Politika privatnosti kompanije Sherwin-Williams

Poslednji put ažurirano: 1. jul 2023.

Da biste videli Obaveštenje o zaštitit privatnosti za rezidente Kalifornije, kliknite ovde.

Kompanija Sherwin-Williams prepoznaje vaša očekivanja da, kada nam ustupite svoje podatke, očekujete da ćemo se prema njima ophoditi na odgovoran način.Podaci koji su obuhvaćeni ovom Politikom privatnosti

Ova Politika privatnosti opisuje vrste podataka koje kompanija Sherwin-Williams i njene pridružene kompanije prikupljaju o vama, kako ove podatke koristimo, delimo i štitimo, kao i izbore koje vi imate na raspolaganju u vezi sa načinom na koji mi koristimo i delimo ove podatke. Ova Politika privatnosti definiše koje podatke kompanija Sherwin-Williams ili njene pridružene kompanije (na način kako je definisano u daljem tekstu) uvek prikupljaju, što između ostalog uključuje veb-sajtove, aplikacije na mobilnim uređajima i druge usluge koje se odnose na ili su povezane sa ovom Politikom privatnosti, kao i podatke koje prikupljaju druge poslovne jedinice kompanije Sherwin-Williams, na primer, preko programa lojalnosti ili kada razgovarate sa službenikom iz sektora za zaštitu potrošača (u daljem tekstu, „Usluge”).

 

Važno je da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti, jer svaki put kada koristite naše Usluge, vi dajete saglasnost da možemo sprovoditi naše poslovne aktivnosti koje ova Politika privatnosti opisuje. Posebne informacije vezane za ključne nadležnosti o našim poslovnim aktivnostima možete pročitati u našoj politici ovde. U slučaju bilo kakvih neslaganja između engleske verzije ove Politike privatnosti i njene verzije na lokalnom jeziku koja vam je takođe na raspolaganju, prevladaće engleska verzija.

 

Kompanija Sherwin-Williams, u skladu sa zakonom, zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti. U slučaju izmena, promenićemo datum kada je dokument poslednji put ažuriran, a koji je naveden na početku Politike privatnosti. Ove izmene stupaju na snagu odmah po objavljivanju. Ukoliko i nakon ovih izmena nastavite da koristite Usluge, smatraćemo da ste saglasni sa datim izmenama.

 

Naše Usluge obuhvataju davanje linkova za veb-sajtove treće strane i usluge koje mi ne kotrolišemo. Pored toga, održavamo veze sa organizacijama koje nisu u sklopu kompanije Sherwin-Williams a koje distribuiraju naše proizvode. Nismo odgovorni za bezbednost ili zaštitu privatnosti bilo kojih podataka koje prikuplja treća strana. Savetujemo vam da budete obazrivi i da pročitate politike privatnosti treće strane.


Podaci koje mi prikupljamo

Vaše podatke prikupljamo na različite načine:

 • Podatke nam možete direktno proslediti.
 • Možemo da prikupljamo podatke o vama kada koristite naše Usluge, ili kada kupujete ili gledate naše reklame na internetu.
 • Možemo prikupljati dodatne podatke o vama u skladu sa važećim zakonom.

Način prikupljanja ovih podataka, vrste podataka koje prikupljamo i način na koji ih obrađujemo zavise od nadležnosti jer moramo poštovati lokalne zakonske propise.

Podaci koje nam direktno dajete

Mi prikupljamo podatke direktno od vas kada odlučite da se registrujete kako biste koristili naše Usluge (na primer, kada se registrujete za neki od naših programa lojalnosti), da biste kupovali, učestvovali u promociji, kada nam šaljete svoj poštanski kod da biste dobili više informacija o prodavnicama koje su u vašoj blizini ili na druge načine. Ovo su primeri podataka koje dobijamo direktno od vas:

 • Ime i prezime.
 • Adresa e-pošte, fizička adresa i/ili poštanski kod i broj telefona.
 • Korisničko ime i lozinka.
 • Godište ili datum rođenja, pol, zanimanje, naziv poslodavca, naziv radnog mesta i drugi demografski podaci.
 • Podaci o platnim karticama, adresa plaćanja i druge informacije u vezi sa plaćanjem.
 • Ostale informacije o vama, vašim članovima porodice i drugim interesovanjima (na primer, koji proizvodi vas interesuju i gde obično kupujete farbu i lak).
 • Istorija kupovine ili kupona.
 • Drugi podaci koje nam prosleđujete kada nas kontaktirate radi korisničke podrške.

Imate pravo da nam ne ustupite određene vrste podataka, ali u tom slučaju možda nećete moći da pristupite svim delovima veb-sajta.

Prikupljamo podatke o vama kada koristite naše Usluge, ili kada kupujete ili gledate naše reklame na internetu

Prikupljamo podatke o vašem računaru ili uređaju i o vašim aktivnostima na mreži, uključujući korišćenje standardnih internet tehnologija, kao što su kolačići, pikseli, veb-svetionici, kompleti za razvoj softvera, drugi fajlovi koji se nalaze u računaru i druge slične tehnologije. Ovo su primeri vrste podataka koje prikupljamo, pratimo, analiziramo i koristimo:

 • Tip pretraživača, operativni sistem ili token za push notifikacije koje koristite.
 • IP adresa i/ili identifikacioni broj uređaja.
 • Vaše ponašanje prilikom pregledanja naših Usluga, kao što su kada i kako posećujete naše veb-sajtove ili koristite druge Usluge, koliko vremena provodite u gledanju naših Usluga na mreži, dugmad i linkovi na koje klikćete, video snimci koje gledate i gde se krećete u okviru naših Usluga na mreži, termini za pretragu koje unosite na naš veb-sajt i obrasci podnesaka, kupovine i transakcije koje obavljate putem Usluga.
 • Veb-sajtovi koje posećujete pre ili posle naših veb-sajtova, uključujući između ostalog, sve veb-sajtove ili oglase koji su vas uputili na naše veb-sajtove ili Usluge.
 • Koju e-poštu koju ste dobili od kompanije Sherwin-Williams otvarate i/ili prosleđujete.
 • Koje ponude i linkove kompanije Sherwin-Williams čitate preko e-pošte.
 • U zavisnosti od podešavanja na vašem uređaju, podatke o lokaciji, kao što su GPS signal vašeg mobilnog uređaja ili podaci o tome da li u vašoj blizini postoji Wi-Fi pristup ili toranj sa baznim stanicama.
 • Marketinški identifikatori, identifikatori uređaja ili drugi slični jedinstveni identifikatori.
 • Tekst ili druge poruke koje se šalju ili dele putem opcije ćaskanja ili chatbot usluga.

Dodatni podaci koje prikupljamo o vama

Podatke o vama možemo dobiti iz javno i komercijalno dostupnih izvora u skladu sa važećim zakonom. Pored toga, prikupljamo druge podatke za koje vi trećoj strani dajete saglasnost da nam ih ustupi. Na primer, ako odlučite da pristupite ili koristite usluge društvenih mreža, mi ćemo primiti i čuvati podatke koje s nama podelite preko ovih usluga.

 

Kombinujemo sve podatke koje prikupljamo o vama kako bismo poboljšali i unapredili naše proizvode i usluge i prilagodili ih boljoj komunikaciji sa vama.


Korišćenje podataka

Podatke koje prikupimo o vama koristimo:

 • Da bismo vam pružili usluge, proizvode ili druge materijale koje tražite (na primer, želite da dovršite kupovinu ili registraciju za program lojalnosti kako bismo mogli da vam pošaljemo uzorke proizvoda).
 • Da bismo sa vama komunicirali ili nudili vam reklamu, između ostalog, o našim proizvodima, uslugama, poslovnim politikama ili promocijama.
 • Da bismo prilagodili vaše iskustvo našim Uslugama, što obuhvata slanje relevantnih reklama preko naših Usluga i na neki drugi način, kao npr. putem drugih veb-sajtova ili usluga i mreža društvenih medija.
 • Da bismo upravljali i poboljšali vaše iskustvo tokom kupovine, uključujući kupovinu naših proizvoda, korišćenje naših Usluga i ponude, kao i analiziranje korišćenja proizvoda i usluga kako bismo utvrdili efikasnost našeg oglašavanja.
 • Da bismo zaštitili naše Usluge i osigurali njihovu bezbednost i integritet, rešili probleme u vezi sa bezbednošću podataka i/ili zaštitom privatnosti, otklonili greške i otkrili bezbednosne incidente ili abnormalnosti, ispunili, odgovorili i dokumentovali zahteve za ostvarenje prava na zaštitu privatnosti, omogućili funkcionisanje mreže i rešili probleme na mreži.
 • Da bismo mogli da primenimo naša zakonska prava.
 • Da bismo sproveli interne analize, kao što su ankete, studije, istraživanje tržišta, praćenje ili analiziranje trendova, načina korišćenja ili aktivnosti.
 • Da bismo poslovali u skladu sa politikama kompanije Sherwin-Williams, kao i u skladu sa standardima ove industrije i važećim zakonima, propisima i pravnim procedurama.
 • U ostalim situacijama, uz vašu saglasnost.

Pročitajte Vaši izbori i vaša prava sa vašim podacima u daljem tekstu da biste saznali koje izbore imate u vezi sa našim korišćenjem vaših podataka.


Deljenje podataka

Kompanija Sherwin-Williams može otkriti vaše podatke pod sledećim okolnostima:

 • Podružnice. Delimo podatke u okviru kompanije Sherwin-Williams sa različitim preduzećima i kompanijama kojima zajedno upravljamo (pod zajedničkim nazivom, naše „Podružnice”), kako bismo vam, na primer, pružili bolje proizvode i usluge.
 • Pružaoci usluga. Oslanjamo se na nezavisne pružaoce usluga koji obavljaju različite ugovorne usluge u naše ime. Da bismo to ostvarili, moraćemo možda da im damo na uvid vaše podatke. Na primer, oslanjamo se na pružaoce usluga da ispune zahteve u pogledu naših proizvoda i usluga, da obrade vašu platnu karticu i druga plaćanja, odgovore vam na pitanja, pošalju e-poštu u naše ime i analiziraju podatke kako bi poboljšali naše proizvode i usluge.
 • Druge strane kada zakon to nalaže ili kada je neophodno radi zaštite naših usluga. Ima slučajeva kada otkrivamo vaše podatke drugoj strani:
  • Da bismo svoje poslovanje usaglasili sa zakonom ili odgovorili na zakonske procese ili na pozive na saradnju sa državnom organizacijom.
  • Da bismo sprečili prevare ili proverili i primenili usaglašenost sa poslovnim politikama koje se primenjuju na Usluge.
  • Kada zakon dozvoljava, da bismo zaštitili prava, imovinu ili bezbednost kompanije Sherwin-Williams, ili prava, imovinu ili bezbednost naših podružnica, poslovnih partnera, potrošača ili zaposlenih.
  • Da bismo omogućili rad organa koji vrše proveru usaglašenosti korporativnog upravljanja, kao što su revizori.
 • Druge strane u vezi sa poslovnim transakcijama. Možemo otkriti vaše podatke trećoj strani u slučaju da prodajemo ili prenosimo celo ili deo poslovanja ili vlasništva trećoj strani, kao što se dešava prilikom integracije ili reorganizacije u slučaju bankrotstva ili likvidacije.
 • Druge strane sa vašom saglasnošću koja je vaše diskreciono pravo. Pored otkrivanja podataka opisanog u ovoj Politici privatnosti, mi delimo podatke o vama sa trećom stranom kada vi date saglasnost ili tražite da trećoj strani predamo vaše podatke.
 • Grupni i nelični podaci. Takođe, delimo podatke na takav način da se vaš identitet ne može utvrditi (na primer, podaci koji su sakupljeni sa drugom evidencijom) za opšte poslovne namene. Na primer, otkrivamo koliko je ljudi posetilo naš veb-sajt ili naše Usluge.

Kolačići, pikseli i druge internet tehnologije

Mi, kao i određene treće strane, uključujući one koje obezbeđuju sadržaj i druge funkcije u vezi sa našim Uslugama, možemo da koristimo kolačiće, piksele (tj. piksele preko mreže Meta/Facebook), veb-svetionike i druge slične tehnologije na našim Uslugama na mreži (pod zajedničkim nazivom, „Kolačići”), kao i podatke koje smo prikupili na taj način. Takođe delimo podatke o vašem korišćenju naših veb-sajtova sa trećim stranama, uključujući i naše društvene medije, reklamne i analitičke partnere. Za više informacija o podacima koje prikupljamo putem korišćenja Kolačića i načinu na koji koristimo podatke koje prikupljamo, pogledajte odeljke Podaci koje prikupljamo i Korišćenje podataka u ovoj Politici privatnosti. Za više informacija o korišćenju kolačića, piksela, veb-svetionika i drugih sličnih tehnologija na našim veb-sajtovima, pogledajte odeljak Treće strane koje pružaju sadržaj ili funkcionalnost za naše usluge u ovoj Politici privatnosti. Korišćenjem naših Usluga na mreži, vi pristajete na našu upotrebu tehnologija za praćenje, kao što je navedeno u ovoj Politici privatnosti.

Kolačići

Kolačić je mala datoteka koja se čuva na vašem računaru ili drugom uređaju. Kolačić omogućava kompaniji, koja ga je postavila na vaš uređaj, da ga prepozna na različitim veb-sajtovima i uslugama.

 

Kada koristite pretraživač da biste pristupili Uslugama, možete podesiti konfiguraciju na vašem pretraživaču da prihvati sve kolačiće, da odbije sve kolačiće ili da vas obavesti kada vam pošalju kolačić. Kliknite na „Pomoć” u meniju vašeg pretraživača za više informacija o tome kako da promenite preference u vezi sa kolačićima. Operativni sistem na vašem uređaju može imati funkcije za dodatnu kontrolu kolačića. Napominjemo da onemogućavanje kolačića može uticati na vaš pristup i korišćenje određenih funkcija Usluga.

Signali koji sprečavaju praćenje i slični mehanizmi

Neki veb-pretraživači šalju signale veb-sajtovima i drugim uslugama na mreži sa kojima korisnik komunicira a koji sprečavaju praćenje. Ne postoji jedinstveni standard u ovoj industriji koji reguliše šta veb-sajtovi treba da rade kada prime ovakve signale i da li uopšte treba nešto da preduzmu u vezi s tim. Kompanija Sherwin-Williams trenutno ne preduzima nikakve mere kao odgovor na ove signale. Ako i kada se ovi standardi utvrde i prihvate, kompanija Sherwin-Williams će revidirati svoju politiku privatnosti po tom pitanju. Ako ste korisnik sa prebivalištem u SAD, kliknite ovde da biste se informisali o signalima koji stopiraju tehnologije za praćenje i sličnim mehanizmima.

Pikseli i veb-svetionici za praćenje

Pikseli, veb-svetionici i slične tehnologije su mali šifrovani delovi koji se ugrađuju u veb-stranice, reklame i e-poštu i koji šalju podatke trećoj strani. Koristimo piksele da bismo, na primer, izbrojali korisnike koji su posetili određenu veb-stranicu, isporučili kolačiće i dobili podatke sa njih, ili da bismo ustanovili da li postoje šabloni po kojima se neki sadržaj koristi a neki ne. Piksele takođe možemo uključiti u e-poštu da bismo znali koje poruke otvarate, na koje odgovarate, a koje prosleđujete.

Druge tehnologije

Postoje razne tehnologije za praćenje koje mogu biti ugrađene u aplikacije za mobilne uređaje i one ne funkcionišu poput kolačića na pretraživaču, tako da se ne mogu kontrolisati preko podešavanja na pretraživaču. Neke od ovih tehnologija koriste komplete za razvoj softvera kako bi povezale aktivnosti korisnika aplikacije sa određenom aplikacijom ili da bi pratile aktivnosti korisnika tokom upotrebe različitih aplikacija i/ili uređaja. Kompleti za razvoj softvera ili SDK su softverski blokovi ili blokovne šifre koje kompanije sa kojima sarađujemo instaliraju u našu mobilnu aplikaciju. Oni nam pomažu da razumemo kako koristite našu mobilnu aplikaciju, ali nam takođe omogućavaju da prikupljamo određene informacije o uređaju i mreži koje koristite kada pristupate našoj aplikaciji, kao npr. identifikator za oglašavanje na vašem uređaju ili informacije o tome kako koristite našu aplikaciju.

Kako koristimo ove tehnologije

Naše Usluge na mreži koriste ove tehnologije u sledeće svrhe opšteg tipa:

Vrste kolačića Šta oni rade Primeri
Strogo neophodni Omogućavaju da naše usluge na mreži ispravno funkcionišu. Na primer, ovi Kolačići pamte prethodne aktivnosti (npr. ukucani tekst) kada se vraćate na prethodnu stranicu u okviru iste sesije i održavaju ravnomernost saobraćaja na veb-sajtu.
Kolačići učinka Pomažu nam da izmerimo i razumemo kako posetioci koriste naše Usluge na mreži i naš sadržaj, kao i da zabeležimo sve probleme sa kojima se oni susreću kako bismo unapredili Usluge i poboljšali njihove performanse. Na primer, ovi Kolačići nam omogućavaju uvid u načine na koje posetioci koriste naše veb-sajtove, i na osnovu tih informacija možemo da poboljšamo korišćenje i sadržaj.
Funkcionalni Omogućavaju našim Uslugama na mreži da upamte vaše izbore (kao što su vaše korisničko ime, jezik ili lokacija na kojoj se nalazite) da bismo vam priuštili individualnije iskustvo na mreži. Na primer, zahvaljujući ovim Kolačićima, vi možete sačuvati korisničko ime i lozinku ili željene postavke, tako da ih ne morate unositi, odnosno podešavati, svaki put kada pristupate određenom sajtu.
Ciljni/reklamni Pomažu nama i trećim stranama da vam pružimo relevantan sadržaj i reklame tako što prikupljaju informacije o vašem korišćenju naših Usluga i drugih veb-sajtova i usluga na mreži. Ovi Kolačići pomažu pri odabiru reklama tako da dobijate reklame koje su vama interesantne i ograničavaju koliko puta se jedna reklama može pogledati. Takođe nam pomažu da izmerimo koliko su reklamne kampanje efektivne. Piksele možemo uključiti u e-poštu, na primer, da bismo znali koje poruke otvarate, na koje odgovarate, a koje prosleđujete.

Nemaju svi kolačići isto vreme trajanja. Neki su privremeni, kao npr. „Kolačići sesije” koji se privremeno čuvaju na vašem računaru kada posetite naš veb-sajt i uklanjaju se čim zatvorite pretraživač. S druge strane, postoje „Trajni kolačići” koji se čuvaju na vašem uređaju dok im ne istekne unapred definisani period čuvanja. Mi, na našim veb-sajtovima, koristimo Kolačiće sesije i Trajne kolačiće.


Treće strane koje obezbeđuju sadržaj ili funkcionalnost naših Usluga

Deo sadržaja i funkcionalnosti naših Usluga obezbeđuju treće strane koje su zasebne kompanije. Na primer, omogućavamo vam da delite određene materijale kojima pristupate posredstvom naših Usluga sa drugim društvenim mrežama, kao što su Facebook i Twitter. Ove i druge usluge društvenih mreža mogu automatski da prikupljaju informacije o vašem korišćenju naših Usluga kada koristite naše Usluge dok ste prijavljeni na usluge društvenih mreža. Takođe nudimo funkcije ćaskanja na mreži i ove usluge omogućavaju dobavljači. U takvim slučajevima, kada koristite ove funkcije, i mi i dobavljači imamo uvid u informacije koje navodite tokom ćaskanja. Oglašavači trećih lica, uključujući, ali ne ograničavajući se na prodavce i usluge društvenih mreža, takođe mogu da imaju prisustvo na nekim našim Uslugama. Ove i ostale treće strane prikupljaju i primaju određene podatke u vezi sa vašim korišćenjem naših Usluga, uključujući podatke preko korišćenja Kolačića, piksela i sličnih tehnologija, a ovi podaci se prikupljaju i kombinuju sa podacima koji se prikupljaju sa drugih veb-sajtova i usluga na mreži.

 

Neke od ovih kompanija su učesnici programa koji su usmereni na razvoj ove industrije i čija je namena da potrošačima pruže mogućnost izbora da li žele ili ne žele da primaju neke ciljne reklame. Za više informacija o ovome, možete posetiti veb-sajtove koje uređuju Inicijativa za reklamiranje na mreži (Network Advertising Initiative) i Digitalni reklamni savez (Digital Advertising Alliance). (Korisnici sa prebivalištem u Kanadi mogu takođe posetiti veb-sajt koji uređuje Digitalni reklamni savez Kanade (Digital Advertising Alliance of Canada). Dodatne informacije na lokalnim jezicima možete potražiti na ovom veb-sajtu).

 

Naše Usluge, uključujući i naše veb-sajtove, koriste usluge analitike koje obezbeđuje Google Analytics da bismo razumeli kako posetioci koriste naše veb-sajtove, poboljšali iskustvo na mreži i uspešnije plasirali naše proizvode. Imate mogućnost da izaberete da li ćete prihvatiti Kolačiće koje koristi Google Analytics. To možete uraditi tako što ćete posetiti https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ili preuzeti i instalirati dodatak za isključivanje Google Analytics.


Međunarodni prenos podataka

Kompanija Sherwin-Williams i njeni pružaoci usluga prikupljaju, prenose, čuvaju i obrađuju vaše lične podatke van vaše zemlje prebivališta, uključujući Sjedinjene Države. Napominjemo da zakoni o zaštiti podataka o ličnosti i drugi zakoni o zaštiti privatnosti ne moraju biti isti kao u vašoj zemlji. U skladu sa važećim zakonima, mi implementiramo mere kao što su klauzule o zaštiti podataka da bismo osigurali bezbednost i sigurnost ličnih podataka koji se prenose u druge zemlje. Možete nas kontaktirati za više informacija o ovim merama preko Portala za globalnu privatnost.


Prikupljanje podataka od maloletnih lica

Ne prikupljamo svesno i namerno podatke od dece na mreži, kao što je propisano lokalnim zakonom. Ako saznamo da nam je maloletno lice poslalo lične podatke, mi ćemo ih obrisati ili ćemo na drugi način poštovati važeći zakon.


Vaši izbori i vaša prava sa vašim podacima

U skladu sa zakonom, slaćemo vam ponude i promocije. Međutim, vi imate određenu mogućnost izbora u vezi sa načinom na koji želite da međusobno komuniciramo.

 • E-pošta: Ako više ne želite da primate komercijalnu e-poštu od nekog brenda ili podružnice kompanije Sherwin-Williams, sledite uputstva koja su navedena u ovim porukama. Možete nas takođe kontaktirati preko Portala za globalnu privatnost ako želite da se vaše ime ukloni sa liste baze kupaca.
 • Fizička adresa pošte: Ako više ne želite da primate komercijalnu poštu od nekog brenda ili podružnice kompanije Sherwin-Williams, sledite navedena uputstva ili nam se obratite putem kontakt informacija koje su navedene u ovim porukama. Možete nas takođe kontaktirati preko Portala za globalnu privatnost ako želite da uklonite svoje ime sa liste baze kupaca.
 • Tekstualne poruke: Možete omogućiti opciju primanja tekstualnih poruka i upozorenja na broj(eve) mobilnog telefona koji(e) koristite u komunikaciji sa nama. Niste u obavezi da omogućite opciju primanja tekstualnih poruka i upozorenja u vezi sa našim uslugama ili proizvodima. U slučaju da omogućite ovu opciju, treba da znate da se mogu primenjivati standardne naknade za razmenu tekstualnih poruka. Ako više ne želite da primate tekstualne poruke od nekog brenda ili podružnice kompanije Sherwin-Williams, možete isključiti ovu opciju u svakom trenutku i više nećete primati tekstualne poruke i upozorenja. Da biste isključili ovu opciju, sledite navedena uputstva ili nam se obratite putem kontakt informacija koje su navedene u ovim porukama. Za više informacija, pročitajte Odredbe i uslove za primanje tekstualnih poruka.

Napominjemo da uprkos opciji uklanjanja svog imena sa liste baze korisnika, kada je to dozvoljeno važećim zakonima, mi ćemo vam i dalje slati poruke u vezi sa transakcijama ili uslugama koje ste posebno tražili ili da vas informišemo o važnim promenama kada je reč o našim Uslugama, proizvodima i poslovnoj politici. Ako imate više naloga, za svaki od njih pojedinačno morate izabrati opciju uklanjanja svog imena sa liste baze korisnika vezano za mogućnost izbora koja vam je pružena, a koja je opisana u gornjem delu dokumenta.

 

U skladu sa lokalnim zakonima, vi ste, kao osoba koja ustupa podatke, uživalac određenih prava. Na primer, po lokalnom zakonu možete da imate pravo da pristupite, ažurirate, ograničite, uputite primedbu, izbrišete, prenesete i/ili ispravite nepravilnosti ili greške u svojim ličnim podacima koje mi imamo i čuvamo, osim u određenim izuzecima koje propisuje zakon. Većina naših programa omogućava direktan pristup ličnim podacima, tako da možete pregledati, ažurirati, ispraviti i/ili izbrisati lične podatke koje ste nam prosledili kada ste se registrovali na mreži. Proverite gde ste se registrovali da biste znali koje funkcije vam stoje na raspolaganju vezano za program koji možete koristiti.


Ako na mestu gde ste se registrovali ne možete da pristupite ovim funkcijama i želite da iskoristite prava koja vam pripadaju po zakonu, možete nas kontaktirati preko Portala za globalnu privatnost. Odgovorićemo na zahteve u skladu sa važećim zakonima uzimajući u obzir i zakonska i ugovorna ograničenja.


Bezbednost i čuvanje podataka

Na raspolaganju imamo različite procedure kojima štitimo vaše podatke, uključujući tehničke, administrativne i fizičke procedure čija je namena da obezbede sigurnost vaših podataka. Međutim, naglašavamo da iako preduzimamo korake da zaštitimo vaše podatke, nijedan veb-sajt, prenos podataka preko interneta, kompjuterski sistem ili bežična konekcija nisu nikada potpuno sigurni.

 

Pored toga, preduzimamo mere da vaše podatke čuvamo samo onoliko koliko je neophodno da bi se ispunila svrha u koju su ti podaci prvobitno prikupljeni, kao što je ugovorom definisano ili propisano važećim zakonom.


Kako da nas kontaktirate

Ako imate pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti ili načinom na koji se ona primenjuje u praksi, kontaktirajte kompaniju Sherwin-Williams preko našeg Portala za globalnu privatnost ili na adresu:

 

The Sherwin-Williams Company

Global Privacy Compliance

101 W. Prospect Ave.

Cleveland, OH 44115


Promene ove Politike privatnosti u budućnosti

Zakoni i smernice o zaštiti privatnosti se stalno menjaju. Mi zadržavamo pravo da po sopstvenom nahođenju promenimo, modifikujemo, dodamo ili uklonimo delove ove politike privatnosti u bilo kom trenutku. Naša Politika privatnosti je objavljena na ovom linku. Savetujemo vam da povremeno posetite stranicu na kojoj se nalazi Politika privatnosti da biste se upoznali sa našim trenutnim praksama u vezi sa zaštitom privatnosti, mada ćemo vas mi obaveštavati o eventualnim promenama elektronskim putem ili preko objava u nekim ili svim našim Uslugama. Ako nastavite da koristite naše Usluge i posle uvođenja promena, smatraćemo da ste saglasni sa njima.


Otkrivanje podataka u zavisnosti od nadležnosti

Rezidenti Sjedinjenih Država

Ovo Obaveštenje dopunjuje ostale delove naše Politike privatnosti i pruža dodatne informacije za potrošače u SAD („Potrošači”), kao i za rezidente Kalifornije koji komuniciraju sa nama tokom obavljanja posla za drugu kompaniju („B2B kontakti”). Ovo Obaveštenje važi za „Lične podatke” ili „LP”, odnosno za sve informacije koje su povezane sa vama, ili vas opisuju, ili za koje se može razumno pretpostaviti da se odnose na vas ili na osnovu kojih bi vas neko mogao, bilo direktno ili indirektno, identifikovati kao fizičko lice.

PRIKUPLJANJE, KORIŠĆENJE I OTKRIVANJE LIČNIH PODATAKA

U proteklih 12 meseci, prikupljali smo lične podatke o Potrošačima iz SAD i o B2B kontaktima iz Kalifornije, i postoji mogućnost da smo ove lične podatke otkrili našim pridruženim kompanijama, pružaocima usluga i ugovaračima na način kako je opisano u sledećoj tabeli.

Kategorija LP Primeri prikupljenih LP Izvori LP Namena prikupljanja LP Otkrivanje podataka pridruženim kompanijama, pružaocima usluga i ugovaračima

Identifikatori i evidencija klijenata

(Ova kategorija obuhvata lične podatke opisane u Građanskom zakoniku Kalifornije čl. 1798.80(e))

Ime i prezime,
poštanska adresa, broj telefona, potpis, identifikator na mreži,
IP adresa (internet protokol), adresa e-pošte, broj vozačke dozvole, broj socijalnog osiguranja
(broj socijalnog osiguranja prikuplja se samo prilikom korišćenja kreditne kartice), zaposlenje i radno mesto, prethodna radna mesta, broj bankovnog računa, broj kreditne kartice, broj debitne kartice ili ostali finansijski podaci
Direktno od vas,
javno dostupne informacije, od pridruženih kompanija, pružaoca usluga,
trećih strana, automatski kada koristite naše Usluge
Ove podatke koristimo u poslovne namene: revizije povezane s interakcijama i transakcijama; otkrivanje bezbednosnih incidenata i zaštita od prevara; uklanjanje grešaka ili popravak sistema; kratkotrajno prolazno korišćenje (na primer, kontekstualno oglašavanje); pružanje usluga; interne tehničke pretrage, kontrola kvaliteta i bezbednosti. Takođe, ove podatke koristimo u komercijalne namene koje su navedene u odeljku „Korišćenje podataka” u gornjem delu dokumenta. Pružaoci marketinških usluga (kao što su oglasne mreže, ISP, pružaoci usluga analitike), pružaoci usluga koji nam na drugi način pomažu u poslovanju, državni organi, operativni sistemi i platforme, društvene mreže, agencije za naplatu i finansijske institucije.
Komercijalne informacije Istorija kupovine,
vlasništvo nad nekretninama, evidencije istorija potrošnje ili tendencije
Direktno od vas,
javno dostupne informacije, od pridruženih kompanija, pružaoca usluga,
trećih strana, automatski kada koristite naše Usluge
Ove podatke koristimo za poslovne svrhe: kratkotrajno prolazno korišćenje (na primer, kontekstualno oglašavanje); i pružanje usluga. Takođe, ove podatke koristimo u komercijalne namene koje su navedene u odeljku „Korišćenje podataka” u gornjem delu dokumenta. Pružaoci marketinških usluga (kao što su oglasne mreže, ISP, pružaoci usluga analitike), pružaoci usluga koji nam na drugi način pomažu u poslovanju, državni organi, operativni sistemi i platforme, agencije za naplatu i finansijske institucije.
Informacije o aktivnostima na internetu ili drugim elektronskim mrežama Istorija pregledanja,
istorija pretraživanja,
informacije o vašim interakcijama s našim veb sajtovima ili oglasima
Direktno od vas,
javno dostupne informacije, od pridruženih kompanija, pružaoca usluga,
trećih strana, automatski kada koristite naše Usluge
Ove podatke koristimo za iste namene navedene za identifikatore. Pružaoci marketinških usluga (kao što su oglasne mreže, ISP, pružaoci usluga analitike), pružaoci usluga koji nam na drugi način pomažu u poslovanju.
Geolokacijski podaci Fizička lokacija, kretanja Naše mobilne aplikacije prikupljaju podatke o vašoj geolokaciji kada date dopuštenje za prikupljanje ovih podataka. Takođe, vašu geolokaciju možemo saznati iz vaše IP adrese. Ove podatke koristimo u poslovne namene: kratkotrajno prolazno korišćenje (na primer, kontekstualno oglašavanje); pružanje usluga i interna tehnička pretraga. Takođe, ove podatke koristimo u komercijalne namene koje su navedene u odeljku „Korišćenje podataka” u gornjem delu dokumenta. Pružaoci marketinških usluga (kao što su oglasne mreže, ISP, pružaoci usluga analitike), pružaoci usluga koji nam na drugi način pomažu u poslovanju.
Audio, elektronske, vizuelne, termalne, informacije koje se šalju putem olfaktornog sistema ili slične informacije Audio snimci poziva korisničkoj službi za kupce,
 CCTV snimci
Nekada se pozivi korisničkoj službi za kupce snimaju, s tim što se klijenti obaveste o tome na početku poziva. CCTV snimci se prikupljaju radi bezbednosnih namena samo u određenim objektima u kojima su postavljeni znakovi koji pokazuju da se podaci prikupljaju. Ove podatke koristimo u poslovne namene za otkrivanje bezbednosnih incidenata i zaštitu od prevare, kao i za potrebe kontrole kvaliteta i bezbednosti. Državni subjekti, pružaoci usluga obezbeđenja, pružaoci usluga koji nam na drugi način pomažu u poslovanju.
Informacije u vezi sa profesijom ili zapošljavanjem Informacije u vezi sa profesijom, kao što su naziv radnog mesta i poslodavca Direktno od vas,
javno dostupne informacije, od pridruženih kompanija, pružaoca usluga,
trećih strana
Ove podatke koristimo u poslovne namene pružanja usluga i interne tehničke pretrage. Takođe, ove podatke možemo da koristimo u komercijalne namene koje su navedene u odeljku „Korišćenje podataka” u gornjem delu dokumenta. Pored navedenog, ako se prijavite kod nas za otvaranje kredite kartice, možemo da prikupljamo podatke o zaposlenju da bismo vam pružili usluge tako što ćemo izvršiti odgovarajuću proveru kreditnog stanja i izdati kreditnu karticu. Pružaoci marketinških usluga (kao što su pružaoci usluga analitike), pružaoci usluga koji nam na drugi način pomažu u poslovanju.
Zaključci prikupljeni iz LP Tendencije kupovine Direktno od vas,
javno dostupne informacije, od pridruženih kompanija, pružaoca usluga,
trećih strana
Ove podatke koristimo u poslovne namene, kao što su kratkotrajno prolazno korišćenje (na primer, kontekstualno oglašavanje); pružanje usluga i interna tehnička pretraga. Takođe, ove podatke koristimo u komercijalne namene koje su navedene u odeljku „Korišćenje podataka” u gornjem delu dokumenta. Pružaoci marketinških usluga (kao što su pružaoci usluga analitike).

Među gorenavedenim kategorijama ličnih podataka, sledeće kategorije ličnih podataka koje prikupljamo mogu se smatrati „osetljivim” prema nekim državnim zakonima o zaštiti privatnosti:

Kategorija osetljivih ličnih podataka Vrste izvora Namene prikupljanja Otkrivanje podataka pružaocima usluga i ugovaračima
Lični podaci koji otkrivaju vaš broj socijalnog osiguranja ili vozačke dozvole Direktno od vas

Za produženje kredita

Za obradu transakcija u vezi sa iznajmljivanjem opreme

Pružaoci usluga koji nam pomažu u poslovanju
Lični podaci koji pokazuju kada se prijavljujete na nalog, koji pružaju uvid u stanje na vašem računu, broj debitne ili kreditne kartice, kao i sigurnosne ili pristupne šifre koje koristite sa njima, lozinke i korisničko ime koje koristite kada pristupate nalogu Direktno od vas Za produženje kredita Pružaoci usluga koji nam pomažu u poslovanju
Lični podaci koji otkrivaju vašu preciznu geolokaciju (lokacija u prečniku od 259 metara) Naše mobilne aplikacije prikupljaju podatke o vašoj geolokaciji kada date dopuštenje za prikupljanje ovih podataka

Lociranje prodajnog mesta ili pružanje drugih, sličnih usluga

Interne tehničke pretrage

Pružaoci usluga koji nam pomažu u poslovanju

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE

 

Gorenavedene vrste ličnih podataka čuvamo onoliko koliko je potrebno radi ispunjenja namene kako je opisano u ovoj Politici ili onoliko dugo koliko to propisuje zakon. Drugim rečima, podatke čuvamo ukoliko važi nešto od sledećeg:

 • Imamo razumnu potrebu za vašim ličnim podacima kako bismo upravljali našim poslovanjem ili komunikacijom koju ostvarujemo sa vama, ili kako bismo zadovoljili druge namene za koje smo ove podatke prvobitno prikupili;
 • Imamo razumnu potrebu za vašim ličnim podacima kako bismo ostvarili otvorenu namenu koja je razumno usklađena sa kontekstom u okviru koga su ovi podaci prvobitno prikupljeni;
 • Imamo razumnu potrebu za ovim informacijama kako bismo zaštitili ili odbranili naša prava ili imovinu (što se generalno odnosi na važeće zakone koji ograničavaju radnje u određenom slučaju); ili
 • Od nas se zahteva ili nam je dozvoljeno, u skladu sa važećim zakonima ili propisima, da čuvamo vaše podatke.

Kada se lični podaci koriste za više od jedne namene, mi ćemo ih čuvati sve dok ne istekne namena koja ima najduži rok primene. U nastavku su navedeni kontakt podaci ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o našim politikama i rokovima čuvanja podataka.

CILJANO OGLAŠAVANJE, PRODAJA I DELJENJE LIČNIH PODATAKA

 

U tabeli u gornjem delu dokumenta navedene su kategorije ličnih podataka koje otkrivamo u poslovne ili komercijalne namene, kao i različite kategorije primalaca ovih podataka. U sledećoj tabeli dat je presek kategorija ličnih podataka koje smo u proteklih 12 meseci koristili za ciljano oglašavanje/potrebe bihevioralnog i kontekstualnog oglašavanja. Iako ne prodajemo lične podatke za novac, neki načini koje koristimo kako bismo sa drugima delili vaše lične podatke za potrebe ciljanog oglašavanja mogu se smatrati „prodajom” ili „deljenjem” prema nekim američkim državnim zakonima o zaštiti privatnosti. Nemamo konkretna saznanja o prodaji ili deljenju ličnih podataka osoba mlađih od 16 godina. Prema zakonu Nevade, naše korišćenje ličnih podataka se ne smatra „prodajom”.

Kategorija ličnih podataka Način deljenja ili otkrivanja Kategorije trećih strana kojima se podaci prodaju ili pružaju na uvid
Identifikatori Prenose se trećim stranama za različite potrebe bihevioralnog i kontekstualnog oglašavanja Oglasne mreže, platforme za pretraživanje, društvene mreže i drugi partneri za oglašavanje na mreži
Evidencija klijenata
Komercijalne informacije
Informacije o aktivnostima na internetu ili drugim elektronskim mrežama
Geolokacijski podaci
Zaključci

PRAVA NA ZAŠTITU PRIVATNOSTI U KALIFORNIJI

Prema Zakonu o zaštiti privatnosti potrošača Kalifornije (Građanski zakonik Kalifornije, odeljak 1798.100, i dalje), i dopunama Zakona o pravima privatnosti Kalifornije (Građanski zakonik Kalifornije, odeljak 1798.100, i dalje) („California Privacy Rights Act, CCPA”), rezidenti Kalifornije imaju određena prava koja mogu ostvariti samostalno ili putem ovlašćenog zastupnika. Vaša prava na zaštitu privatnosti u Kaliforniji opisana su u nastavku. Za potrebe ovog Obaveštenja, na nekim mestima smo skratili ili saželi pojmove ili jezik CCPA. Izrazi definisani u CCPA, a korišćeni u ovom Obaveštenju, imaju isto značenje kao pod CCPA.

 

Da biste podneli zahtev za pristup, brisanje ili ispravku podataka ili zahtev da vas obavestimo koje vaše podatke prodajemo ili delimo, upit nam možete proslediti putem Portala za globalnu privatnost ili nas pozovite na broj: 1-844-835-4134. Sledite uputstva na našem Portalu za globalnu privatnost i odmah odgovorite na sva naša pitanja kako bismo potvrdili vaš identitet. Ukoliko ne želite da prodajemo ili delimo vaše lične podatke, kliknite na link „Nemojte prodavati ili deliti moje lične podatke” na početnoj stranici veb-sajta(ova) kompanije Sherwin-Williams koji(e) ste posetili i pomerite prekidač za opciju „Nemojte prodavati ili deliti moje lične podatke/Ciljni kolačići” na „isključeno”.

 

Ako podnesete zahtev da vas obavestimo koje vaše podatke prodajemo ili delimo, ili zahtev za brisanje ili ispravku vaših ličnih podataka, biće potrebno da se prijavite na svoj nalog ili da nam prosledite 2-3 lična podatka da bismo ih uporedili sa našom evidencijom radi provere vašeg identiteta. Ovlašćeni agenti mogu podneti zahteve u ime Potrošača tako što će pratiti ova uputstva i proslediti odgovarajuću dokumentaciju. Čak i ako koristite usluge ovlašćenog agenta, biće neophodno da nam direktno i lično potvrdite identitet pre nego što pređemo na obradu vašeg zahteva.

Pravo na uvid u lične podatke koje imamo o vama

 

Imate pravo da zatražite da vam pružimo sledeće informacije. Zahtevi ovakve prirode mogu se podneti najviše dva puta u periodu od 12 meseci.

 • Kategorije ličnih podataka koje smo prikupili o vama, uključujući:
  • Vrste izvora iz kojih smo prikupili te lične podatke
  • Naše poslovne ili komercijalne namene na osnovu kojih prikupljamo, prodajemo ili delimo lične podatke
  • Kategorije trećih strana kojima otkrivamo lične podatke
  • Kategorije ličnih podataka koje smo prodali uz navođenje kategorije trećih strana kojima smo prodali svaku navedenu kategoriju ličnih podataka
  • Kategorije ličnih podataka koje smo otkrili u poslovne svrhe uz navođenje kategorije primalaca kojima smo otkrili ili pružili na uvid svaku navedenu kategoriju ličnih podataka
 • Konkretni lični podaci koje smo prikupili o vama.

Pravo na nepristajanje na prodaju i deljenje ličnih podataka

 

Imate pravo da odbijete da se vaši lični podaci prodaju, kao i pravo da odbijete da se vaši lični podaci dele s drugima za različite potrebe bihevioralnog i kontekstualnog oglašavanja. Iako ne prodajemo lične podatke za novac, neki načini na koje delimo lične podatke za potrebe oglašavanja ili marketinga mogu se smatrati „prodajom” ili „deljenjem” prema CCPA. Ukoliko ne želite da obrađujemo vaše lične podatke u ove svrhe, kliknite na link „Nemojte prodavati ili deliti moje lične podatke” na početnoj stranici veb-sajta(ova) kompanije Sherwin-Williams koji(e) ste posetili i pomerite prekidač na „isključeno”. Ukoliko odlučite da isključite GPC signal (Global Privacy Control (GPC), Globalna kontrola privatnosti) koji vaš pretraživač šalje, isključićete opciju da se preko kolačića prikupljaju, prodaju ili dele vaši lični podaci i ovo važi za sve veb-sajtove koje posećujete, a koje omogućava ovaj signal. Pošto nećemo moći da vas prepoznamo na različitim veb-sajtovima, kada posetite jedan od naših sajtova koji omogućava ovaj signal, mi nećemo koristiti vaše lične podatke u svrhe prodaje i deljenja na tom konkretnom sajtu, ali ovo neće imati uticaja na prodaju i deljenje podataka na našim drugim veb-sajtovima. Pored toga, moraćete da isključite signal za svaki pojedinačni pretraživač koji koristite. Napominjemo da GPC signal može da blokira banere kolačića i željena podešavanja na našim veb-sajtovima, kao i da na drugi način ometa linkove koji su povezani sa opcijom „Nemojte prodavati ili deliti moje lične podatke”. U ovakvim slučajevima, veb-sajt prepoznaje vaša željena podešavanja, čak i ako baneri i željena podešavanja više nisu vidljivi.

Pravo na brisanje

 

Imate pravo da tražite da izbrišemo vaše lične podatke koje smo prikupili direktno od vas. Nama, s druge strane, CCPA daje pravo da, pod određenim okolnostima, odbijemo vaš zahtev za brisanje ličnih podataka. Na primer, ukoliko su nam vaši lični podaci neophodni radi kompletiranja transakcije ili pružanja usluga koje ste vi tražili ili koje se od nas razumno očekuju, kao i za interne legitimne poslovne svrhe, kako bismo poslovali u skladu sa zakonom ili ostvarili ili odbranili naše pravne zahteve. Kada je reč o anonimizovanim ličnim podacima, kada dobijemo vaš zahtev za brisanje podataka, mi ćemo koristiti te anonimizovane podatke, na osnovu kojih nije moguće identifikovati osobu kao fizičko lice, ali ih nikada nećemo vraćati u prvobitno stanje.

Pravo na ispravku

 

Ako smatrate da su lični podaci koje imamo o vama netačni, imate pravo da tražite da ispravimo te podatke.

Pravo na ograničavanje obrade i otkrivanje osetljivih ličnih podataka

 

Ne koristimo i ne otkrivamo osetljive lične podatke za one namene čije su korišćenje i otkrivanje ograničeni prema CCPA.

Pravo na nediskriminaciju zbog ostvarivanja prava na zaštitu privatnosti

 

Ako odlučite da ostvarite bilo koje pravo iz oblasti zaštite privatnosti koje vam sleduje prema CCPA, takođe imate pravo da ne budete diskriminisani ni na koji način kada komunicirate s nama.

OBAVEŠTENJE O FINANSIJSKIM PODSTICAJIMA


Naš program nagrađivanja PaintPerks pruža pogodnosti, kao što su nagradni bodovi i popusti, za sve osobe koje odluče da učestvuju u njemu. Učešće podrazumeva da nam prosledite određene lične podatke, kao što su identifikatori, evidencija klijenata i komercijalne informacije. Podsticaji koje obezbeđujemo u okviru našeg programa nagrađivanja osmišljeni su da nagrade lojalne kupce na osnovu količine proizvoda i usluga koje od nas kupuju. Ukoliko želite da pročitate kompletan tekst o odredbama i uslovima koji važe za naš program nagrađivanja, kliknite ovde link.


Mi smo u dobroj veri procenili da je vrednost ličnih podataka koje dobijamo u vezi sa našim programom nagrađivanja ekvivalentan relevantnim troškovima koje imamo tokom prikupljanja i čuvanja tih ličnih podataka. Svaka razlika u ceni ili pogodnostima koje se pružaju kupcima koji učestvuju u našem programu nagrađivanja razumno je povezana sa vrednošću pruženih ličnih podataka. Pridruživanjem našem programu nagrađivanja pristajete na bilo koji finansijski podsticaj u vezi sa programom. U svakom trenutku imate pravo da odbijete finansijski podsticaj tako što ćete otkazati učešće u programu nagrađivanja. Da biste otkazali svoje članstvo u ovom programu, kliknite ovde link. Napominjemo da, ukoliko prosledite zahtev za brisanje vašeg imena kao člana, to znači da će biti izbrisani svi lični podaci u vezi sa nagradnim nalozima koje možda imate.

Prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka za rezidente Sjedinjenih Država ne računajući Kaliforniju

 

Ovaj odeljak dopunjuje ostale delove naše Politike privatnosti i sadrži dodatne informacije za potrošače koji žive u drugim američkim državama osim Kalifornije. Ako ste rezident Kalifornije, pročitajte gorenavedene delove ovog dokumenta koji važe za rezidente Kalifornije.

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRIVATNOSTI

 

Ako želite da podnesete zahtev za ostvarivanje prava u vezi sa obradom ličnih podataka, pošaljite nam upit putem Portala za globalnu privatnost ili nas pozovite na broj 1-844-835-4134. Napominjemo da ćemo morati da potvrdimo vaš identitet pre nego što pređemo na obradu vašeg zahteva. Kako bismo proverili vaš identitet, biće potrebno da se prijavite na svoj nalog ili da nam prosledite 2-3 lične informacije kako bismo ih uporedili sa našom evidencijom.

 • Pristup i prenosivost podataka. Ovu vrstu zahteva možete upotrebiti kako biste potvrdili da li obrađujemo vaše lične podatke, da pristupite svojim ličnim podacima i da dobijete primerak ličnih podataka koje ste nam prosledili u prenosivom formatu.
 • Ispravka. Imate pravo da podnesete zahtev da ispravimo greške ili netačne lične podatke, uzimajući u obzir prirodu tih ličnih podataka, kao i za koje namene ih obrađujemo.
 • Brisanje. Imate pravo da zahtevate da izbrišemo vaše lične podatke. U skladu sa državnim zakonima o zaštiti privatnosti, mi imamo pravo da, pod određenim okolnostima, odbijemo vaš zahtev za brisanje ličnih podataka. Na primer, ukoliko su nam vaši lični podaci neophodni radi kompletiranja transakcije ili pružanja usluga koje ste vi tražili ili koje se od nas razumno očekuju, kao i za interne legitimne poslovne svrhe, kako bismo poslovali u skladu sa zakonom ili ostvarili ili odbranili naše pravne zahteve.
 • Zahtevi za uskraćivanje prava na obradu ili korišćenje. Imate pravo da ne pristanete na sledeće vrste korišćenja vaših ličnih podataka: (a) ciljano oglašavanje; (b) prodaja ličnih podataka; i (c) profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po vas ili ta odluka značajno utiče na vašu ekonomsku situaciju, zdravlje, želje, interesovanja, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili kretanje. Ne prodajemo lične podatke za novac niti se upuštamo u aktivnosti koje se, prema važećem državnom zakonu o zaštiti privatnosti, mogu okarakterisati kao profilisanje koje proizvodi pravne ili slične posledice po osobu na koju se lični podaci odnose. Ako ne želite da koristimo i obrađujemo vaše lične podatke radi ciljanog oglašavanja/„prodaje” za nemonetarna sredstva, kliknite na link „Nemojte prodavati ili deliti moje lične podatke” na početnoj stranici veb-sajta(ova) kompanije Sherwin-Williams koji(e) ste posetili i pomerite prekidač za Ciljne kolačiće na „isključeno”. Ako ste ovlašćeni agent koji u ime potrošača-rezidenta Kolorada podnosi zahtev za odjavu, kliknite na link „Nemojte prodavati ili deliti moje lične podatke” na početnoj stranici veb-sajta(ova) kompanije Sherwin-Williams koji(e) ste posetili i pomerite prekidač za opciju „Nemojte prodavati ili deliti moje lične podatke/Ciljni kolačići” na „isključeno”. Ulažemo komercijalno razumne napore kako bismo proverili identitet potrošača i pravo ovlašćenog agenta da nastupa u ime potrošača.
 • Podnošenje pritužbi. Ponekad nismo u mogućnosti da obradimo zahteve koji se odnose na vaše lične podatke i u takvim slučajevima će vaš zahtev biti odbijen. Ako smo prethodno odbili vaš zahtev za ostvarivanje prava u vezi sa ličnim podacima, a vi smatrate da je to bila greška, imate pravo da podnesete pritužbu kojom tražite da ponovo razmotrimo vaš zahtev. To možete uraditi putem našeg Portala za globalnu privatnost.

Napominjemo da, ukoliko podnesete zahtev za ostvarivanje prava u vezi sa ličnim podacima, mi ćemo zadržati podatke koje nam prosledite u vezi sa ovim zahtevom radi vođenja sopstvene evidencije.

OTKRIVANJE PODATAKA U VEZI SA PROGRAMOM LOJALNOSTI ZA REZIDENTE KOLORADA

 

Svrha ovog odeljka je da obavestimo potrošače države Kolorade o tome kako koristimo njihove lične podatke ukoliko učestvuju u našem programu lojalnosti PaintPerks. Imate pravo da izbrišete svoje lične podatke koji se odnose na vaš nalog za program lojalnosti PaintPerks. Međutim, ako izbrišete ove lične podatke, nećemo moći da povežemo vaše nagrade sa vašim nalogom, što znači da nećete moći da iskoristite prednosti ovog programa. Tabela u nastavku sadrži kategorije ličnih podataka koje prikupljamo putem našeg programa lojalnosti i koje prodajemo ili obrađujemo za potrebe ciljanog oglašavanja, kao i treće strane koje primaju ove kategorije ličnih podataka.

Kategorija ličnih podataka Treće strane koje primaju podatke
Identifikatori Partneri u oblasti oglašavanja i komunikacije
Evidencija klijenata
Komercijalne informacije

Više informacija o načinu na koji obrađujemo vaše lične podatke možete pronaći u drugim odeljcima naše Politike privatnosti.

Rezidenti zemalja članica Evropske unije

Pravne osnove za obradu aktivnosti su sledeće:

 • Kada je reč o našim legitimnim poslovima, oni uključuju:
  • da vam obezbedimo usluge, proizvode ili druge materijale koje tražite (na primer, želite da dovršite registraciju za program lojalnosti kako bismo mogli da vam pošaljemo uzorke proizvoda) i da prilagodimo vaše iskustvo našim Uslugama;
  • da upravljamo i poboljšamo vaše iskustvo u kupovini i u vezi sa našim proizvodima, Uslugama i ponudama, uključujući analiziranje korišćenja proizvoda i usluga, i da ustanovimo koliko su naše reklame delotvorne; i
  • da zaštitimo bezbednost i integritet naših Usluga.
 • Da ispunimo ugovor(e) koji(e) imamo sa vama, uključujući obradu vaših kupovina i transakcija.
 • Da ispunimo naše zakonske obaveze, na primer:
  • za potrebe revizije i izrade izveštaja;
  • da obavljamo računovodstvene i administrativne zadatke;
  • da odgovorimo na zahteve za informisanje ukoliko ih traže relevantne javne organizacije i sudski organi; i
  • da primenimo naša zakonska prava i upravljamo zakonskim sporovima.
 • Na osnovu vaše saglasnosti:
  • da vam šaljemo direktne reklamne poruke o našim proizvodima, uslugama i promocijama; i
  • da vam pošaljemo ciljne reklame, i u okviru Usluga i van njih, uključujući korišćenje kolačića i sličnih tehnologija, na način kako je objašnjeno u daljem tekstu.

Možete nas kontaktirati i u svakom trenutku povući svoju saglasnost. Ako povučete određene saglasnosti, možda nećemo više moći da vam ponudimo usluge koje su sa njima povezane.

 • E-pošta: Ako više ne želite da primate e-poštu za direktan marketing od određenog brenda ili podružnice kompanije Sherwin-Williams, sledite uputstva koja su navedena u ovim porukama. Možete nas takođe kontaktirati preko Portala za globalnu privatnost ako želite da se vaše ime ukloni sa liste baze kupaca.
 • Fizička adresa pošte: Ako više ne želite da primate komercijalnu poštu od nekog brenda ili podružnice kompanije Sherwin-Williams, sledite navedena uputstva ili nam se obratite putem kontakt informacija koje su navedene u ovim porukama. Možete nas takođe kontaktirati preko Portala za globalnu privatnost ako želite da uklonite svoje ime sa liste baze kupaca.
 • Ostalo: Ako više ne želite da primate komercijalnu poštu od nekog brenda ili podružnice kompanije Sherwin-Williams, sledite navedena uputstva ili nam se obratite putem kontakt informacija koje su navedene u ovim porukama, ili možete da promenite podešavanja u pretraživaču (na primer, u pogledu kolačića). Možete nas takođe kontaktirati preko Portala za globalnu privatnost ako želite da uklonite svoje ime sa liste imena osoba kojima se direktno šalju reklame, u skladu sa lokalnim zakonom.

Možete uložiti žalbu kod nadležnog tela ako smatrate da naša obrada vaših ličnih podataka krši važeći zakon.

 

Kako bismo pružili naše Usluge, ponekad angažujemo druge kompanije na internetu radi analitičkih usluga, kao što su Google Analytics kompanije Google, Inc. ili neke druge kompanije koje pružaju usluge ovog tipa. Ove usluge koriste „kolačiće” koji nam pomažu da analiziramo kako posetioci koriste usluge na mreži. Informacije koje proizvode kolačići u vezi sa vašim korišćenjem usluga na mreži (uključujući i vašu IP adresu) prenose i čuvaju ovi pružaoci usluga, što obuhvata zemlje van Evropske unije čiji se podaci prenose u treće zemlje, kao što su Sjedinjene Države, a koje možda nemaju iste zakone o zaštiti podataka ili druge zakone kao vaša zemlja.

 

Ako vaša IP adresa nije sakrivena preko IP anonimizacije, pružaoci usluga na serverima van EU će dobiti pun naziv vaše IP adrese. Ovi pružaoci usluga koriste ove podatke radi evaluacije vašeg korišćenja veb-sajtova, sastavljanja izveštaja o aktivnostima na veb-sajtu za potrebe operatera i pružanja drugih usluga koje su povezane sa aktivnostima na veb-sajtu, kao i sa korišćenjem interneta. Možete odbiti da koristite kolačiće na način kako je opisano u ovoj politici, a neki pružaoci usluga nude mogućnost sprečavanja prikupljanja i obrade podataka koje kolačići sakupljaju u vezi sa vašim korišćenjem veb-sajta (uključujući IP adresu), što možete rešiti tako što ćete preuzeti i instalirati Browser-Plugin.

Rezidenti Argentine

Ako je vaše prebivalište u Argentini, u skladu sa Zakonom br. 25,326 i njegovim amandmanima, možete iskoristiti svoje pravo pristupa podacima na svakih 6 meseci, besplatno, ili češće ako imate legitiman interes, uz dokaz o identitetu.  Poslaćemo vam odgovor u skladu sa važećim zakonom.

 

Pored prava na pristup podacima, svaki rezident Argentine ima pravo da dopunjuje i ažurira podatke, kao i da se odrekne prava u bilo kom trenutku, besplatno, uz dokaz o identitetu. Poslaćemo vam odgovor u skladu sa važećim zakonom. Ovaj zahtev može biti odbijen ako: (i) postoji treća strana zainteresovana za čuvanje ličnih podataka kompanije Sherwin-Williams u njihovom trenutnom obliku; ili (ii) postoji zakonska obaveza da se podaci sačuvaju u stanju u kome se nalaze.

 

Možemo vam uskratiti pravo na pristup, dopunu, ažuriranje ili otkazivanje ako je potrebno: (i) da zaštitimo nacionalnu bezbednost, rad institucija, javnu sigurnost ili prava treće strane; ili (ii) da izbegnemo opstrukciju pravde u sudskim ili administrativnim slučajevima koji se odnose na obaveze plaćanja poreza, obaveze socijalnog i/ili zdravstvenog osiguranja, kriminalnih istraga i istraga administrativnih prekršaja sve dok postoji mogućnost izbegavanja korišćenja gorenavedenih prava od strane osobe čije smo lične podatke prikupljali.

 

Za više informacija o tome kako da iskoristite ova prava, pročitajte Vaši izbori i vaša prava sa vašim podacima u gornjem delu dokumenta. Možete kontaktirati kompaniju Sherwin-Williams preko Portala za globalnu privatnost ako su vam potrebne dodatne informacije.

Rezidenti Australije

Ovom prilikom se rezidenti Australije obaveštavaju da imaju mogućnost da se ne predstave ili da daju izmišljeno ime ako nas kontaktiraju telefonom i samo traže informacije o uslugama, a nisu zainteresovani za druge usluge. Međutim, ako su im potrebne druge informacije, nećemo moći da odgovaramo na takva pitanja. Ako želite da vam pružimo odgovore na pitanja u vezi sa našim uslugama, možda će biti potrebno da nam dostavite svoje lične podatke.

 

Kompanija Sherwin-Williams može da prenese vaše lične podatke svojim podružnicama, pružaocima usluga i drugim stranama koje su opisane u delu „Deljenje vaših podataka” izvan Australije uključujući Sjedinjene Države.

 

Ukoliko nam date saglasnost, slaćemo vam direktno poruke sa reklamama o našim proizvodima, uslugama i promocijama, kao i ciljne reklame. Možete u svakom trenutku povući svoju saglasnost. Pročitajte odeljak Vaši izbori i vaša prava sa vašim podacima za više informacija. Takođe možete promeniti podešavanja u pretraživaču, na primer, u vezi sa kolačićima. Ako povučete saglasnost, nećemo više moći da vam ponudimo ove usluge.

 

Ako steknemo bilo kakva saznanja o problemima ili zabrinutostima u vezi sa načinima na koje u praksi sprovodimo našu politiku privatnosti, mi ćemo ovo shvatiti veoma ozbiljno i pokušaćemo da ih rešimo. Ako imate dodatna pitanja u vezi sa našom Politikom privatnosti, ili postoji problem ili imate zamerku, možete nas kontaktirati preko našeg Portala za globalnu privatnost. Ako niste zadovoljni kako smo rešili problem ili zamerku, možete uputiti žalbu povereniku za informacije u Australiji – za više detalja posetite http://www.oaic.gov.au

Rezidenti Brazila

Pored namena definisanih u ovoj Politici privatnosti za potrošače, mi takođe obrađujemo vaše lične podatke kako bismo interno upravljali vašim porudžbinama, osigurali zaštitu i bezbednost vaših ličnih podataka i upravljali vašim učešćem u obukama, prezentacijama i događajima koje vam mi ili naši predstavnici nudimo u vezi sa našim proizvodima i uslugama.

 

Učešćem u obukama, prezentacijama te drugim događajima, slažete se da ste zainteresovani za naše proizvode i usluge, uključujući naše marketinške materijale. Poštujemo sva vaša prava definisana ovom politikom i važećim zakonom, uključujući vaše pravo na odjavu od primanja poruka.

 

Bez obzira na dodatne odredbe utvrđene ovom Politikom privatnosti, vi možete, u bilo kom trenutku ili uz upućivanje zahteva, ostvariti sledeća prava u vezi sa vašim ličnim podacima koje kompanija Sherwin-Williams ima o vama:

 • potvrda obrade;
 • pristup ličnim podacima;
 • ispravka nepotpunih, netačnih ili zastarelih ličnih podataka;
 • anonimizacija, ograničenje/blokiranje ili brisanje bespotrebnih ili prekomernih ličnih podataka ili podataka obrađenih suprotno odredbama definisanim u Zakonu br. 13,709/18 ili u „Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti u Brazilu”;
 • prenos ličnih podataka drugom pružaocu usluga ili isporučiocu proizvoda, na izričiti zahtev, što je predmet komercijalne i industrijske tajne, u skladu s propisom nacionalnog organa za zaštitu podataka (kako je i definisano Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u Brazilu);
 • brisanje ličnih podataka obrađenih na osnovu saglasnosti lica na koje se podaci odnose, osim za slučajeve gde brazilski Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ovlašćuje kompaniju Sherwin-Williams da zadrži takve podatke;
 • informacije o javnim i privatnim subjektima s kojima je kompanija Sherwin-Williams podelila lične podatke lica na koje se ti podaci odnose;
 • informacije o mogućnosti odbijanja saglasnosti i posledicama tog odbijanja; i
 • povlačenje saglasnosti.

Pored ostvarenja gorenavedenih prava, vaša je odgovornost da proverite da li su svi podaci koje imamo o vama tačni i ažurirani.

 

Možete kontaktirati kompaniju Sherwin-Williams i njenog kontrolora ličnih podataka u vezi sa podacima koji podležu obradi preko našeg Portala za globalnu privatnost, kako biste ostvarili bilo koje pravo i pridržavali se obaveza definisanih u ovoj Politici privatnosti.

 

U skladu s članom 41 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Brazilu, kompanija Sherwin-Williams je imenovala menadžera za zaštitu privatnosti na globalnom nivou u Latinskoj Americi za svog službenika za zaštitu podataka. Možete nas kontaktirati preko Portala za globalnu privatnost.

Rezidenti Kanade

Ovom prilikom se rezidenti Kanade obaveštavaju da kompanija Sherwin-Williams i njeni pružaoci usluga obrađuju i čuvaju njihove lične podatke van Kanade, uključujući Sjedinjene Države, i da se ovi podaci mogu otkriti ovlašćenim kriminalističkim službama, lokalnim sudovima i organima državne bezbednosti u skladu sa važećim lokalnim zakonima i lokalnim propisima. Možete kontaktirati kompaniju Sherwin-Williams ako imate pitanja u vezi sa načinom na koji sprovodimo Politiku privatnosti u praksi, uključujući zahtev da ostvarite uvid u naše politike i procedure poslovanja u vezi sa pružaocima usluga van vaše nadležnosti.

 

Dalje, obaveštavamo vas da ako odbijete da date saglasnost za prikupljanje, korišćenje i otkrivanje vaših ličnih podataka, možda nećemo moći da vam pružimo proizvode i usluge koje ste tražili. Pošto podležete zakonskim i ugovornim ograničenjima, vi možete povući svoj pristanak vezano za dalje prikupljanje, korišćenje i otkrivanje vaših ličnih podataka za potrebe marketinga i anketa u bilo kom trenutku ukoliko nas o tome obavestite u razumnom roku. Nećete moći da povučete saglasnost kada je u pitanju prikupljanje, korišćenje i otkrivanje određenih neophodnih podataka (kao što je vođenje svakodnevnih poslovnih i transakcionih evidencija).

 

Pročitajte odeljak Vaši izbori i vaša prava sa vašim podacima za više informacija o tome kako da ostvarite pravo pristupa ličnim podacima. Naši ovlašćeni zaposleni, predstavnici i opunomoćenici će imati pristup vašim podacima da bi mogli da ispunjavaju svoje radne obaveze.

Rezidenti Indije

Ako je vaše prebivalište u Indiji, imate pravo da zahtevate da pregledate svoje lične podatke i da ažurirate, ispravite ili izbrišete nepotpune i netačne informacije, kao i da nas kontaktirate u vezi sa bilo kakvim neslaganjima ili povredama obrade ličnih podataka za koje je odgovorna kompanija Sherwin-Williams. Pročitajte odeljak Kako da nas kontaktirate za više informacija o tome kako možete stupiti sa nama u kontakt. Pročitajte odeljak Vaši izbori i vaša prava sa vašim podacima za više informacija o tome kako možete ostvariti ova prava. Pokušaćemo da blagovremeno odgovorimo na vaše zahteve, ali nismo odgovorni za autentičnost vaših ličnih podataka.

Rezidenti Malezije

Ako je vaše prebivalište u Maleziji, pročitajte odeljak Kako da nas kontaktirate za više informacija o tome kako da stupite u kontakt sa Sektorom zaduženim za usaglašenost poslovanja kompanije Sherwin-Williams koji je zadužen za zaštitu podataka na globalnom nivou.

Rezidenti Meksika

Ako je vaše prebivalište u Meksiku, imate pravo na prigovor na obradu vaših ličnih podataka za sledeće vrste dobrovoljnog korišćenja ličnih podataka:

 • Za komuniciranje i slanje promocija.
 • Za slanje relevantnih reklama preko naših Usluga i drugih kanala.
 • Za naše procene efektivnosti reklamiranja.

Takođe, pored prava da pristupite podacima i da ih proverite, možete imati pravo da otkažete ili da ne pristanete na prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka i da ograničite opseg njihove obrade, kao i da povučete prethodno datu saglasnost, u skladu sa lokalnim zakonom.

 

Pročitajte odeljak Vaši izbori i vaša prava sa vašim podacima za više informacija o tome kako možete ostvariti ova prava. Potrebno je da tačno navedete koje svoje pravo želite da ostvarite i da pružite dokaz o identitetu. Poslaćemo vam odgovor u skladu sa važećim zakonom. Ako želite da ispravite ili ažurirate lične podatke, navedite kako ispravka treba da izgleda.

Rezidenti Novog Zelanda

Po Zakonu o zaštiti privatnosti iz 1993. godine, ako je vaše prebivalište na Novom Zelandu imate određena prava u vezi sa pristupom i ispravkom ličnih podataka koje imamo o vama. Pročitajte odeljak Vaši izbori i vaša prava sa vašim podacima za više informacija o tome kako možete ostvariti ova prava.

Rezidenti Singapura

Ako je vaše prebivalište u Singapuru, pročitajte odeljak Kako da nas kontaktirate za više informacija o tome kako da stupite u kontakt sa Sektorom zaduženim za usaglašenost poslovanja kompanije Sherwin-Williams koji je zadužen za zaštitu podataka na globalnom nivou.

Rezidenti Švedske

Ako je vaše prebivalište u Švedskoj, možete kontaktirati kompaniju Sherwin-Williams za više informacija o načinima kako sprovodimo našu Politiku privatnosti u odeljku Kako da nas kontaktirate.

Rezidenti Urugvaja

Pravne osnove za obradu aktivnosti su sledeće:

 • Kada je reč o našim legitimnim poslovima, oni uključuju:
  • da vam obezbedimo usluge, proizvode ili druge materijale koje tražite (na primer, želite da dovršite registraciju za program lojalnosti kako bismo mogli da vam pošaljemo uzorke proizvoda) i da prilagodimo vaše iskustvo našim Uslugama;
  • da upravljamo i poboljšamo vaše iskustvo u kupovini i u vezi sa našim proizvodima, Uslugama i ponudama, uključujući analiziranje korišćenja proizvoda i usluga, i da ustanovimo koliko su naše reklame delotvorne; i
  • da zaštitimo bezbednost i integritet naših Usluga.
 • Da ispunimo ugovor(e) koji(e) imamo sa vama, uključujući obradu vaših kupovina i transakcija.
 • Da ispunimo naše zakonske obaveze, na primer:
  • za potrebe revizije i izrade izveštaja;
  • da obavljamo računovodstvene i administrativne zadatke;
  • da odgovorimo na zahteve za informisanje ukoliko ih traže relevantne javne organizacije i sudski organi; i
  • da primenimo naša zakonska prava i upravljamo zakonskim sporovima.
 • Na osnovu vaše saglasnosti:
  • da vam šaljemo direktne reklamne poruke o našim proizvodima, uslugama i promocijama; i
  • da vam pošaljemo ciljne reklame, i u okviru Usluga i van njih, uključujući korišćenje kolačića i sličnih tehnologija, na način kako je objašnjeno u daljem tekstu.

Možete u svakom trenutku povući svoju saglasnost. Pročitajte odeljak Vaši izbori i vaša prava sa vašim podacima za više informacija. Takođe možete promeniti podešavanja u pretraživaču, na primer, u vezi sa kolačićima. Ako povučete saglasnost, nećemo više moći da vam ponudimo ove usluge.

 

Pročitajte odeljak Vaši izbori i vaša prava sa vašim podacima za više informacija o načinima na koje možete ostvariti prava koja imate po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti u Urugvaju br. 18,331. Ako imate pitanja ili želite da ostvarite svoja prava u vezi sa zaštitom podataka, možete nas takođe kontaktirati kao što je opisano u odeljku Kako da nas kontaktirate.

Rezidenti Vijetnama

Vaši podaci koje prikupljamo, čuvamo, obrađujemo, koristimo, otkrivamo i prenosimo trećoj strani obuhvataju podatke u elektronskom obliku. Napomene za „deljenje” i „otkrivanje” ličnih podataka u odeljku Deljenje podataka odnose se na bilo koje i sve instance deljenja, otkrivanja i prenošenja vaših podataka. Pročitajte odeljak Vaši izbori i vaša prava sa vašim podacima za više informacija o načinima na koje možete ostvariti svoja prava koja imate po lokalnim zakonima u pogledu pristupa, ažuriranja, ispravljanja i/ili zahteva za uklanjanje vaših ličnih podataka iz naših baza podataka, zahteva za stopiranje prosleđivanja vaših ličnih podataka trećoj strani ili zahteva za zabranu citiranja podataka ili njihovog korišćenja na neki drugi način. Ako imate pitanja ili su vam potrebne informacije o načinima na koje možete ostvariti svoja prava po lokalnim zakonima, možete nas kontaktirati na sledećoj adresi kao što je opisano u odeljku Kako da nas kontaktirate. Kada kompanija Sherwin-Williams primi vaš zahtev, odobrićemo vam pristup, u razumnoj meri, ličnim podacima koje imamo o vama, osim ako zakonom nije drugačije propisano. Pored toga, kompanija Sherwin-Williams će preduzeti neophodne korake kako bi vam omogućila da ispravite, dopunite ili izbrišete podatke za koje se utvrdi da su netačni ili nepotpuni.


©2024 The Sherwin-Williams Company | Accessibility Statement