Zasady ochrony prywatności firmy Sherwin-Williams

Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2023 r.

Aby wyświetlić nasze Powiadomienie o polityce prywatności dla stanu Kalifornia, kliknij tutaj.

Firma Sherwin-Williams rozumie, że udostępniając jej swoje dane ufasz, iż będziemy postępować z nimi w sposób odpowiedzialny. Informacje objęte niniejszymi Zasadami ochrony prywatności

W niniejszych Zasadach ochrony prywatności opisano, jakiego rodzaju dane na Twój temat zbiera firma Sherwin-Williams i jej podmioty stowarzyszone, w jaki sposób są one wykorzystywane, udostępniane i chronione. Znajdziesz w nich również informacje na temat dostępnych dla Ciebie ustawień dotyczących wykorzystywania i udostępniania przez nas Twoich danych. Niniejsze Zasady ochrony prywatności obejmują informacje zbierane przez spółkę Sherwin-Williams i jej podmioty stowarzyszone (zdefiniowane poniżej), za pomocą wszelkich właściwych środków, w tym m.in. za pośrednictwem stron internetowych, aplikacji mobilnych albo innych usług internetowych odnoszących się albo nawiązujących do niniejszych Zasad ochrony prywatności, a także informacje zbierane przez Sherwin-Williams w inny sposób, np. w ramach naszych programów lojalnościowych dla klientów albo przez przedstawicieli działu obsługi klienta (łącznie „Usługi”).

 

Uważnie zapoznaj się z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności, ponieważ za każdym razem, gdy korzystasz z naszych Usług, wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Kluczowe informacje z punktu widzenia konkretnych systemów prawnych, dotyczące naszych praktyk w zakresie prywatności, dostępne są w naszych zasadach, można znaleźć tutaj. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją niniejszych zasad ochrony prywatności w języku angielskim a udostępnianą przez nas wersją w jakimkolwiek języku miejscowym, charakter nadrzędny ma wersja w języku angielskim.

 

W zakresie dozwolonym przez prawo spółka Sherwin-Williams zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. W przypadku wprowadzenia zmian aktualizacje można znaleźć na górze niniejszych Zasad ochrony prywatności przy oznaczeniu Ostatnia aktualizacja. Zmiany te wchodzą w życie w momencie ich opublikowania. Dalsze korzystanie z Usług po wprowadzeniu takich zmian będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wprowadzenie.

 

W ramach świadczenia przez nas Usług możemy korzystać z witryn internetowych i usług należących do podmiotów zewnętrznych, które pozostają poza naszą kontrolą. Co więcej, możemy współpracować z podmiotami, które nie należą do grupy przedsiębiorstw Sherwin-Williams, ale rozprowadzają produkty Sherwin-Williams. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ochronę prywatności informacji zbieranych przez takie podmioty zewnętrzne. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z praktykami ochrony prywatności stosowanymi przez te podmioty zewnętrzne.


Dane, które gromadzimy

Możemy gromadzić Twoje dane na wiele sposobów:

 • Możesz przekazać nam informacje bezpośrednio.
 • Możemy zbierać informacje na Twój temat, gdy korzystasz z naszych Usług, robisz zakupy lub wyświetlasz nasze reklamy online.
 • Możemy zbierać dodatkowe informacje na Twój temat zgodnie z obowiązującym prawem.

Sposoby zbierania informacji, rodzaje tych informacji oraz przetwarzanie tych informacji mogą się różnić w zależności od jurysdykcji. Ma to na celu na przykład zapewnienie zgodności z lokalnymi wymogami prawnymi.

Informacje, które nam bezpośrednio przekazujesz

Zbieramy informacje bezpośrednio od Ciebie, gdy rejestrujesz się w naszych Usługach (np. gdy rejestrujesz się w jednym z naszych programów lojalnościowych), rejestrujesz się, by wziąć udział w promocji, podajesz swój kod pocztowy, by uzyskać więcej informacji o sklepach znajdujących się w Twojej okolicy, lub w inny sposób bezpośrednio przekazujesz nam swoje dane. Poniżej wymieniono przykłady informacji, które mogą być przekazywane przez Ciebie bezpośrednio:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail, adres pocztowy lub kod pocztowy oraz numer telefonu;
 • nazwa użytkownika albo hasło;
 • wiek albo data urodzenia, płeć, zawód, nazwa organizacji, stanowisko i inne informacje demograficzne;
 • informacje na temat karty kredytowej, adresu rozliczeniowego albo inne informacje dotyczące płatności;
 • inne informacje na Twój temat, dane o członkach Twojej rodziny bądź innych osobach (np. o tym, jakie produkty Cię interesują, a także gdzie zwykle kupujesz farby i produkty wykończeniowe);
 • historia zakupów albo historia kuponów;
 • inne informacje podawane, gdy kontaktujesz się z nami w celu obsługi klienta.

Możesz nie wyrazić zgody na podawanie nam pewnych informacji, ale postępowanie takie może mieć wpływ na korzystanie przez Ciebie z niektórych Usług. 

Informacje zbierane, gdy korzystasz z naszych Usług internetowych lub wyświetlasz nasze reklamy online

Gromadzimy informacje na temat Twojego komputera albo urządzenia oraz Twojej aktywności w Internecie, wliczając w to korzystanie ze standardowych technologii internetowych, takich jak pliki cookie, piksele, sygnały nawigacyjne, zestawy SDK (software development kits), obiekty przechowywane lokalnie i inne podobne technologie. Poniżej wymieniono przykłady rodzajów informacji, które gromadzimy, śledzimy, analizujemy i wykorzystujemy:

 • rodzaj przeglądarki internetowej, system operacyjny oraz Twój token powiadomień push;
 • adres IP lub identyfikator urządzenia;
 • Informacje na temat Twojego zachowania podczas korzystania z naszych Usług, takie jak czas i sposób odwiedzania naszych witryn internetowych lub korzystania z innych Usług, czas poświęcany na wyświetlanie naszych Usług internetowych, przyciski i łącza klikane w naszych Usługach internetowych, oglądane materiały wideo, poruszanie się po naszych Usługach internetowych, kryteria wyszukiwania wprowadzane w naszej witrynie, składane formularze, zakupy i transakcje realizowane poprzez Usługi;
 • witryny internetowe odwiedzane przed wejściem na należące do nas witryny albo po tym, w tym w szczególności wszelkie witryny internetowe albo reklamy, które przeniosły Cię do naszych witryn internetowych albo Usług;
 • otwierane przez Ciebie lub przekazywane dalej wiadomość e-mail od Sherwin-Williams;
 • oferty albo łącza Sherwin-Williams, do których uzyskujesz dostęp z poziomu wiadomości e-mail;
 • zależenie od ustawień Twojego urządzenia – informacje dotyczące lokalizacji, takie jak sygnał GPS Twojego urządzenia mobilnego czy informacje na temat pobliskich punktów dostępu do sieci Wi-Fi i masztów telefonii komórkowej;
 • identyfikatory marketingowe, identyfikatory urządzeń albo inne podobne unikalne identyfikatory. 
 • wiadomości tekstowe lub inne wysyłane lub udostępniane za pośrednictwem czatu albo czatbotów. 

Dodatkowe informacje, które możemy zbierać na Twój temat

Możemy uzyskiwać informacje na Twój temat z ogólnodostępnych i komercyjnych źródeł zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto gromadzimy inne informacje, które podmioty zewnętrzne mogą nam przekazywać za Twoją zgodą. Jeśli na przykład będziesz korzystać z usług społecznościowych, możemy otrzymywać i przechowywać informacje udostępnione nam przez Ciebie za pomocą tych usług. 

 

Możemy łączyć ze sobą wszystkie zbierane przez nas informacje na Twój temat, dzięki czemu jesteśmy w stanie ulepszać nasze produkty i usługi oraz dostosowywać wysyłane do Ciebie wiadomości. 


Wykorzystywanie informacji

Informacje zbierane na Twój temat wykorzystujemy do:

 • świadczenia Ci usług, dostarczania produktów albo innych materiałów, o które poprosisz (np. dokonanie zakupu, zakończenie procesu rejestracji w programie lojalnościowym i przesłanie próbek produktów);
 • kontaktowania się z Tobą albo przekazywania Ci informacji reklamowych na temat naszych produktów, usług, polityk i promocji;
 • dostosowywania sposobu korzystania przez Ciebie z naszych Usług, np. poprzez wyświetlanie odpowiednich reklam w ramach naszych Usług lub w innych miejscach, takich jak inne witryny internetowe oraz media i serwisy społecznościowe;
 • zarządzania sposobem korzystania z naszych usług podczas zakupów, naszymi produktami, Usługami i ofertami, a także ulepszania ich, w tym poprzez analizę korzystania z naszych produktów i usług oraz określanie skuteczności naszych reklam;
 • zapewniania bezpieczeństwa i uczciwości świadczenia naszych Usług, a także rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem informacji lub prywatnością, debugowania i wykrywania incydentów albo nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem, spełniania i dokumentowania żądań dotyczących praw do ochrony prywatności oraz odpowiadania na nie, funkcjonowania sieci i rozwiązywania problemów;
 • egzekwowania przysługujących nam praw;
 • przeprowadzania analiz wewnętrznych, takich jak na przykład ankiety, badania bądź badania rynku, monitorowania albo analizowania trendów, użytkowania i aktywności;
 • zapewniania zgodności z politykami spółki Sherwin-Williams, standardami branżowymi, obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami albo procesami prawnymi;
 • innych celów po uzyskaniu Twojej zgody.

Aby uzyskać informacje na temat możliwości wyboru, które możesz mieć w odniesieniu do wykorzystywania przez nas Twoich danych, zapoznaj się z częścią Twoje wybory i prawa dotyczące informacji na Twój temat poniżej.


Udostępnianie informacji

 

Sherwin-Williams może ujawnić informacje na Twój temat w następujących okolicznościach:

 • Podmioty stowarzyszone. Udostępniamy dane naszym różnym przedsiębiorstwom i spółkom, które są objęte wspólną kontrolą (naszym „Podmiotom stowarzyszonym”) należącym do spółki Sherwin-Williams, na przykład w celu ulepszania naszych produktów i usług. 
 • Dostawcy usług. Współpracujemy z usługodawcami zewnętrznymi, którzy w naszym imieniu świadczą usługi kontraktowe. Aby było to możliwe, może zaistnieć konieczność udostępnienia im informacji na Twój temat. Możemy na przykład korzystać z usług innych podmiotów w zakresie realizacji zleceń związanych z naszymi produktami i usługami, przetwarzania Twoich płatności przy użyciu karty kredytowej i innych Twoich płatności, odpowiadania na Twoje pytania, wysyłania wiadomości e-mail w naszym imieniu i analizy danych w celu ulepszania naszych produktów i usług.
 • Inne podmioty, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy jest to konieczne do ochrony naszych Usług. Mogą zaistnieć pewne okoliczności, kiedy będziemy musieli ujawnić informacje na Twój temat innym podmiotom: 
  • W celu zachowania zgodności z prawem lub spełnienia wymagań orzeczeń zapadłych w postępowaniach sądowych bądź próśb o podjęcie współpracy wystosowanych przez organ administracji państwowej.
  • Aby zapobiec oszustwu bądź w celu potwierdzenia i zapewnienia zgodności z zasadami dotyczącymi naszych Usług.
  • Jeśli jest to zgodne z prawem, aby chronić prawa i mienie Sherwin-Williams lub naszych firm stowarzyszonych, partnerów biznesowych, klientów bądź pracowników oraz zapewnić im bezpieczeństwo.
  • Aby zapewnić zgodność z takimi aspektami ładu korporacyjnego jak audyty.
 • Inne podmioty w związku z transakcją korporacyjną. Możemy ujawnić podmiotowi zewnętrznemu informacje na Twój temat, gdy sprzedamy lub przeniesiemy całość lub część naszej działalności bądź aktywów, np. w wyniku fuzji, postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
 • Inne podmioty po uzyskaniu Twojej zgody. Oprócz ujawniania informacji opisanego w niniejszych Zasadach ochrony prywatności, możemy udostępniać podmiotom zewnętrznym informacje na Twój temat, gdy wyrazisz na to zgodę lub o to poprosisz.
 • Zagregowane informacje niebędące danymi osobowymi. Możemy także udostępniać dane w sposób, który nie wskazuje Twojej tożsamości (np. informacje zagregowane z inną dokumentacją), dla ogólnych celów biznesowych. Możemy na przykład ujawnić liczbę osób odwiedzających nasze witryny internetowe bądź inne Usługi.

Pliki cookie, piksele i inne technologie internetowe

Zarówno my, jak i określone podmioty zewnętrzne, w tym podmioty dostarczające treści i inne funkcjonalności w naszych Usługach, możemy wykorzystywać pliki cookie, piksele (tj. za pomocą piksela Meta/Facebooka), sygnały nawigacyjne i inne podobne technologie (zwane dalej łącznie „Plikami cookie”) w naszych Usługach internetowych oraz informacje zgromadzone przy użyciu takich technologii. Udostępniamy również dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych witryn podmiotom zewnętrznym, w tym naszym partnerom z mediów społecznościowych, partnerom reklamowym i analitycznym. Więcej informacji na temat danych gromadzonych przez nas za pomocą Plików cookie oraz wykorzystywania gromadzonych danych znajduje się w rozdziałach Dane, które gromadzimy i Wykorzystywanie informacji niniejszych Zasad ochrony prywatności. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie, pikseli, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii w naszych witrynach przez podmioty zewnętrzne znajduje się w rozdziale Podmioty zewnętrzne dostarczające treści lub funkcje w ramach naszych Usług niniejszych Zasad ochrony prywatności. Korzystanie z naszych Usług internetowych oznacza wyrażenie zgody na używanie technologii śledzenia zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. 

Pliki cookie

Plik cookie to mały plik, który może być przechowywany na Twoim komputerze lub innym urządzeniu. Umożliwia on podmiotowi, który umieścił ten plik na Twoim urządzeniu, rozpoznawanie go w różnych witrynach internetowych i usługach.

 

Gdy korzystasz z przeglądarki internetowej w celu uzyskania dostępu do Usług, możesz skonfigurować jej ustawienia tak, aby akceptowała pliki cookie, odrzucała je lub powiadamiała o ich wysłaniu. Aby dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, kliknij menu „Pomoc” w swojej przeglądarce. System operacyjny zainstalowany na urządzeniu, z którego korzystasz, może zawierać dodatkowe mechanizmy kontrolujące pliki cookie. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookie może mieć wpływ na uzyskiwanie dostępu do pewnych funkcji Usług i korzystanie z nich. 

Technologia Do-Not-Track i podobne mechanizmy

Niektóre przeglądarki internetowe mogą wysyłać sygnały „do-not-track” do witryn internetowych i innych usług online, do których użytkownik uzyskuje dostęp. Nie istnieje w branży żaden standard regulujący kwestię tego, jak powinny zachować się witryny internetowe, gdy odbiorą takie sygnały. Sherwin-Williams w chwili obecnej nie podejmuje żadnych działań w związku z takimi sygnałami. Jeśli taki standard zostanie ustanowiony i przyjęty, Sherwin-Williams zrewiduje swoje zasady dotyczące reagowania na takie sygnały. Jeśli jesteś użytkownikiem ze Stanów Zjednoczonych, kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat technologii Do-Not-Track i podobnych mechanizmów.

Piksele śledzące i sygnały nawigacyjne

Piksele, sygnały nawigacyjne i inne podobne technologie to małe fragmenty kodu umieszczane na stronach internetowych, w reklamach i w wiadomościach e-mail umożliwiające komunikację z podmiotami zewnętrznymi Możemy korzystać z pikseli na przykład w celu zliczania liczby użytkowników, którzy odwiedzili określoną stronę internetową, dostarczania plików cookie lub komunikowania się z nimi oraz w celu zrozumienia schematów użytkowania. Piksele możemy również umieszczać w wiadomościach e-mail w celu uzyskania informacji o tym, czy wiadomości te zostały otwarte, przekazane dalej lub czy wykonano względem nich inne działania. 

Inne technologie

W aplikacjach mobilnych może znajdować się wiele technologii śledzenia, które nie są oparte na przeglądarce internetowej, jak pliki cookie, i nie można kontrolować ich za pomocą ustawień przeglądarki. Niektóre używają „SDK”, aby powiązać aktywności użytkownika aplikacji z określoną aplikacją i aby śledzić aktywność użytkownika w obrębie różnych aplikacji lub urządzeń. SDK to elementy kodu, które mogą być instalowane w naszej aplikacji mobilnej przez podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy. SDK pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej aplikacji mobilnej i gromadzić pewne informacje na temat urządzenia i sieci, z których korzystasz w celu uzyskania dostępu do naszej aplikacji, takie jak identyfikator reklamowy powiązany z Twoim urządzeniem oraz informacje dotyczące tego, w jaki sposób korzystasz z naszej aplikacji.

Jak wykorzystujemy te technologie

Wykorzystujemy następujące technologie w naszych usługach internetowych w niżej opisanych celach ogólnych:

Typ plików cookie Do czego służą Przykłady
Wymagane Umożliwiają prawidłowe działanie naszych Usług internetowych. Te pliki cookie między innymi zapamiętują wcześniejsze czynności (np. wpisany tekst) przy powracaniu na daną stronę podczas tej samej sesji oraz równoważą ruch w witrynie internetowej.
Wydajność Pomagają nam mierzyć i poznawać sposób interakcji odwiedzających z Usługami internetowymi i naszymi treściami oraz wszelkie napotkane kłopoty, aby pomóc nam doskonalić działanie Usług. Te pliki cookie zapewniają między innymi wgląd w sposób użytkowania naszych witryn internetowych przez odwiedzających, abyśmy mogli wprowadzać ulepszenia w zakresie użyteczności i treści.
Funkcjonalne Umożliwiają zapamiętywanie Twoich wyborów (takich jak nazwa użytkownika, język czy region, w którym się znajdujesz) w ramach naszych Usług internetowych w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanego sposobu korzystania z nich w sieci. Te pliki cookie mogą między innymi umożliwiać Ci przechowywanie danych uwierzytelniających do logowania oraz związanych z nimi ustawień, aby nie trzeba było wprowadzać ich przy każdym logowaniu. 
Do personalizacji reklam Pomagają nam i podmiotom zewnętrznym dostarczać odpowiednie treści i reklamy poprzez gromadzenie informacji na temat korzystania przez Ciebie z naszych Usług oraz z innych witryn i usług internetowych. Te pliki cookie mogą być wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam lub ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy. Pomagają nam również mierzyć skuteczność kampanii reklamowych. Piksele możemy umieszczać w wiadomościach e-mail np. w celu uzyskania informacji o tym, czy wiadomości te zostały otwarte, przekazane dalej lub czy wykonano względem nich inne działania. 

Pliki cookie różnią się swoją trwałością. „Sesyjne pliki cookie” przestają być aktywne po zakończeniu sesji internetowej. „Trwałe pliki cookie” są przechowywane na Twoim urządzeniu do czasu ustalonej daty wygaśnięcia. W naszych witrynach używamy zarówno sesyjnych jak i trwałych plików cookie.


Podmioty zewnętrzne dostarczające treści lub funkcje w ramach naszych Usług

Pewne treści i funkcje dostępne w naszych Usługach są dostarczane przez podmioty zewnętrzne, które nie są z nami stowarzyszone. Dajemy Ci na przykład możliwość udostępniania pewnych materiałów w naszych witrynach za pośrednictwem serwisów społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter. Te i inne serwisy społecznościowe mogą automatycznie gromadzić dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych Usług, gdy korzystasz z nich po zalogowaniu się do serwisów społecznościowych. Oferujemy również funkcje czatu online, które są wspierane przez dostawców – podczas korzystania z tych funkcji udostępniasz informacje podane na czacie dostawcy, jak również nam. W niektórych naszych Usługach mogą również pojawiać się reklamodawcy zewnętrzni, w tym w szczególności dostawcy skryptów do powtarzania sesji oraz serwisy społecznościowe. Takie podmioty zewnętrzne gromadzą albo otrzymują (również za pośrednictwem plików cookie, pikseli i innych technologii internetowych) pewne informacje na temat korzystania przez Ciebie z naszych Usług. Informacje te mogą być zbierane w miarę upływu czasu i mogą zostać połączone z informacjami zbieranymi w innych witrynach internetowych i usługach online. 

 

Niektóre z tych firm biorą udział w branżowych programach opracowanych w celu zapewnienia konsumentom możliwości zdecydowania, czy chcą otrzymywać ukierunkowane reklamy. Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na strony obsługiwane przez organizacje Network Advertising Initiative i Digital Advertising Alliance. (Użytkownicy z Kanady mogą również odwiedzić witrynę internetową obsługiwaną przez Digital Advertising Alliance of Canada. Mogą tam być dostępne dalsze informacje w miejscowych językach.)

 

Nasze Usługi, w tym nasze witryny internetowe, korzystają z technologii Google Analytics, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, poprawić nasz komfort korzystania z sieci i lepiej wprowadzić nasze produkty na rynek. Możesz skorzystać z wyboru dotyczącego korzystania z plików cookie z Google Analytics, przechodząc do adresu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout albo pobierając Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics.


Przekazywanie danych za granicę

Firma Sherwin-Williams i jej usługodawcy mogą zbierać, przesyłać, przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe poza krajem Twojego zamieszkania, w tym w Stanach Zjednoczonych. Należy mieć na uwadze, że regulacje prawne dotyczące ochrony danych obowiązujące w innych krajach mogą nie być tak rygorystyczne jak te, które obowiązują w Twoim kraju. Zgodnie z obowiązującym prawem stosujemy środki, takie jak standardowe klauzule dotyczące ochrony danych, w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa wszelkich przekazywanych danych osobowych. Dalsze informacje na temat tych środków można uzyskać kontaktując się z nami za pośrednictwem globalnego portalu poświęconego kwestiom ochrony prywatności.


Zbieranie informacji od dzieci

Nie zbieramy świadomie danych osobowych dzieci w rozumieniu miejscowego prawa. Jeśli dowiemy się, że dziecko przekazało nam swoje dane osobowe, usuniemy je albo postąpimy w inny sposób zgodny z obowiązującym prawem.


Twoje wybory i prawa dotyczące informacji na Twój temat

Jeśli jest to zgodne z prawem, możemy wysyłać Ci powiadomienia o ofertach i promocjach. Masz jednak możliwość wybrania sposobu, w jaki kontaktujemy się z Tobą.

 • E-mail: Jeśli nie chcesz dłużej otrzymywać wiadomości e-mail o charakterze komercyjnym od określonej marki lub grupy firmy Sherwin-Williams, możesz postąpić zgodnie ze wskazaniami, które znajdują się w każdej takiej wiadomości. Możesz również skontaktować się z nami, wchodząc na stronę globalnego portalu poświęconego kwestiom ochrony prywatności, aby uzyskać informacje na temat usuwania swoich danych z naszych list adresowych. 
 • Poczta tradycyjna: Jeśli nie chcesz dłużej otrzymywać wiadomości pocztowych o charakterze komercyjnym od określonej marki lub grupy Sherwin-Williams, możesz postąpić zgodnie ze wskazaniami, które znajdują się w każdej takiej wiadomości, lub skorzystać z zamieszczonych tam danych kontaktowych. Możesz skontaktować się z nami, wchodząc na stronę globalnego portalu poświęconego kwestiom ochrony prywatności, aby usunąć swoje dane z naszych list adresowych.
 • Wiadomości tekstowe: Masz możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości tekstowych i alertów na numery telefonów komórkowych, które nam udostępniasz. Nie musisz wyrażać zgody na otrzymywanie wiadomości tekstowych i alertów, aby korzystać z naszej Usługi bądź produktów. W przypadku wyrażenia zgody mogą być naliczane standardowe opłaty za wiadomości tekstowe. Jeśli nie chcesz już otrzymywać wiadomości tekstowych od określonej marki albo grupy spółki Sherwin-Williams, możesz zrezygnować z naszych wiadomości tekstowych i alertów w dowolnym momencie. Aby bezpośrednio zrezygnować z nich, należy postępować zgodnie ze wskazówkami albo skorzystać z danych kontaktowych, które znajdują się w każdej takiej wiadomości. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie programu wiadomości tekstowych.

Należy mieć na uwadze, że pomimo dokonania takich rezygnacji, jeśli jest to zgodne z prawem, możemy wysyłać do Ciebie wiadomości dotyczące transakcji lub usług, o które prosiłeś, lub wiadomości mające na celu poinformowanie Cię o ważnych zmianach dotyczących naszych Usług, produktów lub zasad. Jeśli korzystasz z kilku kont, będziesz musiał na każdym z nich z osobna dokonać rezygnacji w odniesieniu do ustawień dotyczących prywatności, o których mowa powyżej.

 

Mogą przysługiwać Ci, jako osobie, której dotyczą dane, określone prawa na mocy prawa miejscowego. Na przykład miejscowe przepisy mogą zapewniać Ci prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych będących pod naszą kontrolą, ich aktualizacji, ograniczenia, wyrażenia sprzeciwu, usunięcia, przeniesienia lub poprawienia zawartych w nich nieprawidłowości, z zastrzeżeniem określonych wyjątków przewidzianych prawem.Wiele z naszych programów zapewnia bezpośredni dostęp do przeglądania, aktualizacji, poprawiania lub usuwania danych osobowych podanych podczas rejestracji internetowej. Aby dowiedzieć się, jakie funkcje są dla Ciebie dostępne w związku z danym programem, możesz to sprawdzić w miejscu dokonania rejestracji.

 

Jeżeli żadna funkcja nie jest dostępna w miejscu dokonania rejestracji, a chcesz skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem globalnego portalu poświęconego kwestiom ochrony prywatności. Będziemy reagować na uzasadnione wnioski zgodnie z obowiązującym prawem i z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych i umownych.


Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Stosujemy wiele różnych procedur służących ochronie informacji na Twój temat, w tym procedury techniczne, administracyjne i fizyczne, które mają zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych. Musisz jednak mieć na uwadze, że pomimo podejmowanych przez nas starań mających na celu ochronę informacji na Twój temat, żadna witryna, transmisja internetowa, system komputerowy czy połączenie internetowe nie są całkowicie bezpieczne. 

 

Ponadto podejmujemy starania celem zagwarantowania, że Twoje dane są przechowywane tylko tak długo, jak jest to niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone, jak jest to wymagane na mocy umowy, lub jak jest to wymagane bądź dozwolone na mocy obowiązującego prawa.


Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Zasad ochrony prywatności lub naszych praktyk ochrony prywatności należy kontaktować się z Sherwin-Williams za pośrednictwem naszego Globalnego portalu poświęconego kwestiom ochrony prywatności albo pod poniższym adresem:

 

The Sherwin-Williams Company

Global Privacy Compliance

101 W. Prospect Ave.

Cleveland, OH 44115


Zmiany niniejszych Zasad ochrony prywatności w przyszłości

Regulacje i przepisy dotyczące ochrony prywatności nieustannie się zmieniają. Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania, modyfikowania, dodawania i usuwania dowolnych zapisów lub postanowień niniejszych Zasad ochrony prywatności w dowolnej chwili i według naszego uznania. Nasze Zasady ochrony prywatności zostały opublikowane pod tym adresem. Zalecamy okresowe przeglądanie niniejszych Zasad ochrony prywatności celem upewnienia się, że znasz obowiązujące w danej chwili praktyki ochrony prywatności, pomimo że możemy powiadamiać Cię pocztą elektroniczną lub poprzez publikowanie informacji o zmianach w niektórych lub wszystkich naszych Usługach. Korzystanie z naszych Usług po wprowadzeniu zmian w Zasadach ochrony prywatności jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem.


Ujawnianie informacji w poszczególnych jurysdykcjach

Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych

Niniejsze Powiadomienie stanowi uzupełnienie pozostałych części naszych Zasad ochrony prywatności i zawiera dodatkowe informacje dla konsumentów na terenie Stanów Zjednoczonych („Konsumenci”) oraz mieszkańców stanu Kalifornia, którzy wchodzą z nami w interakcję w ramach wykonywanej przez nich pracy na rzecz innej spółki („Osoby do kontaktu B2B”). Niniejsze Powiadomienie ma zastosowanie do „Danych osobowych” czyli informacji, które umożliwiają Twoją identyfikację, odnoszą się do Ciebie lub opisują Ciebie, które można w uzasadniony sposób skojarzyć z Tobą lub które można w uzasadniony sposób powiązać z Tobą, bezpośrednio lub pośrednio.

GROMADZENIE, WYKORZYSTYWANIE I UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

W ciągu ostatnich 12 miesięcy gromadziliśmy Dane osobowe na temat Konsumentów na terenie Stanów Zjednoczonych i Osób do kontaktu B2B na terenie stanu Kalifornia oraz mogliśmy udostępnić takie dane osobowe naszym jednostkom stowarzyszonym, usługodawcom i wykonawcom, jak opisano w poniższej tabeli.

Kategoria danych osobowych Przykład zbieranych danych Źródła danych Cel zbierania danych osobowych Ujawnianie danych jednostkom stowarzyszonym, usługodawcom i wykonawcom

Identyfikatorydokumentacja klientów

(Kategoria ta obejmuje Dane osobowe, o których mowa w Paragrafie 1798.80(e) Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia)

Imię i nazwisko,
adres korespondencyjny, numer telefonu, podpis, identyfikator internetowy,
adres IP, adres e-mail, numer prawa jazdy, numer ubezpieczenia społecznego
 (Social security number, SSN; zapisywany wyłącznie w przypadku zastosowań związanych z kontami kredytowymi), informacje dotyczące zatrudnienia, historia zatrudnienia, numer rachunku bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej albo inne informacje finansowe
Bezpośrednio od Ciebie,
z informacji publicznych, od podmiotów stowarzyszonych, usługodawców,
podmiotów zewnętrznych, automatycznie podczas korzystania z naszych Usług
Wykorzystujemy te dane do następujących celów biznesowych: audyty związane z kontaktami i transakcjami, wykrywanie przypadków naruszenia bezpieczeństwa i ochrona przed oszustwami, usuwanie błędów i naprawa systemów, krótkoterminowe zastosowania tymczasowe (np. reklama kontekstowa), świadczenie usług, wewnętrzne badania nad technologią, kontrola jakości i bezpieczeństwa. Ponadto wykorzystujemy te dane do celów handlowych wymienionych powyżej w sekcji „Używanie danych”. Dostawcy usług marketingowych (np. sieci reklamowe, dostawcy usług internetowych, dostawcy usług analitycznych), usługodawcy, którzy w inny sposób pomagają nam w prowadzeniu naszej działalności, instytucje rządowe, systemy operacyjne i platformy, sieci społecznościowe, agencje gromadzące dane oraz instytucje finansowe.
Informacje handlowe Historia zakupów,
wpisy w rejestrze własności nieruchomości, historia lub tendencje konsumenckie
Bezpośrednio od Ciebie,
z informacji publicznych, od podmiotów stowarzyszonych, usługodawców,
podmiotów zewnętrznych, automatycznie podczas korzystania z naszych Usług
Wykorzystujemy te dane do następujących celów biznesowych: krótkoterminowe zastosowania tymczasowe (np. reklama kontekstowa) i świadczenie usług. Ponadto wykorzystujemy te dane do celów handlowych wymienionych powyżej w sekcji „Używanie danych”. Dostawcy usług marketingowych (np. sieci reklamowe, dostawcy usług internetowych, dostawcy usług analitycznych), usługodawcy, którzy w inny sposób pomagają nam w prowadzeniu naszej działalności, instytucje rządowe, systemy operacyjne i platformy, agencje gromadzące dane oraz instytucje finansowe.
Dane dotyczące korzystania z Internetu albo innej aktywności w sieciach elektronicznych Historia przeglądania,
historia wyszukiwania,
informacje o interakcjach z naszymi stronami internetowymi lub reklamami
Bezpośrednio od Ciebie,
z informacji publicznych, od podmiotów stowarzyszonych, usługodawców,
podmiotów zewnętrznych, automatycznie podczas korzystania z naszych Usług
Wykorzystujemy te dane do tych samych celów, które zostały wymienione powyżej dla identyfikatorów. Dostawcy usług marketingowych (np. sieci reklamowe, dostawcy usług internetowych, dostawcy usług analitycznych), usługodawcy, którzy w inny sposób pomagają nam w prowadzeniu naszej działalności.
Dane geolokalizacyjne Lokalizacja fizyczna, informacje na temat przemieszczania się. Nasze aplikacje mobilne zbierają dane geolokalizacyjne, jeśli wyrazisz na to zgodę. Na podstawie Twojego adresu IP możemy również ustalać Twoją geolokalizację. Wykorzystujemy te dane do następujących celów biznesowych: krótkoterminowe zastosowania tymczasowe (np. reklama kontekstowa); świadczenie usług i wewnętrzne badania nad technologią. Ponadto wykorzystujemy te dane do celów handlowych wymienionych powyżej w sekcji „Używanie danych”. Dostawcy usług marketingowych (np. sieci reklamowe, dostawcy usług internetowych, dostawcy usług analitycznych), usługodawcy, którzy w inny sposób pomagają nam w prowadzeniu naszej działalności.
Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, zapachowe czy inne podobne informacje Nagrane rozmowy z pracownikami działu obsługi klienta,
 materiał zarejestrowany przez kamery przemysłowe
Czasami nagrywane są rozmowy z pracownikami działu obsługi klienta, a klienci są o tym informowani na początku rozmowy. Materiał rejestrowany przez kamery przemysłowe jest gromadzony tylko w niektórych placówkach, na terenie których znajdują się odpowiednie oznaczenia informujące o jego gromadzeniu. Wykorzystujemy te dane do następujących celów biznesowych: wykrywanie przypadków naruszenia bezpieczeństwa i ochrona przed oszustwami, kontrola jakości i bezpieczeństwa. Instytucje rządowe, dostawcy usług w zakresie ochrony, usługodawcy, którzy w inny sposób pomagają nam w prowadzeniu naszej działalności.
Informacje zawodowe bądź związane z zatrudnieniem Informacje służbowe, takie jak informacje związane z zawodem albo pracodawcą Bezpośrednio od Ciebie,
 z informacji publicznych, od podmiotów
stowarzyszonych, usługodawców, podmiotów zewnętrznych
Wykorzystujemy te dane do celów biznesowych świadczenia usług i wewnętrznych badań nad technologią. Możemy również wykorzystywać te dane do celów handlowych wymienionych w części „Wykorzystywanie informacji” powyżej. Dodatkowo w przypadku złożenia wniosku o założenie rachunku karty kredytowej możemy zbierać dane związane z zatrudnieniem, które umożliwią nam przeprowadzenie analizy zdolności kredytowej i utworzenie konta kredytowego. Dostawcy usług marketingowych (jak na przykład dostawcy usług analitycznych), usługodawcy, którzy w inny sposób pomagają nam w prowadzeniu naszej działalności.
Wnioski z zebranych danych osobowych Tendencje zakupowe Bezpośrednio od Ciebie,
 z informacji publicznych, od podmiotów stowarzyszonych, usługodawców,
 podmiotów zewnętrznych
Wykorzystujemy te dane do następujących celów biznesowych: krótkoterminowe zastosowania tymczasowe (np. reklama kontekstowa); świadczenie usług i wewnętrzne badania nad technologią. Ponadto wykorzystujemy te dane do celów handlowych wymienionych powyżej w sekcji „Używanie danych”. Dostawcy usług marketingowych (np. dostawcy usług analitycznych).

Spośród wymienionych powyżej kategorii danych osobowych, poniższe kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych mogą zostać uznane za „wrażliwe” zgodnie z przepisami o ochronie prywatności obowiązującymi w niektórych stanach:

Kategorie wrażliwych danych osobowych Kategorie źródeł Cele gromadzenia Ujawnianie danych Usługodawcom i Wykonawcom
Dane osobowe ujawniające numer ubezpieczenia społecznego albo prawa jazdy Bezpośrednio od Ciebie W celu udzielenia kredytu W celu przetworzenia transakcji związanych z wypożyczeniem sprzętu Usługodawcy, którzy pomagają nam w prowadzeniu naszej działalności
Dane osobowe ujawniające numer logowania do konta, konta finansowego, karty debetowej albo kredytowej w połączeniu z wymaganym kodem zabezpieczającym albo kodem dostępu, hasłem albo danymi uwierzytelniającymi umożliwiającymi dostęp do konta Bezpośrednio od Ciebie W celu udzielenia kredytu Usługodawcy, którzy pomagają nam w prowadzeniu naszej działalności
Dane osobowe ujawniające dokładną geolokalizację (lokalizację w promieniu około 564 m) Nasze aplikacje mobilne zbierają dane geolokalizacyjne, jeśli wyrazisz na to zgodę Lokalizowanie sklepu lub świadczenie innych podobnych usług Wewnętrzne badania nad technologią Usługodawcy, którzy pomagają nam w prowadzeniu naszej działalności

OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

Przechowujemy kategorie Danych osobowych opisane powyżej przez okres konieczny do osiągnięcia celów opisanych w niniejszych Zasadach albo dozwolony przez przepisy prawa. Zasadniczo oznacza to przechowywanie informacji tak długo, jak długo spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Dane osobowe są w uzasadniony sposób niezbędne do zarządzania naszymi operacjami, zarządzania Twoimi relacjami z nami albo do realizacji innego celu, dla którego je zgromadziliśmy; 
 • Dane osobowe są w uzasadniony sposób niezbędne do realizacji ujawnionego celu, który jest w uzasadniony sposób zgodny z kontekstem, w którym nastąpiło zgromadzenie Danych osobowych; 
 • Dane są w uzasadniony sposób niezbędne, aby chronić nasze prawa albo własność albo bronić ich (co będzie odnosić się do obowiązujących przepisów prawa ograniczających działania w konkretnej sprawie); albo 
 • W inny sposób jesteśmy zobowiązani albo upoważnieni do przechowywania Twoich danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa albo regulacji. 

Jeśli Dane osobowe wykorzystuje się do więcej niż jednego celu, zachowamy je do czasu zakończenia okresu istnienia ostatniego celu. Aby uzyskać więcej informacji na temat polityk przechowywania, skontaktuj się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej.

SPERSONALIZOWANE REKLAMY, SPRZEDAŻ I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Kategorie Danych osobowych, które są przez nas ujawniane w celach biznesowych albo handlowych, oraz kategorie odbiorców wymieniono w tabeli powyżej. Poniższa tabela podsumowuje kategorie Danych osobowych, które wykorzystywaliśmy w celach dostarczania spersonalizowanych reklam/międzykontekstowych reklam behawioralnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Mimo iż nie sprzedajemy Danych osobowych w zamian za pieniądze, niektóre sposoby udostępniania przez nas Danych osobowych w celach dostarczania spersonalizowanych reklam można uznać za „sprzedaż” albo „udostępnianie” w rozumieniu przepisów o ochronie prywatności obowiązujących w niektórych stanach USA. Nie mamy wiedzy na temat tego, abyśmy sprzedawali albo udostępniali Dane osobowe osób poniżej 16. roku życia. Wykorzystywanie przez nas Danych osobowych nie jest uznawane za „sprzedaż” na mocy przepisów stanu Nevada.

Kategoria danych osobowych Rodzaj ujawnienia Kategorie podmiotów zewnętrznych, którym sprzedano albo udostępniono dane
Identyfikatory Przekazanie podmiotom zewnętrznym w celach międzykontekstowej reklamy behawioralnej Sieci reklamowe, platformy do wyszukiwania, platformy mediów społecznościowych oraz inni partnerzy reklamowi online
Dokumentacja klientów
Informacje handlowe
Dane dotyczące korzystania z Internetu albo innej aktywności w sieciach elektronicznych
Dane geolokalizacyjne
Wyciągnięte wnioski

KALIFORNIJSKIE PRAWO OCHRONY PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (Paragraf 1798.100 i kolejne Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi na mocy ustawy stanu Kalifornia dotyczącej prywatności (Paragraf 1798.100 i kolejne Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego) (California Consumer Privacy Act, „CCPA”) mieszkańcom stanu Kalifornia przysługują określone prawa, z których mogą korzystać samodzielnie albo za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela. Prawa mieszkańców stanu Kalifornia w zakresie ochrony prywatności zostały opisane poniżej. Dla celów niniejszego Powiadomienia terminy oraz treść ustawy CCPA zostały skrócone lub podsumowane. Stosowane w niniejszym Powiadomieniu pojęcia zdefiniowane w CCPA mają takie same znaczenie, co CCPA.

 

Aby zażądać usunięcia albo poprawienia danych albo zażądać informacji, czy przetwarzamy Twoje dane, możesz przesłać zgłoszenie za pośrednictwem naszego internetowego Globalnego portalu poświęconego kwestiom ochrony prywatności albo dzwoniąc pod numer telefonu 1-844-835-4134. Prosimy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na naszym Globalnym portalu poświęconym kwestiom ochrony prywatności oraz szybko odpowiadać na wszelkie pytania z naszej strony, abyśmy mogli potwierdzić Twoją tożsamość. Aby zrezygnować ze sprzedaży i udostępniania danych osobowych, kliknij łącze Nie sprzedawaj ani nie udostępniaj moich danych osobowych na stronie głównej odwiedzonych przez Ciebie witryn internetowych Sherwin-Williams i zmień przełącznik „Nie sprzedawaj ani nie udostępniaj moich danych osobowych/Pliki cookie do personalizacji reklam” na „wyłączone”. 

 

Jeżeli prześlesz żądanie udzielenia informacji, czy przetwarzamy Twoje dane, bądź zażądasz ich usunięcia albo poprawienia, poprosimy Cię o zalogowanie się na swoje konto albo podanie 2–3 Danych osobowych, które porównamy z posiadanymi przez nas danymi, aby zweryfikować Twoją tożsamość. Upoważnieni przedstawiciele mogą przekazywać żądania w imieniu Konsumentów, postępując zgodnie z tą instrukcją i przekazując odpowiednie dokumenty. Jeżeli złożysz żądanie przez autoryzowanego agenta, nadal konieczne będzie bezpośrednie zweryfikowanie Twojej tożsamości przez nas, zanim będziemy mogli przystąpić do rozpatrzenia Twojego żądania.

Prawo do informacji, czy przetwarzamy dane konsumenta

 

Masz prawo zażądać, abyśmy przekazali Ci poniższe dane. Żądania tego typu można składać maksymalnie dwukrotnie w okresie 12 miesięcy. 

 • kategorie Danych osobowych, które zgromadziliśmy na Twój temat, w tym: 
  • Kategorie źródeł, z których pozyskaliśmy dane osobowe
  • Nasze cele biznesowe albo handlowe związane z gromadzeniem, sprzedawaniem albo udostępnianiem Danych osobowych
  • Kategorie stron trzecich, którym udostępniamy dane osobowe
  • Kategorie Danych osobowych, które sprzedaliśmy, oraz – dla każdej zidentyfikowanej kategorii – kategorie podmiotów zewnętrznych, którym sprzedaliśmy konkretną kategorię Danych osobowych
  • Kategorie Danych osobowych, które ujawniliśmy w celach biznesowych, oraz – dla każdej zidentyfikowanej kategorii – kategorie odbiorców, którym ujawniliśmy konkretną kategorię Danych osobowych
 • Konkretne rodzaje zebranych przez nas danych osobowych konsumenta.

Prawo do rezygnacji ze sprzedaży i udostępniania Danych osobowych

 

Masz prawo zrezygnować ze sprzedaży Twoich Danych osobowych i zażądać, abyśmy nie udostępniali ich w celach międzykontekstowej reklamy behawioralnej. Mimo iż nie sprzedajemy Danych osobowych w zamian za pieniądze, niektóre sposoby udostępniania przez nas Danych osobowych w celach reklamowych bądź marketingowych można uznać za „sprzedaż” albo „udostępnianie” w rozumieniu ustawy CCPA. Aby zrezygnować, kliknij łącze „Nie sprzedawaj ani nie udostępniaj moich danych osobowych” na stronie głównej odwiedzonych przez Ciebie witryn internetowych Sherwin-Williams i zmień wskazany przełącznik na „wyłączone”. Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z sygnału do rezygnacji opartego na przeglądarce (takiego jak Global Privacy Control (GPC)), nie będziemy sprzedawać ani udostępniać twoich Danych osobowych w oparciu o pliki cookie z każdej naszej odwiedzanej przez Ciebie witryny internetowej, na której sygnał ten będzie włączony. Ponieważ nie jesteśmy w stanie identyfikować użytkowników różnych witryn, włączenie tego sygnału na jednej z naszych witryn skutkować będzie rezygnacją ze sprzedaży i udostępniania danych w związku z tą konkretną witryną, ale nie będzie miało wpływu na sprzedaż i udostępnianie danych uzyskanych w związku z odwiedzeniem innych witryn. Ponadto konieczne będzie włączenie sygnału rezygnacji w każdej używanej przez Ciebie przeglądarce. Należy pamiętać, że sygnał GPC może blokować wyświetlanie banerów cookie i centrum ustawień albo w inny sposób zakłócać działanie łączy „Nie sprzedawaj ani nie udostępniaj moich danych osobowych”. W takim przypadku Twoje preferencje zostaną zapisane nawet, gdy baner i centrum ustawień nie będą widoczne.

Prawo do usunięcia informacji

 

Masz prawo zażądać od nas usunięcia Danych osobowych pozyskanych bezpośrednio od Ciebie. Na mocy postanowień CCPA w określonych przypadkach możemy odmówić usunięcia Twoich Danych osobowych – np. gdy Dane osobowe są nam potrzebne do przeprowadzenia transakcji albo świadczenia usług zamówionych albo oczekiwanych przez Ciebie w uzasadnionym zakresie, do celów zapewnienia bezpieczeństwa, w uzasadnionych wewnętrznych celach biznesowych, w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa albo w celu wniesienia albo odpierania roszczeń prawnych. W przypadku anonimizacji danych w celu spełnienia żądania usunięcia danych zobowiązujemy się do przechowywania i wykorzystywania danych w postaci zanonimizowanej i nie będziemy podejmować prób ustalenia Twojej tożsamości. 

Prawo do poprawiania danych

 

Jeśli uważasz, że przechowywane przez nas Dane osobowe na Twój temat są nieprawidłowe, masz prawo zażądać, abyśmy te dane poprawili.

Prawo do ograniczenia wykorzystywania i udostępniania wrażliwych danych osobowych

 

Nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy wrażliwych danych osobowych do celów, do których ma zastosowanie prawo do ograniczenia wykorzystania i ujawniania na mocy ustawy CCPA.

Prawo do niedyskryminacji przy korzystaniu z praw do ochrony prywatności 

 

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw do ochrony prywatności wynikających z ustawy CCPA, przysługuje Ci również prawo do tego, aby nie być przez nas dyskryminowanym.


POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ZACHĘTY FINANSOWEJNasz program nagród PaintPerks zapewnia korzyści, takie jak punkty nagród i rabaty dla tych, którzy zdecydują się wziąć w nim udział. Wzięcie udziału wymaga podania pewnych Danych osobowych, takich jak identyfikatory, dokumentacja klientów i informacje handlowe. Zachęty związane z naszym programem nagród mają na celu nagradzanie lojalnych klientów w oparciu o ilość produktów i usług, które od nas nabywają. Aby zapoznać się z całym regulaminem naszego programu nagród, kliknij tutaj

 

W dobrej wierze oszacowaliśmy, że wartość Danych osobowych dostarczonych w związku z naszym programem nagród jest równa odpowiednim wydatkom związanym z gromadzeniem i przechowywaniem Danych osobowych. Wszelkie różnice w cenie bądź korzyściach zapewnianych klientom, którzy biorą udział w naszym programie nagród, są w uzasadniony sposób powiązane z wartością dostarczonych Danych osobowych. Dołączając do naszego programu nagród, wyrażasz zgodę na wszelkie zachęty finansowe związane z programem. Masz prawo zrezygnować z zachęty finansowej w dowolnym momencie, poprzez anulowanie swojego uczestnictwa w programie nagród. Aby anulować swoje członkostwo w programie nagród, kliknij tutaj. Należy mieć na uwadze, że jeżeli złożysz żądanie usunięcia, spowoduje to usunięcie Danych osobowych przypisanych do Twojego konta nagród.

Prawa mieszkańców innych stanów USA w zakresie ochrony prywatności

 

Niniejszy rozdział stanowi uzupełnienie pozostałych części naszych Zasad ochrony prywatności i zawiera dodatkowe informacje dla konsumentów zamieszkujących w stanach USA innych niż Kalifornia. Jeżeli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia, prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami dotyczącymi stanu Kalifornia.

SKŁADANIE ŻĄDAŃ W ODNIESIENIU DO PRAWA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 

Aby złożyć żądanie związane z Danymi osobowymi, należy odwiedzić nasz Globalny portal poświęcony kwestiom ochrony prywatności albo zadzwonić pod numer 1-844-835-4134. Należy mieć na uwadze, że zanim będziemy mogli przystąpić do rozpatrzenia Twojego żądania, będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość. W celu uwierzytelnienia poprosimy Cię o zalogowanie się na swoje konto albo podanie 2–3 danych osobowych, które porównamy z posiadanymi przez nas danymi. 

 

 • Prawo do uzyskania dostępu do danych i ich przenoszenia. Możesz złożyć takie żądanie, aby dowiedzieć się, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych oraz otrzymać kopię swoich Danych osobowych w formacie przenośnym. 
 • Poprawianie. Możesz zażądać, abyśmy poprawili nieścisłości w Twoich Danych osobowych, biorąc pod uwagę charakter Danych osobowych i nasze cele związane z ich przetwarzaniem. 
 • Usunięcie danych. Możesz zażądać usunięcia przez nas Twoich Danych osobowych. Na mocy stanowych przepisów o ochronie prywatności w określonych przypadkach możemy odmówić usunięcia Twoich Danych osobowych – np. gdy Dane osobowe są nam potrzebne do przeprowadzenia transakcji albo świadczenia usług zamówionych albo oczekiwanych przez Ciebie w uzasadnionym zakresie, do celów zapewnienia bezpieczeństwa, w uzasadnionych wewnętrznych celach biznesowych, w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa albo w celu wniesienia albo odpierania roszczeń prawnych.
 • Żądanie dotyczące rezygnacji. Możesz zażądać, abyśmy nie wykorzystywali Twoich Danych osobowych w następujących celach: (a) wyświetlania spersonalizowanych reklam; (b) sprzedaży Danych osobowych; oraz (c) profilowania w celu wspierania decyzji wywierających skutki prawne albo w istotnym stopniu zbliżone w zakresie Twojej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji albo przemieszczania się. Nie sprzedajemy Danych osobowych za pieniądze ani nie stosujemy praktyk kwalifikujących się jako profilowanie, które wywierają skutki prawne albo w istotnym stopniu zbliżone na mocy obowiązujących stanowych przepisów o ochronie prywatności. Aby zrezygnować z wyświetlania spersonalizowanych reklam/„sprzedaży” Danych osobowych za świadczenie wzajemne inne niż pieniądze, kliknij łącze „Nie sprzedawaj ani nie udostępniaj moich danych osobowych” na stronie głównej odwiedzonych przez Ciebie witryn internetowych Sherwin-Williams i zmień przełącznik Pliki cookie do personalizacji reklam na „wyłączone”. Jeżeli jesteś upoważnionym przedstawicielem składającym żądanie rezygnacji w imieniu konsumenta na terenie stanu Kolorado, kliknij łącze „Nie sprzedawaj ani nie udostępniaj moich danych osobowych” na stronie głównej odwiedzonych witryn internetowych Sherwin-Williams i zmień przełącznik „Nie sprzedawaj ani nie udostępniaj moich danych osobowych/Pliki cookie do personalizacji reklam” na „wyłączone”. Dokładamy uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby uwierzytelniać tożsamość konsumentów i potwierdzać prawo upoważnionego przedstawiciela do działania w imieniu konsumenta. 
 • Odwołania. Czasami nie jesteśmy w stanie przetworzyć żądań dotyczących Twoich danych osobowych, w którym to przypadku żądanie zostanie odrzucone. Jeśli Twoje żądanie odnośnie do prawa ochrony prywatności zostało wcześniej przez nas odrzucone i uważasz, że decyzja ta była błędna, możesz zwrócić się o ponowne rozpatrzenie swojego żądania za pośrednictwem naszego Globalnego portalu poświęconego kwestiom ochrony prywatności.

Należy mieć na uwadze, że jeśli złożysz żądanie odnośnie do prawa ochrony prywatności, zachowamy Dane osobowe przesłane w związku z Twoim żądaniem w celach związanych z prowadzeniem dokumentacji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA MIESZKAŃCÓW STANU KOLORADO

 

Celem tego rozdziału jest powiadomienie konsumentów na terenie stanu Kolorado o wykorzystywaniu przez nas Danych osobowych w związku z uczestnictwem w naszym programie lojalnościowym PaintPerks. Masz prawo zażądać usunięcia twoich Danych osobowych w związku z kontem PaintPerks, jednakże usunięcie tych Danych osobowych sprawi, że nie będziemy w stanie powiązać Twoich nagród z Twoim kontem, w związku z czym nie otrzymasz korzyści związanych z uczestnictwem w programie. W poniższej tabeli przedstawiono kategorie Danych osobowych gromadzonych w związku z naszym programem lojalnościowym, które sprzedajemy albo przetwarzamy do celów wyświetlania spersonalizowanych reklam, oraz podmioty zewnętrzne otrzymujące Dane osobowe każdej kategorii. 

Kategoria danych osobowych Podmioty zewnętrzne otrzymujące Dane osobowe każdej kategorii
Identyfikatory Partnerzy reklamowi i komunikacyjni
Dokumentacja klientów
Informacje handlowe

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania przez nas Twoich Danych osobowych można znaleźć w innych rozdziałach naszych Zasad ochrony prywatności.

Mieszkańcy każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej

Podstawy prawne naszej działalności związanej z przetwarzaniem danych są następujące:

 • na potrzeby naszych uzasadnionych celów biznesowych, w tym w celu:
  • świadczenia Ci usług, dostarczania produktów lub innych materiałów, o które poprosisz (np. rejestrując się w programie lojalnościowym w celu otrzymania od nas próbek produktów), oraz dostosowywania sposobu korzystania przez Ciebie z naszych Usług;
  • zarządzania sposobem korzystania z naszych usług podczas zakupów, naszymi produktami, Usługami i ofertami, a także ulepszania ich, w tym poprzez analizę korzystania z naszych produktów i usług oraz określanie skuteczności naszych reklam;
  • zapewnienia bezpieczeństwa i uczciwości świadczenia naszych Usług;
 • realizacja zawartych przez nas z Tobą umów, w tym przetwarzanie Twoich zakupów i transakcji;
 • wywiązywanie się z naszych zobowiązań prawnych, na przykład:
  • w celach związanych z audytami i sprawozdawczością;
  • w celu realizacji zadań związanych z rachunkowością i administracją; 
  • w celu odpowiadania na wnioski o udzielenie informacji ze strony właściwych podmiotów publicznych i organów sądowych; 
  • oraz w celu egzekwowania przysługujących nam praw i egzekwowania roszczeń prawnych lub zarządzania nimi;
 • w oparciu o Twoją zgodę:
  • w celu wysyłania w ramach marketingu bezpośredniego wiadomości na temat naszych produktów, usług i promocji;
  • oraz w celu dostarczania spersonalizowanych reklam zarówno w ramach naszych Usług, jak i poza nimi, w tym z wykorzystaniem plików cookie i podobnych technologii, jak to wyjaśniono poniżej;

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami. Jeżeli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie w dalszym ciągu oferować Ci usług, z którymi jest ona związana.

 • E-mail: Jeśli chcesz wypisać się albo zrezygnować z otrzymywania w ramach marketingu bezpośredniego wiadomości e-mail od określonej marki lub grupy Sherwin-Williams, możesz postąpić zgodnie ze wskazaniami, które znajdują się w każdej takiej wiadomości. Możesz również skontaktować się z nami, wchodząc na stronę globalnego portalu poświęconego kwestiom ochrony prywatności, aby uzyskać informacje na temat usuwania swoich danych z naszych list adresowych. 
 • Poczta tradycyjna: Jeśli nie chcesz dłużej otrzymywać wiadomości pocztowych o charakterze komercyjnym od określonej marki lub grupy Sherwin-Williams, możesz postąpić zgodnie ze wskazaniami, które znajdują się w każdej takiej wiadomości, lub skorzystać z zamieszczonych tam danych kontaktowych. Możesz skontaktować się z nami, wchodząc na stronę globalnego portalu poświęconego kwestiom ochrony prywatności, aby usunąć swoje dane z naszych list adresowych.
 • Inne: Jeśli nie chcesz dłużej otrzymywać innych wiadomości o charakterze komercyjnym od określonej marki lub grupy Sherwin-Williams, możesz postąpić zgodnie ze wskazaniami, które znajdują się w każdej takiej wiadomości, lub skorzystać z zamieszczonych tam danych kontaktowych, albo zmienić ustawienia prywatności w swojej przeglądarce (np. dotyczące plików cookie). Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem globalnego portalu poświęconego kwestiom ochrony prywatności, aby zrezygnować z innych rodzajów marketingu bezpośredniego zgodnie z miejscowym prawem. 

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązującego prawa.

 

W naszych usługach mogą być stosowane internetowe usługi analityczne, takie jak np. Google Analytics, które są dostarczane przez firmę Google, Inc. i innych usługodawców zewnętrznych. Usługi te wykorzystują „pliki cookie”, które pomagają w analizie sposobu korzystania z naszych usług internetowych przez odwiedzających. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Ciebie z witryny internetowej (w tym Twój adres IP) będą przesyłane tym dostawcom i przez nich przechowywane. Informacje te mogą być przechowywane poza terenem Unii Europejskiej, np. w Stanach Zjednoczonych, w krajach, w których przepisy dotyczące ochrony danych mogą nie być tak rygorystyczne jak te, które obowiązują w Twoim kraju.

 

Jeśli Twój adres IP nie został skrócony w ramach anonimizacji adresu IP, jego pełna postać może zostać przesłana na serwery usługodawców zewnętrznych znajdujące się poza terytorium Unii Europejskiej. Usługodawcy ci mogą wykorzystać te informacje do określenia, w jaki sposób korzystasz z witryn internetowych, sporządzenia dla operatorów stron internetowych raportów na temat aktywności w witrynie oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu. Możesz nie zgodzić się na wykorzystywanie plików cookie w sposób opisany w innych częściach niniejszych zasad. Niektórzy usługodawcy oferują rozwiązania, które zapobiegają zbieraniu i przetwarzaniu danych wygenerowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny internetowej (dotyczy to także adresu IP). Wystarczy w tym celu pobrać i zainstalować odpowiednią wtyczkę do przeglądarki.

Mieszkańcy Argentyny

Zgodnie z postanowieniami Ustawy nr 25 326 z późniejszymi zmianami mieszkańcy Argentyny mają prawo do uzyskania nieodpłatnie dostępu do danych co sześć miesięcy albo częściej, jeżeli mają prawnie uzasadniony interes, aby skorzystać z takiego prawa, za okazaniem nam jakiegokolwiek dowodu tożsamości.  Odpowiedzi na takie wnioski będą udzielane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

Oprócz prawa do uzyskania dostępu do danych, każdy mieszkaniec Argentyny może skorzystać z prawa do nieodpłatnej zmiany, aktualizacji lub usunięcia danych za okazaniem nam jakiegokolwiek dowodu tożsamości. Odpowiedzi na takie wnioski będą udzielane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Żądanie może zostać odrzucone w przypadku, gdy: (i) podmiot zewnętrzny jest zainteresowany zachowaniem przez Sherwin-Williams danych osobowych w stanie obecnym; albo (ii) istnieje obowiązek nałożony przez prawo do zachowania danych w stanie obecnym.

 

Możemy odmówić skorzystania z prawa do dostępu, zmiany, aktualizacji albo anulowania, jeżeli jest to konieczne do: (i) ochrony bezpieczeństwa narodowego, porządku instytucjonalnego, bezpieczeństwa publicznego lub praw podmiotów zewnętrznych albo (ii) zapobiegania sytuacjom utrudniania działania wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu sądowym lub administracyjnym związanym z wypełnianiem zobowiązań podatkowych, zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych lub związanym ze zdrowiem publicznym, w postępowaniu sądowym w sprawie karnej lub w postępowaniu wyjaśniającym w sprawie wykroczeń administracyjnych, pod warunkiem że w odpowiednich aktach sprawy znajduje się zakaz korzystania z powyższych praw przez osobę, której dotyczą dane. 

 

Aby uzyskać informacje na temat sposobu, w jaki możesz skorzystać z tych praw, zapoznaj się z częścią Twoje wybory i prawa dotyczące informacji na Twój temat powyżej. Aby uzyskać odpowiedzi na inne pytania możesz się skontaktować z Sherwin-Williams za pośrednictwem globalnego portalu poświęconego kwestiom ochrony prywatności.

Mieszkańcy Australii

Mieszkańcy Australii zostają niniejszym powiadomieni o możliwości anonimowego kontaktu telefonicznego lub skorzystania z pseudonimu w przypadku, gdy chcą uzyskać informacje na temat naszych usług, lecz nie chcą prowadzić z nami dalszych rozmów. Jednakże w takim przypadku nie ma możliwości skorzystania z naszych usług. Aby skorzystać z naszych usług, niezbędne może być podanie swoich danych osobowych.

 

Sherwin-Williams może przekazywać Twoje dane osobowe jednostkom stowarzyszonym, dostawcom usług lub innym podmiotom opisanym w części „Udostępnianie danych osobowych”, znajdującym się poza terenem Australii, w tym na terenie Stanów Zjednoczonych.

 

Działamy w oparciu o Twoją zgodę na wysyłanie w ramach marketingu bezpośredniego wiadomości na temat naszych produktów, usług i promocji, oraz na dostarczanie spersonalizowanych reklam. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Twoje wybory i prawa dotyczące informacji na Twój temat. Możesz również zmienić ustawienia prywatności swojej przeglądarki, np. dotyczące plików cookie. Jeżeli wycofasz swoją zgodę, nie będziemy w stanie w dalszym ciągu oferować Ci tych usług.

 

Traktujemy poważnie wszelkie bieżące wątpliwości lub problemy dotyczące naszych praktyk w zakresie prywatności, które zauważamy, i pracujemy nad rozwiązaniem tych kwestii. W razie dodatkowych pytań dotyczących naszych zasad ochrony prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem globalnego portalu poświęconego kwestiom ochrony prywatności. Jeśli nie jesteś zadowolony(-a) ze sposobu, w jaki rozpatrzono zgłoszony przez Ciebie problem lub skargę, możesz wnieść skargę do australijskiego komisarza ds. informacji; więcej informacji można znaleźć w witrynie http://www.oaic.gov.au/.

Mieszkańcy Brazylii

Oprócz celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności Konsumenta przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celu wewnętrznego zarządzania Twoimi zamówieniami, ochrony i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz zarządzania udziałem w szkoleniach, prezentacjach i wydarzeniach, które my lub nasi przedstawiciele mogą oferować w związku z naszymi produktami i usługami.

 

Uczestnicząc w szkoleniach, prezentacjach i innych wydarzeniach, wyrażasz zainteresowanie naszymi produktami i usługami, w tym naszymi materiałami marketingowymi. Przestrzegamy wszystkich Twoich praw określonych w niniejszej polityce i obowiązującym prawie, w tym prawa do rezygnacji.

 

Niezależnie od dodatkowych postanowień zawartych w niniejszej Polityce prywatności, mogą przysługiwać Ci następujące prawa względem Sherwin-Williams w związku z Twoimi danymi osobowymi w dowolnym czasie i na żądanie:

 • prawo do potwierdzenia przetwarzania,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania niekompletnych, niedokładnych lub nieaktualnych danych osobowych,
 • prawo do anonimizacji, ograniczenia/zablokowania lub usunięcia zbędnych lub nadmiernych danych osobowych lub danych przetwarzanych z naruszeniem przepisów ustawy nr 13709/18 lub „Brazylijskiej ustawy o ochronie danych”,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego usługodawcy lub dostawcy produktów, na wyraźne żądanie, z zastrzeżeniem tajemnicy handlowej i przemysłowej, zgodnie z rozporządzeniem Krajowego Urzędu Ochrony Danych (zgodnie z brazylijską ustawą o ochronie danych),
 • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, z wyjątkiem przypadków, w których brazylijska ustawa o ochronie danych upoważnia Sherwin-Williams do przechowywania takich danych,
 • prawo do informacji o podmiotach publicznych i prywatnych, którym Sherwin-Williams udostępnił dane osobowe osoby, której dane dotyczą,
 • prawo do informacji o możliwości odmowy zgody i konsekwencjach takiej odmowy, oraz
 • prawo do wycofania zgody. 

Oprócz wykonywania powyższych praw, Twoim obowiązkiem jest dbanie o aktualność i dokładność informacji przechowywanych na naszych serwerach.

 

Można skontaktować się z Sherwin-Williams, administratorem przetwarzanych danych osobowych, na stronie Globalnego portalu prywatności, aby skorzystać z przysługującego Ci prawa i przestrzegać zobowiązań określonych w niniejszej Polityce prywatności.

 

Zgodnie z artykułem 41 brazylijskiej ustawy o ochronie danych, Sherwin-Williams wyznaczył na swojego Inspektora Ochrony Danych Osobowych swojego Globalnego Menedżera ds. Prywatności - LATAM. Z osobą tą można skontaktować się za pomocą Globalnego portalu prywatności.

Mieszkańcy Kanady

Niniejszym powiadamia się mieszkańców Kanady, że firma Sherwin-Williams i jej usługodawcy mogą przetwarzać i przechowywać ich dane osobowe poza terenem Kanady, w tym w Stanach Zjednoczonych, oraz że dane te mogą zostać ujawnione upoważnionym organom ścigania, lokalnym sądom i krajowym organom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa i orzeczeniami zapadłymi w procesach sądowych. W razie pytań dotyczących naszych praktyk ochrony prywatności, chęci otrzymania informacji na temat naszych zasad i procedur obowiązujących naszych usługodawców poza Twoją jurysdykcją można kontaktować się z Sherwin-Williams.

 

Informujemy również, że jeśli nie wyrazisz zgody na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nas Twoich danych osobowych, możemy nie być w stanie dostarczać Ci produktów bądź usług, którymi jesteś zainteresowany. Zgodnie z ograniczeniami prawnymi i umownymi możesz w każdej chwili, za odpowiednim powiadomieniem, wycofać swoją zgodę na dalsze zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych lub w celu dostarczania ankiet. Wycofanie zgody na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie pewnych niezbędnych informacji na Twój temat (np. w celu prowadzenia odpowiedniej dokumentacji biznesowej i transakcyjnej) może nie być możliwe. 

 

Aby uzyskać informacje na temat sposobu uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, zapoznaj się z częścią Twoje wybory i prawa dotyczące informacji na Twój temat. Nasi upoważnieni pracownicy, przedstawiciele i pełnomocnicy będą mieć dostęp do informacji na Twój temat w zakresie niezbędnym do wywiązywania się przez nich ze swoich obowiązków. 

Mieszkańcy Indii

Mieszkańcy Indii mają prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych w celu aktualizacji, poprawiania lub usuwania wadliwych lub nieprawidłowych danych, oraz mają prawo kontaktować się z nami w sprawie wszelkich nieścisłości lub skarg związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Sherwin-Williams. Aby uzyskać informacje na temat kontaktu z nami, zapoznaj się z częścią Kontakt z nami. Aby uzyskać informacje na temat sposobu, w jaki możesz skorzystać z tych praw, zapoznaj się z częścią Twoje wybory i prawa dotyczące informacji na Twój temat. Podejmujemy działania mające na celu realizację Twoich żądań w stosownym czasie, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za autentyczność Twoich danych osobowych.

Mieszkańcy Malezji

Mieszkańcy Malezji mogą uzyskać informacje na temat sposobu kontaktowania się z globalnym działem ochrony prywatności Sherwin-Williams odpowiedzialnym za globalną ochronę danych osobowych w części Kontakt z nami.

Mieszkańcy Meksyku

Mieszkańcy Meksyku mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych do następujących dobrowolnych celów wykorzystania takich danych:

 • wysyłania ofert lub kontaktowania się w ich sprawie;
 • dostarczania dopasowanych treści reklam w naszych witrynach i w innych miejscach;
 • określania skuteczności naszych reklam.

Ponadto, oprócz Twojego prawa do dostępu do danych i ich poprawiania, masz także prawo do usunięcia Twoich danych osobowych lub przeciwstawienia się ich zbieraniu i przetwarzaniu, oraz do ograniczenia zakresu ich przetwarzania i wycofania zgody zgodnie z miejscowym prawem.

 

Aby uzyskać informacje na temat sposobu, w jaki możesz skorzystać z tych praw, zapoznaj się z częścią Twoje wybory i prawa dotyczące informacji na Twój temat. Prosimy o wskazanie, z jakiego prawa chcesz skorzystać, i okazanie dowodu tożsamości. Odpowiedzi na takie wnioski będą udzielane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Aby poprawić lub zaktualizować swoje dane osobowe, należy wskazać, w jaki sposób mają być poprawione. 

Mieszkańcy Nowej Zelandii

Zgodnie z postanowieniami Nowozelandzkiej ustawy o ochronie prywatności (New Zealand Privacy Act) z 1993 r. mieszkańcy Nowej Zelandii mają określone prawa związane z dostępem do dotyczących ich danych osobowych i ich poprawiania. Aby uzyskać informacje na temat sposobu, w jaki możesz skorzystać z tych praw, zapoznaj się z częścią Twoje wybory i prawa dotyczące informacji na Twój temat.

Mieszkańcy Singapuru

Mieszkańcy Singapuru mogą uzyskać informacje na temat sposobu kontaktowania się z globalnym działem ochrony prywatności Sherwin-Williams, odpowiedzialnym za globalną ochronę danych osobowych w części Kontakt z nami.

Mieszkańcy Szwecji

Mieszkańcy Szwecji mogą kontaktować się z Sherwin-Williams w celu uzyskania informacji na temat stosowanych przez nas praktyk ochrony prywatności w sposób opisany w części Kontakt z nami.

Mieszkańcy Urugwaju

Podstawy prawne naszej działalności związanej z przetwarzaniem danych są następujące:

 • na potrzeby naszych uzasadnionych celów biznesowych, w tym w celu:
  • świadczenia Ci usług, dostarczania produktów lub innych materiałów, o które poprosisz (np. rejestrując się w programie lojalnościowym w celu otrzymania od nas próbek produktów), oraz dostosowywania sposobu korzystania przez Ciebie z naszych Usług;
  • zarządzania sposobem korzystania z naszych usług podczas zakupów, naszymi produktami, Usługami i ofertami, a także ulepszania ich, w tym poprzez analizę korzystania z naszych produktów i usług oraz określanie skuteczności naszych reklam;
  • zapewnienia bezpieczeństwa i uczciwości świadczenia naszych Usług;
 • realizacja zawartych przez nas z Tobą umów, w tym przetwarzanie Twoich zakupów i transakcji;
 • wywiązywanie się z naszych zobowiązań prawnych, na przykład:
  • w celach związanych z audytami i sprawozdawczością;
  • w celu realizacji zadań związanych z rachunkowością i administracją; 
  • w celu odpowiadania na wnioski o udzielenie informacji ze strony właściwych podmiotów publicznych i organów sądowych; 
  • oraz w celu egzekwowania przysługujących nam praw i egzekwowania roszczeń prawnych lub zarządzania nimi;
 • w oparciu o Twoją zgodę:
  • w celu wysyłania w ramach marketingu bezpośredniego wiadomości na temat naszych produktów, usług i promocji;
  • oraz w celu dostarczania spersonalizowanych reklam zarówno w ramach naszych Usług, jak i poza nimi, w tym z wykorzystaniem plików cookie i podobnych technologii, jak to wyjaśniono poniżej;

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Twoje wybory i prawa dotyczące informacji na Twój temat. Możesz również zmienić ustawienia prywatności swojej przeglądarki, np. dotyczące plików cookie. Jeżeli wycofasz swoją zgodę, nie będziemy w stanie w dalszym ciągu oferować Ci tych usług.

 

Aby uzyskać informacje na temat sposobu, w jaki możesz skorzystać z tych praw zgodnie z postanowieniami Urugwajskiej ustawy o ochronie prywatności nr 18 331, zapoznaj się z częścią Twoje wybory i prawa dotyczące informacji na Twój temat. Aby uzyskać odpowiedzi na pytania lub skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz również skontaktować się z nami w sposób opisany w części Jak się z nami skontaktować.

Mieszkańcy Wietnamu

Informacje na Twój temat, które zbieramy, przechowujemy, przetwarzamy, wykorzystujemy, ujawniamy i przekazujemy podmiotom zewnętrznym obejmują informacje w formacie elektronicznym. Odniesienia do „udostępniania” lub „ujawniania” danych osobowych w części Udostępnianie informacji obejmują wszelkie działania związane z udostępnianiem, ujawnianiem i przekazywaniem informacji na Twój temat. Aby uzyskać informacje na temat sposobu, w jaki możesz korzystać z praw, które mogą Ci przysługiwać na mocy prawa miejscowego, do dostępu do Twoich danych osobowych, ich aktualizacji, poprawiania lub zażądania ich usunięcia z naszych baz danych, żądania wstrzymania przekazywania ich podmiotom zewnętrznym lub żądania nieprzytaczania ani niewykorzystywania w inny sposób treści takich informacji, zapoznaj się z częścią Twoje wybory i prawa dotyczące informacji na Twój temat. Ponadto, aby uzyskać odpowiedzi na pytania lub informacje na temat sposobu, w jaki możesz skorzystać z praw przysługujących Ci na mocy prawa miejscowego, możesz skontaktować się z nami pod poniższym adresem, wskazanym w części Kontakt z nami. Po otrzymaniu Twojego żądania Sherwin-Williams udzieli Ci uzasadnionego dostępu do danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, o ile nie będzie to sprzeczne z przepisami prawa. Ponadto Sherwin-Williams podejmie wszelkie niezbędne działania, aby umożliwić Ci poprawienie, zmianę lub usunięcie informacji, które okazały się nieprawidłowe lub niepełne. 


©2024 The Sherwin-Williams Company | Accessibility Statement