Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Sherwin-Williams

Posledná aktualizácia: 1. júla 2023

Ak si chcete pozrieť naše Oznámenie o ochrane osobných údajov pre obyvateľov Kalifornie, kliknite sem.

Spoločnosť Sherwin-Williams si uvedomuje, že keď sa nám rozhodnete poskytnúť svoje údaje, dôverujete nám, že s nimi budeme zaobchádzať zodpovedne. Informácie, na ktoré sa vzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké typy údajov spoločnosť Sherwin-Williams a jej pridružené spoločnosti zhromažďujú, ako ich používame, zdieľame a chránime. Vysvetľujú aj to, aké možnosti máte, čo sa týka používania a zdieľania týchto údajov z našej strany. Tieto zásady ochrany údajov sa týkajú osobných údajov zhromažďovaných spoločnosťou Sherwin-Williams alebo jej pridruženými spoločnosťami (ako je definované ďalej) akýmikoľvek prostriedkami, okrem iného vrátane webových stránok, mobilných aplikácií a ďalších on-line služieb, na ktoré sa odvolávajú alebo na ktoré odkazujú tieto zásady ochrany osobných údajov, ako aj informácie získané inými obchodnými funkciami spoločnosti Sherwin-Williams, napríklad prostredníctvom našich zákazníckych vernostných programov, alebo pri rozhovore so zástupcom služieb zákazníkom (spolu ďalej „služby“).

 

Je dôležité, aby ste si pozorne prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, pretože vždy, keď používate naše služby, súhlasíte s postupmi, ktoré tu popisujeme. Kľúčové informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov špecifické pre konkrétne jurisdikcie nájdete v našich zásadách tu. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi verziou týchto Zásad ochrany osobných údajov v anglickom jazyku a verziou v akomkoľvek inom jazyku, ktorú sprístupníme, bude mať prednosť anglická verzia.

 

Spoločnosť Sherwin-Williams si vyhradzuje právo na zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov, ako to povoľuje zákon. Ak dôjde k zmenám, dátum poslednej aktualizácie uvedieme v hornej časti týchto Zásad ochrany osobných údajov. Tieto zmeny nadobudnú účinnosť okamžite po ich zverejnení. Ak budete pokračovať v používaní služieb aj po nadobudnutí platnosti zmien, budeme to považovať za súhlas s týmito zmenami.

 

Naše služby môžu odkazovať na webové stránky a služby tretích strán, ktoré sú mimo našej kontroly. Okrem toho môžeme mať vzťahy aj so spoločnosťami iných spoločností ako Sherwin-Williams, ktoré distribuujú produkty spoločnosti Sherwin-Williams. Nie sme zodpovední za bezpečnosť alebo súkromie akýchkoľvek informácií zhromaždených týmito tretími stranami. Mali by ste byť opatrní a preskúmať vyhlásenia o ochrane osobných údajov platné pre takéto tretie strany.


Informácie, ktoré zhromažďujeme

Vaše údaje môžeme zhromažďovať rôznymi spôsobmi:

 • môžete nám ich poskytnúť priamo vy;
 • môžeme ich zhromažďovať, keď používate naše služby, nakupujete produkty alebo si prezeráte naše on-line inzeráty;
 • v súlade s platnými právnymi predpismi o vás môžeme zhromažďovať aj dodatočné informácie.

Spôsob zhromažďovania, typ zhromaždených informácií a ich spracovanie sa môže líšiť podľa jurisdikcie, aby vyhovoval miestnym právnym požiadavkám.

Informácie, ktoré nám poskytnete priamo vy

Informácie, ktoré sme získali priamo od vás, keď sa rozhodnete zaregistrovať sa do našich služieb (napríklad, keď sa zaregistrujete do niektorého z našich vernostných programov), uskutočníte nákup, zaregistrujete sa do propagačnej akcie a pošlete poštový kód, aby ste sa dozvedeli viac o obchodoch blízko vás, alebo nám iným spôsobom poskytnete informácie. Nižšie sú uvedené príklady informácií, ktoré nám môžete poskytnúť priamo:

 • meno,
 • e-mailová adresa, fyzická adresa a/alebo PSČ a telefónne číslo,
 • používateľské meno alebo heslo,
 • vek alebo dátum narodenia, pohlavie, zamestnanie, názov zamestnávateľa, pracovná pozícia a iné demografické informácie,
 • platobné karty, fakturačná adresa alebo iné informácie o platbe,
 • ďalšie informácie o vás, vašej rodine alebo iných osobách (ako sú napríklad záujmy o výrobky a to, kde obvykle nakupujete farby a nátery),
 • údaje o minulých nákupoch alebo použití kupónov,
 • iné informácie, ktoré nám poskytnete, keď kontaktujete naše oddelenie zákazníckej podpory.

Môžete sa rozhodnúť, že nám neposkytnete určité typy informácií, môže to však ovplyvniť vašu schopnosť používať niektoré naše služby.

Informácie, ktoré zhromažďujeme pri používaní našich služieb alebo pri prezeraní našich on-line reklám

Zhromažďujeme informácie o vašom počítači alebo zariadení a vašej on-line aktivite, a to aj prostredníctvom štandardných internetových technológií, ako sú súbory cookie, pixely, webové majáky, súpravy na vývoj softvéru, lokálne uložené objekty a iné podobné technológie. Zhromažďovať, sledovať, analyzovať a používať môžeme nasledujúce typy informácií:

 • typ vášho prehliadača, operačný systém a váš token push oznámenia,
 • IP adresa a/alebo ID zariadenia,
 • vaše správanie pri prehliadaní našich služieb, napríklad kedy a ako navštívite našu webovú stránku alebo iné služby, množstvo času stráveného prezeraním našich online služieb, tlačidlá a odkazy, na ktoré kliknete, videá, ktoré sledujete a kde sa posúvate v rámci našich online služieb, hľadané výrazy, ktoré zadáte na našej webovej stránke, a odoslania formulárov, nákupy a transakcie, ktoré uskutočníte prostredníctvom služieb,
 • webové stránky, ktoré navštívite pred našimi webovými stránkami alebo po nich, okrem iného aj vrátane akýchkoľvek webových stránok alebo reklám, ktoré vás odkázali na naše webové stránky alebo služby,
 • e-maily spoločnosti Sherwin-Williams, ktoré ste otvorili a/alebo preposlali,
 • ponuky alebo odkazy spoločnosti Sherwin-Williams, ku ktorým sa pripojíte prostredníctvom e-mailov,
 • v závislosti od nastavení vášho zariadenia, informácie o polohe, napríklad signál GPS mobilného zariadenia alebo informácie o blízkych prístupových miestach Wi-Fi a vykrývačoch mobilných poskytovateľov,
 • marketingové identifikátory, identifikátory zariadenia alebo iné podobné jedinečné identifikátory, 
 • textové alebo iné správy odoslané alebo zdieľané prostredníctvom chatu alebo služieb chatbotov. 

Ďalšie informácie, ktoré o vás môžeme zhromaždiť

Informácie o vás môžeme získať z verejne a komerčne dostupných zdrojov v súlade s platnými právnymi predpismi. Okrem toho zhromažďujeme ďalšie informácie, ktoré nám s vaším súhlasom poskytnú tretie strany. Ak sa napríklad rozhodnete pristupovať k službám sociálnych sietí alebo ich používať, môžeme prijímať a ukladať informácie, ktoré s nami zdieľate prostredníctvom týchto služieb. 

 

Všetky informácie, ktoré o vás zhromaždíme, sa môžu kombinovať, aby nám pomohli vylepšiť a zdokonaliť naše produkty a služby a prispôsobiť našu komunikáciu. 


Používanie informácií

Informácie, ktoré zhromažďujeme o vás, použijeme:

 • aby sme vám poskytli služby, produkty alebo iné materiály, ktoré požadujete (napríklad dokončenie nákupu, dokončenie registrácie do vernostného programu a odoslanie vzoriek produktov),
 • aby sme s vami mohli komunikovať alebo vám ponúkať reklamu týkajúcu sa našich produktov, služieb, zásad a propagačných akcií,
 • aby sme prispôsobili vaše používanie našich služieb, a to aj tak, že vám poskytneme relevantnú reklamu v našich službách a kdekoľvek inde, napríklad na iných webových stránkach a službách a sieťach sociálnych médií,
 • aby sme mohli spravovať a zlepšovať vaše skúsenosti s nákupom a našimi produktmi, službami a ponukami vrátane analýzy využitia našich produktov a služieb a určenia efektívnosti našej reklamy,
 • aby sme chránili bezpečnosť a integritu našich služieb, riešili problémy týkajúce sa bezpečnosti informácií a/alebo ochrany osobných údajov, odstraňovali a zisťovali bezpečnostné incidenty alebo abnormality, plnili žiadosti o práva na ochranu osobných údajov, reagovali na ne a dokumentovali ich, zabezpečovali fungovanie siete a odstraňovali problémy,
 • aby sme mohli presadzovať naše zákonné práva,
 • aby sme mohli vykonávať interné analýzy, ako sú prieskumy, štúdie, prieskumy trhu, monitorovanie alebo analýza trendov, používania a aktivít,
 • aby sme dodržali zásady spoločnosti Sherwin-Williams, priemyselné normy a platné právne predpisy, nariadenia alebo právne postupy,
 • inak, ak k nám tomu poskytnete súhlas.

Ďalšie informácie o možnostiach, ktoré máte v súvislosti s používaním vašich údajov, nájdete v časti Vaše voľby a práva týkajúce sa vašich informácií.


Poskytovanie informácií

Spoločnosť Sherwin-Williams môže zverejniť vaše informácie za nasledujúcich okolností:

 • Pridružené spoločnosti. Vaše údaje budeme poskytovať v rámci spoločnosti Sherwin-Williams našim rôznym spoločnostiam a spoločnostiam, s ktorými sa podieľame na spoločnej kontrole (spolu ďalej len „pridružené spoločnosti“), napríklad aj preto, aby sme vám poskytli vylepšenia našich produktov a služieb. 
 • Poskytovatelia služieb. Pri vykonávaní rôznych zmluvných služieb v našom mene sa spoliehame na poskytovateľov služieb tretích strán. Na tento účel im možno budeme musieť poskytnúť vaše informácie. Môžeme sa napríklad spoliehať na poskytovateľov služieb, ktorí plnia naše požiadavky na produkty a služby, spracúvajú vaše platby pomocou kreditnej karty a iné platby, odpovedajú na vaše otázky, posielajú e-maily v našom mene a analyzujú údaje na zlepšenie našich produktov a služieb.
 • Ďalšie strany, ak to vyžadujú právne predpisy, alebo ak je to potrebné na ochranu našich služieb. Môžu sa vyskytnúť prípady, keď poskytneme vaše informácie iným stranám: 
  • aby sme dodržiavali zákony alebo reagovali na právny proces alebo žiadosť o spoluprácu zo strany vládneho subjektu,
  • aby sme predchádzali podvodom alebo overovali a presadzovali dodržiavanie zásad, ktorými sa riadia naše služby,
  • ak to povoľujú právne predpisy, aby sme chránili práva, majetok alebo bezpečnosť spoločnosti Sherwin-Williams alebo ktorejkoľvek z našich pridružených spoločností, obchodných partnerov, zákazníkov alebo zamestnancov,
  • aby sme mohli vykonávať funkcie správy a riadenia spoločnosti, ako sú napríklad audity.
 • Ďalšie strany v súvislosti s firemnou transakciou. Vaše informácie môžeme zverejniť tretej strane v prípade, že predáme alebo prevedieme celý alebo časť podniku alebo naše aktíva tretej strane, napríklad v súvislosti so zlúčením alebo v prípade reorganizácie alebo likvidácie bankrotu.
 • Ostatné strany, s vaším súhlasom a podľa vašich pokynov. Okrem zverejnení popísaných v týchto Zásadách ochrany osobných údajov môžeme informácie poskytnúť tretím stranám, keď s nimi súhlasíte alebo o takéto poskytnutie žiadate.
 • Agregované a neosobné informácie. Údaje môžeme zdieľať aj spôsobom, ktorý vás neidentifikuje (napríklad informácie, ktoré boli agregované s inými záznamami) na všeobecné obchodné účely. Môžeme napríklad zverejniť počet návštevníkov našich webových stránok alebo iných služieb.

Súbory cookie, pixely a iné internetové technológie

My, ako aj niektoré tretie strany, vrátane tých, ktoré poskytujú obsah a iné funkcie v rámci našich služieb, môžeme v našich on-line službách používať súbory cookie (t. j. prostredníctvom Meta/Facebook pixelu), webové majáky a iné podobné technológie (ďalej spolu len „súbory cookie“) a informácie získané pomocou týchto technológií. Informácie o vašom používaní našich webových stránok poskytujeme aj tretím stranám vrátane našich partnerov v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýz. Ďalšie informácie o údajoch, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom používania súborov cookie a o tom, ako používame údaje, ktoré zhromažďujeme, nájdete v častiach Informácie, ktoré zhromažďujeme a Používanie informácií týchto Zásad ochrany osobných údajov. Ďalšie informácie týkajúce sa používania súborov cookie, pixelov, webových majákov a iných podobných technológií tretími stranami na našich webových stránkach nájdete v časti Tretie strany, ktoré poskytujú obsah alebo funkčnosť našich služieb týchto Zásad ochrany osobných údajov. Používaním našich on-line služieb súhlasíte s používaním technológií sledovania, ktoré sú opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. 

Súbory cookie

Súbor cookie je malý súbor, ktorý môže byť uložený v počítači alebo inom zariadení. Súbor cookie umožňuje subjektu, ktorý ho do vášho zariadenia vložil, rozpoznať toto zariadenie na rôznych webových stránkach a v rôznych službách.

 

Keď používate na prístup k službám webový prehliadač, môžete ho nakonfigurovať tak, aby prijal všetky súbory cookie, odmietol všetky súbory cookie alebo vás upozornil, keď je súbor cookie odoslaný. Kliknutím na ponuku Pomocníka svojho prehliadača sa dozviete viac o tom, ako zmeniť predvoľby súborov cookie. Operačný systém vášho zariadenia môže obsahovať ďalšie ovládacie prvky pre súbory cookie. Upozorňujeme, že odmietnutie všetkých súborov cookie môže mať vplyv na vašu schopnosť pristupovať k určitým funkciám služieb a používať ich. 

Signály Do-Not-Track a podobné mechanizmy

Niektoré webové prehliadače môžu webovým stránkam a iným on-line službám, s ktorými používateľ komunikuje, posielať signály typu „Do-not-track“ („nesledovať“). Neexistuje žiadny priemyselný štandard, ktorý by určoval, čo by webové stránky mali robiť, keď tieto signály dostanú. Spoločnosť Sherwin-Williams v súčasnosti na tieto signály nereaguje. Ak a keď sa tento štandard zavedie a prijme, spoločnosť Sherwin-Williams môže znova upraviť svoje zásady reagovania na tieto signály. Ak ste používateľ zo Spojených štátov amerických, kliknite sem pre viac informácií o signáloch Do-Not-Track a podobných mechanizmoch.

Sledovacie pixely a webové majáky

Pixely, webové majáky a podobné technológie sú malé kúsky kódu, ktoré sú vložené do webových stránok, reklám a e-mailov, ktoré komunikujú s tretími stranami. Pixely môžeme napríklad použiť, aby sme mohli spočítať počet používateľov, ktorí navštívili určitú webovú stránku, poskytovať alebo komunikovať so súbormi cookie a porozumieť vzorom používania. Pixely tiež môžeme zahrnúť do e-mailov, aby sme zistili, či ste ich otvorili, či ste na ne reagovali alebo či ste ich preposlali. 

Ostatné technológie

Mobilné aplikácie môžu obsahovať rôzne technológie sledovania, ktoré nie sú založené na prehliadači, ako napríklad súbory cookie, a nie je možné ich kontrolovať pomocou nastavení prehliadača. Niektoré používajú SDK na priradenie aktivity používateľa aplikácie ku konkrétnej aplikácii a na sledovanie aktivity používateľa v aplikáciách a/alebo zariadeniach. SDK sú bloky kódu, ktoré môžu do našej mobilnej aplikácie nainštalovať spoločnosti tretích strán, s ktorými spolupracujeme. SDK nám pomáhajú pochopiť, ako komunikujete s našou mobilnou aplikáciou, a zhromažďovať určité informácie o zariadení a sieti, ktoré používate na prístup k našej aplikácii, ako napríklad reklamný identifikátor spojený s vaším zariadením a informácie o tom, ako s našou aplikáciou komunikujete.

Ako tieto technológie používame

Naše on-line služby využívajú tieto technológie na nasledujúce všeobecné účely:

Typ súboru cookie  Na čo slúžia Príklady
Povinné Umožňujú našej on-line službe, aby fungovala správne. Tieto súbory cookie si napríklad pamätajú predchádzajúce akcie (napr. zadaný text) pri návrate na stránku v rámci tej istej relácie a vyrovnávajú návštevnosť webovej stránky.
Výkonné Pomáhajú nám merať a pochopiť, ako návštevníci interagujú s on-line službami a naším obsahom, a riešiť akékoľvek problémy, aby nám pomohli zlepšiť výkonnosť služieb. Tieto súbory cookie napríklad získajú prehľad o tom, ako návštevníci používajú naše webové stránky, aby sme mohli zlepšiť ich použiteľnosť a obsah.
Funkčné Umožňujú našim online službám pamätať si vaše voľby (napríklad používateľské meno, jazyk alebo oblasť, v ktorej sa nachádzate), aby ste tak získali prispôsobený on-line zážitok. Tieto súbory cookie vám napríklad umožňujú uložiť si prihlasovacie údaje a predvoľby, aby ste ich nemuseli zadávať pri každom prihlásení. 
Cielené/Reklamné Pomáhajú nám a tretím stranám poskytovať vám relevantný obsah a reklamu zhromažďovaním informácií o používaní našich služieb a iných webových stránok a on-line služieb. Tieto súbory cookie môžu byť použité na poskytovanie cielenej reklamy alebo na obmedzenie počtu zobrazení reklamy. Pomáhajú nám tiež merať efektivitu reklamných kampaní. Napríklad môžeme do e-mailov zahrnúť pixely, aby sme zistili, či ste ich otvorili, či ste na ne reagovali alebo či ste ich preposlali. 

Súbory cookie sa líšia v tom, na akú dlhú dobu sa ukladajú. „Súbory cookie relácie“ sa vymažú krátko po ukončení internetovej relácie. „Trvalé súbory cookie“ sa vo vašom zariadení ukladajú až do stanoveného dátumu vypršania platnosti. Na našich webových stránkach používame súbory cookie relácie aj trvalé súbory cookie.


Tretie strany, ktoré poskytujú obsah alebo funkcie v rámci našich služieb

Časť obsahu a funkcií našich služieb poskytujú tretie strany, ktoré nie sú našimi pridruženými spoločnosťami. Napríklad vám v našich službách prostredníctvom služieb sociálnych sietí, ako sú Facebook a Twitter umožňujeme zdieľať určité materiály. Tieto a ďalšie služby sociálnych sietí môžu automaticky zhromažďovať informácie z alebo o vašom používaní našich služieb pri používaní našich služieb, keď ste prihlásení do služieb sociálnych sietí. Ponúkame tiež funkciu on-line chatu, poskytovanú treťou stranou – keď tieto funkcie používate, budete poskytovať informácie, ktoré poskytnete v chate tretej strane aj nám. Inzerenti tretích strán, okrem iného aj vrátane predajcov relácií a služieb sociálnych médií, môžu byť tiež prítomní v niektorých našich službách. Tieto a iné tretie strany zhromažďujú alebo prijímajú určité informácie o vašom používaní našich služieb, a to aj prostredníctvom používania súborov cookie, pixelov a internetových technológií, pričom tieto informácie sa môžu zhromažďovať v priebehu času a kombinovať s informáciami zhromaždenými na rôznych webových stránkach a v rôznych on-line službách. 

 

Niektoré z týchto spoločností sa podieľajú na programoch vyvinutých v tomto odvetví, ktorých cieľom je poskytnúť spotrebiteľom možnosť rozhodnúť sa, či budú dostávať cielenú reklamu. Navštívte webové stránky, ktoré prevádzkuje iniciatíva Network Advertising Initiative a Digital Advertising Alliance, kde nájdete viac informácií. (Kanadskí používatelia môžu tiež navštíviť webovú stránku, ktorú prevádzkuje spoločnosť Digital Advertising Alliance of Canada. Na tejto lokalite môžu byť k dispozícii ďalšie informácie v miestnych jazykoch.)

 

Naše služby, vrátane našich webových stránok, používajú analytickú technológiu poskytovanú službou Google Analytics, aby sme pochopili, ako používatelia komunikujú s našimi webovými stránkami, zlepšili vašu skúsenosť so stránkami a zlepšili marketing našich produktov. Možnosti voľby týkajúce sa používania súborov cookie zo služby Google Analytics môžete uplatniť na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout alebo stiahnutím doplnku prehliadača Google Analytics Opt-out.


Medzinárodný prenos údajov

Spoločnosť Sherwin-Williams a jej poskytovatelia služieb môžu zhromažďovať, prenášať, uchovávať a spracovávať vaše osobné údaje mimo vašej krajiny pobytu, a to vrátane Spojených štátov amerických. Upozorňujeme, že právne predpisy na ochranu údajov a iné právne predpisy týchto krajín nemusia byť také komplexné ako vo vašej krajine. V súlade s platnými právnymi predpismi zavádzame opatrenia, ako sú štandardné doložky o ochrane údajov, aby sme zabezpečili, že všetky prenesené osobné údaje zostanú chránené a zabezpečené. Ďalšie informácie o týchto opatreniach získate tak, že nás kontaktujete prostredníctvom globálneho portálu pre ochranu osobných údajov.


Zber informácií od detí

V zmysle miestnych právnych predpisov vedome nezhromažďujeme osobné údaje od detí. Ak sa dozvieme, že nám osobné údaje poskytlo dieťa, vymažeme ich alebo budeme konať inak podľa platných právnych predpisov.


Vaše voľby a práva týkajúce sa vašich údajov

Ak to právne predpisy umožňujú, môžeme vám posielať ponuky alebo propagačné akcie. Dávame vám však na výber, ako s vami budeme komunikovať.

 • E-mail: ak si už neželáte naďalej dostávať komerčné e-maily od konkrétnej značky alebo skupiny spoločnosti Sherwin-Williams, môžete postupovať podľa pokynov uvedených v každej takejto správe. Môžete sa na nás tiež obrátiť prostredníctvom globálneho portálu pre ochranu osobných údajov, kde nájdete informácie o tom, ako sa odhlásiť z nášho e-mailového zoznamu. 
 • Pošta: ak si už neželáte naďalej dostávať komerčné poštové zásielky od konkrétnej značky alebo skupiny spoločnosti Sherwin-Williams, môžete postupovať podľa týchto pokynov alebo použiť kontaktné informácie uvedené v každej takejto správe. Môžete sa na nás obrátiť aj prostredníctvom globálneho portálu pre ochranu osobných údajov, aby ste sa odhlásili z adresára.
 • Textové správy: máte možnosť rozhodnúť sa, či chcete dostávať textové správy a upozornenia na mobilné telefónne číslo (čísla), ktoré ste nám poskytli. Ak chcete používať a využívať naše služby alebo produkty, nemusíte sa prihlásiť k odberu textových správ a upozornení. Ak sa prihlásite, môžu vám byť účtované štandardné poplatky za textové správy. Ak si už neželáte dostávať textové správy od konkrétnej značky alebo skupiny Sherwin-Williams, môžete sa kedykoľvek odhlásiť z odberu našich textových správ a upozornení. Ak sa chcete odhlásiť priamo, postupujte podľa pokynov alebo použite kontaktné údaje uvedené v každej takejto správe. Viac informácií nájdete v našich zmluvných podmienkach programu textových správ.

Upozorňujeme, že napriek vašej voľbe odmietnutia, ak to umožňujú príslušné právne predpisy, vám môžeme posielať oznámenia týkajúce sa transakcií alebo služieb, ktoré ste výslovne požadovali, alebo vás informovať o dôležitých zmenách našich služieb, produktov alebo zásad. Ak máte viaceré účty, možno bude potrebné, aby ste sa v súvislosti s vyššie uvedenými možnosťami ochrany osobných údajov odhlásili z takéhoto prijímania správ oddelene pre každý účet.

 

Podľa miestnych právnych predpisov môžete mať ako dotknutá osoba určité práva. Miestne právne predpisy vám napríklad môžu udeliť právo na prístup, aktualizáciu, obmedzenie, namietanie, vymazanie, prenosnosť a/alebo opravu nepresností vo vašich osobných údajoch, s výnimkou zákonom stanovených výnimiek. Mnohé z našich programov vám poskytujú priamy prístup k zobrazeniu, aktualizácii, opravám a/alebo odstráneniu osobných údajov, ktoré ste poskytli pri on-line registrácii. Skontrolujte, kde ste sa zaregistrovali, aby ste zistili, aké funkcie vám môžu byť k dispozícii vo vzťahu k príslušnému programu.

 

Ak funkcia nie je dostupná tam, kde ste sa zaregistrovali, a chcete uplatniť svoje zákonné práva, kontaktujte nás prostredníctvom globálneho portálu pre ochranu osobných údajov. Na žiadosti budeme odpovedať v súlade s platnými právnymi predpismi a budú podliehať zákonným a zmluvným obmedzeniam.


Bezpečnosť a uchovávanie informácií

Zaviedli sme rôzne postupy na ochranu vašich údajov vrátane technických, administratívnych a fyzických postupov, ktoré majú zabezpečiť ochranu vašich informácií. Vezmite však na vedomie, že hoci podnikneme primerané kroky na ochranu vašich informácií, žiadna internetová stránka, internetový prenos, počítačový systém ani bezdrôtové pripojenie nie sú úplne bezpečné. 

 

Okrem toho podnikáme kroky na uchovávanie vašich údajov len tak dlho, ako je to potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené, ako to vyžaduje zmluva ako to vyžadujú alebo povoľujú platné právne predpisy.


Ako nás kontaktovať

Ak máte otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo našich postupov ochrany osobných údajov, obráťte sa na spoločnosť Sherwin-Williams prostredníctvom nášho globálneho portálu ochrany osobných údajov alebo na nasledujúcej adrese:

 

The Sherwin-Williams Company

Global Privacy Compliance

101 W. Prospect Ave.

Cleveland, OH 44115


Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov v budúcnosti

Právne predpisy a pokyny týkajúce sa ochrany osobných údajov sú súčasťou neustále sa meniaceho prostredia. Vyhradzujeme si právo podľa nášho uváženia kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť časti týchto Zásad ochrany osobných údajov. Naše Zásady ochrany osobných údajov sú zverejnené na tomto odkaze. Odporúčame, aby ste tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne kontrolovali a uistili sa, že poznáte naše súčasné postupy ochrany osobných údajov. Môžeme sa tiež rozhodnúť, že vás o zmenách budeme informovať prostredníctvom e-mailu alebo uverejnením oznámenia v niektorej alebo všetkých našich službách. Vaše ďalšie používanie našich služieb po akýchkoľvek zmenách znamená, že ste tieto zmeny prijali.


Oznámenia špecifické pre danú jurisdikciu

Obyvatelia Spojených štátov

Toto oznámenie dopĺňa ostatné časti našich Zásad ochrany osobných údajov a poskytuje ďalšie informácie pre spotrebiteľov z USA (ďalej len „spotrebitelia“), ako aj pre obyvateľov Kalifornie, ktorí s nami komunikujú počas svojej práce pre inú spoločnosť (ďalej len „kontakty B2B“). Toto oznámenie sa vzťahuje na „osobné údaje“ alebo „PI”, teda informácie, ktoré vás priamo alebo nepriamo identifikujú, týkajú sa vás, opisujú vás, je možné ich s vami spojiť alebo by sa s vami dali spojiť.

ZHROMAŽĎOVANIE, POUŽÍVANIE A ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Za posledných 12 mesiacov sme zhromažďovali osobné údaje o spotrebiteľoch v USA a kontaktoch B2B z Kalifornie a mohli sme ich poskytnúť našim pobočkám, poskytovateľom služieb a zmluvným partnerom, ako je opísané v nasledujúcej tabuľke.

Kategória osobných údajov Príklady zhromažďovaných osobných údajov Zdroje osobných údajov Účel zhromažďovania osobných údajov Zverejnenie pridruženým spoločnostiam, poskytovateľom služieb a dodávateľom

Identifikátory a záznamy o zákazníkoch

(Táto kategória zahŕňa osobné údaje opísané v § 1798.80(e) kalifornského občianskeho zákonníka.)

Meno,
poštová adresa, telefónne číslo, podpis, adresa
internetového protokolu (IP) on-line identifikátora, e-mailová adresa, číslo vodičského preukazu, číslo sociálneho poistenia
(zber SSN sa obmedzuje na žiadosti o úverový účet), zamestnanie, história zamestnania, číslo bankového účtu, číslo kreditnej karty, číslo debetnej karty alebo iné finančné údaje
Priamo od vás,
z verejných informácií, od pridružených spoločností, poskytovateľov služieb,
tretích strán, automaticky pri používaní našich služieb
Tieto informácie používame na obchodné účely: vykonávanie auditu týkajúceho sa interakcií a transakcií, detekcia bezpečnostných incidentov a ochrana proti podvodom, riešenie problémov alebo oprava systémov, krátkodobé prechodné použitie (napríklad kontextová reklama), poskytovanie služieb, interné technické vyhľadávanie a kontrola kvality a bezpečnosti. Tieto informácie tiež používame na obchodné účely uvedené v časti „Použitie údajov“ vyššie. Poskytovatelia marketingových služieb (napríklad reklamné siete, poskytovatelia internetových služieb, poskytovatelia analytických služieb), poskytovatelia služieb, ktorí nám inak pomáhajú vykonávať našu činnosť, vládne subjekty, operačné systémy a platformy, sociálne siete, inkasné agentúry a finančné inštitúcie.
Obchodné informácie História nákupu,
záznamy o vlastníctve nehnuteľností, spotrebiteľské histórie alebo tendencie
Priamo od vás,
z verejných informácií, od pridružených spoločností, poskytovateľov služieb,
tretích strán, automaticky pri používaní našich služieb
Tieto informácie používame na obchodné účely: krátkodobé prechodné použitie (napríklad kontextová reklama) a na poskytovanie služieb. Tieto informácie tiež používame na obchodné účely uvedené v časti „Použitie údajov“ vyššie. Poskytovatelia marketingových služieb (napríklad reklamné siete, poskytovatelia internetových služieb, poskytovatelia analytických služieb), poskytovatelia služieb, ktorí nám inak pomáhajú vykonávať našu činnosť, vládne subjekty, operačné systémy a platformy, inkasné agentúry a finančné inštitúcie.
Informácie o aktivite na internete alebo v inej elektronickej sieti História prehliadania,
história vyhľadávania,
 informácie týkajúce sa interakcií s našimi webovými stránkami alebo reklamami
Priamo od vás,
z verejných informácií, od pridružených spoločností, poskytovateľov služieb,
tretích strán, automaticky pri používaní našich služieb
Tieto informácie používame na rovnaké účely, ako sú uvedené vyššie pre identifikátory. Poskytovatelia marketingových služieb (napríklad reklamné siete, poskytovatelia internetových služieb, poskytovatelia analytických služieb), poskytovatelia služieb, ktorí nám inak pomáhajú vykonávať našu činnosť.
Údaje o polohe Fyzická poloha, pohyby Naše mobilné aplikácie zhromažďujú informácie o polohe, ak im toto zhromažďovanie povolíte. Vašu geografickú polohu môžeme odvodiť aj z vašej IP adresy. Tieto informácie používame na obchodné účely: krátkodobé prechodné použitie (napríklad kontextová reklama), poskytovanie služieb a interný technický výskum. Tieto informácie tiež používame na obchodné účely uvedené v časti „Použitie údajov“ vyššie. Poskytovatelia marketingových služieb (napríklad reklamné siete, poskytovatelia internetových služieb, poskytovatelia analytických služieb), poskytovatelia služieb, ktorí nám inak pomáhajú vykonávať našu činnosť.
Zvukové, elektronické, vizuálne, tepelné, čuchové alebo podobné informácie Zvukové záznamy hovorov služieb zákazníkom, zábery z 
CCTV
Hovory s oddelením služieb zákazníkom sa niekedy zaznamenávajú, pričom zákazníci sú na to upozornení na začiatku hovoru. Zábery z CCTV sa zhromažďujú na bezpečnostné účely iba v určitých zariadeniach, v ktorých sú umiestnené značky, ktoré upozorňujú na takéto zhromažďovanie. Tieto informácie nám slúžia na obchodné účely odhaľovania bezpečnostných incidentov a ochrany proti podvodom a kontrolu kvality a bezpečnosti. Vládne subjekty, poskytovatelia bezpečnostných služieb, poskytovatelia služieb, ktorí nám inak pomáhajú vykonávať našu činnosť.
Profesné informácie alebo informácie súvisiace so zamestnaním Profesné informácie, ako je vaše zamestnanie a zamestnávateľ Priamo od vás,
z verejných informácií, od pridružených spoločností, poskytovateľov služieb,
tretích strán
Tieto informácie používame na obchodné účely poskytovania služieb a interného technologického výskumu. Tieto informácie tiež môžeme použiť na obchodné účely uvedené v časti „Použitie údajov“ vyššie. Ak nás požiadate o účet kreditnej karty, môžeme okrem toho zhromaždiť vaše informácie o zamestnaní, aby sme vám mohli poskytnúť služby vykonaním príslušnej kontroly úverovej bonity a vydaním úverového účtu. Poskytovatelia marketingových služieb (napríklad poskytovatelia analytických služieb), poskytovatelia služieb, ktorí nám inak pomáhajú vykonávať našu činnosť.
Závery zo zhromaždených osobných údajov Nákupné tendencie Priamo od vás,
z verejných informácií, od pridružených spoločností, poskytovateľov služieb,
tretích strán
Tieto informácie používame na obchodné účely: krátkodobé prechodné použitie (napríklad kontextová reklama), poskytovanie služieb a interný technický výskum. Tieto informácie tiež používame na obchodné účely uvedené v časti „Použitie údajov“ vyššie. Poskytovatelia marketingových služieb (ako sú poskytovatelia analytických služieb).

Medzi vyššie uvedenými kategóriami osobných údajov môžu byť nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, považované podľa niektorých štátnych zákonov o ochrane osobných údajov za „citlivé“:

Kategória citlivých osobných údajov Kategórie zdrojov Účel zhromažďovania Zverejnenie poskytovateľom služieb a dodávateľom
Osobné údaje, ktoré odhaľujú vaše číslo sociálneho zabezpečenia alebo vodičský preukaz Priamo od vás

Predĺženie úveru

Spracovanie transakcií súvisiacich s požičaním vybavenia

Poskytovatelia služieb, ktorí nám pomáhajú vykonávať našu činnosť
Osobné údaje, ktoré odhaľujú číslo prihlasovacieho účtu, finančného účtu, debetnej alebo kreditnej karty v kombinácii s akýmkoľvek požadovaným bezpečnostným alebo prístupovým kódom, heslom alebo povereniami, ktoré umožňujú prístup k účtu. Priamo od vás Predĺženie úveru Poskytovatelia služieb, ktorí nám pomáhajú vykonávať našu činnosť
Osobné údaje, ktoré odhaľujú vašu presnú geografickú polohu (v okruhu 1 850 stôp) Naše mobilné aplikácie zhromažďujú informácie o polohe, ak im toto zhromažďovanie povolíte Lokalizácia predajne alebo poskytovanie podobných služieb Interný technický výskum Poskytovatelia služieb, ktorí nám pomáhajú vykonávať našu činnosť

AKO DLHO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAME

 

Vyššie opísané kategórie osobných údajov uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na účely opísané v týchto zásadách alebo inak povolené právnymi predpismi. Vo všeobecnosti to znamená, že údaje sa uchovávajú tak dlho, ako je uvedené v jednom z nasledujúcich prípadov: 

 • vaše osobné údaje sú primerane potrebné na riadenie našich operácií, riadenie vášho vzťahu s nami alebo na splnenie iného účelu, na ktorý sme údaje zhromaždili, 
 • vaše osobné údaje sú primerane potrebné na uskutočnenie zverejneného účelu, ktorý je primerane zlučiteľný s kontextom, v ktorom boli údaje zhromaždené, 
 • údaje sú odôvodnene potrebné na ochranu alebo obranu našich práv alebo majetku (čo sa spravidla týka platných právnych predpisov obmedzujúcich konanie v konkrétnom prípade), alebo 
 • sme vaše údaje povinní alebo oprávnení uchovávať na základe platných právnych predpisov alebo nariadení. 

Ak sa osobné údaje používajú na viac ako jeden účel, ponecháme si ich až do uplynutia posledného obdobia, na ktoré ich potrebujeme. Ak chcete získať ďalšie informácie o našich zásadách uchovávania údajov, obráťte sa na nás pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.

CIELENÁ REKLAMA, PREDAJ A ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Kategórie osobných údajov, ktoré zverejňujeme na obchodné alebo komerčné účely, a kategórie príjemcov sú uvedené v tabuľke vyššie. Nižšie uvedená tabuľka obsahuje kategórie osobných údajov, ktoré sme použili na cielenú/medzikontextovú behaviorálnu reklamu za posledných 12 mesiacov. Hoci osobné údaje nepredávame výmenou za peniaze, niektoré zo spôsobov, akými poskytujeme osobné údaje na účely cielenej reklamy, sa môžu podľa zákonov o ochrane osobných údajov niektorých štátov USA považovať za „predaj“ alebo „zdieľanie“. Nemáme skutočné vedomosti o tom, že by sme predávali alebo zdieľali osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov. Naše používanie osobných údajov sa podľa nevadského zákona nepovažuje za „predaj“.

Kategória osobných údajov Typ zverejnenia Kategórie tretích strán, ktorým boli údaje predané alebo zdieľané
Identifikátory Prenesené tretím stranám na účely krížovej behaviorálnej reklamy Reklamné siete, platformy vyhľadávania a sociálnych médií a ďalší on-line reklamní partneri
Záznamy zákazníkov
Obchodné informácie
Informácie o aktivite na internete alebo v inej elektronickej sieti
Údaje o polohe
Závery

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV V KALIFORNII

Podľa kalifornského zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov (kalifornský občiansky zákonník, oddiel 1798.100 a nasl.), v znení Zákona o ochrane osobných údajov online v Kalifornii (kalifornský občiansky zákonník, oddiel 1798.100 a nasl.) (ďalej len „CCPA”) majú obyvatelia Kalifornie určité práva, ktoré môžu uplatňovať nezávisle alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu. Vaše práva na ochranu súkromia v Kalifornii sú opísané nižšie. Na účely tohto oznámenia sme na niektorých miestach skrátili alebo zhrnuli podmienky či znenie zákona CCPA. Pojmy vymedzené v zákone CCPA, ktoré sa používajú v tomto oznámení, budú mať ten istý význam ako v zákone CCPA.

 

Ak chcete podať žiadosť o vymazanie, opravu alebo poskytnutie informácií, môžete podať žiadosť prostredníctvom nášho globálneho portálu na ochranu osobných údajov alebo zavolať na číslo 1-844-835-4134. Postupujte podľa pokynov na našom globálnom portáli na ochranu osobných údajov a okamžite odpovedzte na všetky následné otázky, aby sme mohli potvrdiť vašu totožnosť. Ak sa chcete odhlásiť z predaja a zdieľania osobných údajov, kliknite na odkaz „Nepredávať ani nezdieľať moje osobné údaje“ na domovskej stránke webovej stránky (stránok) spoločnosti Sherwin-Williams, ktorú ste navštívili, a prepnite prepínač Nepredávať ani nezdieľať moje osobné údaje/cielené súbory cookie na „vypnuté“. 

 

Ak predložíte žiadosť o informácie, vymazanie alebo opravu osobných údajov, požiadame vás, aby ste sa prihlásili do svojho účtu alebo poskytli 2 až 3 osobné údaje, ktoré porovnáme s našimi záznamami, aby sme overili vašu totožnosť. Splnomocnení zástupcovia môžu podľa týchto krokov a po predložení príslušnej dokumentácie predkladať žiadosti v mene spotrebiteľov. Ak žiadosť predložíte prostredníctvom splnomocneného zástupcu, pred spracovaním vašej žiadosti bude potrebné overiť priamo vašu totožnosť.

Právo na informácie

 

Máte právo požiadať, aby sme vám poskytli nasledujúce informácie. Požiadavky tohto charakteru môžu byť podané najviac dvakrát za obdobie 12 mesiacov. 

 • Kategórie osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili, vrátane: 
  • kategórií zdrojov, z ktorých sme vaše osobné údaje zhromaždili,
  • našich obchodných účelov na zhromažďovanie, predaj alebo zdieľanie osobných údajov,
  • kategórií tretích strán, s ktorými sme vaše osobné údaje zdieľali,
  • kategórií osobných údajov, ktoré sme predali, a pre každú kategóriu osobných údajov každú kategóriu tretích strán, ktorým sme dané osobné údaje predali,
  • kategórií osobných údajov, ktoré sme zverejnili na obchodné účely, a pre každú kategóriu osobných údajov kategórie príjemcov, ktorým sme dané osobné údaje zverejnili.
 • Konkrétne časti osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili.

Právo odmietnuť predaj a zdieľanie osobných údajov

 

Máte právo odmietnuť predaj vašich osobných údajov a požiadať nás, aby sme nezdieľali vaše osobné údaje na účely krížovej behaviorálnej reklamy. Hoci osobné údaje nepredávame výmenou za peniaze, niektoré zo spôsobov, akými poskytujeme osobné údaje na účely reklamy alebo marketingu, sa môžu podľa zákona CCPA považovať za „predaj“ alebo „zdieľanie“. Ak chcete od tohto spracovania odstúpiť, kliknite na odkaz „Nepredávať ani nezdieľať moje osobné údaje“ na domovskej stránke webovej stránky (stránok) spoločnosti Sherwin-Williams, ktoré ste navštívili, a prepnite prepínač Cielené súbory cookie do polohy „vypnuté“. Ak sa rozhodnete použiť signál na odhlásenie založený na prehliadači (napríklad Global Privacy Control (GPC)), budete odhlásení z predaja a zdieľania osobných údajov na základe súborov cookie pre každú našu webovú stránku, ktorú navštívite, keď budete mať tento signál zapnutý. Keďže vás nedokážeme rozpoznať na rôznych webových stránkach, návšteva jednej z našich webových stránok so zapnutým signálom bude mať za následok, že sa odhlásite z predaja a zdieľania v súvislosti s touto konkrétnou stránkou, ale nebude mať vplyv na predaj a zdieľanie na našich ostatných webových stránkach. Okrem toho budete musieť zapnúť signál odhlásenia pre každý prehliadač, ktorý používate. Upozorňujeme, že signál odhlásenia môže blokovať zobrazovanie bannerov súborov cookie a centier predvolieb na našich webových stránkach alebo inak zasahovať do našich odkazov „Nepredávať ani nezdieľať moje osobné údaje“. Ak sa tak stane, vaše predvoľby boli rozpoznané, aj keď banner a centrum predvolieb už nie sú viditeľné.

Práva na vymazanie

 

Môžete nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sme získali priamo od vás. Podľa zákona CCPA môžeme za určitých okolností odmietnuť vymazať vaše osobné údaje, napríklad ak ich potrebujeme na dokončenie transakcií alebo poskytnutie služieb, o ktoré ste požiadali alebo ktoré odôvodnene potrebujeme na bezpečnostné alebo legitímne interné obchodné účely, na dodržiavanie právnych predpisov alebo na uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. Ak na splnenie žiadosti o vymazanie použijeme deidentifikáciu, zaväzujeme sa zachovať a používať informácie v deidentifikovanej podobe a nebudeme sa pokúšať o opätovnú identifikáciu informácií. 

Práva na opravu

 

Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, sú nepresné, máte právo požiadať o opravu týchto informácií.

Právo obmedziť používanie a zverejňovanie citlivých osobných údajov

 

Citlivé osobné údaje nepoužívame ani nezverejňujeme na účely, na ktoré sa podľa zákona CCPA vzťahuje právo obmedziť ich používanie a zverejňovanie.

Právo na nediskrimináciu pri uplatňovaní vašich práv na ochranu osobných údajov

 

Ak sa rozhodnete uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv na ochranu osobných údajov podľa zákona CCPA, máte tiež právo na to, aby sme sa s vami nezaobchádzali diskriminačne.


OZNÁMENIE O FINANČNÝCH STIMULOCHNáš program odmien PaintPerks poskytuje výhody, ako sú body odmien a zľavy pre tých, ktorí sa do tohto programu rozhodnú zapojiť. Účasť vyžaduje, aby ste poskytli niektoré osobné údaje, ako sú identifikátory, záznamy o zákazníkoch a obchodné informácie. Motivačné ponuky spojené s naším programom odmien sú navrhnuté tak, aby odmeňovali verných zákazníkov na základe objemu produktov a služieb, ktoré od nás nakupujú. Úplné zmluvné podmienky týkajúce sa nášho programu odmien nájdete tu odkaz

 

V dobrej viere sme odhadli, že hodnota osobných údajov poskytnutých v súvislosti s naším programom odmien sa rovná príslušným výdavkom spojeným so zhromažďovaním a uchovávaním týchto osobných údajov. Akýkoľvek rozdiel v cene alebo výhodách poskytovaných zákazníkom, ktorí sa zapájajú do nášho programu odmien, primerane súvisí s hodnotou poskytnutých osobných údajov. Zapojením sa do nášho programu odmien súhlasíte so všetkými finančnými stimulmi spojenými s týmto programom. Od finančného stimulu máte právo kedykoľvek odstúpiť zrušením vašej účasti na programe odmien. Ak chcete zrušiť svoje členstvo v programe odmien, kliknite sem odkaz. Upozorňujeme, že ak podáte žiadosť o vymazanie, vymaže aj osobné údaje spojené s akýmkoľvek vaším účtom programu odmien.

Práva na ochranu osobných údajov pre obyvateľov ďalších štátov USA

 

Táto časť dopĺňa ostatné časti našich Zásad ochrany osobných údajov a poskytuje ďalšie informácie pre spotrebiteľov, ktorí bývajú v iných štátoch ako v Kalifornii. Ak ste obyvateľom Kalifornie, prečítajte si vyššie uvedené informácie týkajúce sa Kalifornie.

PODANIE ŽIADOSTI TÝKAJÚCEJ SA PRÁV NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ak chcete podať žiadosť týkajúcu sa vašich osobných údajov, použite náš globálny portál ochrany osobných údajov alebo zavolajte na číslo 1-844-835-4134. Upozorňujeme, že pred spracovaním vašej žiadosti budeme musieť overiť vašu totožnosť. Na účely overenia vašej totožnosti vás požiadame, aby ste sa prihlásili do svojho účtu alebo poskytli 2 – 3 osobné informácie, ktoré porovnáme s našimi záznamami. 

 

 • Prístup a prenosnosť údajov. Tento typ žiadosti môžete použiť na potvrdenie toho, či vaše osobné údaje spracúvame, na prístup k vašim osobným údajom a na získanie kópie vašich osobných údajov v prenosnom formáte.
 • Oprava. Môžete požiadať o opravu nepresností vo vašich osobných údajoch s prihliadnutím na ich povahu a účely ich spracovania. 
 • Vymazanie. Môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Podľa zákonov o ochrane osobných údajov niektorých štátov môžeme za určitých okolností odmietnuť vymazať vaše osobné údaje, napríklad ak ich potrebujeme na dokončenie transakcií alebo poskytnutie služieb, o ktoré ste požiadali alebo ktoré odôvodnene potrebujeme na bezpečnostné alebo legitímne interné obchodné účely, na dodržiavanie právnych predpisov alebo na uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
 • Žiadosti o odhlásenie. Môžete odmietnuť nasledujúce spôsoby použitia vašich osobných údajov: (a) cielená reklama; (b) predaj osobných údajov; a (c) profilovanie na účely rozhodnutí, ktoré majú právne alebo podobne významné účinky týkajúce sa vašej ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, polohy alebo pohybov. Osobné údaje nepredávame výmenou za peniaze ani sa nezapájame do praktík, ktoré sa podľa platných štátnych zákonov o ochrane osobných údajov kvalifikujú ako profilovanie, ktoré má právne alebo podobne významné účinky. Ak sa chcete odhlásiť z cielenej reklamy/nepeňažného „predaja“ osobných údajov, kliknite na odkaz „Nepredávať ani nezdieľať moje osobné údaje“ na domovskej stránke navštívených webových stránok spoločnosti Sherwin-Williams a prepnite prepínač cielených súborov cookie do polohy „vypnuté“. Ak ste oprávnený zástupca, ktorý predkladá žiadosť o odhlásenie v mene spotrebiteľa z Colorada, kliknite na odkaz „Nepredávať ani nezdieľať moje osobné údaje“ na domovskej stránke navštívených webových stránok spoločnosti Sherwin-Williams a prepínač „Nepredávať ani nezdieľať moje osobné údaje“/cielené súbory cookie posuňte do polohy „vypnuté“. Vyvíjame komerčne primerané úsilie na overenie totožnosti spotrebiteľa a oprávnenosti splnomocneného zástupcu konať v mene spotrebiteľa.  
 • Odvolania. Niekedy nemusíme byť schopní spracovať žiadosti týkajúce sa vašich osobných údajov. V takom prípade bude vaša žiadosť zamietnutá. Ak sme vašu žiadosť o práva na ochranu osobných údajov predtým zamietli a domnievate sa, že sme ju zamietli omylom, môžete požiadať o prehodnotenie vašej žiadosti pomocou nášho globálneho portálu na ochranu osobných údajov.

Upozorňujeme, že ak podáte žiadosť týkajúcu sa práv na ochranu osobných údajov, osobné údaje poskytnuté v súvislosti s vašou žiadosťou uchováme na účely vedenia záznamov.

OZNÁMENIE TÝKAJÚCE SA VERNOSTNÝCH PROGRAMOV PRE OBYVATEĽOV COLORADA

 

Účelom tejto časti je informovať spotrebiteľov v Colorade o tom, ako používame ich osobné údaje v súvislosti s účasťou v našom vernostnom programe PaintPerks. Máte právo vymazať svoje osobné údaje spojené s účtom PaintPerks; ak však svoje osobné údaje vymažete, nebudeme môcť prepojiť vaše odmeny s vaším účtom, a preto nebudete môcť získať z programu výhody. V tabuľke nižšie sú uvedené kategórie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom nášho vernostného programu a ktoré predávame alebo spracúvame na cielenú reklamu, a tretie strany, ktoré dostávajú jednotlivé kategórie osobných údajov. 

Kategória osobných údajov Tretie strany, ktoré prijímajú danú kategóriu
Identifikátory Partneri v oblasti reklamy a komunikácie
Záznamy zákazníkov
Obchodné informácie

Ďalšie informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, nájdete v ďalších častiach našich Zásad ochrany osobných údajov.

Obyvatelia ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie

Právnym základom pre naše spracovateľské činnosti sú:

 • naše legitímne obchodné účely vrátane nasledujúcich:
  • poskytovanie služieb, produktov alebo iných materiálov, ktoré požadujete (napríklad dokončenie vašej registrácie do vernostného programu a zasielanie vzoriek produktov) a prispôsobenie vašich skúseností s našimi službami,
  • spravovanie a zlepšovanie vašich nákupných skúseností a našich produktov, služieb a ponúk, vrátane analýzy využitia našich produktov a služieb, a určenia efektívnosti našej reklamy, a
  • ochrana bezpečnosti a integrity našich služieb,
 • plnenie našich zmlúv s vami vrátane spracovania vašich nákupov a transakcií,
 • plnenie našich zákonných povinností, napríklad:
  • na účely auditu a podávania správ,
  • s cieľom vykonávať účtovné a administratívne úlohy, 
  • s cieľom odpovedať na žiadosti o informácie príslušnými verejnými orgánmi a súdnymi orgánmi, a 
  • s cieľom presadzovať naše zákonné práva a vymáhať alebo spravovať právne nároky,
 • váš súhlas:
  • na zasielanie priamych marketingových správ o našich produktoch, službách a propagačných akciách, a
  • aby sme vám mohli poskytovať cielené reklamy v rámci služieb aj mimo nich, a to aj pomocou súborov cookie a podobných technológií, ako je vysvetlené nižšie.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že sa na nás obrátite. Ak niektoré súhlasy odvoláte, pravdepodobne vám už nebudeme môcť ponúkať súvisiace služby.

 • E-mail: ak si želáte zrušiť odber, alebo sa odhlásiť zo zasielania priameho marketingu od konkrétnej značky alebo skupiny spoločnosti Sherwin-Williams prostredníctvom e-mailu, môžete postupovať podľa pokynov uvedených v každej takejto správe. Môžete sa na nás tiež obrátiť prostredníctvom globálneho portálu pre ochranu osobných údajov, kde nájdete informácie o tom, ako sa odhlásiť z nášho e-mailového zoznamu. 
 • Pošta: ak si už neželáte naďalej dostávať komerčné poštové zásielky od konkrétnej značky alebo skupiny spoločnosti Sherwin-Williams, môžete postupovať podľa týchto pokynov alebo použiť kontaktné informácie uvedené v každej takejto správe. Môžete sa na nás obrátiť aj prostredníctvom globálneho portálu pre ochranu osobných údajov, aby ste sa odhlásili z adresára.
 • Iné: ak si už neželáte dostávať ďalšie obchodné oznámenia od konkrétnej značky alebo skupiny Sherwin-Williams, môžete postupovať podľa pokynov alebo použiť kontaktné informácie uvedené v každej takejto správe, prípadne zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov vo vašom prehliadači (napríklad v súvislosti so súbormi cookie). Môžete sa tiež obrátiť na nás prostredníctvom globálneho portálu pre ochranu osobných údajov, aby ste sa vylúčili z iných typov priameho marketingu v súlade s miestnymi právnymi predpismi. 

Ak sa domnievate, že naše spracovanie vašich osobných údajov porušuje platné právne predpisy, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

Naše služby môžu využívať služby webovej analýzy, ako je služba Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. a ďalší poskytovatelia tretích strán. Tieto služby používajú súbory cookie na analýzu toho, ako návštevníci používajú on-line služby. Informácie generované súbormi cookie o vašom používaní on-line služieb (vrátane vašej IP adresy) budú prenesené a uložené týmito poskytovateľmi, a to aj mimo EÚ, v tretích krajinách, ako sú Spojené štáty americké, ktoré nemusia mať také komplexné zákony o ochrane údajov a iné zákony ako vaša krajina.

 

Ak vaša IP adresa nie je skrátená prostredníctvom anonymizácie IP, potom môže byť celá IP adresa prenesená na servery poskytovateľov tretích strán mimo EÚ. Títo poskytovatelia môžu tieto informácie použiť na účely hodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach a používaním internetu. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť, ako je to popísané inde v týchto zásadách, a niektorí poskytovatelia vám ponúkajú možnosť zabrániť zhromažďovaniu a spracovaniu údajov generovaných súbormi cookie a súvisiacich s vaším používaním webových stránok (vrátane vašej IP adresy) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača.

Obyvatelia Argentíny

Ak ste obyvateľom Argentíny v súlade so zákonom č. 25 326 v znení neskorších predpisov, môžete uplatniť svoje právo na prístup každých 6 mesiacov bez akéhokoľvek poplatku alebo častejšie, ak máte oprávnený záujem uplatniť toto právo, a to tak, že nám predložíte akýkoľvek doklad o svojej totožnosti.  Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Okrem práva na prístup môže každý obyvateľ Argentíny uplatniť svoje právo na zmenu, aktualizáciu alebo zrušenie kedykoľvek bez akéhokoľvek poplatku, ak nám poskytne doklad totožnosti. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi. Žiadosť môže byť zamietnutá, ak: (i) existuje tretia strana, ktorá má záujem na zachovaní osobných údajov v súčasnom stave spoločnosťou Sherwin-Williams, alebo (ii) existuje zákonná povinnosť zachovať tieto údaje v súčasnom stave.

 

Uplatnenie práva na prístup, zmenu, aktualizáciu alebo zrušenie môžeme odmietnuť, ak je to potrebné: (i) na ochranu národnej bezpečnosti, inštitucionálneho poriadku, verejnej bezpečnosti alebo práv tretích strán; alebo (ii) na zabránenie mareniu spravodlivosti v súdnych alebo administratívnych prípadoch súvisiacich s daňovými povinnosťami, povinnosťami sociálneho zabezpečenia, verejným zdravím, vyšetrovaním trestných činov a vyšetrovaním správneho deliktu, pokiaľ existuje súdny príkaz v príslušnom súdnom spise, ktorý zabraňuje výkonu ktoréhokoľvek z uvedených práv dotknutej osoby. 

 

Informácie o tom, ako tieto práva uplatniť, nájdete v časti Vaše voľby a práva týkajúce sa vašich údajov vyššie. Spoločnosť Sherwin-Williams vás môže kontaktovať prostredníctvom globálneho portálu pre ochranu osobných údajov, ak má ďalšie otázky.

Obyvatelia Austrálie

Obyvateľom Austrálie týmto oznamujeme, že ak nás kontaktujete telefonicky a žiadate len o informácie o našich službách, ale nechcete s nami diskutovať ďalej, máte možnosť nás kontaktovať anonymne alebo pod pseudonymom. Ak však chcete s nami komunikovať týmto spôsobom, nebudeme vám môcť poskytnúť informácie ohľadne iných služieb. Ak sa s nami chcete s nami spojiť v súvislosti s inými službami, môže byť potrebné, aby ste nám poskytli svoje osobné údaje.

 

Spoločnosť Sherwin-Williams môže previesť vaše osobné údaje na pridružené spoločnosti, poskytovateľov služieb a iné subjekty popísané v časti „Poskytovanie vašich informácií“ mimo Austrálie vrátane Spojených štátov amerických.

 

Pri odosielaní priamych marketingových správ o našich produktoch, službách a propagačných akciách a pri poskytovaní cielených reklám sa spoliehame na váš súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ďalšie informácie nájdete v časti Vaše voľby a práva týkajúce sa vašich údajov. Môžete tiež zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov vo svojom prehliadači, napríklad v súvislosti so súbormi cookie. Ak svoj súhlas odvoláte, nebudeme vám môcť tieto služby ďalej poskytovať.

 

Ak sa dozvieme o akýchkoľvek pretrvávajúcich obavách alebo problémoch týkajúcich sa našich postupov ochrany osobných údajov, budeme sa nimi vážne zaoberať a pracovať na ich riešení. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, alebo ak máte problém alebo sťažnosť, obráťte sa na nás prostredníctvom globálneho portálu pre ochranu osobných údajov. Ak nie ste spokojní s riešením vášho problému alebo sťažnosti, môžete podať sťažnosť austrálskemu komisárovi pre informácie – ďalšie informácie nájdete na adrese http://www.oaic.gov.au/.

Obyvatelia Brazílie

Okrem účelov stanovených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov pre spotrebiteľov spracúvame vaše osobné údaje aj na účely internej správy vašich objednávok, ochrany a bezpečnosti vašich osobných údajov a na účely správy vašej účasti na školeniach, prezentáciách a podujatiach, ktoré môžeme my alebo naši zástupcovia ponúkať v súvislosti s našimi produktmi a službami.

 

Účasťou na školeniach, prezentáciách a iných podujatiach vyjadrujete svoj súhlas so záujmom o naše produkty a služby vrátane našich marketingových materiálov. Dodržiavame všetky vaše práva stanovené v týchto zásadách a platných právnych predpisoch vrátane vášho práva na odmietnutie.

 

Bez ohľadu na dodatočné ustanovenia stanovené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov si môžete v súvislosti s vašimi osobnými údajmi kedykoľvek a na požiadanie uplatniť voči spoločnosti Sherwin-Williams nasledujúce práva:

 • potvrdenie spracúvania,
 • prístup k osobným údajom,
 • oprava neúplných, nepresných alebo neaktuálnych osobných údajov,
 • anonymizácia, obmedzenie/blokovanie alebo vymazanie nepotrebných alebo nadbytočných osobných údajov alebo údajov spracovaných v rozpore s ustanoveniami zákona č. 13 709/18, teda „brazílskeho zákona o ochrane údajov“,
 • prenosnosť osobných údajov k inému poskytovateľovi služieb alebo dodávateľovi produktu na základe výslovnej žiadosti, s výhradou obchodného a priemyselného tajomstva, v súlade s nariadením Národného úradu pre ochranu údajov (ako je definované v brazílskom zákone o ochrane údajov),
 • vymazanie osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu dotknutej osoby, s výnimkou prípadov, keď brazílsky zákon o ochrane údajov oprávňuje spoločnosť Sherwin-Williams tieto údaje uchovávať,
 • informácie o verejných a súkromných subjektoch, s ktorými spoločnosť Sherwin-Williams zdieľala osobné údaje dotknutej osoby,
 • informácie o možnosti odvolania súhlasu a dôsledkoch takéhoto odvolania,
 • odvolanie súhlasu. 

Okrem uplatnenia vyššie uvedených práv je vašou zodpovednosťou udržiavať vaše informácie, ktoré máme k dispozícii, aktuálne a presné.

 

Na uplatnenie ktoréhokoľvek z týchto práv a na účely dodržania povinností stanovených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na spoločnosť Sherwin-Williams, prevádzkovateľa osobných údajov, ktoré podliehajú spracúvaniu, prostredníctvom globálneho portálu pre ochranu osobných údajov.

 

V súlade s článkom 41 brazílskeho zákona o ochrane údajov vymenovala spoločnosť Sherwin-Williams globálneho úradníka pre ochranu osobných údajov regiónu LATAM za svojho úradníka pre ochranu údajov. Úradníka môžete kontaktovať prostredníctvom globálneho portálu pre ochranu osobných údajov.

Obyvatelia Kanady

Obyvateľov Kanady týmto upozorňujeme, že spoločnosť Sherwin-Williams a jej poskytovatelia služieb môžu spracúvať a uchovávať vaše osobné údaje mimo Kanady, vrátane Spojených štátov, a tieto údaje môžu byť zverejnené oprávneným orgánom činným v trestnom konaní, miestnym súdom a orgánom národnej bezpečnosti podľa platných miestnych právnych predpisov a právnych postupov. Môžete kontaktovať spoločnosť Sherwin-Williams s otázkami týkajúcimi sa našich postupov ochrany osobných údajov vrátane informácií o našich zásadách a postupoch týkajúcich sa poskytovateľov služieb mimo vašej jurisdikcie.

 

Ďalej vás upozorňujeme, že ak odmietnete súhlas s tým, aby sme zhromažďovali, používali alebo poskytovali vaše osobné údaje, nebudeme vám môcť poskytnúť požadované produkty alebo služby. S výhradou zákonných a zmluvných obmedzení môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas s ďalším zhromažďovaním, používaním alebo sprístupnením vašich osobných údajov na účely marketingu a poskytovania prieskumov, a to tak, že nám poskytnete primerané upozornenie. Svoj súhlas nebudete môcť odvolať v prípade určitého nevyhnutného zberu, používania a poskytovania vašich informácií (napríklad na vedenie primeraných obchodných a transakčných záznamov). 

 

Ak chcete získať informácie o tom, ako uplatniť vaše práva na prístup k vašim osobným údajom, prečítajte si časť Vaše voľby a práva týkajúce sa vašich informácií. Prístup k vašim údajom budú mať naši oprávnení zamestnanci, zástupcovia a poverené osoby, ak to bude potrebné na plnenie ich povinností voči nám. 

Obyvatelia Indie

Ak ste obyvateľom Indie, máte nárok požiadať o preskúmanie vašich osobných údajov a aktualizáciu, opravu alebo odstránenie nedostatočných alebo nepresných informácií a máte právo nás kontaktovať, pokiaľ ide o nezrovnalosti alebo sťažnosti týkajúce sa spracovania osobných údajov spoločnosťou Sherwin-Williams. Informácie o tom, ako nás kontaktovať, nájdete v časti Ako nás kontaktovať. Pre informácie o tom, ako tieto práva vykonávať, prečítajte si časť Vaše voľby a práva týkajúce sa vašich informácií. Aj keď robíme kroky na to, aby sme vyhoveli vašim požiadavkám včas, nie sme zodpovední za pravosť vašich osobných údajov.

Obyvatelia Malajzie

Ak ste obyvateľom Malajzie, prečítajte si informácie o tom, Ako nás kontaktovať, kde nájdete informácie, ako kontaktovať globálnu skupinu pre ochranu osobných údajov spoločnosti Sherwin-Williams, ktorá je zodpovedná za globálnu ochranu údajov.

Obyvatelia Mexika

Ako obyvatelia Mexika môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na nasledujúce dobrovoľné použitie takýchto osobných informácií:

 • na oznamovanie a zasielanie propagačných akcií,
 • s cieľom poskytnúť vám relevantnú reklamu v našich službách a inde,
 • s cieľom určiť efektívnosť našej reklamy.

Okrem vašich práv na prístup a opravu môžete mať tiež právo zrušiť alebo zabrániť zhromažďovaniu a spracovaniu vašich osobných údajov a obmedziť rozsah spracovania a zrušiť svoj súhlas v súlade s miestnymi právnymi predpismi.

 

Pre informácie o tom, ako tieto práva vykonávať, prečítajte si časť Vaše voľby a práva týkajúce sa vašich informácií. Vysvetlite, aké právo chcete uplatniť a poskytnite dôkaz totožnosti. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak chcete opraviť alebo aktualizovať svoje osobné údaje, uveďte, čo je potrebné opraviť. 

Obyvatelia Nového Zélandu

Podľa zákona o ochrane osobných údajov Nového Zélandu z roku 1993 máte určité práva na prístup k vašim osobným údajom a na ich opravu. Pre informácie o tom, ako tieto práva vykonávať, prečítajte si časť Vaše voľby a práva týkajúce sa vašich informácií.

Obyvatelia Singapuru

Ak ste obyvateľom Singapuru, prečítajte si informácie o tom, Ako nás kontaktovať, kde nájdete informácie, ako kontaktovať globálnu skupinu pre ochranu osobných údajov spoločnosti Sherwin-Williams, ktorá je zodpovedná za globálnu ochranu údajov.

Obyvatelia Švédska

Ak ste obyvateľom Švédska, môžete kontaktovať spoločnosť Sherwin-Williams a požiadať o informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov, ako je uvedené v časti Ako nás kontaktovať.

Obyvatelia Uruguaja

Právnym základom pre naše spracovateľské činnosti sú:

 • naše legitímne obchodné účely vrátane nasledujúcich:
  • poskytovanie služieb, produktov alebo iných materiálov, ktoré požadujete (napríklad dokončenie vašej registrácie do vernostného programu a zasielanie vzoriek produktov) a prispôsobenie vašich skúseností s našimi službami,
  • spravovanie a zlepšovanie vašich nákupných skúseností a našich produktov, služieb a ponúk, vrátane analýzy využitia našich produktov a služieb, a určenia efektívnosti našej reklamy, a
  • ochrana bezpečnosti a integrity našich služieb,
 • aby sme mohli s vami uzavrieť zmluvy vrátane spracovania vašich nákupov a transakcií,
 • plnenie našich zákonných povinností, napríklad:
  • na účely auditu a podávania správ,
  • s cieľom vykonávať účtovné a administratívne úlohy, 
  • s cieľom odpovedať na žiadosti o informácie príslušnými verejnými orgánmi a súdnymi orgánmi, a 
  • s cieľom presadzovať naše zákonné práva a vymáhať alebo spravovať právne nároky,
 • váš súhlas:
  • na zasielanie priamych marketingových správ o našich produktoch, službách a propagačných akciách, a
  • aby sme vám mohli poskytovať cielené reklamy v rámci služieb aj mimo nich, a to aj pomocou súborov cookie a podobných technológií, ako je vysvetlené nižšie.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ďalšie informácie nájdete v časti Vaše voľby a práva týkajúce sa vašich údajov. Môžete tiež zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov vo svojom prehliadači, napríklad v súvislosti so súbormi cookie. Ak svoj súhlas odvoláte, nebudeme vám môcť tieto služby ďalej poskytovať.

 

Prečítajte si časť Vaše voľby a práva týkajúce sa vašich údajov, kde nájdete informácie o tom, ako uplatniť práva, ktoré máte v súlade s uruguajským zákonom o ochrane osobných údajov č. 18,331. Môžete sa tiež obrátiť na nás s otázkami a uplatniť akékoľvek práva podľa tejto zmluvy, ako je popísané v časti Ako nás kontaktovať.

Obyvatelia Vietnamu

Informácie o vás, ktoré zhromažďujeme, uchovávame, spracovávame, používame, zverejňujeme a prenášame tretím stranám, obsahujú informácie v elektronickom formáte. Odkazy na „poskytovanie“ a „zverejňovanie“ osobných údajov v časti Poskytovanie informácií zahŕňajú všetky úkony poskytovania, sprístupňovania a prenosu vašich informácií. Informácie o tom, ako môžete na základe miestnych právnych predpisov vykonať svoje práva na prístup, aktualizáciu, opravu a/alebo žiadosť o vymazanie vašich osobných údajov z našich databáz, žiadosť o zastavenie poskytovania vašich osobných údajov tretej strane alebo žiadosť neuvádzať alebo inak nepoužívať obsah takýchto informácií, nájdete v časti Vaše voľby a práva týkajúce sa vašich informácií. Navyše môžete nás kontaktovať na nasledujúcej adrese pre otázky alebo informácie o tom, ako uplatniť svoje práva podľa miestnych právnych predpisov, ako je uvedené v časti Ako nás kontaktovať. Po prijatí vašej žiadosti vám spoločnosť Sherwin-Williams poskytne primeraný prístup k osobným informáciám, ktoré o vás uchovávame, pokiaľ je to právne možné. Okrem toho spoločnosť Sherwin-Williams podnikne potrebné kroky, aby vám umožnila opraviť, doplniť alebo odstrániť informácie, ktoré boli preukázané ako nepresné alebo neúplné. 


©2024 The Sherwin-Williams Company | Accessibility Statement