Integritetspolicy för The Sherwin-Williams Company

Senast uppdaterad: 1 juli 2023

Klicka här för att se vårt integritetsmeddelande för Kalifornien.

Sherwin-Williams bekräftar att du litar på att vi behandlar dina uppgifter ansvarsfullt när du lämnar dem till oss. Uppgifter som omfattas av denna integritetspolicy

I denna integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter Sherwin-Williams och dess dotterbolag samlar in om dig, hur vi använder, utlämnar och skyddar uppgifterna och vilka val du kan göra beträffande hur vi använder och utlämnar dem. Denna integritetspolicy reglerar den information som samlas in av Sherwin-Williams eller dess dotterbolag (enligt vad som definieras häri) via alla medel, inklusive utan begränsning webbplatser, mobilapplikationer och andra internetbaserade tjänster med hänvisning eller länkar till denna integritetspolicy, samt uppgifter insamlade av andra funktioner inom Sherwin-Williams, exempelvis kundlojalitetsprogram eller samtal med kundtjänst (gemensamt ”tjänsterna”).

 

Det är viktigt att du läser igenom denna integritetspolicy noggrant eftersom du, närhelst du använder våra tjänster, samtycker till den praxis som beskrivs i denna integritetspolicy. Viktig jurisdiktionsspecifik information om vår integritetspraxis finns tillgängliga i vår policy här. Vid eventuellt motstridig information i den engelskspråkiga versionen och lokala språkversioner av denna integritetspolicy, gäller den engelskspråkiga versionen.

 

Sherwin-Williams förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy, i enlighet med vad som tillåts enligt lag. Om ändringar görs kommer uppdateringar att återspeglas av datumet för senaste uppdatering högst upp i denna integritetspolicy. Dessa ändringar träder i kraft omedelbart efter publicering. Genom att fortsätta använda tjänsterna efter sådana ändringar anses du ha samtyckt till sådana ändringar.

 

Våra tjänster kan länka till tredjepartswebbplatser och -tjänster som ligger utanför vår kontroll. Vi kan även ha affärsrelationer med aktörer utanför Sherwin-Williams och som säljer Sherwin-Williams produkter. Vi ansvarar inte för säkerhet eller integritet för några uppgifter som har samlats in av sådana tredjeparter. Du bör vara försiktig och granska de integritetspolicyer som gäller för sådana tredjeparter.


Uppgifter som vi samlar in

Vi kan samla in uppgifter om dig på olika sätt:

 • Du kan ge oss uppgifter direkt.
 • Vi kan samla in uppgifter om dig när du använder våra tjänster, köper något, eller när du ser vår onlinereklam.
 • Vi kan samla in ytterligare uppgifter om dig i enlighet med tillämplig lag.

Sättet som vi använder för att samla in uppgifterna och den typ av uppgifter som samlas in och bearbetning av dessa uppgifter kan variera efter jurisdiktion, för att anpassa insamlingen efter de lokala lagkraven.

Uppgifter som du ger oss direkt

Vi samlar in uppgifter direkt från dig när du väljer att registrera dig för våra tjänster (t.ex. när du registrerar dig som medlem i ett av våra lojalitetsprogram), köper något, registrerar dig för att delta i en kampanj, skickar ditt postnummer för att få reda på mer om butiker nära dig eller på annat sätt erbjuder oss direkta uppgifter om dig. Följande är exempel på uppgifter som du kan ge oss direkt:

 • Namn.
 • E-postadress, postadress och/eller postnummer och telefonnummer.
 • Användarnamn och lösenord.
 • Ålder eller födelsedata, kön, yrke, namn på företag, yrkestitel och andra demografiska uppgifter.
 • Kreditkort, faktureringsadress eller andra betalningsmetoder.
 • Andra uppgifter om dig, din familj eller andra (såsom produktintressen och var du normalt köper färg och ytbehandlingsprodukter).
 • Köphistorik eller kuponghistorik.
 • Andra uppgifter som du lämnar när du kontaktar oss för kundsupportändamål.

Du kan välja att inte ge oss vissa typer av uppgifter, men om du gör det så kan det påverka din användning av vissa av tjänsterna. 

Uppgifter vi samlar in om dig när du använder våra tjänster eller när du ser vår onlinereklam

Vi samlar in uppgifter om din dator eller enhet och din aktivitet online, inklusive genom användning av standardmetoder som cookies, pixlar, webbfyrar, mjukvaruutvecklingssviter, lokalt lagrade objekt och liknande. Följande är exempel på vilka uppgifter vi kan samla in, spåra, analysera och använda:

 • Din webbläsartyp, operativsystem och din push-meddelandetoken.
 • IP-adress och/eller enhets-ID.
 • Ditt surfbeteende på våra tjänster, till exempel när och hur du besöker våra webbplatser eller andra tjänster, hur lång tid dina besök varar på våra onlinetjänster, vilka knappar och länkar du klickar på, vilka videor du tittar på och hur du bläddrar inom våra onlinetjänster, vilka söktermer du anger på vår webbplats samt vilka formulär du skickar in och vilka inköp och transaktioner du gör via tjänsterna.
 • Webbplatser som du besöker före eller efter våra webbplatser, inklusive men inte begränsat till webbplatser eller annonser som hänvisade dig till våra webbplatser eller tjänster.
 • Sherwin-Williams e-post som du öppnar och/eller vidarebefordrar.
 • Sherwin-Williams erbjudanden eller länkar som du ansluter till via e-post.
 • Beroende på din enhets inställningar, platsuppgifter, exempelvis din mobils GPS-signal eller uppgifter om WiFi-åtkomstpunkter och mobilmaster i närheten.
 • Marknadsföringsidentifierare, enhetsidentifierare eller andra liknande unika identifierare. 
 • Textmeddelanden eller andra meddelanden som skickas eller delas via chatt- eller chattrobottjänster. 

Ytterliga uppgifter som vi kan samla in om dig

Vi kan få ytterligare uppgifter om dig från offentliga eller kommersiellt tillgängliga källor i enlighet med tillämplig lag. Vi kan även samla in andra uppgifter om dig som du har låtit en extern part lämna ut till oss. Om du exempelvis väljer att få åtkomst till eller använda sociala nätverkstjänster, kan vi få och lagra uppgifter som du delar med oss genom dessa tjänster. 

 

Alla uppgifter som vi samlar in om dig kan sammanställas och användas för vår förbättring av våra produkter och tjänster och anpassning av våra utskick till dig. 


Användning av uppgifterna

Vi använder uppgifterna vi samlar in om dig på följande sätt:

 • För att erbjuda dig tjänster, produkter eller annat material som du efterfrågar (t.ex. genom att utföra ett köp, slutföra din registrering i ett lojalitetsprogram eller skicka produktprover till dig).
 • För att ge dig information eller annonser om våra produkter, tjänster, policyer och kampanjer.
 • För att anpassa din upplevelse av våra tjänster, exempelvis erbjuda dig relevanta annonser på våra tjänster och på andra platser, såsom på andra webbplatser samt tjänster och nätverk på sociala medier.
 • För att hantera och förbättra din shoppingupplevelse och våra produkter, tjänster och erbjudanden, inklusive för att analysera användningen av våra produkter och tjänster och fastställa effektiviteten av vår reklam.
 • För att skydda säkerheten och integriteten för våra tjänster, samt för att ta itu med informationssäkerhet och/eller integritetsfrågor, felsöka och upptäcka säkerhetsincidenter eller avvikelser, uppfylla, svara på och dokumentera förfrågningar om integritetsrättigheter, nätverksfunktion och felsökning.
 • För att stärka våra lagliga rättigheter.
 • För att genomföra interna analyser, såsom undersökningar, studier, marknadsundersökningar, övervakning eller analys av trender, användning och aktiviteter.
 • För att följa Sherwin-Williams policyer, branschstandarder och tillämpliga lagar, förordningar eller juridiska processer.
 • För annan användning med ditt samtycke.

Se Dina val och rättigheter gällande dina uppgifter nedan om vilka val du kan göra beträffande vår användning av dina uppgifter.


Dela information

Sherwin-Williams kan komma att ge ut dina uppgifter till följande aktörer:

 • Dotterbolag. Vi delar uppgifter inom Sherwin-Williams till våra olika verksamheter och företag som vi delar allmän kontroll med (sammantaget, våra ”dotterbolag”), exempelvis för att erbjuda dig våra produkter och för att förbättra våra tjänster. 
 • Tjänsteleverantörer. Vi förlitar oss på tredjepartstjänsteleverantörer för att utföra många av våra avtalsenliga tjänster å våra vägnar. För att göra det, måste vi dela dina uppgifter med dem. Vi kan exempelvis förlita oss på tjänsteleverantörer för att utföra våra förfrågningar om produkter och tjänster, för att behandla ditt kreditkort och andra betalningar, för att besvara dina frågor, för att skicka e-post å våra vägnar, samt för att analysera data för att förbättra våra produkter och tjänster.
 • Andra parter när det krävs av lagen eller om det är nödvändigt för att skydda våra tjänster. Det kan finnas fall när vi måste ge ut dina uppgifter till andra parter. Det görs: 
  • För att efterleva lagen eller besvara en juridisk process eller en samarbetsbegäran av ett myndighetsorgan.
  • För att undvika bedrägeri eller verifiera och stärka efterlevnaden av de policyer som styr våra tjänster.
  • När det tillåts enligt lag, för att skydda Sherwin-Williams, våra dotterbolags, affärspartners, kunders eller affärspartners rättigheter, egendom eller säkerhet.
  • För att följa företagsstyrningsfunktioner som revisioner.
 • Andra parter som berörs av en företagstransaktion. Vi kan ge ut dina uppgifter till en tredje man om vi säljer eller överför hela eller en del av vår verksamhet eller våra tillgångar till en tredje man, såsom i samband med en fusion eller vid en omorganisation efter en konkurs eller avyttring.
 • Andra parter med ditt samtycke enligt dina instruktioner. Utöver de utlämnanden som beskrivs i den här integritetspolicyn kan vi dela uppgifter om dig med tredjeparter när du samtycker till eller begär en sådan delning.
 • Aggregerade och icke-personliga uppgifter. Vi kan även dela data på ett sätt som inte identifierar dig (t.ex. uppgifter som har aggregats med andra uppgifter) för generella affärssyften. Vi kan exempelvis utlämna antalet besökare på våra webbplatser och andra tjänster.

Cookies, pixlar och andra internetteknologier

Vi kan, såsom vissa tredjeparter, inklusive de som tillhandahåller innehåll eller andra funktioner i våra tjänster, använda cookies, pixlar, (t.ex. genom en Meta/Facebook-pixel), webbfyrar och andra liknande teknologier i våra onlinetjänster (kallas gemensamt ”cookies”) och i informationen som har samlats in från sådana teknologier. Vi delar också information om din användning av våra webbplatser med tredjeparter, inklusive våra partner inom sociala medier, annonsering och analys. För mer information om de uppgifter vi samlar in genom användning av cookies och hur vi använder de uppgifter vi samlar in, se avsnitten Uppgifter som vi samlar in och Användning av uppgifterna i denna integritetspolicy. För mer information om tredjeparters användning av cookies, pixlar, webbfyrar och annan liknande teknik på våra webbplatser, se avsnittet Tredjeparter som tillhandahåller innehåll eller funktionalitet genom våra tjänster i denna integritetspolicy. Genom att använda våra onlinetjänster, samtycker du till vår användning av spårningsteknologier i enlighet med det som beskrivs i den här integritetspolicyn. 

Cookies

En cookie är en liten fil som kan lagras på din dator eller din enhet. En cookie låter entiteten som placerar ut cookien på din enhet känna igen den på/i flera olika webbplatser och tjänster.

 

När du använder en webbläsare för att få åtkomst till tjänsterna kan du konfigurera din webbläsare för att godkänna alla cookies, förhindra alla cookies eller meddela dig när en cookie har skickats. Klicka på menyn ”Hjälp” i din webbläsare för att läsa mer om hur du kan ändra dina cookiepreferenser. Operativsystemet i din enhet kan innehålla ytterliga cookiekontroller. Obs: Om du avaktiverar cookies kan det påverka din möjlighet att få åtkomst till och använda vissa av tjänsternas funktioner. 

Spåra inte-signaler och liknade mekanismer

Vissa webbläsare kan överföra ”Spåra inte”-signaler till webbplatser och andra onlinetjänster med vilka en användare kommunicerar. Det är inte en branschstandard att övervaka vad, om något, webbplatser bör göra då de mottar dessa signaler. Sherwin-Williams vidtar inga åtgärder vid mottagandet av dessa signaler. Om och då en standard har etablerats och accepterats, kan Sherwin-Williams komma a revidera dess policy om hur man besvarar dessa signaler. Om du är en användare som bor i USA, klicka här för information om Spåra inte-signaler och liknande mekanismer.

Spårningspixlar och webbfyrar

Pixlar, webbfyrar och liknande teknologier är små bitar av kod som är inbäddade i webbsidor, annonser och e-postmeddelanden som kommunicerar med tredjeparter. Vi kan använda pixlar, för att t.ex. räkna antalet besökare på en viss webbsida, för att placera ut eller kommunicera med cookies och för att förstå användarmönster. Vi kan även inkludera pixlar i e-postmeddelanden för att få information om huruvida meddelandet har öppnats, skickats vidare eller om åtgärder har vidtagits. 

Andra teknologier

Det finns en mängd olika spårningstekniker som kan ingå i mobila applikationer som inte är webbläsarbaserade som cookies och som inte kan styras av webbläsarinställningar. Vissa använder ”SDK:er” för att associera appanvändaraktivitet till en viss app och för att spåra användaraktivitet över appar och/eller enheter. SDK:er är kodblock som kan installeras i vår mobilapp av tredjepartsföretag som vi arbetar med. SDK:er hjälper oss att förstå hur du interagerar med vår mobilapplikation och samlar in viss information om enheten och nätverket du använder för att komma åt vår applikation, såsom annonsidentifieraren som är kopplad till din enhet och information om hur du interagerar med vår applikation.

Hur vi använder de här teknologierna

Våra onlinetjänster använder dessa teknologier för följande allmänna syften:

Typ av cookie Vad de gör Exempel
Krävs Gör att din onlinetjänst fungerar korrekt. Dessa cookies kan exempelvis komma ihåg tidigare åtgärder (såsom angiven text) när du navigerar tillbaka till en sida i samma session och beräkna webbplatstrafik.
Prestationer Hjälper oss att mäta och förstå hur besökare interagerar med onlinetjänsterna, vårt innehåll samt alla eventuella problem som hittas för att hjälpa oss att förbättra prestandan på våra tjänster. Dessa cookies kan exempelvis förbättra insikten om hur besökare använder våra webbplatser, så att vi kan göra förbättringar gällande användbarhet och innehåll.
Funktionscookies Tillåter våra onlinetjänster komma ihåg val som du gör (såsom användarnamn, språk eller den region du befinner dig i) för att ge en mer personanpassad onlineupplevelse. Dessa cookies kan exempelvis göra att du kan spara dina inloggningsuppgifter och preferenser, så att du inte behöver ange dessa varje gång du loggar in
Målinriktade/reklamcookies Hjälper oss och tredjeparter att erbjuda dig relevant innehåll och reklam genom att samla in uppgifter om din användning av våra tjänster, andra webbplatser och onlinetjänster. Dessa cookies kan användas för att tillhandahålla målinriktade annonser eller för att begränsa antalet gånger du ser en annons. De kan även hjälpa oss att mäta reklamkampanjers effektivitet. Vi kan även exempelvis inkludera pixlar i e-postmeddelanden för att få information om huruvida meddelandet har öppnats, skickats vidare eller om åtgärder har vidtagits. 

Cookies varierar i hur länge de varar. ”Sessionscookies” avslutas kort efter att du avslutat din internetsession. ”Beständiga cookies” lagras på din enhet fram till ett angivet utgångsdatum. Vi använder både sessionscookies och beständiga cookies på våra webbplatser.


Tredjeparter som tillhandahåller innehåll eller funktionalitet genom våra tjänster

En viss del av innehållet och funktionaliteten av våra tjänster tillhandahålls av tredjeparter som inte tillhör vår koncern. Vi låter dig exempelvis dela visst material i våra tjänster genom tjänster i sociala nätverk, såsom Facebook och Twitter. Dessa och andra sociala nätverkstjänster kan automatiskt samla in uppgifter från eller om din användning av våra tjänster när du använder våra tjänster medan du är inloggad på de sociala nätverkstjänsterna. Vi erbjuder även onlinechattfunktioner som stöds av leverantörer – när du använder dessa funktioner delar du information som du tillhandahåller i chatten med leverantören såväl som med oss. Tredjepartsannonsörer, inklusive men inte begränsat till leverantörer av sessionsinspelning och tjänster på sociala medier, kan även medverka på vissa av våra tjänster. Dessa och andra tredjeparter samlar in eller tar emot vissa uppgifter om din användning av våra tjänster, inklusive genom användning av cookies, pixlar och liknande teknologier. Dessa uppgifter kan samlas in över tid och kombineras med uppgifter som har samlats in på olika webbplatser och via olika onlinetjänster. 

 

Vissa av dessa företag deltar i branschutvecklingsprogram som har utformats för att erbjuda kunder val om huruvida de vill motta målinriktad reklam eller inte. Besök webbplatserna som drivs av Network Advertising Initiative och Digital Advertising Alliance för att läsa mer om detta. (Kanadensiska användare kan även besöka webbplatsen som drivs av Digital Advertising Alliance of Canada. Ytterligare information på lokala språk kan finnas tillgänglig på den webbplatsen.)

 

Våra tjänster, inklusive våra webbplatser, använder analysteknik som tillhandahålls av Google Analytics för att förstå hur användare interagerar med webbplatserna, förbättra vår webbupplevelse och bättre marknadsföra våra produkter. Du kan göra val gällande användningen av cookies från Google Analytics genom att gå till https://tools.google.com/dlpage/gaoptout eller ladda ner Google Analytics Opt-out Browser Add-on.


Internationell dataöverföring

Sherwin-Williams och dess tjänsteleverantörer kan komma att samla in, överföra, lagra och behandla dina personuppgifter utanför ditt bosättningsland, inklusive USA. Observera att andra länders dataskydd och andra lagar kanske inte är lika strikta som de i ditt land. I enlighet med tillämplig lag, implementerar vi åtgärder såsom standardmässiga dataskyddsklausuler för att garantera att alla överförda personuppgifter fortsätter att vara skyddade och säkra. Du kan få ytterligare information om dessa åtgärder genom att kontakta oss via Global Privacy Portal.


Insamling av uppgifter från barn

I enlighet med det som anges av lokal lagstiftning, samlar vi inte medvetet in personuppgifter online från barn. Om vi får kännedom om att ett barn har gett oss personuppgifter kommer vi att raderas dessa eller på annat sätt efterleva tillämplig lag.


Dina val och rättigheter gällande dina personuppgifter

Då det är godkänt enligt lag, kan vi komma att skicka dig erbjudanden och kampanjer. Vi ger dig dock några valmöjligheter om hur vi ska kontakta dig.

 • E-post: Om du inte längre vill fortsätta att motta kommersiella e-postutskick från ett viss Sherwin-Williams varumärke/en viss grupp, kan du följa instruktionerna som finns i e-postutskicket. Du kan även kontakta oss via Global Privacy Portal för att få information om hur du raderar din e-postadress från någon av våra e-postlistor. 
 • Post: Om du inte längre vill fortsätta att motta kommersiella postutskick från ett viss Sherwin-Williams varumärke/en viss Sherwin-Williams grupp, kan du följa instruktionerna eller använda kontaktuppgifterna som finns i utskicket. Du kan även kontakta oss via Global Privacy Portal för att radera din adress från vår utskickslista.
 • Textmeddelanden: Du kan välja att ta emot textmeddelanden och varningar på det/de mobiltelefonnummer som du delar med oss. Du behöver inte välja att ta emot textmeddelanden och varningar för att använda och dra fördel av vår tjänst eller våra produkter. Om du väljer att delta kan standardavgifter för textmeddelanden tillkomma. Om du inte längre vill ta emot textmeddelanden från ett visst Sherwin-Williams-varumärke eller en viss Sherwin-Williams-grupp kan du när som helst välja bort våra textmeddelanden och varningar. För att direkt välja bort, följ instruktionerna eller använd kontaktinformationen i ett sådant meddelande. Se våra villkor för textmeddelandeprogrammet för mer information.

Obs: Trots dina val om att avsluta mottagandet av utskick, kan vi, där det är tillåtet enligt tillämpliga lagar, komma att skicka ut information gällande transaktioner eller tjänster som du specifikt har efterfrågat eller för att informera dig om viktiga ändringar i/av våra tjänster, produkter eller policyer. Om du har flera konton kan du behöva avregistrera dig separat från alla konton i anslutning till de integritetsval som beskrivs ovan.

 

Under lokal lagstiftning kan du ha vissa rättigheter som registrerad person. Lokal lagstiftning kan exempelvis ge dig rätten att få åtkomst till, uppdatera, begränsa, motsätta dig till, radera, neka användningen av och/eller korrigera felaktigheter i dina personuppgifter som vi innehar, med förbehåll för vissa undantag i lagen. Många av våra program ger dig direktåtkomst för att se, uppdatera, korrigera och/eller radera de personuppgifter som du har uppgett till oss när du har registrerat dig online. Kontrollera var du är registrerad för att läsa mer om vilken funktionalitet som kan vara tillgänglig för dig i relation med ett tillämpligt program.

 

Om funktionaliteten inte är tillgänglig när du registrerar dig och du skulle vilja utöva dina lagliga rättigheter, kontakta oss via Global Privacy Portal. Vi vill besvara förfrågningar i enlighet med tillämplig lag och med förbehåll för lagliga och kontraktsenliga begränsningar.


Uppgiftssäkerhet och -lagring

Vi har många olika metoder för att skydda dina uppgifter, bland annat tekniska, administrativa och fysiska metoder, med avsikt att hålla dina uppgifter säkra. Observera dock att även om vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter är det ingen webbplats, internetöverföring, datasystem eller trådlös anslutning som är helt säker. 

 

Vi vidtar dessutom åtgärder för att enbart lagra uppgifter om dig så länge som det behövs för det syfte som de samlades in, i enlighet med det som krävs i ett avtal eller med det som är tillåtet enligt tillämplig lag.


Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor om den här integritetspolicyn eller om vår integritetspraxis, kontakta Sherwin-Williams via vår Global Privacy Portal eller på följande adress:

 

The Sherwin-Williams Company

Global Privacy Compliance (Global integritetsefterlevnad)

101 W. Prospect Avenue

Cleveland, Ohio 44115, USA


Framtida ändringar i den här integritetspolicyn

Integritetslagar och riktlinjer är en del av en ständigt föränderlig omvärld. Vi förbehåller oss rätten att efter eget omdöme, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av denna integritetspolicy när som helst och i enlighet med tillämplig lag. Vår integritetspolicy finns på denna länk. Vi rekommenderar att du läser denna integritetspolicy regelbundet för att se till att du har koll på vår befintliga integritetspraxis, även om vi även kan välja att meddela dig per e-post eller genom att publicera någonting på vissa eller alla av våra tjänster. Din fortsätta användning av våra tjänster efter eventuella ändringar innebär att du godkänner dessa ändringar.


Jurisdiktionsspecifika utlämnanden

Personer bosatta i USA

Detta meddelande kompletterar de andra delarna av vår integritetspolicy och tillhandahåller ytterligare information för amerikanska konsumenter (”konsumenter”) samt invånare i Kalifornien som interagerar med oss i deras arbete för ett annat företag (”B2B-kontakter”). Detta meddelande gäller för ”personuppgifter” eller ”PU”, vilket innebär att information som identifierar, relaterar till, beskriver, rimligen kan förknippas med eller rimligen kan kopplas direkt eller indirekt till dig.

INSAMLING, ANVÄNDNING OCH DELNING AV PERSONUPPGIFTER

Under de senaste 12 månaderna har vi samlat in PU om amerikanska konsumenter och B2B-kontakter från Kalifornien och kan ha avslöjat sådana PU för våra dotterbolag, tjänsteleverantörer och entreprenörer enligt beskrivningen i tabellen nedan.

PU-kategori Exempel på insamlade PU PU-källor Ändamål för PU-insamling Avslöjanden till dotterbolag, tjänsteleverantörer och entreprenörer

Identifierare och kundregister

 

(Denna kategori inkluderar personuppgifter som beskrivs i Cal. Civ. Kod § 1798.80(e))

Namn,
postadress, telefonnummer, signatur, onlineidentifierare
IP-adress (Internet Protocol), e-postadress, körkortsnummer, personnummer
(SSN-insamling begränsad till kreditkontoansökningar), anställning, anställningshistorik, bankkontonummer, kreditkortsnummer, betalkortsnummer eller annan finansiell information
Direkt från dig,
offentlig information, dotterbolag, tjänsteleverantörer,
tredje parter, automatiskt när du använder våra tjänster
Vi använder dessa uppgifter för följande affärsändamål: revisionsgranskning relaterad till interaktion och transaktioner, upptäckt av säkerhetsincidenter och skydd mot bedrägerier, felsökning eller reparation av system, kortsiktig övergående användning (t.ex. sammanhangsberoende reklam), tillhandahållande av tjänster och intern forskning samt kvalitets- och säkerhetskontroll. Vi använder dessutom dessa uppgifter för de kommersiella ändamål som anges under ”Användning av uppgifterna” ovan. Leverantörer av marknadsföringstjänster (t.ex. reklamnätverk, internetleverantörer, statistikleverantörer), tjänsteleverantörer som på andra sätt hjälper oss att bedriva vår verksamhet, myndigheter, operativsystem och plattformar, sociala nätverk, inkassobyråer och finansinstitut.
Kommersiell information Inköpshistorik,
register över fastighetsägande, konsumtionshistorik eller -benägenhet
Direkt från dig,
offentlig information, dotterbolag, tjänsteleverantörer,
tredje parter, automatiskt när du använder våra tjänster
Vi använder dessa uppgifter för följande affärsändamål: kortsiktig övergående användning (t.ex. sammanhangsberoende reklam) och tillhandahållande av tjänster. Vi använder dessutom dessa uppgifter för de kommersiella ändamål som anges under ”Användning av uppgifterna” ovan. Leverantörer av marknadsföringstjänster (t.ex. reklamnätverk, internetleverantörer, statistikleverantörer), tjänsteleverantörer som på andra sätt hjälper oss att bedriva vår verksamhet, myndigheter, operativsystem och plattformar, inkassobyråer och finansinstitut.
Information om aktivitet på internet eller annat elektroniskt nätverk Webbläsningshistorik,
sökhistorik,
uppgifter om interaktion med våra webbplatser och annonser
Direkt från dig,
offentlig information, dotterbolag, tjänsteleverantörer,
tredje parter, automatiskt när du använder våra tjänster
Vi använder dessa uppgifter för samma ändamål som anges ovan för identifierare. Leverantörer av marknadsföringstjänster (t.ex. reklamnätverk, internetleverantörer, statistikleverantörer), tjänsteleverantörer som på andra sätt hjälper oss att bedriva vår verksamhet.
Uppgifter om geolokalisering Fysisk plats, förflyttningar Våra mobilappar samlar in geolokaliseringsuppgifter när du godkänner sådan insamling. Vi kan också härleda din geolokalisering från din IP-adress. Vi använder dessa uppgifter för följande affärsändamål: kortsiktig övergående användning (t.ex. sammanhangsberoende reklam) och intern teknisk forskning. Vi använder dessutom dessa uppgifter för de kommersiella ändamål som anges under ”Användning av uppgifterna” ovan. Leverantörer av marknadsföringstjänster (t.ex. reklamnätverk, internetleverantörer, statistikleverantörer), tjänsteleverantörer som på andra sätt hjälper oss att bedriva vår verksamhet.
Ljud-, elektroniska, visuella, termiska, lukt- eller liknande uppgifter Ljudinspelningar av kundtjänstsamtal,
 film från intern-tv
Kundtjänstsamtal spelas in ibland och kunden underrättas om det i början av samtalet. Film från intern-tv spelas in för säkerhetsändamål och endast på vissa anläggningar där det finns skyltar som informerar om denna inspelning. Vi använder dessa uppgifter för följande affärsändamål: upptäckt av säkerhetsincidenter och skydd mot bedrägerier samt kvalitets- och säkerhetskontroll. Myndigheter, säkerhetstjänsteleverantörer, tjänsteleverantörer som annars hjälper oss att driva vår verksamhet.
Professionell eller anställningsrelaterad information Professionell information som ditt yrke och din arbetsgivare Direkt från dig,
offentlig information, dotterbolag, tjänsteleverantörer, 
tredje parter
Vi använder dessa uppgifter för följande affärsändamål: tillhandahållande av tjänster och intern teknisk forskning. Vi kan även använda dessa uppgifter för de kommersiella ändamål som anges under ”Användning av uppgifterna” ovan. Dessutom gäller att om du ansöker om ett kreditkortskonto hos oss kan vi samla in dina anställningsuppgifter för att ge oss möjlighet att tillhandahålla dig tjänster genom att utföra en lämplig kontroll av din kreditvärdighet och utfärda ditt kreditkonto. Leverantörer av marknadsföringstjänster (t.ex. statistikleverantörer), tjänsteleverantörer som på andra sätt hjälper oss att bedriva vår verksamhet.
Slutsatser av insamlade PU Inköpsbenägenhet Direkt från dig,
offentlig information, dotterbolag, tjänsteleverantörer,
tredje parter
Vi använder dessa uppgifter för följande affärsändamål: kortsiktig övergående användning (t.ex. sammanhangsberoende reklam), tillhandahållande av tjänster och intern teknisk forskning. Vi använder dessutom dessa uppgifter för de kommersiella ändamål som anges under ”Användning av uppgifterna” ovan. Leverantörer av marknadsföringstjänster (t.ex. statistikleverantörer).

Bland de kategorier av personuppgifter som anges ovan kan följande kategorier av personuppgifter som vi samlar in anses vara ”känsliga” enligt vissa statliga sekretesslagar:

Kategori av känsliga person-uppgifter Kategorier av källor Ändamål för insamling Avslöjanden till tjänsteleverantörer och entreprenörer
Personuppgifter som avslöjar ditt personnummer eller körkort Direkt från dig

För att förlänga en kredit

För att behandla transaktioner relaterade till uthyrning av utrustning

Tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva vår verksamhet
Personuppgifter som avslöjar kontoinloggning, finansiellt konto, betalkort eller kreditkortsnummer i kombination med eventuell säkerhets- eller åtkomstkod, lösenord eller inloggningsuppgifter som ger åtkomst till ett konto Direkt från dig För att förlänga en kredit Tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva vår verksamhet
Personuppgifter som avslöjar din exakta geolokalisering (plats inom en radie på 1 850 fot) Våra mobilappar samlar in geolokaliseringsuppgifter när du godkänner sådan insamling

Hitta en butik eller tillhandahålla andra liknande tjänster

Intern teknisk forskning

Tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva vår verksamhet

HUR LÄNGE VI BEHÅLLER DINA PERSONUPPGIFTER

 

Vi behåller de kategorier av PU som beskrivs ovan så länge som det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy eller på annat sätt som är tillåtet enligt lag. Detta innebär i allmänhet att informationen lagras så länge som något av följande gäller: 

 • Dina PU är rimligen nödvändiga för att hantera vår verksamhet, för att hantera din relation med oss eller för att uppfylla ett annat syfte för vilket vi samlade in informationen, 
 • Dina PU är rimligen nödvändiga för att utföra ett utlämnat syfte som är rimligt kompatibelt med det sammanhang där PU samlades in, 
 • Informationen är rimligen nödvändig för att skydda eller försvara våra rättigheter eller vår egendom (som i allmänhet kommer att relatera till tillämpliga lagar som begränsar åtgärder i ett visst fall), eller 
 • Vi på annat sätt är skyldiga eller tillåtna att behålla din information enligt gällande lagar eller förordningar. 

Om PU används för mer än ett ändamål kommer vi att behålla dem tills syftet med den senaste perioden löper ut. För mer information om våra lagringspolicyer, kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

RIKTAD REKLAM, FÖRSÄLJNING OCH DELNING AV PERSONUPPGIFTER

 

De kategorier av PU som vi avslöjar för ett affärs- eller kommersiellt syfte och mottagarkategorierna anges i tabellen ovan. Diagrammet nedan sammanfattar de kategorier av PU som vi använde för riktad/beteendebaserad reklam över flera sammanhang under de senaste 12 månaderna. Även om vi inte säljer personuppgifter i utbyte mot pengar kan vissa av de sätt på vilka vi delar PU för riktad reklam betraktas som ”försäljning” eller ”delning” enligt vissa amerikanska delstaters integritetslagar. Vi har ingen faktisk kunskap om att vi säljer eller delar PU för personer under 16 år. Vår användning av personuppgifter anses inte vara ”försäljning” enligt Nevadas lag.

Kategori av personuppgifter Typ av avslöjande Kategorier av tredje parter till vilka informationen såldes eller delades
Identifierare Överförd till tredje part för beteendebaserad reklam över flera sammanhang Annonsnätverk, sök- och sociala medieplattformar och andra annonseringspartner online
Kundregister
Kommersiell information
Information om aktivitet på internet eller annat elektroniskt nätverk
Uppgifter om geolokalisering
Slutsatser

INTEGRITETSRÄTTIGHETER I KALIFORNIEN

Enligt California Consumer Privacy Act (California Civil Code Section 1798.100 och följande), i dess ändrade lydelse enligt California Privacy Rights Act (California Civil Code Section 1798.100 och följande) (”CCPA”), har medborgare i Kalifornien vissa rättigheter som de kan utöva självständigt eller via ett godkänt ombud. Dina integritetsrättigheter i Kalifornien beskrivs nedan. Inom ramen för detta meddelande har vi på vissa ställen förkortat eller sammanfattat CCPA-termer eller -text. Termer som definieras enligt CCPA och används i detta meddelande ska ha samma innebörd som enligt CCPA.

 

För att göra en begäran om att ta bort, begära att korrigera eller begära att få veta kan du skicka in ett ärende via vår Global Privacy Portal eller genom att ringa 1-844-835-4134. Följ anvisningarna på vår Global Privacy Portal och besvara alla uppföljande frågor punktligt så att vi kan bekräfta din identitet. Om du vill välja bort försäljning och delning av PU, klicka på länken ”Sälj eller dela inte mina personuppgifter” på hemsidan för Sherwin-Williams webbplats(-er) som du besöker och flytta ”Sälj eller dela inte mina personuppgifter/inriktningscookies” till ”av”. 

 

Om du skickar in en begäran om att få veta, begära att radera eller begära att korrigera, kommer du att bli ombedd att logga in på ditt konto eller att tillhandahålla 2–3 PU som vi kommer att matcha mot våra register för att verifiera din identitet. Behöriga ombud kan skicka in förfrågningar å konsumenters vägnar genom att följa dessa anvisningar och tillhandahålla lämplig dokumentation. Om du skickar in en begäran via ett auktoriserat ombud måste du fortfarande verifiera din identitet direkt med oss innan din begäran kan behandlas.

Rätt att veta

 

Du har rätt att begära att vi förser dig med följande information. Denna typ av förfrågningar får inte göras fler än två gånger under en period på tolv månader. 

 • De kategorier av PU vi har samlat in om dig, inklusive: 
  • De kategorier av källor som vi har samlat in PU från
  • Våra affärs- eller kommersiella syften för insamling, försäljning eller delning av PU
  • De kategorier av tredje parter som vi har lämnat ut dina PU till
  • De kategorier av PU som vi sålde, och för varje identifierad kategori, de kategorier av tredje parter till vilka vi sålde den specifika kategorin av PU
  • De kategorier av PU som vi avslöjade för ett affärsändamål, och för varje identifierad kategori, de kategorier av mottagare som vi avslöjade den specifika kategorin av PU
 • De specifika PU vi har samlat in om dig.

Rätt att välja bort försäljning och delning av PU

 

Du har rätt att välja bort försäljning av din PU och att begära att vi inte delar din PU för beteendebaserad reklam över flera sammanhang. Även om vi inte säljer personuppgifter i utbyte mot pengar kan vissa av de sätt på vilka vi delar PU för reklam eller marknadsföring betraktas som ”försäljning” eller ”delning” enligt CCPA. För att välja bort detta, klicka på länken ”Sälj eller dela inte mina personuppgifter” på hemsidan för Sherwin-Williams webbplats(-er) som du besöker och flytta riktade cookies till ”av”. Om du väljer att använda en webbläsarbaserad avregistreringssignal (t.ex. Global Privacy Control (GPC)) kommer du att avregistreras från cookiebaserad försäljning och delning av personuppgifter för var och en av våra webbplatser som du besöker med signalen aktiverad. Eftersom vi inte kan känna igen dig på olika webbplatser kommer ett besök på en av våra webbplatser med signalen aktiverad betyda att du automatiskt väljer bort försäljning och delning med avseende på den specifika webbplatsen, men detta kommer inte att påverka försäljning och delning för våra andra webbplatser. Dessutom måste du aktivera välj-bort-signalen för varje webbläsare du använder. Observera att GPC-signalen kan blockera våra webbplatsers cookiebanners och preferenscenter från att visas eller på annat sätt störa våra länkar för att inte sälja eller dela mina personuppgifter. Om detta inträffar har dina inställningar identifierats, även om bannern och inställningscentret inte längre är synliga.

Rättigheter avseende radering

 

Du kan begära att vi raderar dina PU som vi har samlat in direkt från dig. Enligt CCPA kan vi neka till att radera dina PU under vissa omständigheter, t.ex. om vi behöver dina PU för att slutföra transaktioner eller tillhandahålla tjänster som du har beställt eller som rimligen förväntas, för säkerhetsändamål, bör berättigade interna verksamhetsändamål för att efterleva lagen eller för att utöva eller försvara rättsliga anspråk. När vi använder avidentifiering för att tillfredsställa en begäran om radering förbinder vi oss att upprätthålla och använda informationen i avidentifierad form och kommer inte att försöka identifiera informationen igen. 

Rättelserättigheter

 

Om du anser att PU vi upprätthåller om dig är felaktiga har du rätt att begära att vi korrigerar den informationen.

Rätt att begränsa användning och utlämnande av känsliga personuppgifter

 

Vi använder inte och lämnar inte ut känsliga personuppgifter för ändamål för vilka rätten att begränsa användning och utlämnande gäller enligt CCPA.

Rätt till icke-diskriminering för utövandet av dina integritetsrättigheter 

 

Om du väljer att utöva någon av dina integritetsrättigheter enligt CCPA har du också rätt att inte få diskriminerande behandling av oss.


MEDDELANDE OM EKONOMISKT INCITAMENTVårt PaintPerks-bonusprogram ger förmåner som bonuspoäng och rabatter till dem som väljer att delta. För att kunna delta måste du tillhandahålla viss personlig information, såsom identifierare, kundregister och kommersiell information. Incitamenten i samband med vårt belöningsprogram är utformade för att belöna lojala kunder baserat på volymen av produkter och tjänster de köper från oss. Klicka här länk för att se de fullständiga villkoren för vårt bonusprogram. 

 

Vi har gjort en uppskattning i god tro att värdet av PU som tillhandahålls i samband med vårt belöningsprogram motsvarar de relevanta utgifterna i samband med insamling och lagring av denna PU. Alla skillnader i pris eller förmåner som ges till kunder som deltar i vårt belöningsprogram är rimligt relaterade till värdet av den PU som tillhandahålls. Genom att gå med i vårt belöningsprogram samtycker du till alla ekonomiska incitament som är förknippade med programmet. Du har rätt att när som helst dra dig ur det ekonomiska incitamentet genom att avbryta ditt deltagande i bonusprogrammet. Klicka här länk för att avbryta ditt medlemskap i belöningar. Observera att om du skickar in en begäran om att radera, kommer det att radera PU som är kopplad till något belöningskonto du kan ha.

Sekretessrättigheter för invånare i övriga amerikanska stater

 

Detta avsnitt kompletterar de andra delarna av vår integritetspolicy och tillhandahåller ytterligare information för konsumenter som är bosatta i andra amerikanska stater än Kalifornien. Om du är bosatt i Kalifornien, läs igenom våra upplysningar som är specifika för Kalifornien ovan.

HUR MAN GÖR EN BEGÄRAN OM INTEGRITETSRÄTTIGHETER

 

Om du vill göra en begäran om dina personuppgifter kan du använda vår Global Privacy Portal eller ringa 1-844-835-4134. Observera att vi måste verifiera din identitet innan din begäran kan behandlas. För autentisering kommer du att bli ombedd att logga in på ditt konto eller att tillhandahålla 2–3 personuppgifter som vi kommer att matcha mot våra register. 

 • Åtkomst och dataportabilitet. Du har rätt att använda denna begäran för att bekräfta om vi behandlar dina personuppgifter, få tillgång till dina personuppgifter och få en kopia av de personuppgifter du lämnat till oss i ett bärbart format. 
 • Korrigering. Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktigheter i dina personuppgifter, med hänsyn till personuppgifternas art och våra ändamål för behandling av dem. 
 • Radering. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Enligt sekretesslagar i vissa delstater kan vi neka till att radera dina PU under vissa omständigheter, t.ex. om vi behöver dina PU för att slutföra transaktioner eller tillhandahålla tjänster som du har beställt eller som rimligen förväntas, för säkerhetsändamål, för berättigade interna verksamhetsändamål, för att efterleva lagen eller för att utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Begäran om att välja bort. Du kan välja bort följande användning av dina personuppgifter: (a) riktad reklam, (b) försäljning av personuppgifter, och (c) profilering för att främja beslut som ger rättsliga eller liknande betydande effekter på din ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser. Vi säljer inte personuppgifter i utbyte mot pengar eller deltar i metoder som kvalificerar sig som profilering och som ger rättsliga eller liknande betydande effekter enligt tillämplig statlig integritetslagstiftning. För att välja bort riktad reklam/icke-monetär ”försäljning” av personuppgifter, klicka på länken ”Sälj eller dela inte mina personuppgifter” på hemsidan för Sherwin-Williams webbplats(-er) du besöker och flytta inställningen Målinriktade cookies till ”av”. Om du är en auktoriserad agent som skickar in en begäran om att avstå på uppdrag av en Colorado-konsument, klicka på länken ”Sälj eller dela inte mina personuppgifter” på hemsidan för de Sherwin-Williams webbplats(-er) du besöker och flytta ”Sälj eller dela inte mina personuppgifter/inriktningscookies” till ”av”. Vi vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att verifiera konsumentens identitet och det auktoriserade ombudets befogenhet att agera å konsumentens vägnar.
 • Överklaganden. Ibland kan vi inte behandla förfrågningar som rör dina personuppgifter, i vilket fall din begäran kommer att nekas. Om din begäran om verkställande av integritetsrättigheter tidigare har nekats av oss och du tror att det var ett misstag, kan du överklaga för omprövning av din begäran med hjälp av vår Global Privacy Portal.

Observera att om du gör en begäran om integritetsrättigheter kommer vi att behålla de personuppgifter som lämnas i samband med din begäran för registerföring.

UPPLYSNINGAR OM LOJALITETSPROGRAMMET FÖR COLORADO-INVÅNARE

 

Syftet med detta avsnitt är att informera Colorados konsumenter om hur vi använder personuppgifter i samband med ditt deltagande i vårt lojalitetsprogram PaintPerks. Du har rätt att radera dina personuppgifter som är kopplade till ditt PaintPerks-konto, men om du raderar dina personuppgifter kommer vi inte att kunna koppla dina belöningar till ditt konto och därför kommer du inte att kunna få några förmåner från programmet. Diagrammet nedan visar de kategorier av personuppgifter som samlas in via vårt lojalitetsprogram som vi säljer eller behandlar för riktad reklam och de tredje parter som får respektive kategori av personuppgifter. 

Kategori av personuppgifter Tredje parter som tar emot varje kategori
Identifierare Annonserings- och kommunikationspartner
Kundregister
Kommersiell information

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se de andra avsnitten i vår integritetspolicy.

Personer bosatta i någon av EU:s medlemsländer

En lagliga grunden för våra behandlingsaktiviteter är som följer:

 • För våra legitima affärssyften, inklusive:
  • för att erbjuda dig tjänster, produkter eller annat material som du efterfrågar (t.ex. slutföra din registrering i ett lojalitetsprogram eller skicka produktprover till dig) och för att anpassa din erfarenhet med våra tjänster;
  • för att hantera och förbättra din shoppingupplevelse och våra produkter, tjänster och erbjudanden, inklusive för att analysera användningen av våra produkter och tjänster och fastställa effektiviteten av vår reklam; och
  • för att skydda säkerheten och integriteten hos våra tjänster.
 • För att utföra våra kontrakt med dig, inklusive behandling av dina inköp och transaktioner,
 • för att uppfylla våra lagliga förpliktelser, exempelvis:
  • för att granska och rapportera olika syften;
  • för att bokföra och administrera uppgifter; 
  • för att besvara förfrågningar om uppgifter av en kompetent offentlig eller rättslig myndighet; och 
  • för att stärka våra lagliga rättigheter och förbättra eller hantera lagliga anspråk.
 • Med ditt samtycke:
  • för att skicka direkta marknadsföringsmeddelanden till dig om våra produkter, tjänster och kampanjer; och
  • för att leverera målinriktad reklam till dig, både i och utanför tjänsterna, inklusive genom att använda cookies eller liknande teknologer, såsom förklaras nedan.

Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss. Om du vill dra tillbaka vissa samtycken kanske vi inte länge kan erbjuda vissa relaterade tjänster.

 • E-post: Om du inte längre vill fortsätta att motta direkta marknadsföringsmeddelanden från ett viss Sherwin-Williams varumärke/en viss grupp, kan du följa instruktionerna som finns i e-postutskicket. Du kan även kontakta oss via Global Privacy Portal för att få information om hur du raderar din e-postadress från någon av våra e-postlistor. 
 • Post: Om du inte längre vill fortsätta att motta kommersiella postutskick från ett visst Sherwin-Williams-varumärke/en viss Sherwin-Williams-grupp, kan du följa instruktionerna eller använda kontaktuppgifterna som finns i utskicket. Du kan även kontakta oss via Global Privacy Portal för att radera din adress från vår utskickslista.
 • Annat: Om du inte längre vill fortsätta att motta andra kommersiella kommunikationer från ett viss Sherwin-Williams varumärke/en viss Sherwin-Williams grupp, kan du följa instruktionerna eller använda kontaktuppgifterna som finns i utskicket, eller genom att ändra integritetsinställningarna som finns i din webbläsare (t.ex. gällande cookies). Du kan även kontakta oss via Global Privacy Portal för att radera dina uppgifter från alla typer av listor för direkt marknadsföring, i enlighet med lokal lagstiftning. 

Du kan framföra ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling av dina personuppgifter bryter mot tillämplig lag.

 

Våra tjänster kan använda analystjänster, som Google Analytics, som tillhandahålls av Google Inc. och andra tredjepartsleverantörer. Dessa tjänster använder ”cookies” för att hjälpa till att analysera hur besökare använder onlinetjänster. Uppgifterna som har genererats genom cookies om din användning av onlinetjänster (inkl. din IP-adress) kan överföras och lagras av dessa leverantörer, inklusive utanför EU i tredjepartsländer såsom USA som kanske inte har det dataskydd och de dataskyddslagar som finns i ditt land.

 

Om din IP-adress inte trunkeras genom IP-anonymisering kommer den kompletta IP-adressen att överföras till tredjepartsleverantörer som inte bor i EU. De här leverantörerna kan komma att använda de här uppgifterna för att utvärdera din användning av webbplatserna, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och erbjuda andra tjänster i relation till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Du kan stoppa användningen av cookies såsom beskrivs på andra ställen i den här policyn. Vissa leverantörer erbjuder dig även möjligheten att undvika att samla in och behandla uppgifter som har genererats av cookies och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) genom att ladda ned och installera ett webbläsarplugin.

Personer bosatta i Argentina

Om du är bosatt i Argentina, kan du i enlighet med det som anges i lag nr 25 326 utöva dina rättigheter till åtkomst kostnadsfritt var sjätte månad eller oftare om du har ett legitimt intresse av att utöva en sådan rättighet, genom att erbjuda oss ett bevis på din identitet. Din begäran kommer att besvaras i enlighet med tillämplig lag.

 

Utöver en åtkomstbegäran kan alla som är bosatta i Argentina kostnadsfritt utöva sin rätt om att ändra, uppdatera eller radera sina personuppgifter när som helst genom att tillhandahålla ett bevis på sin identitet. Din begäran kommer att besvaras i enlighet med tillämplig lag. Begäran kan avslås om: (i) det finns en tredje man som är intresserad av att bevara de personuppgifter som för närvarande lagras av Sherwin-Williams; eller (ii) det finns en laglig förpliktelse att lagra uppgifterna i dess aktuella tillstånd.

 

Utöver rättigheterna till åtkomst, ändring, uppdatering eller annullering kan nekas av oss om det krävs för att: (i) skydda den nationella säkerheten, den institutionella ordningen, den allmänna säkerheten eller tredjepartsrättigheter eller (ii) undvika hinder i rättsliga eller administrativa ärenden relaterade till utredningar om skatteförpliktelser, sociala trygghetsförpliktelser, folkhälsa, brottsutredningar och administrativa överträdelser så länge som det finns en order i motsvarande ärendefil för att undvika utövande av någon av den registrerades ovan nämnda rättigheter. 

 

För information om hur man ska utöva dessa rättigheter se Dina val och rättigheter gällande dina uppgifter ovan. Sherwin-Williams kan kontaktas via Global Privacy Portal för ytterligare förfrågningar.

Personer bosatta i Australien

Alla personer som är bosatta i Australien har härmed informerats om att de har rättigheten att behandlas anonymt eller pseudonymt om de vill kontakta oss via telefon eller om de enbart vill få information om våra tjänster men inte vill ha någon ytterligare kontakt med oss. Om du vill hantera kontakten med oss på det här sättet kommer du inte att kunna anlita våra tjänster. Om du vill anlita våra tjänster måste du ge oss dina personuppgifter.

 

Sherwin-Williams kan överföra dina personuppgifter till samarbetande företag, tjänsteleverantörer och andra parter som beskrivs under ”Informationsdelning” utanför Australien och USA.

 

Vi förlitar oss på ditt samtycke för att skicka ut ett direkt marknadsföringsmeddelande om våra produkter, tjänster och kampanjer och för att erbjuda dig målinriktad reklam. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst. Se Dina val och rättigheter gällande dina uppgifter för ytterligare information. Du kan även ändra integritetsinställningarna för din webbläsare, exempelvis för att hantera cookies. Om du vill dra tillbaka samtycket kanske vi inte länge kan erbjuda dessa tjänster.

 

Om vi får kännedom om eventuella farhågor och problem gällande våra integritetspolicyer kommer vi att ta dessa frågor seriöst och försöka lösa dem på bästa sätt. Om du har ytterligare frågor gällande vår integritetspolicy eller om du har ett problem eller ett klagomål att framföra kan du kontakta oss via vår Global Privacy Portal. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina problem eller klagomål kan du framföra en reklamation till ” Australian Information Commissioner” – för ytterligare information, besök http://www.oaic.gov.au/.

Personer bosatta i Brasilien

Förutom de syften som anges i denna Integritetspolicy för konsumenter behandlar vi också dina personuppgifter för att hantera dina beställningar internt, för att skydda dina personuppgifter och hantera ditt deltagande i utbildningar, presentationer och evenemang som vi eller våra representanter kan erbjuda relaterat till våra produkter och tjänster.

 

Genom att delta i utbildningar, presentationer och andra evenemang godkänner du att du är intresserad av våra produkter och tjänster, inklusive vårt marknadsföringsmaterial. Vi respekterar alla dina rättigheter som framgår av denna policy och enligt gällande lag, inklusive din rätt att avstå.

 

Oavsett ytterligare bestämmelser som anges i denna Integritetspolicy kan du vara berättigad till följande rättigheter relaterat till dina personuppgifter hos Sherwin-Williams när som helst och på begäran:

 • bekräftelse av behandlingen;
 • tillgång till personuppgifter;
 • korrigering av ofullständiga, felaktiga eller inaktuella personuppgifter;
 • anonymisering, begränsning/blockering eller radering av onödiga eller överdrivna personuppgifter eller data som behandlas i strid med bestämmelserna i lag nr 13.709/18 eller ”Brasiliens dataskyddslag”;
 • överföring av personuppgifter till annan tjänst- eller produktleverantör, på uttrycklig begäran, med förbehåll för kommersiell och industriell sekretess, i enlighet med föreskrifter från den Nationella dataskyddsmyndigheten (enligt definitionen i den brasilianska dataskyddslagen);
 • radering av personuppgifter som behandlats baserat på den registrerades samtycke, utom i fall där den brasilianska dataskyddslagen ger Sherwin-Williams rätt att behålla sådana uppgifter;
 • information om offentliga och privata bolag som Sherwin-Williams har utlämnat den registrerades personuppgifter till;
 • information om möjligheten att avstå från samtycke och följderna av ett sådant avstående, och
 • återkallande av samtycke. 

Utöver utövandet av ovannämnda rättigheter är det ditt ansvar att hålla dina personuppgifter vederbörligt uppdaterade och korrekta.

 

Du kan kontakta personuppgiftsansvarig hos Sherwin-Williams angående personuppgifter som behandlas på Global Privacy Portal, för att utöva någon av dina rättigheter och uppfylla de skyldigheter som framgår av denna integritetspolicy.

 

I enlighet med artikel 41 i den brasilianska dataskyddslagen har Sherwin-Williams utsett sitt globala dataskyddsombud - LATAM som dataskyddsombud. Du kan kontakta henne via Global Privacy Portal.

Personer bosatta i Kanada

Kanadensiska medborgare får härmed information om att Sherwin-Williams och dess tjänsteleverantörer kan behandla och lagra deras personuppgifter utanför Kanada, inklusive i USA. Sådana uppgifter kan bli föremål för utlämnande till auktoriserade brottsbekämpningsmyndigheter, lokala domstolar och nationella säkerhetsmyndigheter enligt gällande lokala lagar och rättsliga processer. Du kan kontakta Sherwin-Williams om du har frågor gällande våra integritetspraxis, inklusive om att motta information gällande våra policyer och procedurer gällande tjänsteleverantörer utanför vår jurisdiktion.

 

Du informeras även om att vi kanske inte kan komma att tillhandahålla de produkter och tjänster som du har begärt om du inte samtycker till vår insamling, användning eller utlämning av dina personuppgifter. Du kan i enlighet med lagliga och avtalsenliga begränsningar dra tillbaka ditt samtycke som rör vår framtida insamling, användning eller utlämning av dina personuppgifter för sådana syften som marknadsföring och undersökningar som skickas ut från tid till annan genom att ge oss information om detta inom rimlig tid. Du kanske inte har tillstånd att dra tillbaka ditt samtycke till vissa obligatoriska insamlingar, användningar och utlämnanden av dina personuppgifter (såsom att lagra rimliga affärs- och transaktionsuppgifter). 

 

Se Dina val och rättigheter gällande dina uppgifter för information om hur du kan utöva rättigheterna att få åtkomst till dina personuppgifter. Våra auktoriserade medarbetare, ombud och mandatarier kommer att ha åtkomst till dina personuppgifter i enlighet med det som krävs för att uppfylla deras skyldigheter gentemot oss. 

Personer bosatta i Indien

Om du är en indisk medborgare har du rätt att begära att få granska dina personuppgifter och rätt att uppdatera, korrigera eller radera bristfällig eller felaktig information och du har rätt att kontakta oss gällande avvikelser eller klagomål i samband med behandling av Sherwin-Williams personuppgifter. Läs Hur du kontaktar oss för att få information om våra kontaktsätt. För information om hur man ska utöva dessa rättigheter se Dina val och rättigheter gällande dina uppgifter. Vi kommer att vidta åtgärder för att besvara dina förfrågningar på ett tidsenligt sätt. Vi ansvar dock inte för äktheten hos dina personuppgifter.

Personer bosatta i Malaysia

Om du är medborgare i Malaysia, se Hur du kontaktar oss för information om hur du kan kontakta Sherwin-Williams Global Privacy Compliance-grupp (Global integritetsefterlevnad) som ansvarar för globalt dataskydd.

Personer bosatta i Mexiko

Som en mexikansk medborgare kan du motsätta din behandling av dina personuppgifter för följande frivillig användning av sådana personuppgifter:

 • För kommunikationssyften eller för att skicka erbjudanden till dig.
 • För att tillhandahålla dig relevant reklam om våra tjänster och annat.
 • För att fastställa effektiviteten av våra reklamkampanjer.

Du kan, förutom din rätt till åtkomst och rättelse, också ha rätt att annullera dina personuppgifter eller att motsätta dig insamling eller behandling av dem, begränsa omfattningen av behandlingen, eller återkalla ditt samtycke i enlighet med lokal lag.

 

För information om hur man ska utöva dessa rättigheter se Dina val och rättigheter gällande dina uppgifter. Vänligen förklara vilken rättighet du vill utöva och bifoga ett bevis på din identitet. Din begäran kommer att besvaras i enlighet med tillämplig lag. Om du vill korrigera eller uppdatera dina personuppgifter, ange vilken ändring du vill göra. 

Personer bosatta i Nya Zeeland

New Zealand Privacy Act 1993 ger dig vissa rättigheter att få åtkomst till och korrigera de personuppgifter vi har om dig. För information om hur man ska utöva dessa rättigheter se Dina val och rättigheter gällande dina uppgifter.

Personer bosatta i Singapore

Om du är medborgare i Singapore, se Hur du kontaktar oss för information om hur du kan kontakta Sherwin-Williams Global Privacy Compliance-grupp (Global integritetsefterlevnad) som ansvarar för globala dataskydd.

Personer bosatta i Sverige

Om du är medborgare i Sverige kan du kontakta Sherwin-Williams för att få information om vår integritetspraxis genom att använda kontaktuppgifterna under Hur du kontaktar oss.

Personer bosatta i Uruguay

En lagliga grunden för våra behandlingsaktiviteter är som följer:

 • För våra legitima affärssyften, inklusive:
  • för att erbjuda dig tjänster, produkter eller annat material som du efterfrågar (t.ex. slutföra din registrering i ett lojalitetsprogram eller skicka produktprover till dig) och för att anpassa din erfarenhet med våra tjänster;
  • för att hantera och förbättra din shoppingupplevelse och våra produkter, tjänster och erbjudanden, inklusive för att analysera användningen av våra produkter och tjänster och fastställa effektiviteten av vår reklam; och
  • för att skydda säkerheten och integriteten hos våra tjänster.
 • för att utföra våra kontrakt med dig, inklusive behandling av dina inköp och transaktioner,
 • för att uppfylla våra lagliga förpliktelser, exempelvis:
  • för att granska och rapportera olika syften;
  • för att bokföra och administrera uppgifter; 
  • för att besvara förfrågningar om uppgifter av en kompetent offentlig eller rättslig myndighet; och 
  • för att stärka våra lagliga rättigheter och förbättra eller hantera lagliga anspråk.
 • Med ditt samtycke:
  • för att skicka direkta marknadsföringsmeddelanden till dig om våra produkter, tjänster och kampanjer; och
  • för att leverera målinriktad reklam till dig, både i och utanför tjänsterna, inklusive genom att använda cookies eller liknande teknologer, såsom förklaras nedan.

Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst. Se Dina val och rättigheter gällande dina uppgifter för ytterligare information. Du kan även ändra integritetsinställningarna för din webbläsare, exempelvis för att hantera cookies. Om du vill dra tillbaka samtycket kanske vi inte länge kan erbjuda dessa tjänster.

 

Se Dina val och rättigheter gällande dina uppgifter om hur du utövar eventuella rättigheter som du kan ha i enlighet med den uruguayska dataskyddslagstiftningen nr 18 331. Du kan även kontakta oss om nu har några frågor eller vill utöva några av de rättigheter som anges under Hur du kontaktar oss.

Personer bosatta i Vietnam

Uppgifterna om dig som vi kan komma att samla in, lagra, behandla, använda, utlämna och överföra till tredjeparter inkluderar uppgifter i elektroniskt format. Referenser till att ”dela” och ”utlämna” personuppgifter om att Dela uppgifter inkluderar alla eventuella delningar, utlämnanden och överföringar av dina uppgifter. Se Dina val och rättigheter gällande dina uppgifter för information om hur du ska utöva de rättigheter du eventuellt kan ha under lokala lagar att nål uppdatera, korrigera och/eller begära en radering av dina personuppgifter från våra databaser, begära en avgränsning av utlämningen av dina personuppgifter till en tredje man eller begära att vi inte hänvisar till eller på annat sätt använder innehåll som tillhör sådana kommunikationer. Du kan dessutom kontakta oss via den kompletta adressen för frågor och information om hur vi utövar dina rättigheter under lokala lagar, såsom beskrivs i Hur du kontaktar oss. När vi fått in en bekräftelse om din begäran kommer Sherwin-Williams att ge dig åtkomst till personuppgifter som vi har om dig, om inte andra lagar förbjuder dess åtkomst. Sherwin-Williams kommer att vidta de åtgärder som krävs för att tillåta dig att korrigera, ändra eller rader uppgifter som har visat sig vara felaktiga eller ofullständiga.


©2024 The Sherwin-Williams Company | Accessibility Statement