voor gerichte / cross-context gedragsreclame in de afgelopen 12 maanden. Hoewel we geen Persoonlijke Informatie verkopen in ruil voor geld, kunnen sommige manieren waarop we PI delen voor gerichte reclame worden beschouwd als "verkopen" of "delen" onder de privacywetgeving van bepaalde Amerikaanse staten. Het is ons niet bekend dat wij de PI verkopen of delen van mensen jonger dan 16 jaar. Ons gebruik van Persoonlijke Informatie wordt niet beschouwd als “verkoop” onder de wetgeving van Nevada.

Categorie Persoonlijke Informatie Type openbaarmaking Categorieën derde partijen aan wie de informatie werd verkocht of met wie de informatie werd gedeeld
Identificatoren Overgedragen aan derde partijen voor cross-context gedragsreclame Advertentienetwerken, zoek- en sociale mediaplatforms en andere online
Klantgegevens
Commerciële informatie
Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten
Geolokalisatiegegevens
Gevolgtrekkingen

PRIVACYRECHTEN IN CALIFORNIË

Onder de California Consumer Privacy Act (California Civil Code Section 1798.100, e.v.), zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act (California Civil Code Section 1798.100, e.v.) (“CCPA”), Ingezetenen van Californië hebben bepaalde rechten die zij zelfstandig of via een erkende agent kunnen uitoefenen. Uw privacyrechten in Californië worden hieronder beschreven. In het kader van deze Verklaring hebben we op sommige plaatsen de begrippen of bewoordingen van de CCPA ingekort of samengevat. De onder de CCPA gedefinieerde begrippen die in deze Verklaring worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als onder de CCPA.

 

Om een verzoek tot verwijdering, correctie of kennisname in te dienen, kunt u een aanvraag indienen via ons Global Privacy Portal of door te bellen naar 1-844-835-4134. Volg de instructies op ons Global Privacy Portal en reageer tijdig op eventuele vervolgvragen zodat wij uw identiteit kunnen bevestigen. Als u zich wilt afmelden voor de verkoop en het delen van PI, klikt u op de link “Mijn persoonlijke informatie niet verkopen of delen” op de startpagina van de Sherwin-Williams-websites(s) die u bezoekt en verplaatst u de schakelaar “Mijn persoonlijke informatie niet verkopen of delen/Directe Cookies” naar “uit”. 

 

Als u een verzoek tot kennisname, verzoek tot verwijdering of verzoek tot correctie indient, wordt u gevraagd om in te loggen op uw account of om 2-3 PI-stukken te verstrekken die we zullen vergelijken met onze gegevens om uw identiteit te verifiëren. Erkende Agenten kunnen verzoeken indienen namens Consumenten door deze stappen te volgen en de juiste documentatie te verstrekken. Als u een verzoek indient via een Erkende Agent, moet u nog steeds uw identiteit rechtstreeks bij ons verifiëren voordat uw verzoek kan worden verwerkt.

Recht op kennisname

 

U hebt het recht om te verzoeken dat wij u de volgende informatie verstrekken. Een dergelijk verzoek van de Consument kan niet meer dan twee keer binnen een periode van 12 maanden worden ingediend. 

 • De categorieën PI die we over u hebben verzameld, waaronder: 
  • de categorieën bronnen waarvan wij de PI hebben verzameld;
  • onze zakelijke of commerciële doeleinden voor het verzamelen, verkopen of delen van PI;
  • de categorieën derde partijen aan wie wij uw PI hebben bekendgemaakt;
  • de categorieën PI die we hebben verkocht, en voor elke geïdentificeerde categorie, de categorieën derde partijen waaraan we die specifieke categorie PI hebben verkocht;
  • de categorieën PI die we bekendgemaakt hebben voor een zakelijk doel, en voor elke geïdentificeerde categorie, de categorieën ontvangers aan wie we die specifieke categorie PI bekendgemaakt hebben;
 • de specifieke PI die we over u hebben verzameld.

Recht om u af te melden voor het verkopen en delen van PI

 

U hebt het recht om u af te melden voor de verkoop van uw PI en om te verzoeken dat we uw PI niet delen voor cross-context gedragsreclame. Hoewel we geen Persoonlijke Informatie verkopen in ruil voor geld, kunnen sommige manieren waarop we PI delen voor reclame of marketing op grond van de CCPA worden beschouwd als “verkopen” of “delen”. Om u af te melden, kunt u klikken op de link “Mijn Persoonlijke Informatie niet verkopen of delen” op de startpagina van de websites(s) van Sherwin-Williams die u hebt bezocht en verplaatst u de aangeduide schakelaar naar “uit”. Als u ervoor kiest om een browsergebaseerd afmeldingssignaal te gebruiken (zoals de Global Privacy Control (GPC)), wordt u afgemeld voor op cookies gebaseerde verkoop en het delen van Persoonlijke Informatie voor elk van onze websites die u bezoekt met het signaal ingeschakeld. Omdat wij u niet op verschillende websites kunnen herkennen, zal het bezoeken van een van onze websites met het signaal ingeschakeld het gevolg hebben dat u zich afmeldt voor verkoop en delen met betrekking tot die specifieke websites, maar geen invloed hebben op verkoop en delen voor onze andere websites. Daarnaast moet u het opt-outsignaal inschakelen voor elke browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het GPC signaal de weergave van de cookiebanners en voorkeurscentra op onze websites kan blokkeren of op een andere manier onze links “Mijn Persoonlijke Informatie niet verkopen of delen” kan verstoren. Als dit gebeurt, zijn uw voorkeuren herkend, zelfs als de banner en het voorkeurscentrum niet langer zichtbaar zijn.

Recht op verwijdering

 

U kunt verzoeken dat wij uw PI die wij rechtstreeks van u hebben verzameld, verwijderen. Op grond van de CCPA kunnen we onder bepaalde omstandigheden weigeren uw PI te verwijderen, bijvoorbeeld indien we de PI nodig hebben om transacties uit te voeren of diensten te verlenen waar u om hebt gevraagd of die redelijkerwijs verwacht worden, voor veiligheidsdoeleinden, voor legitieme interne zakelijke doeleinden, om te voldoen aan de wetgeving of om rechtsvorderingen te doen gelden of te verdedigen. Wanneer wij de-identificatie gebruiken om te voldoen aan een verwijderingsverzoek, verbinden we ons ertoe om de informatie in geanonimiseerde vorm te bewaren en te gebruiken en zullen we niet proberen de informatie opnieuw te identificeren. 

Recht op correctie

 

Als u van mening bent dat de PI die wij over u bewaren onjuist is, hebt u het recht om te verzoeken dat wij die informatie corrigeren.

Recht om het gebruik en de openbaarmaking van gevoelige Persoonlijke Informatie te beperken

 

We gebruiken of onthullen geen gevoelige Persoonlijke Informatie voor doeleinden waarvoor het recht op beperking van gebruik en onthulling geldt op grond van de CCPA.

Recht op non-discriminatie bij de uitoefening van uw privacyrechten 

 

Als u ervoor kiest om een van uw privacyrechten uit te oefenen op grond van de CCPA, hebt u ook het recht om geen discriminerende behandeling door ons te ontvangen.


KENNISGEVING VAN FINANCIËLE STIMULANSOns PaintPerks-beloningsprogramma biedt voordelen zoals beloningspunten en kortingen voor degenen die ervoor kiezen om deel te nemen. Deelname vereist dat u bepaalde PI verstrekt, zoals identificatoren, klantgegevens en commerciële informatie. De stimulansen die aan ons beloningsprogramma zijn gekoppeld, zijn bedoeld om loyale klanten te belonen op basis van het volume van de producten en diensten die ze bij ons kopen. Klik voor de volledige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op ons beloningsprogramma hier

 

Wij hebben te goeder trouw geschat dat de waarde van de PI die in verband met ons beloningsprogramma is verstrekt, gelijk is aan de relevante uitgaven voor het verzamelen en bewaren van die PI. Elk verschil in prijs of voordelen voor klanten die deelnemen aan ons beloningsprogramma staat in redelijke verhouding tot de waarde van de verstrekte PI.Door deel te nemen aan ons beloningsprogramma, stemt u in met elke financiële stimulans die aan het programma is gekoppeld.U hebt het recht u op elk moment uit de financiële stimulans terug te trekken door uw deelname aan het beloningsprogramma op te zeggen.Klik om uw lidmaatschap van het beloningsprogramma op te zeggen hier. Houd er rekening mee dat als u een verzoek tot verwijdering indient, de PI in verband met uw eventuele beloningsaccount zal worden verwijderd.

Privacyrechten voor inwoners van andere Amerikaanse staten

 

Deze sectie is een aanvulling op de andere delen van ons Privacybeleid en biedt aanvullende informatie voor consumenten die in andere Amerikaanse staten dan Californië wonen. Als u een inwoner van Californië bent, raadpleeg dan onze Californische specifieke openbaarmakingen hierboven.

EEN VERZOEK OM PRIVACYRECHTEN INDIENEN

 

Als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie, gebruik dan ons Global Privacy Portal of bel 1-844-835-4134. Houd er rekening mee dat we uw identiteit moeten verifiëren voordat uw verzoek kan worden verwerkt. Voor verificatie wordt u gevraagd om in te loggen op uw account of om 2-3 stukken Persoonlijke Informatie te verstrekken die we zullen vergelijken met onze gegevens. 

 • Toegang en gegevensoverdraagbaarheid. U kunt dit soort verzoek gebruiken om te bevestigen of we uw Persoonlijke Informatie verwerken, toegang hebben tot uw Persoonlijke Informatie en om een kopie van uw Persoonlijke Informatie in een draagbaar formaat te verkrijgen. 
 • Correctie. U kunt verzoeken dat wij onjuistheden in uw Persoonlijke Informatie corrigeren, rekening houdend met de aard van de Persoonlijke Informatie en onze doeleinden voor de verwerking ervan. 
 • Verwijdering. U kunt verzoeken dat wij uw Persoonlijke Informatie verwijderen. Op grond van de privacywetgeving van de staat kunnen we onder bepaalde omstandigheden weigeren uw PI te verwijderen, bijvoorbeeld indien we de PI nodig hebben om transacties uit te voeren of diensten te verlenen waar u om hebt gevraagd of die redelijkerwijs verwacht worden, voor veiligheidsdoeleinden, voor legitieme interne zakelijke doeleinden, om te voldoen aan de wetgeving of om rechtsvorderingen te doen gelden of te verdedigen.
 • Verzoeken om afmelding. U kunt zich afmelden voor het volgende gebruik van uw Persoonlijke Informatie: (a) gerichte reclame; (b) de verkoop van Persoonlijke Informatie; en (c) profilering ter bevordering van beslissingen die juridische of vergelijkbare significante effecten hebben met betrekking tot uw economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen. Wij verkopen geen Persoonlijke Informatie in ruil voor geld of houden ons niet bezig met praktijken die kwalificeren als profilering die juridische of vergelijkbare significante effecten opleveren onder de toepasselijke privacywetgeving van de staat. Om u af te melden voor gerichte reclame/niet-geldelijke “verkoop” van Persoonlijke Informatie, klikt u op de link “Mijn Persoonlijke Informatie niet verkopen of delen” op de startpagina van de Sherwin-Williams websites(s) die u bezoekt en verplaatst schakelaar voor doelgerichte cookies naar “uit”. Als u een erkend agent bent die een afmeldingsverzoek indient uit naam van een consument uit Colorado, klikt u op de link “Mijn Persoonlijke Informatie niet verkopen of delen” op de hompage van de Sherwin-Williams websites(s) die u bezoekt en verplaatst de schakelaar “Mijn persoonlijke informatie niet verkopen of delen/gerichte cookies” naar “uit”. We doen commercieel redelijke inspanningen om de identiteit van de consument en de bevoegdheid van de erkende agent om namens de consument op te treden te verifiëren. 
 • Beroep. Soms kunnen we verzoeken met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie niet verwerken, in welk geval uw verzoek wordt afgewezen. Als uw verzoek om privacyrechten eerder door ons is afgewezen en u meent dat dit ten onrechte is gebeurd, kunt u een beroep doen op ons Global Privacy Portal om uw verzoek te heroverwegen.

Houd er rekening mee dat als u een verzoek om privacyrechten indient, we de Persoonlijke Informatie die is ingediend in verband met uw verzoek bewaren voor archiveringsdoeleinden.

OPENBAARMAKINGEN VAN LOYALITEITSPROGRAMMA'S VOOR INWONERS VAN COLORADO

 

Het doel van deze sectie is om consumenten van Colorado op de hoogte te stellen van hoe wij Persoonlijke Informatie gebruiken in verband met uw deelname aan ons PaintPerks-loyaliteitsprogramma. U hebt het recht om uw Persoonlijke Informatie die aan uw PaintPerks-account is gekoppeld te verwijderen; als u uw Persoonlijke Informatie echter verwijdert, kunnen we uw beloningen niet aan uw account koppelen en kunt u daarom geen voordelen van het programma ontvangen. De onderstaande tabel geeft de categorieën van Persoonlijke Informatie aan die worden verzameld via ons loyaliteitsprogramma en die we verkopen of verwerken voor gerichte reclame, en de derden die elke categorie Persoonlijke Informatie ontvangen. 

Categorie Persoonlijke Informatie Derden die elke categorie ontvangen
Identificatoren Reclame- en communicatiepartners
Klantgegevens
Commerciële informatie

Zie voor meer informatie over hoe wij uw Persoonlijke Informatie verwerken de andere secties van ons Privacybeleid.

Ingezetenen van een lidstaat van de Europese Unie

De wettelijke gronden voor onze verwerkingsactiviteiten zijn als volgt:

 • Voor onze legitieme zakelijke doeleinden, waaronder:
  • u diensten, producten of andere door u verzochte materialen leveren (bijvoorbeeld voltooiing van uw inschrijving voor een loyaliteitsprogramma en u productmonsters sturen) en uw ervaring met onze Services verpersoonlijken;
  • uw winkelervaringen en onze producten, services en aanbiedingen beheren en verbeteren, waaronder analyseren van het gebruik van onze producten en diensten en vaststellen van de effectiviteit van onze reclame; en
  • de beveiliging en integriteit van onze Services beschermen.
 • Onze contracten met u uitvoeren, inclusief de verwerking van uw aankopen en transacties,
 • Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld:
  • ten behoeve van audit- en meldingsdoeleinden;
  • uitvoeren van boekhoud- en administratieve taken; 
  • reageren op verzoeken om informatie van bevoegde openbare instanties en gerechtelijke autoriteiten; en 
  • handhaven van onze wettelijke rechten en handhaven of beheren van wettelijke claims.
 • Op basis van uw instemming:
  • u direct marketing berichten sturen over onze producten, diensten en aanbiedingen; en
  • u doelgerichte advertenties leveren, zowel op als buiten de Services, inclusief het gebruik van cookies en gelijkwaardige technologieën, zoals hieronder toegelicht.

U kunt te allen tijde uw instemming intrekken door contact met ons op te nemen. Als u bepaalde instemmingen intrekt, kunnen we u wellicht niet meer verwante diensten bieden.

 • E-mail: Als u zich wilt uitschrijven of afmelden van/voor ontvangst van direct marketing van een bepaald(e) Sherwin-Williams-merk of -groep via e-mail, kunt u de instructies in de e-mailberichten volgen. U kunt ook contact met ons opnemen op de Global Privacy Portal voor informatie over hoe u zich kunt afmelden van onze mailinglijsten. 
 • Post op uw huisadres: Als u niet langer commerciële mailings op uw huisadres wilt ontvangen van een bepaald(e) Sherwin-Williams-merk of -groep, kunt u de instructies volgen of de contactgegevens gebruiken die in ieder bericht staan. U kunt ook contact met ons opnemen op de Global Privacy Portal om u af te melden van onze mailinglijsten.
 • Anders: Als u niet langer andere commerciële berichten wilt ontvangen van een bepaald(e) Sherwin-Williams-merk of -groep, kunt u de instructies volgen of de contactgegevens gebruiken die in ieder bericht staan, of de privacyinstellingen in uw browser wijzigen (bijvoorbeeld inzake cookies). U kunt ook contact met ons opnemen op Global Privacy Portal om uzelf af te melden voor andere vormen van direct marketing, overeenkomstig lokale wetgeving. 

U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit als u meent dat onze verwerking van uw Persoonlijke Informatie in strijd is met toepasselijke wetgeving.

 

Onze Services kunnen internet-analysediensten gebruiken, zoals Google Analytics, die geleverd worden door Google, Inc. en andere externe leveranciers. Deze diensten gebruiken "cookies" voor het analyseren hoe bezoekers internetservices gebruiken. De informatie gegenereerd door de cookies over uw gebruik van de internetservices (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door deze leveranciers, inclusief buiten de EU in derde landen zoals de Verenigde Staten, die wellicht niet gegevensbescherming en andere wetgeving hebben die zo uitgebreid is als die in uw land.

 

Als uw IP-adres niet ingekort is door IP-anonimisatie, kan uw volledige IP-adres worden overgedragen aan niet-EU-servers van externe leveranciers. Deze leveranciers kunnen deze gegevens gebruiken ten behoeve van de evaluatie van uw gebruik van de websites, het opstellen van rapporten over website-activiteiten voor website-operators en het leveren van andere diensten inzake website-activiteiten en internetgebruik. U kunt het gebruik van cookies weigeren, zoals elders in dit beleid omschreven, en sommige leveranciers bieden u de mogelijkheid om het verzamelen en verwerken van gegevens die worden gegenereerd door cookies en verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) te voorkomen middels het downloaden en installeren van een Browser-Plugin.

Ingezetenen van Argentinië

Als u een ingezetene bent van Argentinië, kunt u, in overeenstemming met wet nr. 25.326, zoals geamendeerd, uw recht op toegang doen gelden, eenmaal per half jaar, zonder kosten, of vaker als u een legitiem belang hebt bij het doen gelden van een dergelijk recht, door ons een bewijs van uw identiteit te verstrekken. Het verzoek zal worden beantwoord in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

 

Naast het recht op toegang kan een ingezetene van Argentinië zijn/haar recht op amendering, bijwerking of annulering doen gelden, te allen tijde, zonder kosten, door ons een bewijs van zijn/haar identiteit te verstrekken. Het verzoek zal worden beantwoord in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Het verzoek kan worden afgewezen indien: (i) een derde partij erin geïnteresseerd is dat de Persoonlijke Informatie in hun huidige staat door Sherwin-Williams worden bewaard; of (ii) er sprake is van een wettelijke verplichting om de gegevens te bewaren in hun huidige staat.

 

Het doen gelden van rechten van toegang, amendering, bijwerking of annulering kan door ons worden afgewezen, indien dat nodig is voor: (i) bescherming van de nationale veiligheid, de institutionele bevelen, de publieke veiligheid of rechten van derde partijen; of (ii) vermijding van verhindering van de rechtsgang in juridische of administratieve casusbestanden in verband met belastingplicht, sociale verzekeringsplicht, publieke gezondheid, crimineel onderzoek en administratieve schendingsonderzoeken, zolang er een bevel aanwezig is in het betreffende casusbestand om het doen gelden van de hiervoor genoemde rechten van de betrokken te vermijden. 

 

Voor informatie over hoe u deze rechten kunt doen gelden, zie Uw keuzes en rechten in uw gegevens hierboven. U kunt contact opnemen met Sherwin-Williams via de Global Privacy Portal voor aanvullende vragen.

Ingezetenen van Australië

Australische ingezetenen worden hierbij geïnformeerd dat zij de mogelijkheid hebben anoniem of onder pseudoniem telefonisch contact met ons op te nemen indien ze alleen inlichtingen willen over onze Services, maar verder geen gesprek met ons willen aangaan. In dat geval is het echter niet mogelijk een transactie met ons af te sluiten aangaande onze diensten. Als u een transactie aangaande onze diensten met ons wilt afsluiten, kan u gevraagd worden ons uw Persoonlijke Informatie te verstrekken.

 

Sherwin-Williams kan uw Persoonlijke Informatie overdragen aan gelieerden, dienstverleners en andere partijen, omschreven onder “Delen van uw gegevens” buiten Australië, inclusief in de Verenigde Staten.

 

We zijn afhankelijk van uw instemming voor het sturen naar u van direct marketing berichten over onze producten, diensten en aanbiedingen, en voor het leveren van doelgroepgerichte advertenties aan u. U kunt te allen tijde uw instemming intrekken. Zie Uw keuzes en rechten in uw gegevens voor meer informatie. U kunt ook de privacyinstellingen van uw browser wijzigen, bijvoorbeeld betreffende cookies. Als u uw instemming intrekt, kunnen we u deze diensten niet meer aanbieden.

 

Als we ons bewust worden van doorlopende zorgen of problemen aangaande onze privacypraktijken, zullen wij dat serieus nemen en werken aan het verhelpen van deze zorgen. Als u verdere vragen heeft in verband met ons privacybeleid, of als u een probleem of klacht heeft, neemt u dan contact met ons op via ons Global Privacy Portal. Als u niet tevreden bent over onze afhandeling van uw probleem of klacht, kunt u een klacht indienen bij de Australian Information Commissioner. Voor meer details ga naar http://www.oaic.gov.au/

Ingezetenen van Brazilië

Naast de doeleinden die in dit Privacybeleid voor de consument worden uiteengezet, verwerken wij uw Persoonlijke Informatie ook om uw bestellingen intern te beheren, voor de bescherming en beveiliging van uw Persoonlijke Informatie en voor het beheer van uw deelname aan trainingen, presentaties en evenementen die wij of onze vertegenwoordigers kunnen aanbieden met betrekking tot onze producten en diensten.

 

Door deel te nemen aan trainingen, presentaties en andere evenementen, gaat u ermee akkoord dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten, met inbegrip van ons marketingmateriaal. Wij respecteren al uw rechten zoals uiteengezet in dit beleid en de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van uw recht op afmelding.

 

Onverminderd aanvullende bepalingen in dit Privacybeleid, heeft u mogelijk de volgende rechten in verband met uw Persoonlijke Informatie tegenover Sherwin-Williams op elk moment en op verzoek:

 • bevestiging van de verwerking;
 • toegang tot de Persoonlijke Informatie;
 • rectificatie van onvolledige, onjuiste of verouderde Persoonlijke Informatie;
 • anonimisering, beperking/blokkering of verwijdering van onnodige of excessieve Persoonlijke Informatie of gegevens die worden verwerkt in strijd met de bepalingen van de wet nr. 13.709/18 of de "Braziliaanse wet op de gegevensbescherming";
 • overdraagbaarheid van Persoonlijke Informatie naar een andere dienstverlener of productleverancier, op uitdrukkelijk verzoek, met inachtneming van het handels- en bedrijfsgeheim, overeenkomstig de regelgeving van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit (zoals gedefinieerd in de Braziliaanse wet op de gegevensbescherming);
 • verwijdering van Persoonlijke Informatie die worden verwerkt op basis van de toestemming van de betrokkene, met uitzondering van gevallen waarin de Braziliaanse wet op de gegevensbescherming Sherwin-Williams toestemming geeft om dergelijke gegevens te bewaren;
 • informatie over publieke en particuliere entiteiten waarmee Sherwin-Williams de Persoonlijke Informatie van de betrokkene heeft gedeeld;
 • informatie over de mogelijkheid om de toestemming te weigeren en de gevolgen van een dergelijke weigering; en
 • herroeping van de toestemming. 

Naast de uitoefening van bovenstaande rechten is het uw verantwoordelijkheid om uw informatie bij ons naar behoren bijgewerkt en juist te houden.

 

U kunt contact opnemen met Sherwin-Williams, de verwerkingsverantwoordelijke van Persoonlijke Informatie die onderworpen zijn aan verwerking, op de Global Privacy Portal, om uw rechten uit te oefenen en te voldoen aan de verplichtingen die in dit Privacybeleid zijn vastgelegd.

 

Overeenkomstig artikel 41 van de Braziliaanse wet op de gegevensbescherming heeft Sherwin-Williams haar Global Privacy Manager – LATAM aangesteld als haar Gegevensbeschermingsfunctionaris. U kunt contact met haar opnemen op de Global Privacy Portal.

Ingezetenen van Canada

Canadese ingezetenen worden hierbij meegedeeld dat Sherwin-Williams en zijn dienstverleners uw Persoonlijke Informatie buiten Canada kunnen verwerken en opslaan, inclusief in de Verenigde Staten, en dergelijke gegevens kunnen onderhevig zijn aan openbaarmaking aan bevoegde wetshandhaving, lokale rechtbanken en nationale veiligheidsinstanties krachtens toepasselijke plaatselijke wetgeving en juridische procedures. U kunt contact opnemen met Sherwin-Williams als u vragen heeft over onze privacypraktijken, of informatie wilt ontvangen over ons beleid en onze procedures aangaande dienstverleners buiten uw jurisdictie.

 

We delen u verder mee dat indien u weigert in te stemmen met onze verzameling, gebruikmaking of openbaarmaking van uw Persoonlijke Informatie, we u wellicht niet de door u gevraagde producten of diensten kunnen leveren. Onderhevig aan wettelijke en contractuele beperkingen kunt u te allen tijde binnen een redelijke termijn uw instemming intrekken voor verdere verzameling, gebruikmaking of openbaarmaking van uw Persoonlijke Informatie door ons voor doeleinden als marketing en het leveren van enquêtes. U kunt voor bepaalde noodzakelijke vormen van verzameling, gebruikmaking en openbaarmaking van uw Persoonlijke Informatie wellicht niet uw instemming intrekken (zoals ten behoeve van het bijhouden van een redelijke bedrijfs- en transactie-administratie). 

 

Zie Uw keuzes en rechten in uw gegevens voor informatie over hoe u uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens kunt doen gelden. Onze bevoegde medewerkers, agenten en gevolmachtigden hebben toegang tot uw gegevens, waar vereist om aan hun verplichtingen jegens ons te voldoen. 

Ingezetenen van India

Als u een ingezetene van India bent, heeft u het recht om uw Persoonlijke Informatie door te nemen en foute of onnauwkeurige gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht contact met ons op te nemen aangaande discrepanties of klachten in verband met de verwerking van Persoonlijke Informatie door Sherwin-Williams. Zie Hoe neemt u contact met ons op voor informatie over hoe u contact met ons op kunt nemen. Zie Uw keuzes en rechten in uw gegevens voor informatie over hoe u deze rechten kunt doen gelden. Hoewel we stappen ondernemen om tijdig te voldoen aan uw verzoeken, zijn we niet verantwoordelijk voor de authenticiteit van uw Persoonlijke Informatie.

Ingezetenen van Maleisië

Als u een ingezetene bent van Maleisië, zie Hoe neemt u contact met ons op voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met Sherwin-Williams' Global Privacy Compliance groep, die verantwoordelijk is voor wereldwijde gegevensbescherming.

Ingezetenen van Mexico 

Als ingezetene van Mexico kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonlijke Informatie voor de volgende vrijwillige gebruikmaking van dergelijke Persoonlijke Informatie:

 • Communiceren of toesturen van aanbiedingen.
 • U voorzien van relevante reclame op onze Services en elders.
 • De effectiviteit bepalen van onze reclame.

Verder kunt u, naast het recht van toegang en rectificatie, ook het recht hebben om de verzameling en verwerking van uw Persoonlijke Informatie te annuleren of er bezwaar tegen te maken, de reikwijdte van de verwerking te beperken en uw instemming in te trekken, in overeenstemming met lokale wetgeving.

 

Zie Uw keuzes en rechten in uw gegevens voor informatie over hoe u deze rechten kunt doen gelden. Licht toe welk recht u wilt doen gelden en verstrek een identiteitsbewijs. Het verzoek zal worden beantwoord in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Als u uw Persoonlijke Informatie wilt corrigeren of bijwerken, geef dan aan om welke correctie het gaat. 

Ingezetenen van Nieuw-Zeeland

Krachtens de New Zealand Privacy Act 1993 heeft u bepaalde rechten inzake toegang tot en correctie van persoonlijke informatie over u die wij beheren. Zie Uw keuzes en rechten in uw gegevens voor informatie over hoe u deze rechten kunt doen gelden.

Ingezetenen van Singapore

Als u een ingezetene bent van Singapore, zie Hoe neemt u contact met ons op voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met Sherwin-Williams' Global Privacy Compliance groep, die verantwoordelijk is voor wereldwijde gegevensbescherming.

Ingezetenen van Zweden

Als u een Zweedse ingezetene bent, kunt u contact opnemen met Sherwin-Williams voor informatie over onze privacypraktijken, zoals omschreven onder Hoe neemt u contact met ons op.

Ingezetenen van Uruguay

De wettelijke gronden voor onze verwerkingsactiviteiten zijn als volgt:

 • Voor onze legitieme zakelijke doeleinden, waaronder:
  • u diensten, producten of andere door u verzochte materialen leveren (bijvoorbeeld voltooiing van uw inschrijving voor een loyaliteitsprogramma en u productmonsters sturen) en uw ervaring met onze Services verpersoonlijken;
  • uw winkelervaringen en onze producten, services en aanbiedingen beheren en verbeteren, waaronder analyseren van het gebruik van onze producten en diensten en vaststellen van de effectiviteit van onze reclame; en
  • de beveiliging en integriteit van onze Services beschermen.
 • Onze contracten met u uitvoeren, inclusief de verwerking van uw aankopen en transacties.
 • Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld:
  • ten behoeve van audit- en meldingsdoeleinden;
  • uitvoeren van boekhoud- en administratieve taken; 
  • reageren op verzoeken om informatie van bevoegde openbare instanties en gerechtelijke autoriteiten; en 
  • handhaven van onze wettelijke rechten en handhaven of beheren van wettelijke claims.
 • Op basis van uw instemming:
  • u direct marketing berichten sturen over onze producten, diensten en aanbiedingen; en
  • u doelgerichte advertenties leveren, zowel op als buiten de Services, inclusief het gebruik van cookies en gelijkwaardige technologieën, zoals hieronder toegelicht.

U kunt te allen tijde uw instemming intrekken. Zie Uw keuzes en rechten in uw gegevens voor meer informatie. U kunt ook de privacyinstellingen van uw browser wijzigen, bijvoorbeeld betreffende cookies. Als u uw instemming intrekt, kunnen we u deze diensten niet meer aanbieden.

 

Zie Uw keuzes en rechten in uw gegevens voor informatie over hoe u uw rechten kunt doen gelden in overeenstemming met de Uruguayaanse Data Protection Act Nr. 18.331. U kunt ook contact met ons opnemen als u vragen heeft en om uw rechten te doen gelden, zoals omschreven onder Hoe neemt u contact met ons op.

Ingezetenen van Vietnam

De gegevens over u, die we verzamelen, opslaan, verwerken, gebruiken, openbaar maken en overdragen aan derde partijen, omvatten gegevens in elektronisch formaat. Verwijzingen naar "delen" en "openbaarmaking" van persoonlijke informatie in Delen van informatie omvatten alle handelingen van delen, openbaar maken en overdragen van uw informatie. Zie Uw keuzes en rechten in uw gegevens voor informatie over hoe u uw eventuele rechten krachtens lokale wetgeving kunt doen gelden voor toegang tot, bijwerking en correctie van en/of verzoek tot verwijdering van uw persoonlijke informatie onze databases, verzoek tot stopzetting van de levering van uw persoonlijke informatie aan een derde partij of verzoek om de inhoud van dergelijke gegevens niet te citeren of anderszins te gebruiken. Daarnaast kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres voor vragen of informatie over hoe u uw rechten kunt doen gelden krachtens lokale wetgeving, zoals omschreven onder Hoe neemt u contact met ons op. Na ontvangst van uw verzoek zal Sherwin-Williams u redelijke toegang tot Persoonlijke Informatie, die we over u beheren, toestaan, tenzij we dit volgens de wet niet kunnen doen. Daarnaast onderneemt Sherwin-Williams de nodige stappen om u in staat te stellen gegevens, waarvan gebleken is dat ze onnauwkeurig of onvolledig zijn, te corrigeren, amenderen of verwijderen. 


©2024 The Sherwin-Williams Company | Accessibility Statement